پیامبر اکرم (ص) می فرماید:
1063) اذا کنت فی عشرین رجلا اواقل اواکثر، فتصفحت وجوههم فلم ترفیهم رجلا یهاب فی الله، فاعلم ان الامر قد قرب .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
« هنگامی که در میان بیست نفر، کمتر یا بیشتر از مردان باشی و در چهره های آنها دقت کنی، و حتی یک نفرهم در میان آنها پیدا نکنی که برای خدا از او بترسند، بدان که امر فرج نزدیک شده است.»

1068) یطیع الرجل زوجته، و یعصی والدیه، و یسعی فی هلاك اخیه، ویجفو جاره، و یقطع رحمه، و ترتفع اصوات الفجار.

« مرد از همسرش اطاعت می کند ولی پدر و مادرش را نافرمانی می کند و برای به هلاکت رسانیدن برادرش تلاش می کند، به همسایه اش ستم روا می دارد و پیوند خویشاوندی را قطع می کند و صدای فاجران بلند می شوند.» [5]

شاید منظور از بلند شدن صدای فاجران، طنین انداختن صدای خواننده ها و نوازنده ها در فضای ممالک اسلامی باشد، و شاید منظور این باشد که دوران، دوران فاجران است و صدای آنها بلند است و دیوار مؤمنان کوتاه .

1069) یکون الرجل همه بطنه، و قبلته زوجته، و دینه دراهمه .
« تمام همت یک مرد شکم او خواهد بود، و قبله اش همسر او، و دینش درهم و دینار او.» [6]

1073) اذا رکب الذکور الذکور، و الاناث الاناث .
« هنگامی که مردها با مردان در آمیزند و زنها با یکدیگر.» [10]

1074) اذا اکتفی الرجال بالرجال، و النساء بالنساء .
« هنگامی که مردان به مردان بسنده کنند و زنان به زنان .» [11]

1075) تنکح الارحام و یکتفی بهن .
« هنگامی که با خویشان در آمیزند و به آن بسنده کنند.» [12]

1076) تنکح البهائم .
« هنگامی که با چهارپایان درآمیزند.» [13]

1078) اذا صار الغلام یعطی ما تعطی المراه! یعطی قفاه لمن ابتغی .
« هنگامی که پسر چون یک زن خود را در اختیار مشتری قرار دهد.» [15]

1079) یتسمن الرجال للرجال، و النساء للنساء .
« مردان برای مردان آرایش کنند و زنان برای زنان.» [16]

1080) یزف الرجال للرجال کما تزف المراه لزوجها .
« مردان با مردان زفاف کنند، آنچنانکه عروس با داماد زفاف می کند.» [17]

ای پروردگار دانا و توانا ! به تو پناه می بریم از اینکه دچار آتش خشم تو شویم، ای رسول گرامی اسلام! همه این فجایع شرم آور تحقق یافته، دیگر کسی نمی تواند وقوع آنها را انکار کند، در صورتی که تا عصر ما کسی نمی توانست امکان آن را باور کند! آنچه تا دیروز غیر ممکن به نظر می رسید، امروز جامه عمل پوشیده است! با کمال وقاحت، دادگاه دانمارك ازدواج دو پسر را با یکدیگر پذیرفت و سند ازدواج صادر کرد !!، و چند کشور غربی دیگر آن را پذیرفت و مدتها مجلات مزدور اروپا از مزایای ازدواج پسران با یکدیگر سخن گفتند.

این فاجعه تنفر انگیز که تا نیمه قرن بیستم تحقق نیافته بود و کسی حاضر نبود امکان آن را بپذیرد و با کمال تأسف و تعجب در عصر ما تحقق یافت، در حدیث فوق با صراحت کامل بیان شده و در احادیث دیگری با تفصیلات بیشتری آمده است، که به چند نمونه آن اشاره می کنیم:

1081) یمتشط الرجل کما تمتشط المراه لزوجها، و یعطی الرجال الاموال علی فروجهم. و یتنافس فی الرجل و یغار علیه من الرجال، و یبدل فی سبیله النفس و المال.

« مرد برای مرد شانه می زند و آرایش می کند، آنچنانکه زن برای همسرش شانه می زند و خود را می آراید، مردان برای این کار اجرت می گیرند، و گاهی مورد رقابت طالبین واقع می شوند، و گاهی مرد ناموس مرد میشود و برای او غیرت به خرج می دهد و در راه او از بذل جان و مال دریغ نمی کند.» [18]

1082) تحلی ذکورا متی بالذهب، و یلبسون الحریر و الدیباج، و یتخذون جلود النمور. فهناك یکثر المطر، و یقل النبات و الخیر، و تکثر الهزات .

