امام زین العابدین (ع) می فرماید:
1335) والله ان ذلک فی کتاب الله لبین حیث یقول: واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب، یوم یسمعون الصیحه بالحق ذلک یوم الخروج. فلا یبقی فی الارض احد الا خضع و ذلت رقبته لها. و یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت علی الحق، و هو النداء الاول. و یرتاب الذین فی قلوبهم مرض حین التداء الثانی.
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
« به خدا سوگند ! این مطلب در کتاب خدا بسیار صریح بیان شده، آنجا که می فرماید: (گوش فراده، هنگامیکه منادی از نقطه نزدیکی ندا سر می دهد، آنروز به حق آن صیحه را می شنود، که آن روز روز خروج است) [17 ]، در روی زمین احدی باقی نمی ماند جز اینکه در برابر این بانگ آسمانی خاضع و منقاد می شود، آنانکه ایمان آورده اند، خداوند آنها را روی ایمان راسخ و عقیده حق ثابت و پابرجا نگاه می دارد، و این بانگ نخستین است. ولی کسانی که در دلهایشان بیماری هست در بانگ دوم دچار شک و تردید می شوند.» [18]

امام صادق (ع) در پیرامون همین آیه شریفه می فرماید:
1336) فیومن اهل الارض اذا سمعوا الصوت من السماء: الا ان الحق فی علی بن ابی طالب و شیعته!. فاذا کان من الغد ابلیس فی الهواء حتی یتواری عن اهل الارض فینادی: الا ان الحق فی فلان .

« اهل زمین هنگامی که بانگ آسمانی را بشنوند که از آسمان بانگ می زند:آگاه باشید حق با علی بن ابیطالب (ع) و شیعیان اوست، همه ایمان می آورند، روز بعد شیطان در فضا بالا می رود و در حالیکه مردم او را نمی بینند بانگ می زند: آگاه باشید که حق با فلانی است[19]

ما هر صبح و شام این آیه را می خواندیم ولی توجه نداشتیم که ندای منادی از نقطه ای نزدیک یعنی چه ؟! این صیحه کدام صیحه است؟! منظور از روز خروج چیست؟! چون ذهن ما متوجه صحنه های قیامت می شد و خیال می کردیم که موقفی از موقفهای رستاخیز را بیان می کند!، حق هم داشتیم ما کجا و فهم تفسیری معصومین (ع) کجا ؟! آنها همسنگ قرآن هستند، آنها واقف بر ظاهر و باطن آن می باشند و جز آنها کسی نمیتواند در این راه پرپیچ و خم گام بسپارد جز با راهنمائی آنها. و اینک تفسیر این آیه را از امام صادق (ع) میشنویم :

1337) ینادی مناد باسم القائم و اسم ابیه علیهما السلام. و الصیحه فی هذه الایه صیحه من السماء، و ذلک یوم خروج القائم (ع). یسمعون صوتاً لا من ذی ولا ذی هو!!! لکنهم یسمعون صوتا ما قاله انس ولا جان: بایعوا فلاناً باسمه، لامن ذی ولا ذی هو.

« منادی به نام قائم و نام پدرش (عج) ندا سر می دهد، صیحه در این آیه همان بانگ آسمانی است، و آن روز خروج قائم است. بانگی را می شنوند که نه از اینطرف است و نه از آن طرف، و نه صدای انس و جن است که می گوید: با فلانی بیعت کنید، صریحاً از او نام می برد و جهت صدا مشخص نیست که اینطرف است یا آنطرف.» [20]

امام صادق (ع) بانگ آسمانی را برای ما مجسم می کند که این صدا همه اقطار و اکناف جهان را پر می کند درشرق و غرب دنیا طنین می اندازد کسی نمی تواند جهت صدا را تشخیص دهد که از طرف بالاست یا پائین؟، از طرف راست است یا چپ ؟! از طرف شمال است یا جنوب ؟! آن صدا چون دیگر صداها نیست که از یک ایستگاه رادیوئی پخش شود، کسی بشنود و دیگری نشنود، به زبانی پخش شود و اهل دیگر زبان ها از فهم آن ناتوان باشند، بلکه صدائی است که هر گوشی را نوازش می دهد و به هر گوشی با لهجه ای که انس دارد و با زبانی که دقیقاً آشناست این صدا می رسد .
آیا جز امام صادق (ع) و دیگر امامان معصوم (ع) از چه کسی ساخته است که این معنی را تصور کند و در چهارده قرن پیش بتواند مجسم کند؟! و سخنان گرانقدر خود را آنچنان با اطمینان کامل و اعتقاد استوار بیان کند که گوئی او خود طراح و مجری این برنامه است. دیگر مادر زمانه از آوردن انسان دیگری همسنگ معصومان (ع) ناتوان است.

به زودی توضیحات بیشتری از امام صادق (ع) در همین مورد نقل خواهیم کرد.

امام باقر (ع) می فرماید:
1338) وجاءت صیحه من السماء بان الحق فیه و فی شیعته فعند ذلک خروج قائمنا .
« بانگی از آسمان شنیده می شود که حق با علی (ع) و شیعیان اوست. و آن به هنگام خروج قائم ماست.» [21]
 
1339) یختلف اهل الشرق و اهل الغرب، نعم و اهل القبله و یلقی الناس جهدا شدیداً مما یمربهم من الخوف. فلا یزالون بتلک الحال حتی ینادی مناد من السماء فاذا نادی فالنفر النفر.

