1351) انه تکون ثلاثه اصوات فی رجب. الاول: الا لعنه الله علی الظالمین. و الثانی: ازفت الازفه یا معشرالمؤمنین. و الثالث: یری الناس بدنا بارزا نخو عین الشمس ینادی: الا ان الله قد بعث فلانا بن فلان. حتی ینسبه الی علی (ع)، فیه هلاك الظالمین، فاسمعوا له و اطیعوا. فعند ذلک یاتی الفرج و یذهب غیظ قلوبهم .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
« سه بانگ آسمانی در ماه رجب شنیده شود :
1)    آگاه باشید که لعنت خدا بر ستمگران باد.
2)    ای گروه مؤمنان! رستخیز نزدیک است.
3)    بدن انسانی به وضوح در قرص خورشید دیده می شود که با صدای رسا بانگ بر می آورد: هان ای مردم ! خداوند فلانی، پسر فلانی، ... (سلسله نسب حضرت قائم (عج) را تا حضرت علی (ع) می رساند)، را برانگیخت، هلاکت ستمگران به دست او می باشد، فرمان او را بشنوید و اوامرش را اطاعت کنید. آنگاه فرج فرا می رسد و خشم دلها از بین می رود.» [35]

منکران به هنگام مشاهده این نشانه ها حیران و سرگردان می شوند و آیه شریفه: (اگر بخواهیم برای آنها نشانه ای از آسمان فرو می فرستیم) عینیت می یابد. بدنی که در قرص خورشید به روشنی دیده می شود یک معجزه الهی است که قدرت بی پایان خداوند را بر کوردلان جهان به نمایش می گذارد.

1352) قال وجه یطلع فی القمر، و ید .  العام الذی فیه الصیحه، قبله الایه فی رجب. فقیل له: و ما هی؟ بارزه، و تطلع کف تشیر. و النداء الذی من السماء یسمعه اهل الارض: کل اهل لغه بلغتهم .

« سالی که صیحه آسمانی در آن شنیده می شود، نشانه ای پیش از آن در ماه رجب دیده می شود. گفته شد: آن نشانه چیست؟ فرمود: سیمائی در قرص ماه دیده می شود، دست و کف دست روشنی در فضا ظاهر میشود و به سوی او اشاره می کند، ندائی از آسمان بلند می شود و همه مردم روی زمین آن را می شنوند، هرکسی به زبان خودش آن را می شنود.» [36]

1353) یکون فرقه و اختلاف حتی یطلع کف من السماء، و ینادی مناد: ان امیرکم فلان .
« اختلاف شدیدی روی می دهد و ادامه می یابد تا وقتیکه کف دستی در آسمان ظاهر شود و منادی آسمانی بانگ برآورد که امیر شما فلانی است.» [37]

1354) و وجه و صدر یظهران الناس فی عین الشمس .
« صورت و سینه ای در قرص خورشید برای همگان ظاهر می شود.» [38]

1355) و ینادی مناد من السماء فی اول النهار، یسمعه کل قوم بالسنتهم: الا ان الحق فی علی وشیعته.
« منادی آسمانی اول صبح از آسمان ندا می کند: آگاه باشید حق با علی (ع) و شیعیان اوست. این ندا را هرقومی به زبان خود می شنود.» [39]

