امام صادق (ع) می فرماید:
پیشوای ششم جهان تشیع در ضمن تفسیر آیه شریفه: ( ولنذیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر ) « پیش از کیفر بزرگ، با کیفر کوچک آنها را کیفر خواهیم داد »  [ 12 ] ، فرمود :
 ساری,گاهنوشته های محمود زارع
1243) ان العذاب الادنی هو القحط و الجدب و غلاء السعر قبیل خروج القائم بالسیف!. و العذاب الاکبر:€ المهدی بالسیف فی آخرالزمان .

« کیفر کوچک قحطی، خشکسالی و گرانی قیمت هاست در آستانه ظهور قائم (عج €) به شمشیر، و کیفر بزرگ شمشیر بران حضرت مهدی (عج) در آخرالزمان است.» [13]
 مردم مصر را دشمن خارجی از آب و خاك خودشان بیرون نمی کند، بلکه همین رود نیل آنها را از دیار خود بیرون می کند، آب آن کلاً می خشکد و حتی یک قطره هم نمی ماند و بستر آن به صورتی تلی از شن در می آید.
1244) ... و من آیات ظهوره ان یتقارب الزمان .
« از نشانه های ظهور او نزدیک شدن زمان است.» [14]

شاید منظور از نزدیک شدن زمان، گذشت سریع آن باشد که انسان در اثر تراکم مشاغل و کثرت مسئولیتهای زندگی و فرو رفتن در ناملایمات هرگز احساس نمی کند که روزها، هفته ها و ماهها چگونه می گذرد. و یا منظور از نزدیک شدن زمان، طی شدن کارهای طویل المده در زمان کوتاه، که در اثر اختراع وسائل حمل ونقل مدرن، انسان می تواند نهار را در لندن صرف کرده، شام را در ژاپن موعود باشد، و بدین سان مسافت چند ماهه را در چند ساعت طی کند، که این هم مفهوم دیگری از نزدیک شدن زمان است.

1245) ... و اول الایات الصواعق، ثم الریح الصفراء، ثم ریح دائم، و صوت من السماء یموت به خلق کثیر.
« نخستین نشانه صاعقه هاست، سپس باد زرد، آنگاه باد مداوم، سپس بانگ آسمانی که گروه فراوانی با آن صیحه از بین می روند.» [15]

این صیحه آسمانی که موجب کشته شدن گروه فراوانی از مردم خواهد بود، شاید خود موجب انفجارهائی درانبارهای اسلحه و مهمات باشد، و بدین وسیله مناطقی را زیرورو کند و بانگ دلخراش آن در تمام جهان بپیچد.

1246) یجف ماء بحیره طبریا، و یتوقف النخیل عن الثمر، و تنصب عین زعر الواقعه فی الجانب القبلی من الشام .

« آب دریاچه طبریه (در فلسطین) می خشکد , درختهای خرما از میوه دادن باز می ایستد، آب چشمه « زعر » در طرف قبیله شام کاهش فراوان می یابد[16]

1247) یکون جفاف الانهار... و یقع القحط و الغلاء ثلاث سنین .
« رودخانه ها خشک می شود و قحطی و گرانی سه سال سایه سنگینش را می گستراند [17]

دریاچه طبریه به دلیل در برداشتن مقدار زیادی پتاسیم و دیگر مواد شیمیائی، مورد توجه رژیم اشغالگر اسرائیل می باشد و هر روز هزاران لیتر از آب آن به مراکز آزمایشگاهی حمل می شود طبعاً چیزی نخواهد گذشت که آب آن خواهد خشکید.

1248) لایخرج اهل مصر من مصرهم عدولهم، و لکن یخرجهم نیلهم هذا. یغور فلا تبقی منه قطره، حتی یکون فیه الکثبال من الرمل .

