پیامبر اکرم (ص) می فرماید :
1232) الایات کخرزات منظومات فی سلک، فانقطع السلک، یتبع بعضها بعضاً .
« نشانه های ظهور چون دانه های یک تسبیح و یا یک گردن بند است که رشته اتصالش بگسلد و دانه های آن یکی به دنبال دیگری فرو ریزد .» [1]
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
اگر دنیای معاصر را دقیقاً مورد مطالعه قرار دهیم درست همانند گردن بندی است که رشته اش گسسته، و دانه هایش یکی پس از دیگری فرو می ریزد، هر روز فتنه ای به دنبال فتنه ای، حادثه ای به دنبال حادثه ای، فاجعه ای به دنبال فاجعه ای به وقوع می پیوندد.
آتش یک فتنه نیفسرده، فتنه ای دیگر شعله ور می شود، فاجعه ای خاتمه نیافته، فاجعه ای دیگر به وقوع
می پیوندد، جهان همانند انبار باروتی است که هر لحظه بیم آن می رود که منفجر شود و جهانی را به خاکستر بنشاند. فتیله آن را رژیم غاصب و اشغالگر قدس در خاورمیانه آتش زده و هر لحظه امکان انفجار و اشتعال دارد. که طبق روایات با وقوع نشانه های دیگر از خسف و صیحه بی ارتباط نیست.

 شهر زوراء (بغداد) در اثر شورشها و فتنه ها ویران می شود، شهر واسط (در عراق) در اثر طغیان آب خراب می گردد، مردم آذربایجان به وسیله طاعون هلاك می شوند، مردم موصل (در عراق) از گرسنگی و گرانی می میرند، شهر حلب (در سوریه) در زیر صاعقه ها (توپها) از بین می رود، شهر دمشق (شام) در اثر شدت کشت و کشتار ویران می شود، و اما بیت المقدس(اورشلیم) به احترام نشانه های پیامبران در امان است.

1233) ان عمران بیت المقدس، خراب یثرب. و خراب یثرب خروج الملحه. و خروج الملحمه فتح القسطنطینیه. و قتح القسطنطینیه خروج الدجال .

« آبادی بیت المقدس خرابی مدینه را به دنبال دارد و خرابی مدینه نبرد بی امان را به دنبال دارد و به دنبال آن قسطنطنیه (استانبول) فتح می شود و فتح قسطنطنیه خروج دجّال را به دنبال دارد[2]

پیش از آنکه نگارنده به نوشتن این سطور بپردازد آبادی بیت المقدس به دست رژیم اشغالگر آغاز شده است. صهیونیسم بین المللی پس از آنکه احترام مسجد اقصی (قبله اول مسلمانان) و کلیسای قیامت (کلیسای مورد توجه مسیحیان در بیت المقدس) را از بین بردند به تعمیر و آبادانی بیت المقدس پرداختند، آبادی بیت المقدس خرابی مدینه را به دست سپاه سفیانی به دنبال دارد و آنگاه جنگ سرنوشت ساز حق و باطل (بین سپاه حضرت بقیه الله (عج) و سپاه سفیانی ) آغاز می شود و در منطقه قرقیسیا و طبریه (در فلسطین) ستمگران به دست آنحضرت به هلاکت می رسند و آنگاه استانبول به دست سپاه اسلا فتح میشود و سپس دیگر نشانه ها به ترتیب، همانند دانه های تسبیح با نظمی که معصوم علیه السلام بیان فرموده اند، واقع می شود.

1234) نکثرالبواسیر، و موت الفجاه، و الجذام .
« بواسیر، مرگ ناگهانی و جذام فراوان می شود.» [3]

1235) توقعوا آیات متوالیات کنظام الخرز، و اول الایات الصواعق .
« منتظر نشانه های پیاپی به سان دانه های تسبیح باشید، که نخستین آنها صاعقه های آسمانی است.» [4]

در اینجا کلمه « صواعق » به کار رفته، که جمع « صاعقه » است و « صاعقه » در لغت به دو معنی است:
1- صاعقه آسمانی
2- مـــــرگ ناگهانی،
و در حدیث فوق هر دو معنی صحیح است، ولی حدیث دیگری از رسول اکرم (ص) در مورد نشانه های آخرالزمان وارد شده که در آن واژه « صواعق » به معنای مرگ ناگهانی به کار رفته است.
 
به هنگام نزدیکی قیامت (و یا ساعت ظهور) مرگ ناگهانی فراوان می شود، تا حدی که مردم به هنگام دیدار یکدیگر می پرسند: امروز چه کسی در نزد شما به مرگ ناگهانی مرد؟ می گویند: فلانی !

امروزمرگ ناگهانی بسیار رائج شده، هر روز گروهی از آشنایان با سکته قلبی و مغزی به صورت ناگهانی جان میسپارند، و هر روز عده ای از خویشان و دوستان و هموطنان با انفجار، ترور، بمباران و دیگر حوادث و سوانح به صورت ناگهانی جان خود را از دست می دهند.