« مردم شرق و غرب به اختلاف می گرایند، اهل قبله (مسلمانان) نیز دچار اختلاف می شوند، مردم از ناامنی به شدت رنج می برند و این چنین روزگار سپری می شود تا منادی آسمانی ندا سر دهد، چون بانگ آسمانی را شنیدید بشتابید، بشتابید.» [22]

اکنون که به نگارش این سطرها اشتغال دارم سخنان امام باقر (ع) دقیقاً تحقق یافته، اختلاف شرق و غرب اوج گرفته، مسلمانان نیز به دو جبهه شرق و غرب کشیده شده و در برابر یکدیگر قرار گرفته اند و تلخی این اختلافات را ما در جنوب لبنان می چشیم و دود آن به چشم همه مسلمانان می رود. طبق فرموده امام (ع) ندای آسمانی به دنبال این اختلافات مرارت بار است.

1340) الصیحه لاتکون الا فی شهر رمضان، لان شهر رمضان شهرالله، وهی صیحه جبرائیل الی الحق.
« ندای آسمانی جز در ماه رمضان نخواهد بود که ماه رمضان ماه خداست، و آن بانگ جبرئیل است که به سوی حق فرا می خواند.» [23]

1341) الصیحه فی شهر رمضان فی لیله الجمعه، لیله ثلاث و عشرین، فلا تشکوا فی ذلک واسمعوا و اطیعوا. الا ان فلانا قتل مظلوما یشکک الناس و یفتنهم! فکم فی ذلک :  و فی اخر النهار صوت ابلیس اللعین ینادی الیوم من شاك متحیر قد هوی فی النار!. و علامه ذلک ان جبرائیل (ع) ینادی باسم القائم و اسم ابیه علیهما السلام، حتی تسعد العدراء فی خدرها فتحرض اباها و اخاها علی الخروج .

« ندای آسمانی در ماه رمضان، در شب جمعه، شب 23 رمضان است که هرگز در مورد آن دچار شک و تردید نشوید، گوش فرا دهید و اطاعت کنید. و در پایان روز صدای ابلیس لعین بلند می شود که می گوید: فلانی مظلوم کشته شد !، با این بانگ نابهنگام گروهی را به شک می اندازد و گروه کثیری با شک و تردید وارد آتش می شوند. نشانه بانگ جبرئیل اینست که به نام قائم (عج) و نام پدرش ندا می کند، دختران پرده نشین نیز با شنیدن آن خوشحال می شوند و پدران و برادرانشان را تشویق می کنند که خروج کنند.» [24]

امام صادق (ع) نیز در این باره فرموده است:
1342) یکون النداء لیله الجمعه لثلاث و عشرین من شهر رمضان، اول النهار بعد صلاه الصبح: الا ان الحق فی فلان بن فلان و شیعته، توقظ النائم، و تقعد القائم او تخرجه الی صحن داره. لانها تفزع الیقظان، و تخرج العواتک من خدورهن، فتحرض العذراء اباها و اخاها علی الخروج .

« ندای آسمانی در شب جمعه، شب بیست و سوم ماه رمضان، اول صبح، بعد از نماز صبح واقع می شود که آگاه باشید که حق با فلانی پسر فلانی و شیعیان اوست. این بانگ خفته را بیدار می کند، شخص بیدار را وحشت زده می کند، کسیکه سر پا ایستاده، می نشیند و یا به صحن خانه می رود، پرده نشینان را وحشت زده از پرده بیرون می کند، دختر پرده نشین پدر و برادرش را تشویق به خروج می کند.» [25]

یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 )
بانگ آسمانی (1)
بانگ آسمانی (2)

آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )


مطالبی دیگر از وبلاگ :
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 66 )
و آب دیده هم زنده کننده است ...
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
از آب هم مضایقه کردند کوفیان
امام حسین(ع) و نعمت حاجت‌خواهی
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 65 )
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 64 )
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
زنان یاور مهدی (عج)
زمین همچنان محور كرات است!!!
بنام آنكه ما را آفرید ...و میمیراند
ان الله خیرالماکرین ...
دل گپ ها ( گفتگوهای تنهایی)
MIRACLE OF THE HOLY PROPHET,s SAYING
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 63 )
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
هرگز زمین خالی از حجت نخواهد بود
چگونگی تداوم نسل بشر از ابتداء
وصیت نامه ی حضرت خدا
دنیای کثیفی شده است !
زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود ...
انسان برای بقاء خلق شد نه فنا
توحید از نظر امام رضا (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 62 )
او را خود التفات نبودش به صید من
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
درخت‌كاری برترین و پاکترین کار آدمیان
تاویل نماز به بیان امیرالمومنین (ع)
ظلم زائل کننده حکومت
بقصد یاد گرفتن بپرس نه بقصد خطاگرفتن
چگونگی تعیین میزان قبولی هر کس نزد خدا از نظر مولا علی (ع)
خدا در کمین ستمکاران
خودستایی تباهی است
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 61 )
حقوق مردم مقدم بر حق خدا
بختش بلند هر که گرفتار حیدر است
دنبال عیب مردم نباشید ...
شهربانو کوچولوی شیرین زبان و زیرک
ظلم هلاک کننده است
گمان بد گناه بزرگ
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 60 )
ولی واقعی کیست ؟!
لقمه و مزه آن
عید غدیر بر غدیرشناسان مبارک
احساس مالکیت و موفقیت
منع و حرص !
بیشتر نقائص در درونست !توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.