آنگاه نشانه های دیگری را امیرمؤمنان (ع) به شرح زیر بیان می فرماید:
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
1420) اذا هدم مسجد براثا .
« هنگامی که مسجد براثا ویران گردد.» [51]

مسجد براثا از مساجد قدیمی و معروف بغداد است.

 هر پرچمی که پیش از قیام قائم (عج) برافراشته شود، صاحبش طاغوت است که به جز خدا پرستیده میشود.
هر بیعتی که پیش از ظهور قائم (عج) انجام پذیرد، بیعت کفر و نفاق و مکر و حیله است
اگر کسی مرگ « عبدالله »€ را برای من تضمین کند، من ظهور قائم (عج) را برای او تضمین می کنم، چون عبدالله از دنیا برود دیگر مردم برای احدی اجتماع نمی کنند و این کار برای احدی جز صاحب شما (عج) هموار نگردد انشاء الله تعالی

1421) حجوا قبل ان لاتحجوا. فکانی انظر الی حبشی اصمع اقرع بیده معول یهدمها حجرا حجرا.
« به حج خانه خدا بشتابید پیش از آنکه دیگر قادر به حج نباشید، گوئی با چشم خود می بینم که مردی از حبشه بسیار نیرومند و شجاع (چون شمشیر بران کلنگی به دست گرفته، خانه کعبه را ویران می کند و سنگ های آن را یکایک دور می اندازد.» [52]

امام صادق (ع) در این باره می فرماید:
1422) ... کانی باصفر القدمین احمش الساقین علی الرکن الیمانی یمنع الناس من الطواف حتی یتدعروا منه !ثم یبعث الله رجلا منی فیقتله قتل عاد و ثمود و فرعون ذی الاوتاد.

« گوئی مردی را با چشم خود می بینم که با پاهای زرد و ساق های قلمی، در کنار رکن یمانی (در نزد حجرالاسود) ایستاده مردم را از طواف کردن باز می دارد، تا همه دچار ترس و وحشت می شوند، آنگاه خداوند مردی را از تبار من بر می انگیزد که او را همانند عاد و ثمود و فرعون هلاك سازد.» [53]

1423) یخربها ذو السویقتین من الحبشه و هو اصلع اقرع .
« مردی به نام ذوالسویقتین از حبشه که بسیار چابک و چالاك است آن را (کعبه را) ویران می سازد.» [54]

ظاهرا این حادثه بعد از کشتار منی خواهد بود و شاید به دست یکی از چپی های یمن جنوبی انجام پذیرد.

1424) لا یقوم حتی یقتل الثلث، و یموت الثلث، و یبقی الثلث .
« او – مهدی – قیام نمی کند جز هنگامی که ثلث مردم کشته شود، ثلث مردم بمیرد و فقط یک ثلث آن باقی بماند.» [55]
شبیه همین تعبیر از امام باقر (ع) نیز روایت شده است که می فرماید:

1425) لایکون هذا الامر حتی یذهب ثلثا الناس!. فقال اصحابه: و من یبقی؟ فقال: اما ترضون ان تکونوا من الثلث الباقی؟!

« این امر – ظهور – تحقق نمی پذیرد جز هنگامی که دو سوم مردم از بین بروند! اصحاب عرض کردند: پس چه کسی باقی می ماند؟! فرمود: آیا شما نمی پسندید که از ثلث باقی باشید.» [56]

1426) یکثر سفک الدماء، و یقتل من کل تسعه سبعه او من کل سبعه خمسه. فیقول الجاهل: مالنا فی آل محمد حاجه .

« خونریزی فراون می شود و از هر نه نفر، هفت نفر کشته می شود و یا از هر هفت نفر، پنج نفر کشته میشود. تا شخص نادان بگوید: ما نیازی به آل محمد (ص) نداریم.» [57]

طبعاً این وضع هنگامی پیش می آید که جنگ سفیانی با سپاه حق آغاز شود و 5 هفتم یا 9/7  مردم کشته شوند و مردم در آستانه ظهور مقدس، یک آزمون بزرگ الهی را پشت سر بگذارند.