« مردان امت من با طلا آرایش می کنند، حریر و دیبا می پوشند، و از پوست پلنگ برای خود جامه درست میکنند، در چنین زمانی باران بسیار می بارد ولی خیر و برکت کم می شود و زلزله فراوان می گردد.» [19]

1083) تکون معیشه الرجل من دبره، و معیشه المراه من فرجها .
« مرد برای تأمین زندگی خود فروشی می کند و زن نیز.» [20]

1084) عندها یغار علی الغلام کما یغار علی الجاریه فی بیت اهلها .
« در آن زمان برای پسر همچون دختری خانه دار غیرت ورزیده می شود.» [21]

1085) کانک بالدنیا لم تکن اذا ضیعت امتی الصلاه، و اتبعت الشهوات، و علت الاشعار، و کثر اللواط، و زخرفت جدران الدور و رفع بناء القصور، و رکبوا جلود النمور، و اکلوا الماثور، ولبسوا الحبور، و صارت المباهاه بالمعصیه .

« دنیا را در برابر دیدگانت مجسم کن: هنگامی که امت من نماز را ضایع کنند، از شهوات پیروی کنند، قیمتها بالا رود، همجنس بازی شایع شود، دیوارهای منازل تزیین گردد، کاخها و ساختمان ها بلند ساخته شود، بر پوستهای پلنگان سوار شوند، آنچه بیابند بخورند، زیور آلات بپوشند و معصیت به صورت وسیله مباهات و فخرفروشی درآید.» [22]

در حدیثی از پوشیدن پوست پلنگ گفتگو شده که به صورت رائج عملی شده است و در این حدیث نیز از سوار شدن بر پوست پلنگ بحث شده، آن نیز تا حدی عملی شده، در خانه ها و در ماشین ها روی پوستهای پلنگ می نشینیم، و آنچه از حلال و حرام می یابیم می خوریم، حتی گوشتهای منجمد وارداتی از کشورهای غیر اسلامی که در حکم میته است در بازار مسلمانان عرضه می شود و سازمان های دفاع از حقوق همجنس بازان تشکیل می گردد، و گناهان وسیله مباهات و فخرفروشی و نشانه روشنفکری و تمدن شده است.

1086) سیأتی بعدی اقوام، یاکلون طیب الطعام و الوانها، و یرکبون الدواب، و یتزینون بزینه المراه لزوجها، و یتبرجون تبرج النساء، و ربهم مثل زی ملوك جبابره!. هم منافقو هذه الامه فی آخرالزمان، شاربوا القهوات، لاعبون بالکعاب، راکبون للشهوات، تارکون للجماعات، راقدون عن العتمات، مفرطون بالغدوات مثلهم کمثل الدفلی: زهرتها حسنه و طعمها مر!!! کلامهم الحکمه، واعمالهم داء لایقبل الدواء .

« بعد از من اقوامی می آیند که غذاهای بسیبار لذیذ و رنگارنگ می خورند، بر مرکبها سوار می شوند، همچون زنی که برای شوهرش آرایش کند آرایش می کنند، همچون زنها خودنمائی می کنند، سیمای آنها چون پادشاهانی طغیانگر است، آنها منافقین امت در آخرالزمان هستند که مشروب می خورند، قمار می بازند، ازخواسته های نفس پیروی می کنند، از نماز جماعت دوری می گزینند، به هنگام شب زنده داری می خوابند، و دفلی € در مورد نماز صبح سستی می کنند، مثل آنها مثل درخت است که شکوفه ای بسیار زیبا و طعمی بسیار تلخ دارد، گفتارشان حکیمانه و کردارشان بیمارگونه است و بیماری شان علاج ناپذیر.» [23]

فرازهای حدیث بسیار روشن است و نیازی به توضیح ندارد، فقط اشاره می کنیم که از مرکبهای آخرالزمان « دواب » تعبیر کرده، و آن به معنای جنبنده است و شامل همه مرکبهای عصر حاضر از ماشین و قطار و هواپیما می شود، که « دبیب » در لغت به معنای: حرکت و سرعت است، و هر جنبنده سریع را شامل میشود .
" روزگار رهایی - جلد دو"
...  ای خدا ... !شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
سیمای حضرت مهدی (عج)
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
دولت حق و تورات و انجیل
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
دوران حیــــــــرت !!
او در میان ماست !
قــــــــــم !
انتــــظار ...
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 ) 
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
اهل آخر الزمان ( 1 )
اهل آخر الزمان ( 2 )
اهل آخر الزمان ( 3 )
اهل آخر الزمان ( 4 )
اهل آخر الزمان ( 5 )
اهل آخر الزمان ( 6 )
اهل آخر الزمان ( 7 )


مطالب اخیر وبلاگ :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.