رسول اکرم (ص) می فرماید:
1300) ... وتکثر الزلازل .
« زمین لرزه بسیار شود [1]
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
1301) ...   ثم رجفه بالشام یهلک فیها منه الف یجعلها الله رحمه للمومنین وعداباً علی الکافرین.
« زمین لرزه ای در شام اتفاق افتد که صد هزار نفر در اثر آن هلاك می شود. خداوند این زمین لرزه را رحمت برای مؤمنان و عذاب برای کافران قرار دهد.» [2]

یادآوری این نکته لازمست که تعبیر« شام » در اصطلاح روایات اختصاص به دمشق و حوالی آن ندارد بلکه معنای وسیعتری دارد که همه شامات (سوریه و لبنان) را در بر می گیرد.

1302) وخراب الترك من الصواعق.
« سرزمین ترك به وسیله صاعقه ها ویران می شود [3]

آیا رسول اکرم (ص) صاعقه های آسمانی را قصد کرده، و یا بمبهای اتمی و ئیدروژنی امروز را قصد کرده است؟! آیا موشک های ویرانگر امروز را با چشم خود می دیده و از آنها صاعقه تعبیر می فرمود؟! آیا سرزمین ترك با صاعقه های ساخت بشری از بین می رود، یا صاعقه های آسمانی نیز به کمک آنها می شتابد؟!

در روایاتی که رسول اکرم (ص) از صاعقه های آخرالزمان بحث کرده، از آتش پاره ها نیز گفتگو نموده است که در چنگال های شیاطین جای گرفته به سوی مردمان پرتاب می شود!!، این تعبیر با موشکها و بمبهای ویرانگری که در چنگال جنگنده ها قرار گرفته، توسط خلبان های مزدور از سوی شیاطین حاکم بر جهان بر سرملت های مظلوم پرتاب می شود؛ کمال انطباق را دارد.
چه شیطانی خیره سرتر از خلبان بی رحمی که با کمال قساوت و سنگدلی با فشار یک دگمه منطقه ای را به خاك و خون می کشد و بر صغیر و کبیر رحم نمی کند و بر کودك و پیر رحم نمی آورد و هزاران تن مواد آتشزا را بر سر انسان ها فرو می ریزد و« حرث و نسل » را نابود می سازد! دیگر بین حیوانات وحشی و خلبانهای به ظاهر انسانی که بر سر مردم هیروشیما، ناکازاکی، ویتنام، افغان و لبنان بمب ریخته و می ریزند، چه تفاوت یافت می شود؟!!، سازمان ملل و دیگر مجامع بین المللی نیز بازیچه ابرقدرتها شده هیچ نقشی در دفاع از مظلومان نمی توانند بازی کنند.

1303) سیکون فی آخرالزمان خسف و قذف و مسخ .
« در آخرالزمان خسف، قذف و مسخ واقع خواهد شد[4]

خسف: فرو رفتن در زمین و زیر آوار ماندن به وسیله زلزله، سیل، طوفان، موشک، بمباران و جز آنها.
قذف: پرتاب چیزی از مکانی به مکانی (بمباران، سنگباران، موشک های زمین به زمین و امثال آنها).
مسخ: دگرگونی سیرت و صورت چیزی به شکلی جز آنچه هست (مبدل شدن انسان دو پا به حیوان وحشی چهار پا).

1304) یکون عند ذلک ثلاثه خسوف: خسف بالمشرق، و خسف بالمغرب، و خسف بجزیره العرب.
« در آن هنگام سه خسف روی می دهد: یکی در مشرق، دیگری در مغرب، و سومی در جزیره العرب.» [5]

خسفی که در جزیره العرب واقع می شود آخرین خسف است که سپاه سفیانی را در کام زمین فرو می برد.

1305) یعود عائذ بالبیت یبعث الیه جیش حتی اذا کانوا بالبیداء خسف بهم.
« به بیت خدا پناهنده می شود، آنگاه لشکر سفیانی به سوی او فرستاده می شود، چون به سرزمین بیداء رسیدند زمین آنها را در کام خود فرو می برد.» [6]

1306) جیش یجیء من قبل العراق فی طلب رجل من اهل المدینه یمنعه الله منهم. فاذا علوا البیداء من ذی الحلیفه خسف بهم فلا یدرك اعلاهم اسفلهم، ولا یدرك اسفلهم اعلاهم الی یوم القیامه .

