سپس امام صادق (ع) در مورد دیگر نشانه های ظهور می فرماید:
1290) یظهر المهدی بعد غیبه، مع طلوع النجم الاحمر، و خراب الری و خسف الزوراء .
« مهدی (عج) بعد از غیبتی طولانی، همزمان با طلوع ستاره ای سرخ، و ویرانی ری، و خسف زوراء ظهور میکند[17]
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
« زوراء » به بغداد گفته می شود نام منطقه ای در عراق است (*) وشاید منظور شهر ری باشد و تهران را نیز شامل شود (*)  (مترجم )

1291) طلوع الکوکب المذنب یفزع العرب!. و هو نجم بالمشرق یضیء کما یضیء القمر، ثم ینعطف حتی یکاد€ یلتقی طرفاه. و تظهر حمره فی السماء، و تنشر فی آفاقها.

« طلوع ستاره دنباله دار ملت عرب را به وحشت می اندازد!، و آن ستاره ایست که در طرف مشرق ظاهر میشود و هماند ماه می درخشد!، سپس دنباله اش بر می گردد و نزدیک می شود که دو سرش به یکدیگربرسد ! آنگاه سرخی در آسمان پدید می آید و جهان را از کران تا کران فرا می گیرد.» [18]

ترس و وحشت عرب از ستاره نیست، بلکه از حوادث جانکاهی است که همزمان با طلوع ستاره بر ملت عرب روی می دهد.

1292) یطلع نجم من المشرق، له ذنب یعضیء .
« ستاره ای از مشرق طلوع می کند که دنباله درخشانی دارد.» [19]

1293) طلوع الکوکب المذنب.
« یکی دیگر از نشانه ها طلوع ستاره دنباله دار است.» [20]

در این رابطه روایتی نیز از امیرمؤمنان (ع) رسیده که در بخش زلزله ها خواهد آمد.

1294) تنکسف الشمس بعد الصیحه فی رمضان، و قبل النداء. یکون الروم یومئذ قرب ساحل البحر، عند€ کهف الفتیه، فیبعث الله الفتیه من کهفهم مع کلبهم .
« بعد از صیحه آسمانی و پیش از بانگ آسمانی (به نام مهدی) خورشید در ماه رمضان کسوف می کند. در آنزمان رومیان در نزدیکی کرانه دریا و در منطقه غار اصحاب کهف مستقر می شوند، خداوند اصحاب کهف را همراه با سگشان بر می انگیزند.» [21]

این حدیث تا حدی وقت آن کسوف خارق العاده را مشخص می کند، و از این حدیث معلوم می شود که به
هنگام ظهور حضرت ولی عصر (عج) قسمت اعظم یهودی ها در مناطق اشغالی فلسطین خواهند بود، زیرا غاراصحاب کهف در کشور اردن واقع است و فاصله چندانی از رود اردن ندارد که امروز برخی از اشغالگران درکرانه غربی رود اردن اقامت دارند.
برانگیخته شدن اصحاب کهف پس از گذشت ششهزار سال، به دست حضرت بقیه الله (عج) یکی از جالبترین معجزات آنحضرت خواهد بود. متن کامل حدیث در بخش دوازدهم کتاب گذشت.

امام رضا (ع) می فرماید:
1295) قبل ذلک یوم بووح .
« پیش از آن، روز بسیار داغی هست.» [22]

و در حدیث دیگر به این تعبیر فرموده است:
1296) قبل هذا الامر قتل بیوح. قیل: و ما البیوح؟. قال: دائم لایقتر.
« گفته شد « بیوح » به چه معناست؟ فرمود: کشتار مداومی که پیش از آن امر، کشتار بسیار داغی هست، که سرد نشود و از حدت و شدت آن کاسته نشود[23]

از تعبیر« بیوح » استفاده می شود که در این کشت و کشتار خونها مباح و به شمار می رود و قاتلان خون مقتولان را مباح می پندارند و در مورد حلال و حرام اندیشه نمی کنند، از این رهگذر امام (ع) صیغه مبالغه را بکار برده که حداکثر لایبالی بودن آنها را در مسائل دینی بیان فرماید.