در مدت کوتاهی که از سفر فضائی انسان به کره ماه می گذرد چقدر در صفحات تلویزیون سر و صورت فضانوردان را روی قرص ماه مشاهده کرده ایم؟! دیگر جای شگفت نیست که سر و صورتی را با قدرت بیکران آفریدگار توانا بدون استخدام تلویزیون بر روی قرص ماه و قرص خورشید ببینیم و صدایش را بشنویم. چقدر در کنگره ها و سمینارهای بین المللی شرکت نموده، سخنرانیهای سخنرانان را فی المجلس به زبان خود از گوشیهای صندلی خود شنیدیم، دیگر چه عجب اگر صدای منادی آسمانی را بدون استفاده از گوشی و بدون استخدام مترجمین زبردست، با قدرت بی پایان قادر متعال بشنویم. اگر خدای قادر متعال در پهنه گیتی چیزی را که دست ناتوان بشری در سازمان ملل تهیه کرده و برای نماینده هر کشوری مطالب سازمان را به زبان خود پخش می کند، بدون استفاده از این ابزار تهیه کند چه جای شگفت واستبعاد است؟!.
این تعبیرها برای رفع استعباد از کوته نظران و سطحی اندیشان است و گرنه معجزات الهی با کارهای عادی جهان طبیعت هرگز قابل تشبیه و مقایسه نیست.
به زودی شاهد بانگ رسای جبرئیل امین از اعماق آسمان ها خواهیم بود که نغمه های امیدبخش او گوش همه جهانیان را نوازش خواهد داد. به امید آن روز .

1356) اذا سمعوا الصوت اصبحوا کانما علی رؤوسهم الطیر!. اما لو کانت الصیحه خضعت لها اعناق اعداءالله!. فان اشکل علیهم من ذلک شیء فان الصوت لا یشکل علیهم اذا نودی باسمه و اسم ابیه وجده .

« هنگامی که بانگ آسمانی را بشنوند همانند کسی که بر سرش مرغ نشسته باشد خشکشان می زند، گردن همه دشمنان خدا در برابر صیحه آسمانی خاضع و منقاد می شود. اگر در چیزی هم دچار شک و تردید باشند در مورد صیحه آسمانی هیچ تردیدی نخواهد داشت که با نام، نام پدر و نام اجداد طاهرین او (عج) نداخواهد شد.» [40]

و در حدیثی دیگر توضیح می دهد که بانگ آسمانی در پگاه روز جمعه، بیست و سوم ماه رمضان خواهد بود.

1357) فاذا صلیتم الفجر من یوم الجمعه المذکور، فادخلوا بیوتکم، واعلقوا ابوابکم، و سدوا الکوی، و دثروا انفسکم، وسدوا اذانکم. فاذا احسستم بالصیحه فخروا سجدا وقولوا: سبحان ربنا القدوس، فانه من فعل ذلک نجا. و من برزلها هلک .

« چون نماز صبح را در روز جمعه یاد شده خواندید، وارد خانه های خود شوید و درها و پنجره ها را ببندید، خود را بپوشانید و گوش های خود را بگیرید، هنگامی که بانگ آسمانی را شنیدید به سجده افتاده بگوئید: « سبحان ربنا القدوس » هر کس چنین رفتار کند نجات پیدا می کند و هر کس روی در روی آن بایستد هلاك می شود.» [41]

این روایت از نظر وقت تأکید می کند که موقع صیحه در پگاه روز جمعه بیست و سوم ماه مبارك رمضان است، چنین روزی در آن ساعت معین در این سطح آماده و منتظر باشید که گوش های خود را بگیرید تا از عوارض آن بانگ آسمانی که زمین و زمان را خواهد لرزانید در امان باشید و پس از شنیدن آن ندای مسرتبخش و آگاه شدن از فرا رسیدن وقت ظهور به سپاس و ستایش خدای سبحان بپردازید.

چه سعادتی بالاتر از آنکه آن روز میمون و عهد مسعود را انسان درك کند که قرنهاست دیدگان نگران شیعیان و ستمدیدگان و به ضعف کشیده شدگان در انتظار مقدم گرامی اش ثانیه شماری می کنند.

1358) فلا یبقی شیء خلق الله فیه الروج الا سمع الصیحه، ولایبقی راقد الا استیفظ، ولاقائم الا فعد، ولا قاعد الاقام علی رجلیه قزعاً من ذلک الصوت، و هو صوت جبرائیل الامین!. فرحم الله من سمع ذلک الصوت فاجاب .

