1360) علامتها ان تکون فی سنه کثیره الزلازل و البرد .
« نشانه آن (بانگ آسمانی) آنست که در سالی که سرما و زلزله بسیار فراوان باشد واقع می شود[44]
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
« زراره » روزی از امام صادق (ع) پرسید: آیا آن بانگ آسمانی عمومی است یا خصوصی؟
فرمود: عمومی است،هر قومی آن را به زبان خود می شنود.
زراره از روی تعجب پرسید: هنگامی که جبرئیل امین برای قائم (عج) با نام و نشان با چنین وضعی ندا کند، دیگر چه کسی با او مخالفت می کند؟!
امام صادق (ع) در پاسخ فرمود:

 چقدر مرد مؤمن و زن مؤمنه، که در دوران غیبت او حیران و نگران و سرگردان می شوند ! چون یأس و نومیدی آنها به حد اعلی می رسد بانگ آسمانی سر داده می شود که از دور نیز همانند نزدیک شنیده میشود، این بانگ برای مؤمنان رحمت و برای کافران عذابی سخت خواهد بود.

1361) لایدعهم ابلیس حتی ینادی فی آخر النهار یشکک الناس .
« شیطان آنها را ترك نمی کند، بلکه در آخر همان روز بانگی برآورده آنها را دچار شک و تردید می کند.» [45] €

یکبار دیگر یکی از یاران امام صادق (ع) از پیشگاه آن حضرت پرسید: ما در شگفتیم که حضرت قائم (عج) پس از خسف لشکر سفیانی در بیداء و بانگ آسمانی و عجایب دیگر، چگونه ممکن است گروهی پیدا شده، روی در روی او بایستند؟!
فرمود :

1362) ان الشیطان لایدعهم حتی ینادی کما نادی برسول الله (ص) یوم العقبه .
« شیطان آنها را فرو گذار نمی کند و بر آنها بانگ می زند چنانکه در روز عقبه برای رسول اکرم (ص) بانگ زد.» [46]

امام صادق (ع) در بیان دیگری در مورد بانگ شیطان می فرماید:
1363) فاذا دنت الشمس للمغرب. صاح صائح من مغربها: یا معشر الخلایق، قد ظهر ربکم بالوادی الیابس من ارض فلسطین، قبایعوه تهتدوا، ولا تخالفوا علیه .

« چون خورشید نزدیک غروب شود، فریادگری از محل غروب آفتاب بانگ بر می آورد: ای گروه مردمان ! صاحب شما از صحرای بی آب و علفی در سرزمین فلسطین ظهور کرده است، با او بیعت کنید تا هدایت شوید و با او مخالفت نکنید[47]

روی این بیان دو بانگ در یک روز واقع خواهد شد، یکی اول صبح، دیگری آخر روز، یکی از آسمان دیگری از زمین، یکی از طرف شرق دیگری از طرف غرب، در اولی نام و نام پدر حضرت ولی عصر (عج) و نام نیاکانش تا حضرت علی (ع) به صراحت گفته خواهد شد و هیچ تردیدی برای صاحب خردان باقی نخواهد بود ولی دومی برای القای شبهه به صورت مبهم خواهد بود.

از امام صادق (ع) پرسیدند: چه کسی به این ندا ایمان می آورد و چه کسی به آن ندا؟!
فرمود :
1364) کسیکه قبلاً به آن ایمان آورده بود الان هم به آن ایمان می آورد، او بانگ آسمانی را می شنود و€ می فهمد که حق است و آن را تصدیق می کند. سپس این آیه را تلاوت فرمود: (افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی، فمالکم کیف تحکمون: آیا کسیکه به سوی حق رهنمون می شود شایسته پیروی است، یا کسیکه خود هدایت نمی یابد جز اینکه دیگری او را هدایت کند؟! چگونه است، شما چگونه داوری می کنید) [ 48 ]، سپس فرمود: صدای جبرئیل از آسمان است و صدای شیطان از زمین است، شما ازصدای اولی پیروی کنید، مبادا به صدای دومی بگرائید و گول بخورید! بانگ آسمانی حق است و سوگند به خدا، که هر قومی به زبان خود آن را می شنود، هیچ موجود زنده ای نمی ماند جز اینکه آنرا می شنود.» [49]

بیانات پیشوایان راه هر گونه شک و تردید را بر منکران می بندد و بر دودلان حجت را تمام می کند که با شنیدن بانگ شیطان دچار شک و تردید نشوند، که این بانگ آخرین دام شیطان برای فریب دادن مردم ناآگاه و ضعیف الایمان است، آن روز شیطان آخرین تیر خود را بر کمان نهاده، قلب مسلمانان ضعیف العقیده را هدف قرار می دهد، و برای فریب دادن مردم حیران و سرگردان از طرح هیچ حیله و نقشه ای غفلت نمی ورزد.

آنگاه امام صادق (ع) در مورد مسرت زاید الوصف مؤمنانی که در طول قرون و اعصار انتظار کشیده اند، میفرماید:

1365) ولایبقی مؤمن میت الا دخلت علیه الفرحه فی قبره .
« هیچ مؤمنی از مؤمنان درگذشته نمی ماند جز اینکه شادی و فرح در داخل قبر به او رسیده، او را شادمان سازد.» [50]

امام رضا (ع) می فرماید:
1366) ینادی مناد من السماء یسمعه جمیع اهل الارض، بالدعاء الی القائم، فیقول: الا ان حجه الله قد ظهرعند بیت الله، فاتبعوه فان الحق معه و فیه .

