1411) بین یدی القائم موت احمر، و موت ابیض ... ثم یکون بعد ذلک احداث تشیب فیها النواصی، و یسیرالصم الصلاب .
« در پیشقدم ظهور قائم (عج) مرگ سرخ و مرگ سفید فراوان باشد و آنگاه حوادث جانکاهی روی دهد که موها را سفید کند و چیزهای سفت و سخت به حرکت آورده می شود.» [41]
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

مرگ سرخ عبارت از مرگ با شمشیر است و مرگ سفید عبارت از مرگ با طاعون { بیماری های خاص و مهلک و اپیدمی } است، ولی آنچه در این حدیث شگفت انگیز است تعبیر« یسیر الصم الصلاب » می باشد که « صم و صلاب » به فلزهائی چون پولاد اطلاق می شود و به روشنی از این تعبیر استفاده می شود که در پیشقدم ظهور فلزهائی چون پولاد به حرکت آورده می شود و آن به وسیله ساختن وسائل نقلیه ای چون هواپیما و یا وسائل جنگی متحرکی چون تانکها، توپها و امثال آنها، که از فلزاتی چون آهن و فولاد ساخته شده و روی زمین به حرکت در می آیند. و هر روزیکه ابزار مدرنتری اختراع می شود، تشویشهای بیشتری روی می دهد و موی سر سفید می شود و پیری زودرس فرا می رسد.

 در چنین موقعی عجم علیه عرب شورش می کند و بصره را اشغال می کند. وای به حال مردم بصره که طاعون و فتنه های فراوانی در آن پدید می آید! وای به حال مردم فلسطین از فتنه های غیرقابل تحملی که در آن واقع می شود! وای به حال مردم دنیا از فتنه های پیاپی که در آن زمان در شرق، غرب، شمال و جنوب جهان در هر شهر و قصبه ای اتفاق می افتد. هر گروهی علیه گروه دیگر شورش می کند و جنگ های دائمی یکی پس از دیگری روی می دهد. که همه اینها کیفر اعمال خود مردم است و پروردگارت هرگز بر بندگان ستمی روا نمی دارد.

این حدیث از امام جواد (ع) نیز رسیده، جز اینکه به جای« یسیر » تعبیر « یسیل» آمده است و معنای آن اینست که فلزات سختی چون فولاد در آن زمان ذوب می شود و روان می گردد که در این صورت اشاره به« ذوب فلز » خواهد بود .

هر تعبیری که منظور شود یک خبر غیبی و یک معجزه علمی خواهد بود که قرن ها پیش از اختراع ماشین آلات، از اختراع آنها و از ذوب فلزات برای ساختن آنها خبر داده اند. از امام معصومی که همه سخنانش ازمنبع وحی سرچشمه گرفته، جز این هم انتظار نمی رود.

1412) الا ولو ذاب ما فی ایدیهم لقد دنا المتحیص للجزاء، و کشف الغطاء، و انقضت المده، و ازف الموعد و بدا لکم النجم من قبل المشرق، و اشرف لکم قمرکم کملء شهره، و کلیله تمه .

« اگر آنچه در دست آنهاست از دستشان برود، دوران امتحان فرا رسد و پرده ها کنار رود و وعده الهی نزدیک شود و ستاره (دنباله دار) از مشرق زمین طلوع کند و ماه تابان چون قرص قمر در شب بدر ظاهرشود.» [42]

منظور از کنار رفتن پرده ها، پدید آمدن همه نشانه هاست که دیگر جای ابهام و تردید برای احدی باقی نباشد و راه تأویل بر همگان بسته شود. و منظور از ماه تابان همان کعبه مقصود و قبله موعود است.

1413) ان وراءکم فتنا مظلمه منکسفه، لاینجو فیها الا المؤمن النومه.
« بعد از شما فتنه تیره و تاری است که در آن جز مؤمن گمنام نجات پیدا نمی کند.» [43]

« نومه » به کسی گفته می شود که در جامعه شناخته نشود و در هیچ امری مداخله نکند و در حدیث آمده « نومه » کسی است که اگر در مجلسی شرکت کند شناخته نشود و اگر غیبت کند از او پرس و جو نشود.

