دین و قرآن، دو غریب متروك و تنها، در عصر ما سرگذشت دیگری دارند.آنها غریب و تنهایند، تبعیدی و مهجورند.آنها در میان مردم هستند ولی با مردم نیستند، آنچنانکه رسول اکرم (ص) تعبیر فرموده اند.آئین مقدس اسلام امروز غریب است و قرآن کریم در قفسه های مساجد و رفهای منازل خاك می خورد مساجد اگر چه با فرش و چلچراغ و بلندگو و منبر و تریبون تزیین شده ولی از سخنان حق و موعظه های مؤثر و گوشهای حق نیوش خالی شده است. اینها در زمانی بود که قرآن و آئینی بود و مساجد مرکز اجتماعات مردم بود. امروز مطالب از مبادی و معانی خود خارج شده، هر کسی بر طبق نظر خود و مطابق با اغراض و اهداف خود سخن می گوید.
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
در اینجا حقایقی را در مورد دین و قرآن از زبان معصومین (ع) خواهی شنید که وضع امروز را دقیقاً برای ما تشریح کرده اند و در طول چهارده قرن راویان آثار و ناقلان اخبار بدون کوچکترین تغییری برای ما نقل کرده اند، زیرا آنها به مبداء و گوینده این سخنان ایمان قطعی داشتند. و اینک سخنان رسول اکرم (ص) و اهلبیت عصمت و طهارت در این باره :

 هنگامی که دروغ مباح شمرده شود، از هوای نفس پیروی شود، روابط نامشروع علنی گردد و بهتان رائج €شود، دروغپردازان راستگو شناخته شوند و خائنان مورد اعتماد قرار بگیرند، گواهان بدون اینکه کسی گواهی بخواهد گواهی دهند، و گروهی دیگر برای قراردادی که بسته اند بدون اینکه از اصل موضوع مطلع باشند گواهی دهند، در چنین زمانی همه جا آتش می بارد

رسول اکرم (ص) می فرماید :

1174) و یوضع الدین، و ترفع الدنیا .
« دین کم ارج می شود و دنیا ارزش فراوان پیدا می کند .» [1]

1175) تجتمع الاجساد، والقلوب مختلفه. و دین احدهم لعقه علی لسانه .
« بدن های مردم یکجا جمع می شود ولی دلهای آنها پراکنده می شود، دین در نزد آنها همانند بقیه خوراکی است که در دهان می گردانند و سپس بیرون می ریزند.»

1176) ان الاسلام بدا غریبا، وسیعود غریبا کما بد افطوبی للغرباء .
« اسلام در آغاز غریب بود و در پایان نیز غریب می شود، خوشا به حال آن غریبان.» [2]

1177) یاتی علی امتی زمان، الصابر منهم علی دینه کالقابض علی الجمر .

« برای امت من زمانی پیش می آید که اگر کسی بر آئین خود استوار باشد همانند کسی است که آتش گداخته ای را با دست بگیرد.» [3]

1178) یاتی علی امتی زمان، لایبقی من القرآن الا رسمه، ولا من الاسلام الا اسمه. یسمون به وهم ابعد الناس عنه. مساجدهم عامره و هی خراب من الهدی! فقهاء ذلک الزمان شر فقهاء تحت السماء، منهم خرجت الفتنه، والیهم تعود.

« بر امت من زمانی پیش می آید که از قرآن جز نقش آن، و از اسلام جز نام آن باقی نباشد، به ظاهر مسلمانان نامیده می شوند در حالیکه بیش از همه مردمان از آن دورند، مساجدشان آباد است ولی از هدایت خالیست، فقیهان آن زمان از همه فقهائی که زیر آسمان کبود است بدترند، فتنه از آنها خارج شده، به سوی آنها باز می گردد.» [4]

1179) و یاتی علی امتی زمان، لایبقی من الاسلام الا اسمه، ولا من القرآن الا رسمه. فحینئذ یاذن الله تعالی بالخروج، فیظهر الله الاسلام به ویجدده. طوبی لمن احبه و تبعه، والویل لمن ابغضه و خالفه.

