پیامبر اکرم (ص) می فرماید :
1261) یکون نارودخان فی المشرق اربعین لیله .
« آتش و دودی در خاور زمین بر می خیزد که تا چهل شب مشتعل می شود.» [1]
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
واژه « مشرق » در لسان احادیث به همه کشورهائی که در قسمت خاوری حجاز واقع شده اند، گفته میشود .

 از امام حسین علیه السلام نقل شده که فرمودند :
سه روز سرخی در آسمان پدید آید که در میان آن ستون هائی چون ستون های نقره که از خود نور میدهد خواهد درخشید
1262) یوشک ان تخرج نار حسیل تضیء بها اعناق الابل ببصری.
« نزدیک است شعله های آتشی از « حسیل » برخیزد که گردن اشتران « بصری » را روشن سازد.» [2]

 " حسیل "  نام یکی از دشت های حجاز است و« بصری » منطقه ای در نزدیکی دمشق است.

رسول اکرم (ص) به یکی از اصحاب خود که ساکن منطقه « €حسیل » بود فرمود :
1263) اخرج اهلک منها، فانه یوشک ان یخرج منها نار تضیء لها اعناق الابل ببصری.
« خانواده ات را از آنجا بیرون کن که نزدیک است آتشی از آنجا (حسیل) برخیزد که گردن اشتران بصری را روشن سازد.» [3]

روایاتی که از رسول اکرم (ص) و اهلبیت عصمت و طهارت برای ما نقل شده بسیار قطعی و متقن است و ازمنبع وحی سرچشمه گرفته است و هرگز مطلب سست و بی اساسی از آنها صادر نشده است. آتشی که درحدیث فوق اشاره شده، همان آتش نفت است که درست در همان نقطه ظاهر شده و دشت و صحرا را روشن ساخته و از حوالی دمشق شعله های آن به چشم می خورد. و اگر روزی یکی از چاه های نفت از روی عمد یا در اثر یک عمل اشتباهی منفجر شود همه دشت و صحرا را آتش فرا می گیرد و تا صدها کیلومتر را روشن می سازد، چنانکه امام صادق (ع) در این مورد می فرماید:

1264) لاتقوم الساعه حتی تسیل واد من اودیه الحجاز بالنار.
« قیامت برپا نشود تا در یکی از وادی های حجاز آتش روان گردد.» [4]
تعبیر سیلان (مایع و روان) در مورد آتش بسیار لطیف است، زیرا آتش هنگامی می تواند روان گردد که جسم شعله ور یک جسم سیال و مایع باشد و آن چیزی جز نفت نیست.

امام صادق (ع) در حدیث دیگری می فرماید:
1165) تبعث نار علی اهل المشرق فتحشرهم الی المغرب، تبیت معهم حیث باتوا، و تقیل معهم حیث قالوا،یکون لهم منها ما سقط و تخلف، و تسوقهم سوق الجمل الکسیر.

« آتشی در میان اهل خاور زمین بر می خیزد که آنها را به سوی مغرب زمین سوق می دهد، شب را هر کجا باشند در کنار آنها سپری می کند و روز را هر کجا استراحت کنند در کنار آنها سپری می کند، آنچه از آن ساقط شود و به جای بماند آنها را سود می رساند و آنها را چون شتر لنگ می راند.» [5]

اگر روزی یکی از چاه های نفت منفجر شود همه مردم حجاز باید به سوی غرب کشور فرار کنند، و در این فرار هر چه شتاب کنند شعله های آتش را در کنار خود خواهند دید، زیرا شعله های آن همه بیابان را چون روز روشن خواهد کرد، همه کسانیکه با یک دنیا وحشت و اضطراب از چاه های نفت دور می شوند در بیتوته های شبانه و قیلوله های روزانه آتش را در کنار خود احساس خواهند کرد.

(*) اگر منظور از آتش، آتش نفت باشد ممکن است معنای حدیث این باشد که کشف نفت آنها را به سوی غرب سوق خواهد داد و در دامن غرب سقوط خواهند کرد، هر روز بر میزان وابستگی آنها به غرب افزوده شده، سود اصلی را کشورهای غربی خواهند برد و ته مانده های آن نصیب شرقی ها خواهد شد، و استخراج نفت ملت مشرق زمین را به سوی آثار و مظاهر تمدن سوق خواهد داد ولی همانند شتر لنگ، افتان و خیزان به سوی تمدن خواهند رفت، و این شیوه استعمار در گذشته و حال است که کشورهای مستعمره را نه آنچنان به تمدن نزدیک می کنند که در خود احساس شخصیت و استقلال کنند و نه آنچنان از تمدن محروم می سازند که در روند استعماری استعمارگران مفید واقع نشوند. دقت در تعبیرات حدیث شریف این معنی را تا حدی تأیید می کند.« مترجم » .

ممکن است منظور از این آتش، آتش خانمانسوز اسرائیل باشد که مزه تلخ آن را عربها چشیدند و از نقطه ای به نقطه ای گریختند و مواد آتش زای اسرائیل را بالای سرشان دیدند و هم اکنون نیز کشورهای مجاوراسلامی شب و روز در آتش تجاوز اسرائیل می سوزند و در زیر بمبها، توپها و موشکهای آن جان می سپارند و چون شتر لنگ، کوله سفر بسته، افتان و خیزان از مناطق جنگی دور می شوند و برای مقابله با نیروی اشغالگربه سوی غرب پناه می برند و از چاله به چاه می افتند.
و شاید منظور از این آتش، آتش جنگ های چینی باشد که هرگاه برافروخته شود خشک و تر را می سوزاند وجهان را در کام خود فرو می برد و هر کس جان سالم به در برد افتان و خیزان از منطقه می گریزد و طبعاً به سوی غرب کشیده می شود.