1414) واعجبا کل العجب، بین جمادی و رجب!. من جمع شتاب و حصد نبات و اصوات بعد اصوات.
« همه شگفتیها در میان جمادی و رجب است، از اجتماع پراکنده ها، دروی گیاهان، و صداها پشت سر صداها.» [44]

شاید مراد از اجتماع پراکنده ها، تجمع احزاب مختلف و ائتلاف ارباب مکاتب و ایدئولوژیهای مختلف باشد، و منظور از درو گیاهان، نابود شدن زراعتها در اثر بمباران ها و دیگر حوادث زمینی و آسمانی باشد، و منظور از صداها پشت سر صداها، غرش توپها، بمبها، هواپیماها، و یا ناله بینوایان و نوحه مصیبت دیدگان باشد.

1415) جعل الله فی هذه الامه خمس فتن، فتنه عامه، ثم فتنه عامه، ثم فتنه عامه، ثم فتنه خاصه. ثم یجیء فتنه سوادء مظلمه تصیر الناس فیها کالبهائم.

« خداوند در میان این امت پنج فتنه قرار داده: یک فتنه فراگیر، یک فتنه فراگیری دیگر، فتنه فراگیر سوم، سپس یک فتنه ویژه، آنگاه فتنه سیاه تیره و تاری که مردم چون چارپایان شوند.» [45]

شاید منظور از فتنه های فراگیر جنگ های جهانی و جنگ اعراب و اسرائیل باشد و منظور از فتنه ویژه جنگ داخلی مسلمانان باشد و منظور از فتنه سیاه و تیره موضع گیری مسلمانان در برابر یکدیگر و شمشیر زدن آنها به روی یکدیگر باشد. که مقدمات آن آغاز شده و در عهد سفیانی به اوج خود می رسد و هزاران انسان را در میان شعله های خود می سوزاند.

آنگاه در خطبه معروف« البیان » می فرماید:

1416) اذا ظهرت بخراسان الزلازل، و نزلت بهمدان النوازل، فرجفت الاراجف بالعراق.. و شمل الشام الخلاف، و اختلفت اهل الیمن علی الملک.

« چون در خراسان زلزله ها در گرفت و در همدان فاجعه ها پدید آمد و در عراق اضطراب های شدیدی سلب آرامش نمود و اختلافات شام را فرا گرفت و اهل یمن بر سر حکومت درگیر شدند.» [46]

در همین نزدیکی ها زلزله های سختی در خراسان (طبس) روی داد و در میان جنگ های ایران و عراق حوادث فراوانی در همدان پدید آمد و اهل یمن به شدت بر سر حکومت درگیر شدند و سرانجام به دو کشور شمالی و جنوبی تجزیه شدند و سراسر عراق را اضطراب فرا گرفته، وحشت و اضطراب از همگان سلب آرامش نموده است.

1417) انی ما ادعیت، ولا تکلمت زورا، ولا اتبئکم الا بما علمنی رسول الله.
« من هرگز سخنی گزاف نگفتم و ادعای گزاف ننمودم، به شما خبر نمی دهم جز آنچه را که از رسول اکرم (ص) شنیده ام.» [47]

سلام و صلوات بی پایان بر تو باد ای اباالحسن (ع)!، تو هرگز سخنی گزاف نگفتی، و آنچه فرمودی مو به موتحقق یافت و حقانیت ترا حتی بر دشمنانت ثابت کرد.

و در تفسیر آیه شریفه « و ان من قریه الا نحن مهلکوها قبل یوم القیمه او معذبوها » (هیچ آبادی نیست جز اینکه ما ساکنان آن را هلاك خواهیم کرد و یا کیفر خواهیم داد پیش از رستاخیز[48 ] فرمود:
 
1418) تخرب سمرقند، و جاح، و خوارزم، و البصره، و بلخ من الغرق، و الهند من تبتف و تبت من الصین، وکرمان و بعض الشام بسنابک الخیل و القتل، و الیمن من الجراد و السلطان، و سجستان و بعض الشام بالزنج، و شامان بالطاعون، و مرو بالرمل، و هراه بالحیات، و مصر من انقطاع النیل، و آذربیجان بسنابک الخیل والصواعق، و بخاری بالغرق و الجوع، و بغداد بصیر عالیها سافلها .

« سمرقند، جاح، خوارزم، بصره و بلخ به وسیله سیلابها ویران می شوند، هند به دست تبتی ها، و تبت به €دست چینی ها نابود می شوند، کرمان و قسمتی از شامات زیر سم اسبها به وسیله کشت و کشتار از بین میروند، یمن با هجوم ملخ و ستم زمامداران خراب می شود، سجستان و قسمت دیگری از شامات به دست زنجی ها، شامیان با طاعون، مرو با طوفان، هرات به وسیله مارها، مصر با خشک شدن رود نیل، و آذربایجان با سم اسبها و بمبارانها (صاعقه ها) ویران می گردند، در بخارا گرسنگی و سیلاب بیداد می کند و بغداد زیر و رو می شود.» [49]

بسیار نزدیک است که بغداد زیر سم لشکر سفیانی زیرو رو شود.

