1343) کانی بهم اسرما یکونون و قد نودوا نداء یسمعه من بعد کما یسمعه من قرب .
« گوئی با چشم خود می بینم که خوشحالی آنها را فرا گرفته، آنها صدائی را می شنوند که از دور نیز همانند نزدیک شنیده می شود.» [26]
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
این تعبیر که از زبان رسول اکرم (ص)، امام باقر (ع) و امام صادق (ع) روایت شده امروز در سایه پیشرفت صنعت و تکنیک کاملاً مفهوم و قابل پذیرش است، اما در آن روز که از رادیو و تلویزیون خبری نبود چگونه این مطالب را می توانستند درك کنند؟! درود بیکران بر پیشوایان بزرگی که چهارده قرن پیش بشر امروزی را می دیدند و می شناختند و همانند کسی که در میان آنها زندگی کند از آنها سخن می گفتند!. در این مدت طولانی که در حدود 50 نسل عوض شده، تمام سخنان غیبی آنها مو به مو تحقق یافته است. آنها بالاتر از آنند که ما بتوانیم عظمت آنها را دریابیم. کسانیکه ندانسته در حریم قداست آنها سخن می گویند، بهتر آنست که قدری بیندیشند و گامی به سوی شناخت آنها بردارند و آنگاه داد سخن سر دهند.

1344) اسکنوا ما سکنت السماء و الارض، فان امرکم لیس به خفاء. الا انها آیه من الله عزوجل لیست من الناس!. الا انها اضوا من الشمس، لا تخفی علی برولا فاجر. اتعرفون الصبح؟. فان الصبح لیس به خلفاء .

« تا آسمان و زمین آرام است شما نیز آرام بنشینید، در امر شما هیچ خفا نیست، آگاه باشید که آن (صیحه آسمانی) نشانه ای از خدای تبارك و تعالی است، از مردم نیست (تا پوشیده شود)، آگاه باشید که آن روشنتراز آفتاب است، بر احدی از بر و فاجر پوشیده نخواهد ماند، آیا صبح را می شناسید؟ آیا در مورد صبح کسی دچار تردید می شود؟! .» [27]

حرکت آسمان با ندای آسمانی آغاز می شود و حرکت زمین با سپاه سفیانی شروع می شود. (چنانکه در حدیث شماره 1349 خواهد آمد) .

1345) لا بد من هذین الصونین قبل خروج القائم (ع): صوت من السماء و هو صوت جبرائیل، و صوت من€ الارض، و هو صوت ابلیس اللعین .

« به ناچار این دو صیحه پیش از قیام قائم (عج) شنیده خواهد شد، یکی از آسمان که صدای جبرئیل امین است، و دیگری از زمین که صدای شیطان لعین است.» [28]

بانگ اولی نوید بخش، امید بخش و مسّرت بخش است و بانگ دوم شک آور، یأس آور و مرارت بار است وطبعاً شیاطین زمینی نیز سخنان شرك آلود و فتنه انگیز آن شیطان بزرگ را تکرار نموده، در پخش و نشر آن تلاش می کنند.

در این رابطه جمله ای نیز از خلیفه خونخوار عباسی« منصور دوانیقی » نقل شده که روزی خطاب به « سیف بن عمیره » گفت :

1346) به ناگزیر منادی آسمانی به نام مردی از اولاد ابوطالب (ع) بانگ می زند.
سیف بن عمیره از روی چاپلوسی قیافه انکار به خود گرفته گفت:
شما نیز به چنین مطلبی عقیده دارید؟!.
منصور گفت:سوگند به خداوندی که جانم دست اوست، آری، من نیز به آن معتقدم. زیرا با دو گوش خود شنیده ام.
سیف گفت: من هرگز چنین حدیثی نشنیده بودم.
منصور گفت : به خدا سوگند، آن حق است. هنگامی که آن واقع شود ما نخستین کسی هستیم که به آن پاسخ مثبت خواهیم داد. مگر نه اینست که آن ندا به نام مردی از عموزادگان ما هست؟!.
سیف گفت : آیا ندای آسمانی به نام یکی از اولاد فاطمه زهرا (سلام الله علیها) خواهد بود؟
منصور گفت : آری. اگر جز این بود که من آن را از حضرت ابوجعفر (ع) شنیده ام، هرگز باور نمی کردم، اگر چه همه مردم روی زمین نقل می کردند، ولی چه کنم که او محمد بن علی (ع) است.» [29]

جان عالم به فدای امامی که دشمن او را این چنین می ستاید.