1427) یخرج ستون کذاباً کلهم یدعی النبوه، و یزعم انه رسول الله!. و یخرج العبید علی طاعه ساداتهم و یقتلون موالیهم .

« شصت دروغگو ظاهر می شود که همگی ادعای پیامبری می کنند و خود را فرستاده خدا می پندارند، بردگان از اطاعت اربابان خود بیرون می روند و ارباب های خود را به قتل می رسانند.» [58]

در عصر ما نمونه های فراوانی از جنبشهای کارگری بر علیه اربابان و کارفرمایان واقع شده و کارفرمایان بسیاری به دست کارگران خود ترور شده اند.

سپس امیرمؤمنان (ع) در خطبه پرشور« البیان »  می فرماید:

1428) فعند ذلک تخرج العجم علی العرب، و یملکون البصره .. الا یا ویل لبصره مما یحل بها من الطاعون و من الفتن یتبع بعضها بعضا!. الا یا ویل لفلسطین و ما یحل به من الفتن التی لا تطاق!. الا یا ویل لاهل الدنیا و ما یحل بها من الفتن فی ذلک الزمان و جمیع البلدان: الغرب و الشرق و الجنوب و الشمال!. الا و انه ترکب الناس بعضهم علی بعض، و تتواثب علیهم الحروب الدائمه، و ذلک بما قدمت ایدیهم، و ما ربک بظلام للعبید .

« در چنین موقعی عجم علیه عرب شورش می کند و بصره را اشغال می کند. وای به حال مردم بصره که طاعون و فتنه های فراوانی در آن پدید می آید! وای به حال مردم فلسطین از فتنه های غیرقابل تحملی که در آن واقع می شود! وای به حال مردم دنیا از فتنه های پیاپی که در آن زمان در شرق، غرب، شمال و جنوب جهان در هر شهر و قصبه ای اتفاق می افتد. هر گروهی علیه گروه دیگر شورش می کند و جنگ های دائمی یکی پس از دیگری روی می دهد. که همه اینها کیفر اعمال خود مردم است و پروردگارت هرگز بر بندگان ستمی روا نمی دارد[59]

ما که امروز فتنه های جانکاه فلسطین را با چشم خود می بینیم، بر عظمت گوینده این خبرهای غیبی بیش از پیش واقف می شویم و در برابر عظمت آن حضرت پیشانی ادب بر زمین می سائیم.

امام حسین (ع) می فرماید:
1429) انما هو کنظام الخرز، یتبع بعضه بعضا .
« چون دانه های تسبیح یکی به دنبال دیگری تحقق خواهد یافت.» [60]

سالار شهیدان حوادث آخرالزمان را در کشاکش دوران همانند دانه های تسبیح مجسم می کنند که براساس نظم خاصی چیده شده و با یک رشته رابط به یکدیگر مربوط شده اند، اگر این رشته اتصال پاره شود، دانه های تسبیح شتابان به دنبال یکدیگر فرو خواهند ریخت. آری پدیده های عصر ما با نظام خاصی که از پیش تعیین شده شتابان یکی به دنبال دیگری تحقق می یابد و ما را به سوی روز موعود به پیش می راند.

امام باقر (ع) می فرماید:
1430) لایقوم القائم الا علی خوف شدید و زلازل و فتنه و بلاء یصیب الناس، و طاعون قبل ذلک. ثم سیف قاطع بین العرب، و اختلاف بین الناس و تشتت فی دینهم و تغیر فی حالهم، حتی یتمنی المتمنی الموت صباحا و مساء من عظیم ما یری من کلب الناس و اکل بعضهم بعضا.

