رسول اکرم (ص) می فرماید:
1371) ینزل علی امتی بلاء لم یسمع ببلاء اشد منه، حتی تضیق بهم الارض الرحبه .
« بر امت من بلائی نازل می شود که بلائی سخت تر از آن شنیده نشده است، زمین با این همه وسعت بر آنها تنگ می شود.» [1]
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
در حدیث دیگر فرموده است چون کشتار در میان امت من واقع شود تا به روز رستاخیز از میان آنها برداشته نمی شود.
تاکنون کشتارهای فراوانی در میان امت اسلامی روی داده است ولی بعد از اشغال فلسطین و تأسیس رژیم خونخوار اسرائیل این کشتارها به گونه ای دیگر و متمایز از هر عصری واقع می شود که طبق روایات تا روز ظهور حضرت بقیه الله (عج) که یکی از مظاهر قیامت است ادامه خواهد داشت. و با قیام شکوهمند آن مهرتابان تار و پود صهیونیسم جهانی خواهد گسست و طومار نقشه ها، حیله ها و توطئه های بین المللی رژیم اشغالگر برچیده خواهد شد.
در صدر اسلام هنگامی که ملت ایذاگر یهود با پیامبر اسلام (ص) روی در روی قرار گرفتند و در اقطار جهان آشوب کردند خداوند آنها را در اطراف جهان پراکنده ساخت، چنانکه در قرآن کریم می فرماید:

« هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر» : او خداوندی است که کافران اهل کتاب را برای اولین گردهمائی از دیارشان بیرون کرد.) [ 2]

 از پیامبر اکرم (ص) منقولست که :
وای بر این امت از دست پادشاهان ستمگری که بندگان خدا را می کشند و می ترسانند، جز کسانی را که برای آنها تظاهر به فرمانبرداری کنند! شخص مؤمن پرهیزکار با زبانش با آنها می سازد و با دلش از آنها فرارمی کند. هنگامی که خداوند اراده کند که عظمت و احتشام اسلام را باز گرداند همه ستمگران سرکش وعنود را هلاك می سازد که او بر هر چه بخواهد قادر است. او این امت را پس از آنکه تباه شده اند، اصلاح می کند.

خداوند آنها را به دست پیامبرش رسول اکرم (ص) پراکنده ساخت ولی در کتاب های آسمانی پیشین به آنها وعده کرده که آنها را پیش از قیامت یکبار دیگر در سرزمین موعود گرد آورد. آثار این وعده پس از قرار داد« بلفور » با هجرت یهودیان از سراسر جهان به سوی سرزمین اشغالی به چشم خورد و رسانه های شوم غربی از اعلام موجودیت اقلیت یهود در فلسطین سخن گفتند و آنگاه نوبت اعلام دولت غاصب اسرائیل فرا رسید. از بدو تأسیس این رژیم نامشروع، اختلاف عمیقی در میان مسلمانان پدید آمد که در پشت سر همه این اختلافات، دست فتنه انگیز اسرائیل وجود دارد. هر روزی که بر این اختلافها می گذرد، اختلافات عمیقتر می شود و امید صلح و بازگشت آرامش ضعیفتر می گردد. هر روز در گوشه ای از جهان اسلام آتش اختلاف شعله ورتر می شود. یک روز جنگ مصر و یمن بر دو کشور اسلامی تحمیل می شود، روزی دیگر در میان یمن شمالی و جنوبی آتش جنگ زبانه می کشد و سرانجام در جنگ تحمیلی ایران و عراق نیروهای دو کشور اسلامی از بین می رود و ... این آشوب ها همچنان ادامه می یابد تا یکتا منجی جهان بشریت و آخرین بازمانده از حجت های پروردگار ظهور کرده، جهان بشریت را از آتش جنگ و اختلاف رهائی بخشد.

رسول اکرم (ص) از این اختلافها و نابسامانیها خبر داده می فرماید:
1372) سألت الله لامتی ثلاثاً فاعطانی اتنتین ورد علی واجده. سالته ان لا یسلط علیهم عدوا من غیرهم فاعطانیها، وسألته ان لا یهلهکم غرقاً فاعطانیها، و سألته ان لا یجعل باسهم بینهم فردها علی ظاهرها.

