و در آخرین لحظات زندگی جمله ای فرمود که برخی از فرازهای آن در این رابطه می باشد، و آن اینکه :
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
1116)   از برادرم جبرئیل پرسیدم :
آیا بعد از من به این جهان فرود می آئی؟! 
گفت : آری، ده بار می آیم و گوهرهای زمین را با خود می برم.
گفتم : چه چیزها را می بری؟
گفت : بار اول برکت را از زمین می برم .
بار دوم مرحمت را از دل بندگان می برم .
بار سوم حیا را از زنان می برم .
بار چهارم عدالت را از حکمرانان می برم .
بار پنجم محبت را از دل مردمان می برم .
بار ششم شکیبائی را از مستمندان می برم .
بار هفتم سخاوت را از ثروتمندان می برم .
بار هشتم دانش را از دانشمندان می برم .
بار نهم قرآن را از دل قاریان می برم .
بار دهم ایمان را از دل مؤمنان می برم .

هنگامی که در میان امت اسلامی به تحلیل می پردازیم در می یابیم که جبرئیل امین حداقل نه بار در این مدت به زمین فرود آمده و برکت را از زمین، مرحمت را از دل بندگان، حیا را از چهره بانوان، عدالت را از زمامداران، محبت را از دل مردمان، شکیبائی را از مستمندان، دست و دل بازی را از ثروتمندان، دانش را از دانشمندان و نور قرآن را از دل قاریان گرفته و برده است، از واژه های مقدسی چون صبر و عدل ومحبت و شفقت، چیزی جز نام آنها، و از قرآن کریم چیزی جز نقش آن بر مصاحف و صوت آن بر زبان قاریان، آنهم با تجوید و ترتیل ناقص و احیاناً با غنای حرام، چیزی نمانده است.

 تهران به حدی می رسد که کاخهایش چون کاخهای بهشتی شود و زنانش چون حورالعین باشند، جامه کافران را بپوشند، خود را به شکل مستکبران در آورند، بر زینها سوار شوند، به همسران خود تمکین نکنند، و درآمد شوهرانشان آنها را کفاف ندهد!، از آنها به قله کوهها فرار کنید و همانند روباهی که بچه های خود را برداشته اند از لانه ای به لانه ای می گریزد، کودکان خود را برداشته، از پناهگاهی به پناهگاهی بگریزید

آنچه به نام ایمان در دل مؤمنان باقی مانده، اطمینان چندانی نیست که ایمان مستقر باشد و در سرازیری قبر به دردش بخورد، ممکن است ایمان مستودع باشد و در یکی از تنگناها از دست برود و انسان با دست خالی به سوی حق تعالی بشتابد.

وه چقدر وحشتناك است که جبرئیل امین آخرین فرود خود را نیز انجام دهد و این مختصر ایمان را نیز از سراچه دل بالا برد و دیگر همه چیز خاتمه یابد و از صفات برجسته انسانی دیگر نمونه ای برجای نماند. نعوذبالله

امیرمؤمنان (ع) می فرماید :
1117) تکون النسوه کاشفات عاریات متبرجات، من الدین خارجات، و الی الفتن مائلات، و الی الشهوات و اللذات مسرعات، للمحرمات مستحلات، و فی جهنم خالدات .

« زنها لخت و عور می باشند، زینتهای خود را آشکار می سازند، و از دین بیرون می روند، به فتنه ها میگرایند، به سوی شهوتها و لذتها می شتابند، محرمات الهی را حلال می شمارند و در جهنم جاویدانند.» [21]

همه این نشانه ها تحقق یافته، فقط فراز واپسین مانده، که در سرای آخرین مهر خلود (جاودانگی) بر پیشانیشان زده شود، آنجا که کشان کشان به سوی آتش خشم الهی کشیده می شوند، ولی تأسف آمیز است که این قشر ایمان نمی آورند تا وقتی که روی در روی آتش قرار بگیرند، که آنجا دیگر عذری پذیرفته نیست و توبه ارجی ندارد، چنانکه قرآن کریم در مورد فرعون نقل می کند، که هنگامی که پس از مشاهده نشانه های مرگ زبان به توبه و استغفار گشود ولی چنین پاسخ شنید : « الان وقد عصیت قبل » آیا اکنون؟! که مدت درازی نافرمانی کردی؟! .» [22]