« لشکری از جانب عراق در جستجوی مردی از اهل مدینه (یعنی حضرت بقیه الله) بیرون می آید، خداوند او را از شر آنها حفظ می کند، چون در« ذوالحلیفه» به سرزمین بیداء برسند، زمین آنها را در کامش فرو میبرد، اول و آخر لشکر تا قیامت هرگز به یکدیگر نمی رسند.» [7]

خسف و قذف زمینی را هر روز با چشم خود می بینیم، هر روز خروارها مواد آتشزا پرتاب می شود (قذف) وصدها انسان در زیر آوارها می ماند (خسف)، اما خسف و قذف آسمانی که در پیشقدم ظهور روی خواهد داد، خداوند ما را از آنها حراست کند و از آن بالاتر« مسخ »است که تاکنون در اطراف آن به خوبی نیندیشیده ایم که به خداوند توانا پناه می بریم از این فاجعه های جهان سوزی که در انتظار مردم لجوج و عنود است.

امام باقر (ع) می فرماید:
1307) ... و خسف بالبیداء .
« و خسفی در سرزمین بیداء .» [8]

1308) جیش البیداء یوخذون من تحت اقدامهم .
« لشکر بیدا از زیر پایشان گرفتار می شوند.» [9]

امام باقر (ع) در تفسیر آیه شریفه « سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم ».( نشانه های خود را در وجود آنها و در پیرامون آنها نشان می دهیم) [10] فرمود :

1309) نریهم فی انفسهم المسخ، و نریهم فی الافاق انتقاض الافاق علیهم، فیرون قدره الله تعالی فی انفسهم و فی الافاق .

« در وجود آنها €« مسخ » و در پیرامون آنها« خسف » را بر آنها نشان می دهیم تا قدرت خدا را در وجود خود ودر اطراف خود ببینند و بر آنها روشن شود که او حق است (حتی یتبین لهم انه الحق) یعنی بدانند که ظهورقائم (عج) از سوی پروردگار متعال حق است و مردم به طور حتم آن را خواهند دید و چاره ای از آن نیست.» [11]

خسفی که امام علیه السلام در تفسیر این آیه وعده داده، هرگز قابل مقایسه، با ویرانیهائی که در فلسطین و لبنان و دیگر کشورهای عربی زیر بمبهای ناپالم و موشک های ویرانگر اسرائیل متجاوز به بار می آید نیست.

1310) وخشف فی الحله و البصره، و قتل کثیرین.
« و خسفی در حله و بصره واقع شود و مردمان بسیاری کشته می شوند.» [12]

امام صادق (ع) می فرماید:
1311) ... ارتفاع ریح سوداء اول النهار، و زلزله، حتی ینخسف کثیر منها .
« باد سیاهی اول صبح بر می خیزد و آنگاه زلزله ای روی دهد و قسمت اعظم آن (زوراء = بغداد) زیر آوار بماند.» [13]

این حدیث در پیرامون« زوراء » که به احتمال قوی بغداد است وارد شده، و در این زمینه روایات بسیاری هست که در بخش خروج سفیانی خواهد آمد.
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 ) 
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)مطالبی دیگر از وبلاگ :
بیا بنشین تو ای همرازم ای دوست
انذارهای امام علی (ع) به حاکمان
یاری اندر کس نمی‌بینم
خیر در نیوشیدن است
کمیت یا کیفیت ؟!
تجلیل...!
آیات آخر سوره حشر
راز و نیاز (02)
الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم
محمد (ص)
آنسوی چهره ها ( 01 )
ارزش قانون
مناظره عالم و شیطان
اطلاعات درمانی طب سنتی (01)
مقاله منسوب به طب الرضا (ع)
زشتی سیاست بی اخلاق
نردبان سازان ...
رباعیات و ثلاثیات (ثعلبی)
هوالرزاق
دوستی و توقع
نقد و غرض
شناخت خدا
تو واقعا مسلمانی و دیندار ؟!!
انسان کامل ( 35) آخرین قسمت
قفل دهان حسود یاوه گو
آثار ایثار
برگه مرگ !
افراد شامل عذاب الیم
حضرت محمد ( ص ) در نگاه مبارک امام صادق (ع)
انسان کامل ( 34)
انسان کامل ( 33)
ای صاحب دیده ...
طوطی ذاکر و شیرین سخن
انسان کامل ( 32)
مرگ ناگهانی
سلطان بی عدل و عالم بی عمل
ولی خدا پنهان در بین مردم !
معشوقه ها (یم) ؟!
شروح قرآنی ( 05 )
شروح قرآنی ( 04)
شروح قرآنی ( 03 )
شروح قرآنی ( 02 )
شروح قرآنی ( 01 )
راز و نیاز (01)
وجه تسمیه پارس
اندرزهای قابوس وشمگیر
شاکر نادم
سود حسود
زنان و بهترین آنان
حجت وجود حقتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.