« منادی از آسمان ندا سر می دهد، همه مردم روی زمین می شنوند که آنها را به سوی قائم (عج) فرا میخواند و می گوید: آگاه باشید که حجت خدا در کنار خانه خدا ظاهر شده، از او پیروی کنید که حق با اوست و انحصار به او دارد.» [51]

1367) کم من حری مؤمنه، و کم من مؤمن متاسف حیران عند فقده!. کانی بهم آیس ما کانوا، ثم نودی بنداء یسمع من البعد کما یسمع من القرب، یکون رحمه علی المؤمنین و عذاباً علی الکافرین .

« چقدر مرد مؤمن و زن مؤمنه، که در دوران غیبت او حیران و نگران و سرگردان می شوند ! چون یأس و نومیدی آنها به حد اعلی می رسد بانگ آسمانی سر داده می شود که از دور نیز همانند نزدیک شنیده میشود، این بانگ برای مؤمنان رحمت و برای کافران عذابی سخت خواهد بود.» [52]

چقدر دلها از درد فراق نالان و گریان و در آتش هجران می سوزد و سنگینی کابوس یأس و نومیدی را برروی دوشهای خود احساس می کنیم؟! به امید روزیکه صدای روح افزای جبرئیل امین در اکناف جهان طنین اندازد، و غریو روح بخش آن بلندتر از هر صدائی در جهان، دلهای عاشقان را به سوی آن کعبه مقصود و قبله موعود جلب کند.
پیشوایان معصوم عظمت و شکوه آن روز پرشکوه را چقدر عالی ترسیم کرده اند؟! دیگر کسی جای شک و تردید باقی نخواهد بود.

و در انجیل می خوانیم :
1368) زیرا این را به شما از کلام خدا می گوئیم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم بر€ خوابیدگان سبقت نخواهیم جست. زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح، اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود.» [53]

فراز بالا که از انجیل آوردیم دقیقاً با روایات ما منطبق است، در این فراز بانگ جبرئیل به تعبیر آواز رئیس فرشتگان تعبیر کرده، و تعبیر ربوده شدن و انتقال یافتن با ابر دقیقاً همان تعبیری است که در بخش یاران حضرت بقیه الله (عج) در بخش یازدهم در روایات ما آمده است، و داستان فرود آمدن حضرت عیسی (ع) نیز دقیقاً با روایات ما منطبق است که در بخش سیزدهم گذشت .جالبتر اینکه داستان رجعت و زنده شدن برخی از مردگان نیز در انجیل آمده است.

1369) انگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آنوقت جمع طوائف زمین سینه زنی کنند و پسرانسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید. و فرشتگان خود را با صور بلند آوازفرستاده، برگزیدگان او را از بادهای اربعه از کران تا به کران فلک فراهم خواهند آورد.» [54]

در این فراز نیز تعبیر روشن و جالبی در مورد یاران حضرت بقیه الله (عج) دارد که با احادیث ما کمال انطباق را دارد و از بانگ آسمانی و ظهور نشانه ای در آسمان در پیشقدم ظهور آنحضرت، همانند روایات ما گفتگومی کند.

1370) فرشته دیگر را دیدم که در وسط آسمان پرواز می کند و انجیل ( نوید) جاودانی را دارد، تا ساکنان زمین را از هر امت و قبیله و زبان و قوم بشارت دهد. و به آواز بلند می گوید: از خدا بترسید و او را تمجید نمائید، زیرا که زمان داوری او رسیده است، پس او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه های آبرا آفرید پرستش کنید.» [55]

عین همین الفاظ از امام صادق (ع) نیز رسیده است و این نشانه آنست که دین فقط یکی است و آن همان آئین حنیفی است که خدای تبارك و تعالی بر آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد (ص) نازل کرده است. در این فراز نیز اشاره لطیفی است که هر قومی آن بانگ آسمانی را به خود می شنوند.

یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )


مطالبی دیگر از وبلاگ :
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) اعتراف
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 26 )
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) دلارام
GOD IS AWARE OF HEARTS
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) توبه
دعای اعظم عصر ...
امام , ماموم و نسلها
بیان یک قانون الهی از سوی ولی الله الاعظم
THE IMPORTANT ADVICE
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) دواخانه
بوی صدایی می آید ...
گفتند " او " تعلیم فرمود ...
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 25 )
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست)
دعای فرج امام زمان (علیه السلام)
حکمت حرمت و ضرورت اجتهاد در استخدام واژه های مصطلح در رساله های مجتهدین
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 24 )
شمس و مولانا ( 07 )
مزد دانش
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 23 )
فقر دهشتناک است !
THE TWELVE IMAMS
بعثت یعنی کلام آخر خدای محمد(ص) ...
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 22 )
عشقم و امیرم آقا حسین بن علی است
دو " خود " ... !
میلاد سرور آزادگان مبارک
شمس و مولانا ( 06 )
THEGREAT IDOL - BREAKER
فتنه موجودات بالقوه خطرناک ... !
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(04)
(خطورات) خدا می بیند و ...
! I AM NOT A DESPOT
صنعت مقطوع ( 03 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 21 )
شمس و مولانا ( 05 )
بعثت پیامبر شریعت سمهه و سهله و بیضاء مبارک
رساله واردات خواجه عبدالله انصاری(02)
رساله واردات خواجه عبدالله انصاری(01)
صنایع عجیب و لطایف غریب (01 )
صنعت موصل در بدیع ( 02 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 20 )
MOTHER,s SATISFACTION
شمس و مولانا ( 04 )
شمس و مولانا ( 03 )
ISLSMIC JUSTICE
شمس و مولانا ( 02 )
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(03)
شمس و مولانا (01 )
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(02)
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.