« هیچ موجود جانداری نمی ماند جز اینکه آن بانگ آسمانی را می شنود، هیچ خفته ای نمی ماند جز اینکه بیدار می شود، هیچ ایستاده ای نمی ماند جز اینکه می نشیند و هیچ نشانه ای نمی ماند جز اینکه می ایستد، که از شنیدن آن بانگ آسمانی این چنین وحشت زده می شوند، و آن بانگ جبرئیل امین است، خدای رحمت کند کسی را که این صدا را بشنود و لبیک بگوید.» [42]

این روایت به همین تعبیر از امام حسن (ع) و امام باقر (ع) نیز نقل شده است.

1359) اذا طلعت الشمس و اضاءت، صاح صائح بالخلایق من عین الشمس بلسان عربی مبین، یسمع من فی السماوات والارضین: با معشر الخلائق، هذا مهدی آل محمد، و یسمیه باسم جده رسول الله (ص) و یکنیه و ینسبه. ولا یبقی اذن من الخلائق الحیه الا سمع ذلک النداء. و تقبل الخلائق من البدو والحضر و البر و البحر، یحدث بعضهم بعضا، و یستقهم بعضهم بعضا ما سمعوا بآذانهم .

« چون خورشید بدرخشد و نورافشانی کند، فریادگری از قرص خورشید به زبان عربی فصیح فریاد می زند و فریادش را به گوش همه ساکنان زمین و آسمان می رساند که: ای گروه مخلوقات! این مهدی آل محمد (ص) است. او را با نام خود که همنام جد بزرگوارش رسول اکرم (ص) است، نام می برد و کنیه و نسبش را بیان می کند، هیچ موجود زنده ای در جهان نمی ماند جز اینکه آن بانگ را می شنود و همه مردم شهری و روستائی، از ساکنان خشکی و دریا (جزیره ها) با یکدیگر بازگو می کنند و آنچه را که با گوش خود شنیده اند از یکدیگر می پرسند که آنها چگونه شنیده اند و چه فهمیده اند.» [43]
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (3)
بانگ آسمانی (4)
بانگ آسمانی (5)
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )


مطالبی دیگر از وبلاگ :
به قربان پناه گرم تو آقا !
!؟ WHICH WAY IS BETTER
سیمای افشاگــــر ... !
هشدار الهی برای ... !
ایران, روزهایی و روزگارانی ...!
درمان درد معده با موز
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 42 )
یاس کبود
مرگ بر انسان ...!
مباحث قرآنی رمضان (10)
پس نپندارم که اینها مردمانند، ای رسول
گوجه فرنگی ضد سرطان
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 41 )
جز زیبایی نبود ...
!? O'Ali , Who are you
روزی حلال
تحقق دعا
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 40 )
احادیث نبوى در باره على علیه السلام ( وصی نبی )
ترنمی شعرگونه (بی نام ؛ بی سر ) پیکش مولا حسین جان
بابونه گیاهی زیبا برای درمان زخم و ورم معده
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 39 )
THE CONQUEST OF MECCA
آب انار و خواص فراوان آن برای سلامتی بدن
اللهم کن لولیک ....
از آنجور حرفا ( هابیل و قابیل و ... )
ضایعات بخش کشاورزی یا هدر دادن برکات خداوندی؟
حمله تمساح و بلعیدن دختر + دانلود
استاد نورمحمد درپور+ دانلود موسیقی
بسم الله , سبحان الله
فرزانه کوچولو ( کربلا )
رها کن رها والا نخواهی رسید (3)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
! KILLING WTTHOUT ANY SIN
رها کن رها والا نخواهی رسید (2)
مباحث قرآنی رمضان (09)
ذات ... !
REVENGE OR KISS ON THE PROPHET,S CHEST
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 37 )
مباحث قرآنی رمضان (08)
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) شبانه
احتیاج به هیچ وعظی ندارد!
کمتر حرف بزن ... !
دینداری در آخرالزمان
ناموزونی !
چشیدن بجای خواندن !
وعده آتش خدا برای ...
فکر با صدای بلند ... !
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 36 )
ناهنجاری، دائرمدار دنیا؟!
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.