امام باقر (ع) می فرماید :
1271) اذا رایتم ناراً فی المشرق بشبه الهردی العظیم یراها اهل الارض، تقع ثلاثه ایام او سبعه ایام، فتوقعوا فرج آل محمد .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

« هنگامی که آتش در مشرق دیدی که شباهت به بوته زعفران دارد و همه مردم جهان آن را دیدند و سه روز یا هفت روز نیز ادامه یافت، منتظر ظهور و فرج آل محمد (ص) باشید[11]

این آتش به احتمال قوی به هنگام وقوع آتش سوزی در چاه های نفتی حجاز و یا عراق پدید خواهد آمد که منطقه وسیعی از خاورمیانه را روشن خواهد کرد و مردم دیگر مناطق شعله های آن را در صفحه تلویزیون مشاهده خواهند کرد، و شاید تا آن روز ابزار دیگری اختراع شود که بیش از تلویزیون حوادث را برای مردم دیگر مناطق محسوس تر و ملموس تر سازد. پیشوای پنچم شیعیان علم خود را صریحاً برای مردم زمان خود بیان کرده، اگر چه برای آنها قابل تصور نبود که چگونه یک حادثه در سطح جهانی می تواند قابل رؤیت باشد، تا در امر خود بصیرت کامل داشته، به هنگام مشاهده آن هیچ تردیدی به خود راه ندهند، هر کس بخواهد باور کند و هر کس بخواهد به انکار برخیزد. ما در اینجا در صدد بیان این نشانه ها نیستیم و برتری خاندان عصمت و طهارت بر تمام اقشار جهان نیازی به توضیح ندارد، که رسالت آنها روشنگری و زدودن تیرگیهای جهل و نادانی و نشر دانش از سرچشمه زلال آن بود، بدون اینکه پاداشی منظور کرده، منتی بر سر مردم بگذارند.

امام صادق (ع) می فرماید:
1272) اذا رایتم علامه فی السماء، نارا عظیمه من قبل المشرق تطلع لیالی، فعندها فرج الناس، وهی قدام القائم بقلیل .

« هنگامی که نشانه ای بزرگ در آسمان دیده شود و آن آتش عظیمی است که از سوی مشرق زمین پدید آید و شبهائی بدرخشد، فرج مردم در آن زمان است که این نشانه در پیشقدم ظهور قائم (عج) و به فاصله ای اندك می باشد.» [12]

1273) وحمره تظهر فی السماء، و تلتبس فی آفاقها .
« سرخی در آسمان پدید آید و جهان را از کران تا کران می پوشاند.» [13]

این سرخی نیز ممکن است تابش آتش چاه های نفتی به هنگام انفجار آنها باشد که تا افقهای وسیعی درخشش داشته باشد.
در اینجا این نکته را یادآور می شویم که در برخی از احادیث تعبیر« قبله » و در برخی دیگر تعبیر « مشرق » به کار رفته است ولی به هنگام تحقق معلوم می شود که هر دو به یک نقطه اشاره است، زیرا هنگامی که معصوم (ع) در مدینه با مردم سخن می گوید تعبیر« مشرق » را به کار می برد یعنی این حادثه در منطقه ای از حجاز که در شرق مدینه است پدید خواهد آمد، و هنگامی که امام (ع) در کوفه با مردم سخن می گوید تعبیر « قبله » را به کار می برد یعنی این حادثه در منطقه ای از حجاز که در طرف قبله عراق است واقع خواهد شد. اگر وقوع این حادثه را در منطقه چاه های نفتی« ظهران » تصور کنیم دقیقا با این احادیث منطبق میشود که این منطقه در شرق مکه و مدینه و در طرف قبله عراق قرار گرفته است.