حضرت بقیه الله (عج) می فرماید:
1297) ... واجتمع الشمس و القمر، و استدرات بهما الکواکب و النجوم .
« خورشید و ماه گرد آیند و ستارگان ثابت و سیار آنها را احاطه کنند.» [24]

شاید منظور از گرد آمدن خورشید و ماه، قرار گرفتن آنها در یک مسیر در اثر کسوف و خسوف غیر عادی باشد.
تعبیر گرد آمدن خورشید و ماه در قرآن کریم نیز آمده است « و جمع الشمس و القمر »  (خورشید و ماه گرد آیند).» [25]

جالب اینکه ستاره شناسان نوشته اند که کرات منظومه شمسی امسال (سال تألیف کتاب) در برابر خورشید در یک استقامت قرار می گیرند که چنین وضعی بسیار نادر است و زنگ خطرهائی را به صدا در می آورد.

ابن عباس می گوید:
1298) قائم (عج) خارج نمی شود جز پس از آنکه خورشید نشانه ای را از خود پدید آورد.» [26]

شاید منظور از این نشانه، کسوف خورشید در غیر وقت عادی (پانزدهم ماه رمضان) و یا ایستادن آن در وسط آسمان، و یا ظاهر شدن سیمای یک مرد در قرص خورشید، و یا طلوع خورشید از مغرب باشد، که در احادیث فراوانی از آنها گفتگو شده است، و شاید نشانه ای جز اینها باشد.

در انجیل می خوانیم:
1299) و فوراً بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوت های افلاك متزلزل گردد. آنگاه عدالت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت جمیع طوایف سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید.» [27]

همه فرازهای این نوید از انجیل متی با احادیث شریفه ما منطبق است، تعبیر پسر انسان در اصطلاح انجیل گاهی در مورد حضرت عیسی (ع) و گاهی در مورد مصلح آخرالزمان به کار رفته است. [ 28 ]

در اینجا منظور حضرت بقیه الله ( عج) است چنانکه از بررسی متن انجیل روشن می شود. و اگر منظور حضرت عیسی (ع) باشد آن هم با احادیث ما منافاتی ندارد، که طبق عقیده ما حضرت عیسی (ع) با جلال خاصی در بیت المقدس فرود آمده به یاران حضرت بقیه الله (عج) می پیوندد.

اما سینه زنی اقوام و اقشار مختلف مردم به دنبال جنگ های خانمانسوز و کشت و کشتار مداوم، و به ویژه جنگ « قرقیسیا » [29 ] که در روایات از آن بحث شده و کشته های فراوانی به جای خواهد گذاشت.»
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 ) 
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
خورشید و ماه و ستارگان (1)
 خورشید و ماه و ستارگان (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)مطالبی دیگر از وبلاگ :
امام , ماموم و نسلها
بیان یک قانون الهی از سوی ولی الله الاعظم
THE IMPORTANT ADVICE
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) دواخانه
بوی صدایی می آید ...
گفتند " او " تعلیم فرمود ...
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 25 )
نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست)
دعای فرج امام زمان (علیه السلام)
حکمت حرمت و ضرورت اجتهاد در استخدام واژه های مصطلح در رساله های مجتهدین
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 24 )
شمس و مولانا ( 07 )
مزد دانش
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 23 )
فقر دهشتناک است !
THE TWELVE IMAMS
بعثت یعنی کلام آخر خدای محمد(ص) ...
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 22 )
عشقم و امیرم آقا حسین بن علی است
دو " خود " ... !
میلاد سرور آزادگان مبارک
شمس و مولانا ( 06 )
THEGREAT IDOL - BREAKER
فتنه موجودات بالقوه خطرناک ... !
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(04)
(خطورات) خدا می بیند و ...
! I AM NOT A DESPOT
صنعت مقطوع ( 03 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 21 )
شمس و مولانا ( 05 )
بعثت پیامبر شریعت سمهه و سهله و بیضاء مبارک
رساله واردات خواجه عبدالله انصاری(02)
رساله واردات خواجه عبدالله انصاری(01)
صنایع عجیب و لطایف غریب (01 )
صنعت موصل در بدیع ( 02 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 20 )
MOTHER,s SATISFACTION
شمس و مولانا ( 04 )
شمس و مولانا ( 03 )
ISLSMIC JUSTICE
شمس و مولانا ( 02 )
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(03)
شمس و مولانا (01 )
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(02)
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(01)
I Am Thankful
ارزش بیان مطلب نو
شمس و مولانا ( 00 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 19 )
I AM LIKE A TRAVELLER IN THIS WORLD
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.