امام صادق (ع) می فرماید:
1347) اختلاف بنی العباس من المحتوم، والنداء من المحتوم، و خروج القائم من المحتوم .
« اختلاف بنی عباس از علایم حتمی است. ندای آسمانی از نشانه های حتمی است. خروج قائم (عج) از امورحتمی است.» [30]

شاید در نزدیکی ظهور تنی چند از بنی عباس روی کار باشند و شاید کلمه بنی عباس رمز زمامدارانی باشد که بر بغداد حکومت کنند و لابد در آینده ای نزدیک در میان آنها اختلاف پدید خواهد شد. و شاید منظور اختلاف خلفای بنی عباس در گذشته (بعد از عصر امام صادق) باشد، همانند اختلاف امین و مأمون.

1348) ان القائم لایقوم حتی ینادی مناد من السماء، تسمع الفتاه فی خدرها، و یسمع اهل المشرق و اهل لو کانت ،« ان نشا تنزل علیهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین » : المغرب. و فیه نزلت هذه الایه الصیحه خضعت لها اعناق اعداء الله عزوجل .

« قائم (عج) قیام نمی کند جز پس از آنکه منادی آسمانی ندا سر دهد، آن را همه اهل مشرق و مغرب میشنوند، دختر پرده نشین، در سرا پرده خود آن را می شنود. و در این مورد نازل شده است: (اگر بخواهیم برای آنها از آسمان نشانه ای می فرستیم که گردنهایشان در برابر آن خاضع می شود) [ 31 ]، اگر آن بانگ آسمانی واقع شود گردن دشمنان خدا در برابر آن خاضع خواهد شد.» [32]

1349) اتقوا الله، واسکنوا ما سکنت السماء والارض .
« از خدا بترسید و تا هنگامی که آسمان و زمین آرام است شما نیز آرام باشید.» [33]

این حدیث به همین عبارت از امام رضا (ع) نیز روایت شده، که امام (ع ) ساکن بودن آسمان را به فرا نرسیدن زمان بانگ آسمانی، و ساکن بودن زمین را به فرا نرسیدن وقت خسف لشکر سفیانی تفسیر فرموده است.

1350) انها تکون صیحه تتبعها هده .
« صیحه ای برخیزد و آنگاه حادثه ای بس بزرگ به دنبالش واقع شود.» [34]
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)

آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )


مطالبی دیگر از وبلاگ :
بانگ آسمانی (2)
بانگ آسمانی (1)
مسخ علمای بدعتگزار و درباری
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )
خورشید و ماه و ستارگان (2)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
THE DEFENDER OF THE PROPHET.s
آتش و آتش افروز (2)
آتش و آتش افروز (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
حافظ ( ... یعنی چه ؟! )
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
من از اینهایم ... !
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
او به راز دلها آگاست !
مرثیه ماه نی + دانلود
قرآن کریم (و الی الله ترجع الامور)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
جامعه با دروغ می پاشد + دانلود
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
نوای محلی خراسان + دانلود
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
دعا یا نیایش
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
زنان در آخر الزمان (2)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 79 )
زنان در آخر الزمان (1)
سیمای مردان در آخر الزمان (2)
سیمای مردان در آخر الزمان (1)
HUSSAIN, THE SHIP FOR SALATION
اهل آخر الزمان ( 7 )
شهید میر هادی خوشنویس
اهل آخر الزمان ( 6 )
اهل آخر الزمان ( 5 )
اهل آخر الزمان ( 4 )
اهل آخر الزمان ( 3 )
اهل آخر الزمان ( 2 )
اهل آخر الزمان ( 1 )
نشانه ها ( 3 )
دیو خوش طبع به از حور گره پیشانی
نشانه ها ( 2 )
سعدی به روزگاران مهری نشسته در دلتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.