1274) عمود نار یطلع من قبل المشرق فی السماء، یراها اهل الارض، فمن ادرك ذلک فلیعد لاهله طعام سنه .
« عمودی از آتش در طرف مشرق در آسمان پدید می آید که همه مردم روی زمین آن را می بینند، هر کس آن زمان را درك کند برای خانواده اش مواد غذایی یکساله را تأمین کند[14]

از این تعبیرها دقت ائمه معصومین در بیان خود و شدت ایمان و اعتقادشان به گفتار خود روشن می شود، مگر جز اینست که همه مردم روی زمین آن را در صفحه های تلویزیون و یا ابزار مشابه آن که احتمالاً درآینده اختراع شود، خواهند دید؟!، و این معنائی است که هرگز از خاطره مردم آن زمان نمی گذشت و بر دل آنها خطور نمی کرد، و بیش از ده قرن پس از عصر آنها مقدمات این افکار و ابزار پدید آمده است. آنگاه میان این پدیده و حوادث تلخ بعدی از کشت و کشتار و گرانی و قحطی ارتباط داده، حداکثر زمان هرج و مرج را در نظر گرفته، برای مدت یکسال به شیعیان خود امر فرموده اند که قوت تهیه کنند. امام باقر(ع) نیز دراین باره فرموده است:

1275) آیه الحوادث فی رمضان: علامه فی السماء من بعدها اختلاف الناس، فاذا ادرکتها فاکثر من الطعام .
« نشانه پدیده های ماه رمضان علامتی است در آسمان که به دنبال آن اختلافی شدید در میان مردمان پدید آید، هنگامی که آن زمان را درك کردی، مواد غذائی فراوانی تأمین کن.»

پیشوای پنجم نیز همانند فرزند بزرگوارش شیعیان را متوجه می کند که هر کس آن آتش را در آسمان ببیند و آن بانگ آسمانی را بشنود برای مدتی که میان آن نشانه آسمانی تا ظهور حضرت بقیه الله (عج) هست، مواد خوراکی تهیه کند که جنگی سخت در خواهد گرفت، دجال از یکسو و سفیانی از دیگر سو خروج خواهند نمود و قحطی و گرانی سایه شوم و سنگینش را بر سر تا سر جهان خواهد گسترد، هر کس توصیه امام بزرگوارش را فراموش کند و به مجرد دیدن اولین نشانه مواد غذایی یکساله را تأمین نکند ممکن است با دیگر افراد محکوم به مرگ، از گرسنگی جان سپارد ولی آنکه از توصیه امام عزیزش غفلت نکند با خوشبختی و راحتی آن روزهای تلخ را سپری کرده، دولت مسعود و میمون حضرت بقیه الله (عج) را درك خواهد نمود. به امید آن روز.
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 ) 
آتش و آتش افروز (1)
آتش و آتش افروز (2)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)مطالبی دیگر از وبلاگ :
آتش و آتش افروز (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
حافظ ( ... یعنی چه ؟! )
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
من از اینهایم ... !
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
او به راز دلها آگاست !
مرثیه ماه نی + دانلود
قرآن کریم (و الی الله ترجع الامور)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
جامعه با دروغ می پاشد + دانلود
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
نوای محلی خراسان + دانلود
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
دعا یا نیایش
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
زنان در آخر الزمان (2)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 79 )
زنان در آخر الزمان (1)
سیمای مردان در آخر الزمان (2)
سیمای مردان در آخر الزمان (1)
HUSSAIN, THE SHIP FOR SALATION
اهل آخر الزمان ( 7 )
شهید میر هادی خوشنویس
اهل آخر الزمان ( 6 )
اهل آخر الزمان ( 5 )
اهل آخر الزمان ( 4 )
اهل آخر الزمان ( 3 )
اهل آخر الزمان ( 2 )
اهل آخر الزمان ( 1 )
نشانه ها ( 3 )
دیو خوش طبع به از حور گره پیشانی
نشانه ها ( 2 )
سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل
نشانه ها ( 1 )
دولت حق و تورات و انجیل
دولت حق ( 5 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 78 )
شکستگان تو هم آه آتشین دارند
دولت حق ( 4 )
کجا روند که یار از تو خوبتر گیرند !
بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.