رسول اکرم (ص) نیز در این مورد می فرماید:
1419) ان خراب البصره من العراق، و خراب مصر من جفاف النیل، و خراب مکه من الحبشه، و خراب المدینه من السیل، و خراب الصین من الجراد، و خراب الابله من الحصار، و خراب فارس من الصعالیک من الدیلم، و خراب الدیلم من الارمن، و خراب الارمن من الخزر، و خراب الخزر من الترك، و خراب الترك من الصواعق، و خراب السند من الهند، و خراب الهند من الصین، و خراب الصین من الرمل، و خراب الحبشه من الرجفه، و خراب الزوراء من السفیانی، و خراب الروحاء من الخسف، و خراب العراق من القحط .

« خرابی بصره از عراق، خرابی مصر از خشک شدن رود نیل، خرابی مکه از حبشه، خرابی مدینه از سیل، خرابی چین از ملخ، خرابی ابله (*) از حصار، خرابی فارس از راهزنهای دیلم، خرابی دیلم از ارمنی ها، خرابی ارمنستان از خزر، خرابی خزر از ترکها، خرابی ترکستان از صاعقه ها، خرابی سند از هند، خرابی هند از چین، خرابی چین از شن (طوفان)، خرابی حبشه از زلزله، خرابی زوراء (بغداد) از سفیانی، خرابی روحا از خسف، و خرابی عراق از قحطی می باشد.» [50]

(*)  – ( ابله ) شهری در نزدیکی بصره و در کنار دجله است.( مترجم)

ممکن است کلمه « صواعق » انحصار به صاعقه های آسمانی نداشته باشد، به موشکها و دیگر مواد آتش زای قابل پرتاب نیز گفته شود.
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
آشوب های جهانی (1)
آشوب های جهانی (2)
آشوب های جهانی (3)
آشوب های جهانی (4)
آشوب های جهانی (5)

دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )


مطالبی دیگر از وبلاگ :

ناموزونی !
چشیدن بجای خواندن !
وعده آتش خدا برای ...
فکر با صدای بلند ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 36 )
ناهنجاری، دائرمدار دنیا؟!
با ارتفاع میتوان اندازه دما را پیدا كرد
MUHAMMAD, THE MAN OF JUSTIC
مراتب یقین و مراتب اطاعات
روح زندگی و روستا
تکلیف و دوستی
بی پروائی
نگاهی به کلام وحی
THE KIND PROPHET
رها کن رها والا نخواهی رسید (1)
آنتونی کوئین
ترکیب هم مجموع اجزاء و هم یک چیز دیگر !
MUHAMMAD, THE TRUST-WORTHY
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 35 )
وجه تمایز دزد و فاتح
نزول آیه ولایت در شآن حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام
مدیران و تجلیل و گفتن برای نگفتن !
ارتجاع و روحانیت
آزادی (رهایی از بیگانه ها)
THE GOOD MANNERS OF THE PROPHET
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 34 )
(خطورات)حکمت سرپرستی و توانایی
اعتراض ابلیس به تکه چوب !
(خطورات) محرم و نامحرم
THE WAY TO SALVATION
دانلود موسیقی محلی مازندرانی + تربت جام
مباحث قرآنی رمضان (07)
دانلود مجله خواندنیهای 60 سال پیش ایران - شماره 18
مباحث قرآنی رمضان (06)
مجله قدیمی نور دانش - شماره 38 (63 سال پیش)
مرغان بهانه جوی عطاریم یا سالک راستین راه الی الله-02
مرغان بهانه جوی عطاریم یا سالک راستین راه الی الله-01
لطفا دروغ و ریاکاری را بس کن آقای پرزیدنت!
چند مطلب پربازدید
یکصد مورد کژراهه خلفای راشدین در برابر نص
شعرطنز دردیدار با رهبری.93 (طلایی)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 33 )
اللهم کن لولیک ....
ارزشهای آزادی (!)
مباحث قرآنی رمضان (05)
شاهدان جنایت ...
!BEING KILLED AS A MARTYR
جنگ قنداق با قنداقه ...
نفرت از آمریکا و اسراییل
یکی از سگ های جنگ ...

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.