صاعقه های آسمانی نیز توسعه یافته، به صورت موشک های زمین به زمین، زمین به هوا و هوا به زمین و هدایت شونده و جز آنها نیز درآمده است، که هر روز عده زیادی از مردم بی سلاح و بی دفاع، توسط آنها به خاك و خون کشیده می شوند، تا غریزه سلطه جوئی و توسعه طلبی زمامداران ستم پیشه اشباع گردد.

1236) واذا ترکتم السنه ظهرت البدعه، و ارتقبوا عند ذلک ریحاً حمراء، او خسفا او مسخا، او ظهور العدوعلیکم ثم لاتنصرون .

« هنگامی که سنت را ترك کنید، بدعت ظاهر می شود، در چنین زمانی منتظر بادهای سرخ، خسف، مسخ و غلبه دشمن باشید، و آنگاه به شما یاری نخواهد شد[5]

در این رابطه حدیث جامعتری در بخش شانزدهم نقل کردیم و امروز قسمتی از آنها ظاهر شده، به خصوص غلبه دشمن که دشمنان خون آشام اسرائیل و دو ابر قدرت شرق و غرب، هر کدام به قسمتی از ممالک اسلامی تسلط یافته اند. بدعتها ظاهر شده، شریعت محمد (ص) به دست فراموشی سپرده شده، ربا به صورت اضعاف مضاعف در میان امت رواج یافته، روابط نامشروع در میان خانواده های مسلمان علنی شده، درباشگاه ها، دانشگاه ها، کازیونها و دیگر مراکز هنری و فرهنگی معمول شده است. و دشمن صهیونیستی برهمه مسلمانان جهان مشکل بزرگی را فراهم آورده است.

امیرمؤمنان (ع) می فرماید:
1237) بین یدی القائم موت احمر، و موت ابیض، و جراد فی حینه و جراد فی غیر حینه کالوان الدم!. فاما الموت الاحمر فالسیف، و اما الموت الابیض فالطاعون .

« در پیشقدم حضرت قائم (عج)، مرگ سرخ و مرگ سفید است، و ملخ هائی سرخ فام به رنگ خون در فصل ملخ و در بیرون از فصل آن. اما مرگ سرخ، کشت و کشتار است. و اما مرگ سفید، طاعون است[6]

تاکنون کشت و کشتار در سراسر جهان بسیار فراوان واقع شده، و شاید به دنبال آنها جنگ جهانی سوم واقع شود که همه چیز را زیر و رو کند و به دنبال آن طاعونی فراگیر، که دو سوم جمعیت جهان را نابود کند،چنانکه در روایات آمده است، دیگر کسی رهائی پیدا نکند، جز آنکه خدای تبارك و تعالی اراده فرماید.

1238) وجراد یظهر فی اوانه و فی غیر اوانه، حتی یأتی علی الزرع و الغلات. وقله ربع ما یزرعه الانسان .

« ملخ هائی ظاهر می شود در فصل خود و در خارج از فصل خود، بر زراعت و غلات هجوم می برد و موجب کمی محصول می شود.» [7]

1239) جوع اعبر، و موت احمر .
« گرسنگی مزمن و مرگ سرخ شایع می شود[8]

1240) ولذلک آیات: اولهن احصار الکوفه بالرصد والخندق .
« برای فرج ما نشانه هائی است، نخستین آنها محاصره کوفه به وسیله نگهبانها و کانالهاست.» [9]

1241) ... و ان لخروجه لعلامات عشرا .
« اولها تخریق الزوایا فی سکک الکوفه، و تعطیل المساجد، و انقطاع الحاج، و خسف و قذف بخراسان، و طلوع الکوکب المذنب، و اقتران النجوم، و هرج و مرج و قتل و نهب!. و من العلامه الی العلامه عجب!. فاذا تمت العلامات قام قائمنا قائم الحق ... طوبی لاهل ولایتی الدین یقتلون فی، و یطردون من اجلی!. هم خزان الله فی ارضه لایقزعون یوم الفزع الاکبر.

« برای ظهور او ده علامت است :
1-    گشودن زاویه های کوچه های کوفه (توسعه معابر و باز کردن کوچه های بن بست)
2-    تعطیل شدن مساجد
3-    بسته شدن راه حج
4-    خسف (زیر آوار رفتن) و قذف (بمباران) در خراسان
5-    طلوع ستاره دنباله دار
6-    تراکم ستارگان
7-    فتنه و فساد
8-    سرگردانی و سردرگمی
9-    کشت وکشتار
10-  غارت و چپاول


از هر نشانه ای تا نشانه ای دیگر شگفتیهاست. چون نشانه ها تحقق یافت، قائم ما قیام می کند، خوشا به حال اهل ولایت ما که در راه ما کشته می شوند و به سبب ما کنار زده می شوند، آنها گنجهای خدای تبارك تعالی در روی زمین هستند، آنها در روز قیامت از « فزع اکبر » در امان هستند و برای آنها باکی نیست.» [10]