« از خداوند در مورد امتم سه حاجت خواستم که دو حاجتم را پذیرفته، سومی را رد کرد. از او خواستم که دشمن بیگانه ای را بر امت من مسلط نکند، آن را به من عطا فرمود. از او خواستم که آنها را در آب غرق نکند، آن را نیز مستجاب فرمود. از او خواستم که نیروهای امتم با یکدیگر هدر نرود، آنرا به حال خود وا گذاشت[3]

با کمال تأسف دشمن را فراموش کرده با یکدیگر در ستیز هستند و تمام قدرت های رزمی خود را در جنگ با یکدیگر هدر می دهند و دشمن با خیالی آسوده به پیشروی خود ادامه می دهد.


1373) یکون قوم فی آخرالزمان یخضبون بهذا السواد کحواصل الطیور، لایریحون ریح الجنه .

« در آخرالزمان قومی پدید آید که خاك این سرزمین را از خون رنگین سازند و شکم مادران را چون شکم مرغ بشکافند، چنین قومی هرگز بوی بهشت را استشمام نخواهند کرد[4]


1374) بلاء یصیب هذه الامه حتی لایجد الرجل ملجا یلجا الیه من الظلم ثم لایزداد الامر الا شده، ولا الدنیا الا ادباراً، ولا الناس الا شحا ... ولا تقوم الساعه الا علی شرار الخلق .

« بلائی به این امت می رسد که مردان آن پناهگاهی نمی یابند که از ستم ستمگران به آنجا پناه ببرند، از آن پس هر روز اوضاع سخت تر می شود، دنیا بیشتر پشت می کند، مردم بخیل تر می شوند... و قیامت در عهد بدترین مردمان برپا می شود[5]

ما امروز در کشور خود (لبنان) غریب هستیم، پناهنگاهی نداریم که از ظلم ظالمان به آنجا پناه ببریم، یکروز دست زن و بچه خود را گرفته به سوئی می رویم و روز دیگر به نقطه ای دیگر به ناگزیر روی می کنیم. اگر یکی از ما سخنی به زبان آورد که رفیقش آن را دوست نداشته باشد، ممکن است او را به خطری گرفتارسازد که دیگر راه نجات نداشته باشد. در غالب کشورهای اسلامی مسلمانان وضع مشابهی دارند.


1375) تکون فتنه بعدها فتنه: الاولی فی الاخره کثمره السوط ینبعها ذباب السیف... ثم یکون بعد ذلک فتنه تستحل فیها المحارم کلها. ثم تاتی الخلافه خیر اهل الارض و هوقاعد فی بینه .

« فتنه ای به پا می شود و به دنبال آن فتنه ای دیگر برخیزد. فتنه اولی در مقایسه با دومی همانند تازیانه خوردن است در مقایسه با ضربات لبه تیز شمشیر! سپس فتنه ای پدید آید که همه محرمات در آن حلال شمرده شود! آنگاه خلافت به بهترین مردم روی زمین می رسد در حالیکه او در خانه اش نشسته باشد.» [6]

منظور حضرت بقیه الله (عج) است که در حرم امن الهی استقرار می یابد و در آنجا فرمان خدا فرا می رسد و جامه خلافت بر قامت رعنای آن بزرگوار استوار می شود. و منظور از فتنه آخری بلوای سفیانی است که درعهد او همه محرمات مباح شمرده می شود.


1376) ویومئذ یکون اختلاف کثیر فی الارض و فتن. و یصبح الزمان مکلحا مفصحا، یشتد فیه البلاد و ینقطع فیه الرجاء .

« آن روز اختلافات و فتنه ها فراوان گردد، سختی، قحطی و خشکسالی زمانه را فرا گیرد، شهرها در تنگنا افتند و امیدها قطع شود


آنگاه دوران استقلال طلبی کشورهای عربی را پس از دوران سیطره استعمارگران شرح داده می فرماید:

1377) ثم تخلع العرب اعنتها، و تتملک البلاد، و تخرج عن سلطان العجم .
« آنگاه ملت عرب فرمانروا گردد و کشورها را تحت فرمان خود در آورد و از سیطره بیگانه خارج شود.» [7]

امروز ملت عرب پس از بازیافتن استقلال خود تا حدی از سیطره استعمارگران شرق و غرب خارج شده، و برسرزمین خود حکومت می رانند و طرد سلطه بیگانه در برخی از کشورهای اسلامی آغاز شده و از آینده امید بخشی حکایت دارد.