از همه برادران ایمانی دوستانه و عاجزانه می خواهم که از لغزشگاهها بپرهیزند و از روزیکه تکذیب کنندگان دست بسته در آتش گداخته انداخته می شوند بترسند، که آنجا هر چه استغاثه کنند، پاسخی دریافت نمی کنند :

« هنگامی که به محل تنگی از آتش انداخته شوند، در حالی که با زنجیر بسته شده اند، در آنجا واویلاه میخوانند، به آنها گفته می شود: امروز یک ویل نخوانید و ویلهای بسیاری بخوانید.» [23]

و در حدیث دیگری به نکته تلخ تری اشاره کرده می فرماید:
اذا رایت النساء یبدلن انفسهن لاهل الکفر .
« هنگامی که زنها را ببینی که خود را در اختیار کافران می گذارند.»

در میان زن های ناآگاه به تعداد اندك و در میان زنان تحصیل کرده و روشنفکر(نما) به تعداد فراوان از این جرثومه های فساد یافت می شوند که خود را در اختیار بیگانه بگذارند و به این تباهی مباهات نیز بکنند و اسم آن را آزادی و پشت پا زدن به آداب و رسوم و تقالید بگذارند.

1122) ... تصبح طهران قصورها کقصور الجنه، و نسوانها کالحور العین، یتلبسن بلباس الکفار، و یتزیین بزی الجبابره یرکبن السروج، ولایتمکن لازواجهن!. ولاتکفی مکاسب الازواج لهن!. فروا منها الی قله الجبال و من الجحر الی الجحر کالثعلب بأشباله !!

« تهران به حدی می رسد که کاخهایش چون کاخهای بهشتی شود و زنانش چون حورالعین باشند، جامه کافران را بپوشند، خود را به شکل مستکبران در آورند، بر زینها سوار شوند، به همسران خود تمکین نکنند، و درآمد شوهرانشان آنها را کفاف ندهد!، از آنها به قله کوهها فرار کنید و همانند روباهی که بچه های خود را برداشته اند از لانه ای به لانه ای می گریزد، کودکان خود را برداشته، از پناهگاهی به پناهگاهی بگریزید.» [27]

من خیال می کنم که امام صادق (ع) از تهران به این سبب به طور خصوص نام برده، که می دانسته یکروز ایران مرکز تشیع می شود و تهران پایتخت یک کشور شیعی می گردد، از این رهگذر برای هشدار باش به شیعیان خود از تهران به طور خاص نام برده است و گرنه این صفات همه پایتخت های ممالک اسلامی را در برمی گیرد.

آنگاه به کسانیکه ثابت قدم مانده، به چپ و راست نگرائیده اند، توصیه می کند که از دست این عاملان فساد به دشت و صحرا بگریزند و به قله کوه ها پناهنده شوند، تا رسوبات اعتقادات کهن خود را از دست ندهند .

آنگاه در ضمن احادیث طولانی از خانواده هائی سخن گفته که اهل خانه زنها را در انجام همسرش آگاه شده چشم می پوشد!، مرد، زن و کنیزش را در اختیار دیگری نهاده، به درآمد اندك و ناچیز آن دلخوش میشود!!.[ 28]

در اینجا یادآور می شویم که همه این تعبیرات از دیگر پیشوایان معصوم نیز نقل شده است که ما برای پرهیز از تکرار به نقل آنها از رسول اکرم (ص) و پیشوای پرهیزکاران امیرمؤمنان (ع) و رئیس مذهب، امام صادق (ع) بسنده کردیم.
" روزگار رهایی - جلد دو"
...  ای خدا ... !شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
سیمای حضرت مهدی (عج)
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
دولت حق و تورات و انجیل
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
دوران حیــــــــرت !!
او در میان ماست !
قــــــــــم !
انتــــظار ...
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 ) 
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
اهل آخر الزمان ( 1 )
اهل آخر الزمان ( 2 )
اهل آخر الزمان ( 3 )
اهل آخر الزمان ( 4 )
اهل آخر الزمان ( 5 )
اهل آخر الزمان ( 6 )
اهل آخر الزمان ( 7 )
زنان در آخر الزمان (1)
سیمای مردان در آخر الزمان (1)
سیمای مردان در آخر الزمان (2)


مطالب اخیر وبلاگ :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.