« مردم مصر را دشمن خارجی از آب و خاك خودشان بیرون نمی کند، بلکه همین رود نیل آنها را از دیار خود بیرون می کند، آب آن کلاً می خشکد و حتی یک قطره هم نمی ماند و بستر آن به صورتی تلی از شن در می آید.» [18]

خشک شدن آن یا به وسیله یک حادثه آسمانی اتفاق می افتد، و یا در اثر اصابت یک بمب اتمی و یا ئیدروژنی به سرچشمه آن. که کلاً آب آن خشک می شود، یا در زیر پوسته زمین مخفی می شود و از جای دیگر می جوشد، و یا از مسیر خود منحرف می شود و دیگر کشور مصر را سیراب نمی کند و به جای آب، تلهای شن در بستر آن خودنمائی می کند!. چنانکه رسول اکرم (ص) در این رابطه می فرماید:

1249) وخراب مصر من جفاف النیل .
« ویرانی مصر در اثر خشک شدن نیل خواهد بود [19]

آنگاه امام صادق (ع) می افزاید :
1250) وعند ذلک اختلاف السنین، و اماره من اول النهار، و قتل و خلع فی آخرالنهار.
« در آن زمان سالها دگرگون می شود، اول صبح حکومتی به قدرت می رسد و تا آخر روز کشت و کشتار میشود و سقوط می کند[20]

دگرگونی سالها یا به معنای اختلاف فاحش سالها از نظر قحطی و فراوانی است، و یا در اثر تحولات عجیبی است که در جهان به وقوع می پیوندد و چهره جهان را دگرگون می سازد، چون انقلابها، شورشها، کودتاها، جنگلها وآتش بسها و دیگر تحولات موثر در اوضاع جهانی .

1251) یذهب ملک السنین، و یصیر ملک الشهور و الایام . فقیل: هل یطول ذلک؟ فقال: لا .
« زمامداری چند ساله از بین می رود و زمامداری چند ماهه و چند روزه معمول می گردد. گفته شد: آیا این وضع مدت زیادی طول می کشد؟ فرمود: نه .» [21]

1252) وینبثق الفرات حتی یدخل ازفه الکوفه.. و عقد الجسر مما یلی الکرح بمدینه بغداد .
« فرات طغیان می کند و به کوچه های کوفه وارد می شود. و پلی در بغداد در مقابل کرخ زده می شود[22]

این طغیان فرات طبعاً یک طغیان فوق العاده ایست که تاکنون روی نداده است ولی این پل که در حدیث شریف اشاره شده در منطقه کرخ زده شده است.

1253) عام الفتح ینبثق الفرات حتی یدخل ازقه الکوفه .
« در سال فتح و پیروزی، فرات طغیان می کند و به کوچه های کوفه وارد می شود[23]

1254) ان قدام القائم لسنه غیداقه کثیره المطر، تفسد فیها الثمار و التمر فی النخل، فلا تشکوا فی ذلک .
« در پیشقدم ظهور قائم (عج) سال فراوانی و پربارانی است ولی میوه ها روی درخت فاسد می شوند، خرما در روی نخل تباه می شود، در وقع این نشانه ها تردید نداشته باشید.» [24]

1255) السنه التی یقوم فیها المهدی تمطر اربعا و عشرین مطره یری اثرها و برکتها .
« در سالی که مهدی (عج) ظهور می کند بیست و چهار باران رحمت می بارد که اثر و برکت آن در همه جا به چشم می خورد[25]

1256) تختتم العلامات باربع و عشرین مطره، یحیی الله بها الارض بعد موتها، احداها فی جمادی الاخره، و الثانیه مده عشره ایام فی رجب یری اثرها و تعرف برکتها. و هذا مصداق الایه الکریمه ( اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها) .

