رسول اکرم (ص) می فرماید:
1312) لیبیتن قوم من هذا الامه علی طعام و شراب و لهو، و یصبحون و قد مسخوا قرده و خنازیرقویم.
« از این امت شب را در کنار سفره طعام و شراب و لهو ولعب سپری می کنند و بامدادان به صورت میمون و خوك در می آیند[1]
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
و در مورد علمای درباری و فقهائی که در خدمت رژیم ها هستند فرمود:
1313) والدی بعثنی بالحق لیخسفن بهم و یمسخهم قرده و خنازیر.
« سوگند به خداوندی که مرا به حق برانگیخت، خداوند آنها را در دل زمین فرو می برد و آنها را مسخ کرده به صورت میمون و خوك در می آورد.» [2]

 از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود :
باد زوراء (طوفان، گردباد، از سوی بغداد، از سوی دجله) به شکلی که نظیرش دیده نشده می وزد، مردم به علمای خود پناه می برند و آنها را مسخ شده می یابند و می بینند که به صورت میمون و خوك درآمده اند، صورتشان سیاه شده و دیدگانشان کبود گشته است.

بعد از این سخن موکد و همراه با سوگند از زبان حضرت ختمی مرتبت (ص ) دیگر تردیدی نمی ماند در اینکه از این امت نیز گروهی مسخ می شوند و به صورت های گوناگون در می آیند، یکی از این گروه طبقه علمای درباری است و یکی دیگر اهل لهو و لعب، چنانکه می فرماید:

1314) بیناهم فی شراب و خمر، و ..  یکون فی هذه الامه خسف و قذف فی متخذی القینات و شاربی الخمورضرب معازف، حتی یرسل الله علیهم فیغدون قرده و خنازیر.

« در میان این امت نیز خسف و قذف روی می دهد، گروهی از نوازنده ها و الکی ها در حالیکه مشغول میگساری و نوازندگی هستند، عذاب خدا بر آنها نازل می شود و به صورت میمون و خوك در می آیند.» [ 3]

1315) مما یمصرون مصر یقال له: البصره. فان انت وردتها فایاك و مقصفها و سوقها و باب سلطانها.فانها سیکون فیها خسف و مسخ و قذف!. آیه ذلک ان یموت العدل، و یفشو فیها الجور و شهاده الزور، و یکثرالزنا .

« از شهرهائی که براساس شهرسازی ساخته می شود شهری است به نام بصره، اگر وارد آن شهر شدی ازکازینوها، فروشگاه ها و کاخ های آن بپرهیز که در آنجا خسف و قذف و مسخ واقع خواهد شد، و نشانه آن اینست که عدالت رخت بر بندند، ظلم، شهادت دروغ و روابط نامشروع فراوان شود.»

رسول اکرم (ص) در این حدیث کلمه « مقصف » را به کار برده که در مورد کازینوها، بارها و رستوران هائی به کار می رود که مشروبات الکلی در آنها عرضه شود و لهو ولعب در آنجا رائج باشد.

1316) لم یجر فی بنی اسرائیل شیء الا یکون فی امتی مثله، حتی الخسف و المسخ و القذف.
« در میان بنی اسرائیل هیچ حادثه ای روی نداده است جز اینکه در میان امت من نیز نظیر آن روی خواهد داد، حتی خسف و قذف و مسخ.» [4]

خداوند ما را از این مظاهر غضب و خشم خود محفوظ بدارد.

امام صادق (ع) می فرماید:
1317) تهیج ریح الزوراء: ینکرها الناس، فیفزعون الی علمائهم فیجدونهم قد مسخوا قرده و خنازیر، تسود وجوههم، و تزرق عیونهم.

« باد زوراء (طوفان، گردباد، از سوی بغداد، از سوی دجله) به شکلی که نظیرش دیده نشده می وزد، مردم به علمای خود پناه می برند و آنها را مسخ شده می یابند و می بینند که به صورت میمون و خوك درآمده اند، صورتشان سیاه شده و دیدگانشان کبود گشته است[5]

از شر چنین روزی به خدای دانا و توانا پناه می بریم.

پیشوای ششم شیعیان در تفسیر آیه شریفه« ولنذیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر » : پیش از عذاب بزرگ، از عذاب کوچک به آنها می چشانیم. [6]، فرمود :

1318) ای خزی اشد من ان یکون الرجل فی بیته و اصحابه، و علی خوانه وسط عیاله اذ شق اهله الجیوب علیه و صرخوا، فیقول الناس: ما هذا؟ فیقال: مسخ فلان الساعه! و قد ساله صاحبه ابو بصیر (رض): یکون هذا قیام القائم او بعده؟ فقال: لا، قبل .

« چه ذلت و خواری بالاتر از اینکه انسان در میان خانه و خانواده اش در کنار سفره نشسته باشد و ناگهان اهل خانه گریبان چاك کرده، ناله سر دهند، مردم بپرسند: چه شده؟! گفته شود: این فلانی است، همین الان مسخ شد !!
ابوبصیر از آنحضرت پرسید: این فجایع پیش از قیام قائم (عج) روی می دهد یا بعد از قیام او؟!
فرمود: پیش از قیام او .» [7]

اگر شخصی نادان مسخ شود به آسانی می توان تحمل کرد، ولی اگر دانشمند فرزانه ای مسخ شود چگونه میتوان آن را تحمل کرد؟! وای به حال شما ای علمای جور! وای فقهای درباری .