1378) ستکون فتنه لایهدا منها جانب الا جاش فیها جانب، حتی ینادی مناد من السماء: ان امیرکم فلان.

« به ناگزیر فتنه ای پدید خواهد آمد که هرگاه در نقطه ای آرامش پیدا کند، در نقطه ای دیگر ناآرامی شروع می شود و این چنین ادامه می یابد، تا وقتیکه منادی آسمان بانگ برآورد: امیر شما فلانی است {یعنی حضرت مهدی (عج)}. [ 8]

آری این فتنه ایکه اسرائیل غاصب برانگیخته هر روز در گوشه ای از جهان اسلام، ناامنی و ناآرامی ایجاد کرده، مسلمانان را در آتش جنگ خواهد سوزانید و شعله های آن تا فرا رسیدن وعده الهی به خاموشی نخواهید گرائید.


1379) تکون فتنه ثم تکون جماعه، ثم تکون فتنه ثم تکون جماعه. ثم فتنه تعوج فیها عقول الرجال حتی لایکاد یری رجل عاقل .

« فتنه ای برپا می شود و اجتماعی برپا می گردد و آنگاه فتنه ای بر می خیزد و به دنبالش اجتماعی فراهم گردد و سپس فتنه ای بر پا می گردد که تعادل روانی مردان را به هم می زند و دیگر صاحب عقلی دیده نمیشود[9]

به نظر می رسد که فتنه سومی آغاز شده و ما در اوایل روزگار موعود هستیم و هر روز بیمارستان جدیدی برای بیماران روانی تأسیس می شود و دیگر نزدیک است که انسان سالمی پیدا نشود که از اعصابش ننالد وبه قرصهای مسکن روی نیاورد.

1380) بین ذلک ثبج اعوج، لیسوا منی ولا انامنهم .
« در آن میان اکثریت قاطع از راه منحرف هستند، آنها از من نیستند و من هم از آنها نیستم.» [10]

از شرّ روزگاریکه اکثریت مردم از شاهراه هدایت منحرف شوند و درصدد شناخت حقایق نباشند و در مورد اصلاح خویشتن گامی برندارند، به خدای تبارك و تعالی پناه می بریم.
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )


مطالبی دیگر از وبلاگ :
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) اعتراف
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 26 )
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) دلارام
GOD IS AWARE OF HEARTS
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) توبه
دعای اعظم عصر ...
امام , ماموم و نسلها
بیان یک قانون الهی از سوی ولی الله الاعظم
THE IMPORTANT ADVICE
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) دواخانه
بوی صدایی می آید ...
گفتند " او " تعلیم فرمود ...
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 25 )
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست)
دعای فرج امام زمان (علیه السلام)
حکمت حرمت و ضرورت اجتهاد در استخدام واژه های مصطلح در رساله های مجتهدین
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 24 )
شمس و مولانا ( 07 )
مزد دانش
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 23 )
فقر دهشتناک است !
THE TWELVE IMAMS
بعثت یعنی کلام آخر خدای محمد(ص) ...
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 22 )
عشقم و امیرم آقا حسین بن علی است
دو " خود " ... !
میلاد سرور آزادگان مبارک
شمس و مولانا ( 06 )
THEGREAT IDOL - BREAKER
فتنه موجودات بالقوه خطرناک ... !
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(04)
(خطورات) خدا می بیند و ...
! I AM NOT A DESPOT
صنعت مقطوع ( 03 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 21 )
شمس و مولانا ( 05 )
بعثت پیامبر شریعت سمهه و سهله و بیضاء مبارک
رساله واردات خواجه عبدالله انصاری(02)
رساله واردات خواجه عبدالله انصاری(01)
صنایع عجیب و لطایف غریب (01 )
صنعت موصل در بدیع ( 02 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 20 )
MOTHER,s SATISFACTION
شمس و مولانا ( 04 )
شمس و مولانا ( 03 )
ISLSMIC JUSTICE
شمس و مولانا ( 02 )
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(03)
شمس و مولانا (01 )
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(02)توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.