« قائم (عج) قیام نمی کند مگر پس از وحشت شدید، زلزله ها، فتنه ها و بلاهای فراگیری که بر مردم چیره شود و طاعونی پیش از آنها شایع شود و شمشیر برنده ای در میان عرب پدید آید و اختلاف در میان مردم درافتد و امور مذهبی مردم مختلف شود و حالشان دگرگون گردد و هر صبح و شام آرزوی مرگ کنند، و آن در اثر طغیان و پرده دری مردم است که به خون یکدیگر تشنه می شوند و خون همدیگر را می خورند.» [61]

رسول اکرم (ص) در این مورد می فرماید:
1431) ابشرکم بالمهدی، یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس و زلازل.
« شما را به مهدی (عج) بشارت می دهم، هنگامی که اختلاف شدید در میان مردم پدید آید و زلزله های سختی واقع شود او قیام می کند.» [62]

فتنه ها به دنبال یکدیگر پدید آمده، جهان در آتش اختلاف می سوزد، در فلسطین اشغالی، لبنان فلاکت زده، افغان مصیبت زده، آفریقای مظلوم، در مناطق شرقی آسیا، و در میان دیگر ملل محروم و مظلوم، جنگ،اختلاف، فقر و دیگر پی آمدهای فتن آخرالزمان بیداد می کند. اختلال امور مردم در شئون دین و دنیا به حد اعلی رسیده است. طغیان، تعدی و تجاوز به حقوق همدیگر از فجایع رائج جهان شده است.

امام باقر (ع) در تفسیر آیه شریفه « قل ارایتم ان اتیکم عذابه بیاتاً اونهارا، ماذا یستعجل منه المجرمون » : بگو: اگر ببینید که عذاب او شبانگاه و یا به هنگام روز بر شما فرود آید، چه چزی را مجرمان از او به شتاب خواهند خواست » [63 ]، فرمود :

1332) فهذا عذاب ینزل فی آخرالزمان علی فسقه اهل القبله، و هم یجحدون نزول العذاب علیهم .
« آن عذابی است که در آخرالزمان بر گهنکاران اهل قبله نازل می شود، که آنها منکر نزول عذاب بر خود هستند.» [64]

از موقعی که مسلمانان از شاهراه تعالیم اسلام منحرف شده اند و به مسائل دیگری چون قومیت و احزاب گرویده اند، عذاب خداوندی به شکل های مختلف بر آنها فرود می آید ولی به هوش نمی آیند.
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)
آشوب های جهانی (6)

دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )


مطالبی دیگر از وبلاگ :
او در میان ماست !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 68 )
حسین (ع) نیز خود چو باران است!
فــــرات ؛ شرمنده ترین آب ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 67 )
تسلیت بر صاحب عزا
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
از نخستین سخنان منتغم بزرگ
عظمت یاران سیدالشهداء (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 66 )
و آب دیده هم زنده کننده است ...
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
از آب هم مضایقه کردند کوفیان
امام حسین(ع) و نعمت حاجت‌خواهی
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 65 )
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 64 )
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
زنان یاور مهدی (عج)
زمین همچنان محور كرات است!!!
بنام آنكه ما را آفرید ...و میمیراند
ان الله خیرالماکرین ...
دل گپ ها ( گفتگوهای تنهایی)
MIRACLE OF THE HOLY PROPHET,s SAYING
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 63 )
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
هرگز زمین خالی از حجت نخواهد بود
چگونگی تداوم نسل بشر از ابتداء
وصیت نامه ی حضرت خدا
دنیای کثیفی شده است !
زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود ...
انسان برای بقاء خلق شد نه فنا
توحید از نظر امام رضا (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 62 )
او را خود التفات نبودش به صید من
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
درخت‌كاری برترین و پاکترین کار آدمیان
تاویل نماز به بیان امیرالمومنین (ع)
ظلم زائل کننده حکومت
بقصد یاد گرفتن بپرس نه بقصد خطاگرفتن
چگونگی تعیین میزان قبولی هر کس نزد خدا از نظر مولا علی (ع)
خدا در کمین ستمکاران
خودستایی تباهی است
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 61 )
حقوق مردم مقدم بر حق خدا
بختش بلند هر که گرفتار حیدر است
دنبال عیب مردم نباشید ...
شهربانو کوچولوی شیرین زبان و زیرکتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.