« بر امت من زمانی پیش می آید که از اسلام جز اسم آن، و از قرآن جز نقش آن باقی نمی ماند، در آن زمان خداوند اجازه خروج می دهد، پس اسلام را به وسیله او (حضرت مهدی) آشکار و تجدید می کند، خوشا به حال کسیکه او را دوست بدارد و از او پیروی کند، وای به حال کسیکه او را دشمن بدارد و با او سر مخالفت داشته باشد.» [5]

1180) یاتی علی الناس زمان، لایسلم لذی دین دینه الا من هرب من شاهق الی شاهق، و من جحر الی جحرکالثعلب باشباله!. فاذا کان ذلک لم تنل المعیشه الا بسخط الله!. فاذا کان ذلک کان هلاك الرجل علی یدی زوجته و ولده، فاذا لم یکن له زوجه ولا ولد، کان هلاکه علی یدی ابویه، فان لم یکن له ابوان کان هلاکه علی یدی قراباته و الجیران!. یعیرونه بضیق العیش فیورد نفسه الموارد التی تهلک بها نفسه.

« برای مردم زمانی پیش می آید که برای هیچ دین داری دینش سالم نمی ماند جز اینکه از کوهی به کوهی فرار کند و همچون روباه بچه هایش را برداشته از لانه ای به لانه ای بگریزد. در چنین زمانی انسان به تأمین معاش خود موفق نمی شود مگر اینکه خدا را به غضب درآورد، در چنین زمانی هلاکت انسان به دست همسر و فرزندانش می باشد، اگر زن و فرزند نداشته باشد به دست پدر و مادرش هلاك می شود، اگر پدر و مادر نداشته باشد به دست خویشان و همسایگانش هلاك می شود!، او را با تنگی معیشت مورد سرزنش قرار میدهند تا خود را به جاهائی وارد کند که موجب هلاکت او شود.» [6]

1181) اضاعه الصلواتف و اتباع الشهوات، و المیل الی الاهواء .
« در آن زمان نمازها تباه می شود، به دنبال شهوتها رفته، از هوای نفس پیروی کنند.» [7]

1182) یحج اعنیاء امتی للنزهه، و یحج اواسطها للتجاره، و یحج فقراوها للریاء و السمعه .

« ثروتمندان امت من برای سیاحت به مکه روند و متوسطین آنها برای تجارت و فقرای آنها برای ریا و تظاهر.» [8]

1183) یکون حج الملوك نزهه، و حج الاغنیاء تجاره، و حج الفقراء مساله .
« پادشاهان برای سیاحت و تفریح مکه روند و ثروتمندان برای تجارت و مستمندان برای گدائی.» [9]

یوم الخلاص - جلد دوم


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
 بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 ) 
دولت حق و تورات و انجیل
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
علما و زمامداران آخر الزمان (6)مطالب اخیر وبلاگ :
علما و زمامداران آخر الزمان (6)
جامعه با دروغ می پاشد + دانلود
علما و زمامداران آخر الزمان (5)
نوای محلی خراسان + دانلود
علما و زمامداران آخر الزمان (4)
دعا یا نیایش
علما و زمامداران آخر الزمان (3)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )
علما و زمامداران آخر الزمان (2)
علما و زمامداران آخر الزمان (1)
زنان در آخر الزمان (2)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 79 )
زنان در آخر الزمان (1)
سیمای مردان در آخر الزمان (2)
سیمای مردان در آخر الزمان (1)
HUSSAIN, THE SHIP FOR SALATION
اهل آخر الزمان ( 7 )
شهید میر هادی خوشنویس
اهل آخر الزمان ( 6 )
اهل آخر الزمان ( 5 )
اهل آخر الزمان ( 4 )
اهل آخر الزمان ( 3 )
اهل آخر الزمان ( 2 )
اهل آخر الزمان ( 1 )
نشانه ها ( 3 )
دیو خوش طبع به از حور گره پیشانی
نشانه ها ( 2 )
سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل
نشانه ها ( 1 )
دولت حق و تورات و انجیل
دولت حق ( 5 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 78 )
شکستگان تو هم آه آتشین دارند
دولت حق ( 4 )
کجا روند که یار از تو خوبتر گیرند !
بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
گوهر ها و خرمهره ها ... !
هر حیوانی ؛ آدمی نیست !
در کدامین خط بصف ایستاده ای ؟!
دولت حق ( 3 )
گل یاس (دانلود)
دولت حق ( 2 )
گوهر و خرمهره در یک سلک جولان میکنند
دولت حق ( 1 )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 77 )
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور نور؛ شادی مومن و غم مخالف
قــــرآن کــریم و نیکــوکـاران
مسیر حرکت امام عصر علیه السلام
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.