« این نشانه ها با 24 باران پایان می یابد که خداوند به وسیله آنها زمین مرده را زنده می سازد، یکی از آنها در ماه جمادی الثانیه می بارد و دیگری در ماه رجب که ده روز تمام طول می کشد و اثر آن همه جا دیده میشود و برکت آن در همه جا ظاهر می گردد[26]

و اینست مصداق آیه شریفه « اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها » بدانید که خداوند زمین را پس از مرگش زنده می سازد. » [27]

1257) معنی آیه شریفه اینست که : ( خداوند زمین را به وسیله قائم آل محمد "ص" اصلاح می کند، پس از آنکه به وسیله ستم های مردمان تباه شده باشد. ما نشانه های قائم آل محمد (ص) را برای شما بیان کرده ایم اگر تعقل نمائید.» [28]

1258) اذا آن قیامه مطر الناس جمادی الاخره، و عشره ایام من رجب مطراً لم تر الخلائق مثله، فینبت الله لحوم المؤمنین و ابدائهم فی قبورهم. و کانی انظر الیهم مقبلین من قبل جهته ینفضون شعورهم من التراب .

« چون ظهور او نزدیک شود مردم از بارانی در ماه جمادی الثانی و 10 روز از رجب (مجموعاً چهل روز) برخوردار می شوند که هرگز در تاریخ آفرینش نظیر آن دیده نشده است. خداوند با این باران گوشت و پوست مؤمنان را در داخل قبرهایشان می رویاند، گوئی با چشم خود می بینم که از طرف جهینه (قبیله ای درحوالی مدینه) در حالیکه خاك را از سر و صورتشان پاك می کنند می آیند.» [29]

شاید برخی از تحصیل کرده ها این حدیث را خرافه بپندارند ولی جای شگفت نیست، که آنها همه مسائل ماوراء الطبیعه را خرافه می پندارند. ان شاء الله به زودی شاهد تحقق آن خواهیم بود که در انتظار بارش
رحمت نشسته ایم. نوید باران رحمت مقارن ظهور در ضمن بشارت های سایر ادیان نیز رسیده است که دربخش های بعدی متن انجیل را در این زمینه نقل خواهیم کرد.

1259) ورایت الخراب قد ادیل من العمران .
« و می بینی که در تمام جهان آبادیها تبدیل به ویرانی می شود.» [30]

خرابی و ویرانی در همه جا ظاهر شده، چنانکه در خاورمیانه می بینم و از کشورهای دور می شنویم.

امام هادی (ع) می فرماید:
1260) هم ینتظرون الفرج اذا ظهر الماء علی وجه الارض .
« هنگامی که آب در روی زمین روان شد منتظر فرا رسیدن فرج می شوند.» [31]

منظور از روان شدن آب بر روی زمین، طغیان آب فرات و روان شدن آن در کوچه های کوفه است، که رنگین شدن زمین را با خون ستمگران به دنبال دارد.
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 ) 
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
نشانه ها و خارق العاده ها (1)
نشانه ها و خارق العاده ها (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)مطالبی دیگر از وبلاگ :
حافظ ( ... یعنی چه ؟! )
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
من از اینهایم ... !
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
او به راز دلها آگاست !
مرثیه ماه نی + دانلود
قرآن کریم (و الی الله ترجع الامور)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
جامعه با دروغ می پاشد + دانلود
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
نوای محلی خراسان + دانلود
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
دعا یا نیایش
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
زنان در آخر الزمان (2)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 79 )
زنان در آخر الزمان (1)
سیمای مردان در آخر الزمان (2)
سیمای مردان در آخر الزمان (1)
HUSSAIN, THE SHIP FOR SALATION
اهل آخر الزمان ( 7 )
شهید میر هادی خوشنویس
اهل آخر الزمان ( 6 )
اهل آخر الزمان ( 5 )
اهل آخر الزمان ( 4 )
اهل آخر الزمان ( 3 )
اهل آخر الزمان ( 2 )
اهل آخر الزمان ( 1 )
نشانه ها ( 3 )
دیو خوش طبع به از حور گره پیشانی
نشانه ها ( 2 )
سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل
نشانه ها ( 1 )
دولت حق و تورات و انجیل
دولت حق ( 5 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 78 )
شکستگان تو هم آه آتشین دارند
دولت حق ( 4 )
کجا روند که یار از تو خوبتر گیرند !
بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
گوهر ها و خرمهره ها ... !
هر حیوانی ؛ آدمی نیست !
در کدامین خط بصف ایستاده ای ؟!
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.