امام زین العابدین (ع) در ارتباط با این آتش افروزان تعبیری دارند که بیشتر با مسئله نفت منطبق می شود:
1266) اذا ملا نجفکم السیل و المطر، و ظهرت النار بالحجاز فی الاحجار و المدر، و ملکت بغداد التتر، فتوقعوا و ظهور القائم المنتظر.
« هنگامی که نجف شما را سیل و باران فرا گیرد و در حجاز از سنگ و گل آتش برخیزد و تاتار بغداد را تحت €سیطره خود در آورد، منتظر ظهور قائم منتظر(عج) باشید.» [6]

پیشوای ششم نیز در این باره می فرماید:
1267) اذا وقعت النار فی حجازکم، و جری الماء بنجفکم، فتوقعوا ظهوره .
« هنگامی که آتش در حجاز پدید آید و آب در نجف روان گردد، منتظر ظهور او باشید.» [7]

پرواضح است که از سنگ و گل هنگامی آتش برمی خیزد که با نفت آغشته باشد و به قدری اشباع شود که قابل احتراق باشد. امام سجاد (ع) در این حدیث چهارده قرن پیش از کشف پترول از سنگ ها و گلهای آغشته با پترول سخن می گوید، و از سرزمینی که بیش از هر نقطه ای در جهان صادر خواهد کرد گفتگو میکند که عبارت از حجاز است.

امیرمؤمنان (ع) می فرماید:
1268) یزجر الناس قبل قیام القائم عن معاصیهم بنار تظهر فی السماء، و بحمره تجلل آفاقها، و خسف ببغداد، و خسف بالبصره، و دماء تسفک فیها و خراب دورها و فناء یقع فی اهلها، و شمول اهل العراق خوف لایکون معه قرار.

« پیش از قیام قائم (عج) مردم با یک سلسله از نشانه های آسمانی بیم داده می شوند:
1-    آتشی که درآسمان پدید آید.

2-    سرخی که افقها را روشن سازد.
3-    خسفی که در بغداد ظاهر شود.
4-    خسفی که دربصره روی دهد.
5    - خونهائی که در بصره ریخته شود.
6    - خرابی خانه های بصره و نابودی مردمان آن.
7    - فراگیر شدن ترس و وحشت در همه نقاط عراق که آسایش و آرامش را از همه مردم عراق سلب کند
[8]
 
کشت و کشتار بصره و سلب آرامش عمومی از مردم عراق با شروع جنگ بین ایران و عراق حاصل شده و هر روز بر شدت آن افزوده می شود تا به هنگام خروج سفیانی به اوج خود برسد.

در پیرامون این آتش افروزان وجود مقدس حضرت بقیه الله (عج) خطاب به « ابراهیم بن مهزیار » چنین فرموده است :
1269) وظهرت الحمره فی السماء ثلاثاً، فیها اعمده کا عمده اللجین تتلا لانوراً .
« سه روز سرخی در آسمان پدید آید که در میان آن ستون هائی چون ستون های نقره که از خود نور میدهد خواهد درخشید [9]

متن کامل حدیث در بخش خروج سید خراسانی (بخش بیستم) خواهد آمد، و احتمالاً مربوط به حادثه بغداد باشد که از رهگذر منفجر شدن انبارهای نفتی و دیگر مواد آتش زا آغاز شود و بغداد را در میان شعله های خود بسوزاند و نابود گرداند.

امام حسین (ع) می فرماید :
1270) اذا رایتم نارا فی المشرق ثلاثه ایام اوسبعه، فتوقعوا فرج آل محمد ان شاء الله .
« هنگامی که سه یا هفت روز آتش در مشرق دیدید منتظر فرج آل محمد (ص) باشید، انشاء الله

امیدوارم که شعله های این آتش هر چه زودتر دیده شود و نوید فرج آل محمد (ص) و فرج جهانیان در پرتو فرج آن بزرگواران هر چه زودتر در میان زمین و آسمان طنین انداز گردد.

یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 ) 
آتش و آتش افروز (1)
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)مطالبی دیگر از وبلاگ :

آتش و آتش افروز (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
حافظ ( ... یعنی چه ؟! )
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
من از اینهایم ... !
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
او به راز دلها آگاست !
مرثیه ماه نی + دانلود
قرآن کریم (و الی الله ترجع الامور)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
جامعه با دروغ می پاشد + دانلود
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
نوای محلی خراسان + دانلود
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
دعا یا نیایش
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
زنان در آخر الزمان (2)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 79 )
زنان در آخر الزمان (1)
سیمای مردان در آخر الزمان (2)
سیمای مردان در آخر الزمان (1)
HUSSAIN, THE SHIP FOR SALATION
اهل آخر الزمان ( 7 )
شهید میر هادی خوشنویس
اهل آخر الزمان ( 6 )
اهل آخر الزمان ( 5 )
اهل آخر الزمان ( 4 )
اهل آخر الزمان ( 3 )
اهل آخر الزمان ( 2 )
اهل آخر الزمان ( 1 )
نشانه ها ( 3 )
دیو خوش طبع به از حور گره پیشانی
نشانه ها ( 2 )
سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل
نشانه ها ( 1 )
دولت حق و تورات و انجیل
دولت حق ( 5 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 78 )
شکستگان تو هم آه آتشین دارند
دولت حق ( 4 )
کجا روند که یار از تو خوبتر گیرند !
بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.