امام کاظم (ع) می فرماید:
1319) تکثر الفتن فی افاق الارض، والمسخ فی اعداء الحق .
« فتنه ها زمین را از کران تا کران فرا گیرد و مسخ شدن در میان دشمنان حق و حقیقت فراوان گردد فتنه ها همه زمین را فرا گرفته و هر نقطه ای تلخی آن را چشیده است.» [8]

1320) ... و مسخ لقوم من اهل البدع حتی یصیروا قرده و خنازیر.
« گروهی از بدعتگزاران مسخ شده به صورت میمون و خوك در می آیند.» [9]

یوم الخلاص - جلد دوم - بخش پرتابها و دگرگونی ها


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 ) 
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
زلـــزلـه ها ( خسف , قذف , مسخ )


مطالبی دیگر از وبلاگ :

بی تشویش مرگ
شش ابزار رایگان برای امنیت بهتر
چرا نگویی آن نكنم ... ؟!
فحاش و هرزه گوی کم حیاء ...
عظیم در عظیم !
عجب جبری ؟!
لزوم رعایت ادب در گفتار و نوشتار
پرونده هسته ای یا پرونده حیثیتی ...!
دشمن نداری؟!
حدیث باقی و فانی در خلق و ایجاد
ما نیز مقصریم !
بررسی اثرات اقتصادی انرژی هسته ای
حذف یا ایمن سازی رمزهای ذخیره شده در فایرفاکس
ربا ( نزول ) ..... قسمت اول
نکبت فقر و مسکنت و خیانت حرًافان
آزولا یا « شیطان سبز » !!!
سیــری در تـورات مـوجـــود
پلاگین های مرورگر ها٬ یکی از بزرگترین مشکلات امنیتی وب
منافق ؛ دشمن متبسم ! ( 02)
سابقه , معیاری برای ایجاد ارزش !
فقط بنام خدا ( عاشقانه ها با اله )
MaskMe: افزونه ای برای پنهان کردن ایمیل اصلی شما در فضای آنلاین و کاهش اسپم ها
كشاورزی و تكنولوژی های جدید
منافق ؛ دشمن متبسم ! (01)
آیا وسایل الکترونیکی همیشه بیدار٬ تهدیدی برای حریم خصوصی ما هستند؟
حذف علائم ردیابی از URL ها
تو را همتا کجا باشد ... !
دانلود تصنیف "سرو روان من کو "
روشــهای جاسوسی سیا (بمنظور کنترل مغزها) 01
علفهای هرز دنیای ژورنالیست.عارف کسگین ( یک شوونیست ترک )
زنان بیگانه
پول ، شبه پول ، نقدینگی
با سنگدلان منشین ...
کارت های شناسایی بی سیم٬ در معرض خوانش و هک از راه دور
هزار و یك دلیل ناكارآمدی ها !
ذلت و عزت در نگاه مولا علی (ع)
فعال کردن میکروفن تلفن ها و ضبط صدا توسط FBI
یاالله ( ای صاحب لوح محفوظ )
غزل میلادیه حضرت رسول ختمی مرتبت
خطبه شقشقیّه حضرت امیرالمومنین علی علیه السَّلام
آنهائیکه خیلی دوستشان دارم (آقا سید نصرالله غیور)
تحریم یا غیرت آزمایی ...
ماه عسل یتیم...!؟!!
جنایت فوق وحشیانه از پیروان مکتب سلفی + خبر سقط شدن عامل جنایت
ره آورد شبهای رمضان ( دعا و نیایش )
هشدار که این ثانیه ها صبر ندارند ...
انسان کامل جلد 2 رساله اول (27)
با جُهّال و سَفـَلـَه مُجادَلَه و مُناظَرَه نکنید
شاکر نادم
ریزبینان واقف !
علی
سود حسود
حجت وجود حق
پیشاهنگ مرگ
ناصبی مستوجب دو آتش
تکریم از یزید لعنه الله در شبکه کلمه
انسان کامل ( 26) رساله ضمیمه دوم
دوستان را بیازمای آنگاه پیوند کن !
انسان کامل ( 25) رساله ضمیمه اول
گنج مکشوف الهی
دستوالعمل خاص برای طلب حاجت از طریق آیت الکرسی(اختصاصی برای دوستان)
انسان کامل ( 24) قسمت آخر رساله اصلی
بازنده چه کسی است ؟!
انسان کامل ( 23)
وطنم ای شکوه پابرجا
کاشکی بدل همه خلق ، من بمردمی ...
رابطه بین اندیشه و منبع درآمد ...!
شادی و نشاط
این انسان هست که مرگ را میخورد نه مرگ ...
آدمیزاده رنجور ...
آمال پامال
محبوبیت یا خودخواهی , به چه قیمتی ؟!
با کمال تاسف بعضیها دوست دارند ... بشوند!
گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک
حقه بازی انتخاباتی در ایران سابقه دار است!
رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند !
خیانت بزرگ و نامزدهای ریاست !
انسان کامل ( 22)
که به جز تو کس ندارم
روز پدر,میلاد شهریار خردورزی و عدالت مبارک
استفاده ابزاری از مقدسات یا اصول فروشی برای رای
زمانی برای شناختن مردان
انسان کامل ( 21)
الطیبین الطاهرین
با نیکی به پدر و مادر مهر خداوند را جلب کنیم
انسان کامل ( 20)
" من و تو " و تو و من و ... آنانی که از ما نیستند
فرعون ایرانی بود !
فسادِ اداری و مصادیق متطوَرِ آن
كلمات كه دلالان آلوده این بازارند
عرفان و فلسفه , موافقین و مخالفین
انسان کامل ( 19)
نه هرکس سزاوار باشد به صدر
انسان کامل ( 18)
آزادی بیان ...
انسان کامل ( 17)
در نیابد قلب مریض بوی یاس را ...
تو سقف شعورت كوتاه تر از بام اندیشه او بود
بررسی اجمالی سوره مبارکه تکاثر
از عشق پرسیدتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.