در تمام شهرها برنامه توسعه معابر و خیابان کشی به خاطر باز کردن کوچه های بن بست تحقق یافته، مساجد بسیاری به حال تعطیل درآمده است، چندین زلزله در استان خراسان در چند سال اخیر واقع شده است که امیدواریم از شر بارشهای عذاب آسمانی در امان باشیم، چه بارشهای عذاب به صورت صاعقه و امثال آن، وچه بارشهای عذاب به صورت موشکها و بمباران ها و توپهای سبک و سنگین، که در تخریب از عذاب های آسمانی کمتر نیستند.

این نکته ناگفته نماند که نشانه های یاد شده در این حدیث یک سلسله رویدادهای مشخص و معینی است که در زمان های مشخص به وقوع می پیوندد، مانند زلزله طبس در خراسان، و مانند زندان، تبعید و شکنجه علمای دینی به جرم دعوت به حق و روی در روئی با رژیم های ستمگر.

1242) و اما الزوراء فتخرب من الوقایع و الفتن، و اما واسط فیطغی علیها الماء و آذربایجان یهلک اهلها بالطاعون، و اما الموصل فیهلک اهلها من الجوع و الغلاء ... و اما حلب فتخرب من الصواعق، و تخرب دمشق من شده القتل... و اما بیت المقدس فانه محفوظ لان فیه آثار الانبیاء .

« شهر زوراء (بغداد) در اثر شورشها و فتنه ها ویران می شود، شهر واسط (در عراق) در اثر طغیان آب خراب می گردد، مردم آذربایجان به وسیله طاعون هلاك می شوند، مردم موصل (در عراق) از گرسنگی و گرانی می میرند، شهر حلب (در سوریه) در زیر صاعقه ها (توپها) از بین می رود، شهر دمشق (شام) در اثر شدت کشت و کشتار ویران می شود، و اما بیت المقدس(اورشلیم) به احترام نشانه های پیامبران در امان است[11]

در این روایت بیش از هر چیزی صاعقه هائی که از آسمان فرو می ریزد جلب توجه می کند، که ممکن است صاعقه آسمانی باشد و ممکن است توپ و موشک و دیگر بمباران های آسمانی منظور باشد.

زوراء که به احتمال قوی« بغداد » است، در آستانه فرو رفتن در کام حوادث است، شهر واسط در تیررس دجله است و هر لحظه طغیان آب می تواند شهر واسط را در زیر امواج خود بپوشاند، شیوع طاعون درآذربایجان با یک اشاره قهرآمیز حضرت احدیث می تواند همه امیدها و آرزوها را در زیر خاك مدفون سازد،قحطی و گرانی و گرسنگی پس از وقوع این حوادث در دمشق و موصل و حلب بسیار طبیعی به نظر می رسد، به خصوص بعد از رودروئی سوریه با رژیم اشغالگر اسرائیل، و سقوط لبنان در دامن آمریکای جهانخوار.
یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 ) 
دولت حق و تورات و انجیل
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)مطالبی دیگر از وبلاگ :
حافظ ( ... یعنی چه ؟! )
دین و قرآن در آخر الزمان (6)
دین و قرآن در آخر الزمان (5)
من از اینهایم ... !
دین و قرآن در آخر الزمان (4)
او به راز دلها آگاست !
مرثیه ماه نی + دانلود
قرآن کریم (و الی الله ترجع الامور)
دین و قرآن در آخر الزمان (3)
دین و قرآن در آخر الزمان (2)
دین و قرآن در آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
جامعه با دروغ می پاشد + دانلود
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
نوای محلی خراسان + دانلود
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
دعا یا نیایش
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
زنان در آخر الزمان (2)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 79 )
زنان در آخر الزمان (1)
سیمای مردان در آخر الزمان (2)
سیمای مردان در آخر الزمان (1)
HUSSAIN, THE SHIP FOR SALATION
اهل آخر الزمان ( 7 )
شهید میر هادی خوشنویس
اهل آخر الزمان ( 6 )
اهل آخر الزمان ( 5 )
اهل آخر الزمان ( 4 )
اهل آخر الزمان ( 3 )
اهل آخر الزمان ( 2 )
اهل آخر الزمان ( 1 )
نشانه ها ( 3 )
دیو خوش طبع به از حور گره پیشانی
نشانه ها ( 2 )
سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل
نشانه ها ( 1 )
دولت حق و تورات و انجیل
دولت حق ( 5 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 78 )
شکستگان تو هم آه آتشین دارند
دولت حق ( 4 )
کجا روند که یار از تو خوبتر گیرند !
بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
گوهر ها و خرمهره ها ... !
هر حیوانی ؛ آدمی نیست !
در کدامین خط بصف ایستاده ای ؟!
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.