1030) والفقیر بینهم ذلیل حقیر، و المؤمنت ضعیف صغیر و العالم عندهم وضیع، و الفاسق عندهم مکرم، و الظالم عندهم معظم، والضعیف عندهم هالک، و القوی عندهم مالک.
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

« آدم مستمند در میان آنها خوار و زبون است، شخص با ایمان در نزد آنها ضعیف و حقیر است، فرد با فضیلت در چشم آنها پست و بی مقدار است، ولی در مقابل شخص فاسق محترم و فرد ستمگر مورد تعظیم و احترام است. ضعیف در میان آنها پایمال و قوی در نزد آنها صاحب اختیار است [66]

1031) رای فلان، و زعم فلان، و یتخذ :  ویبطل حدود ما انزل الله فی کتابه علی نبیه محمد (ص) ویقال الاراء و القیاس، و ینبذ الاثار، فعند ذلک تشرب الخمور و تسمی بغیر اسمها و یضرب علیها بالعرطبه و الکوبه والقینات و المعارف، و تتخذ آنیه الذهب و الفضه.

 حضرت امام باقر علیه السلام :
هنگامی که مؤمن تحقیر شود و منافق عزیز باشد و فرد با ایمان از کنیز هم زبون تر گردد


« در آن زمان حدود و قوانین الهی که بر پیامبرش محمد (ص) نازل کرده، از بین می رود،
گفته میشود: فلانی چنین گفته !، رأی فلانی چنین است !.
تابع آراء و عقاید دیگران می شوند و سنت پیامبر (ص) را ترك میکنند،
در آن زمان مشروبات به نام های دیگر رائج می شود، در مجالس شرب، ساز و آواز، نرد و شطرنج، غنا وموسیقی معمول می گردد و ظرفهای طلا و نقره رواج می یابد.» [67]

1032) دخل الناس فی دین الله افواجا، و سیخرجون منه افواجا .
« مردم آن سان که دسته دسته وارد اسلام شده اند، دسته دسته از دین خدا خارج می شوند.» [68]
 €
پیشوای ششم شیعیان در این رابطه می فرماید:
1033) یخرج الناس من دین الله افواجا کما دخلوا فیطه افواجا.
« مردم از دین خدا دسته دسته بیرون می روند، آنچنانکه دسته دسته به آن داخل شده اند[69]

امام صادق (ع) می فرماید:
1034) یخرج بعد ایاس، و حتی یقول الناس: لا مهدی .
« او هنگامی ظهور می کند که مردم دیگر نومید شوند و بگویند: مهدی نیست[70]

پس از نومیدی و بدگمانی مردم، دیگر چه باید کرد؟ مگر می توان از مقدرات فرار کرد؟! از تقدیرات الهی کجا باید فرار کرد و پناه برد؟! امیرمؤمنان که بهتر از همه مردم آخرالزمان را شناخته است چنین می فرماید:
1035) لقد خالط الشیطان ابدانهم .... و ولج فی دمائهم!. و یوسوس لهم بالافک حتی ترکب الفتن الامصار، ویقول المؤمن المسکین المحب لنا: انی من المستضعفین!. و خیر الناس یومئذ من یلزم نفسه، و یختفی فی بینه عن مخالطه الناس .

« شیطان در نسوج بدنشان شرکت جسته، با خونشان آمیخته، همراه خون در شریان هایشان حرکت می کند، همواره آنها را به تهمت و افترا تشویق می کند، تا فتنه ها افق شهرها را فراگیرد، مؤمن بینوائی که دوستدار ما باشد می گوید: من از مستضعفان هستم، و بهترین مردم در آن روزگار کسی است که مواظب خود باشد و در خانه خود، خویشتن را از معاشرت مردم باز دارد.» [71]

امیدوارم خواننده عزیز با توجه به این حدیث شریف از بهترین مردم روزگار باشد و از فرمان مولایش امیرمؤمنان (ع) پیروی کند.

امام باقر (ع) می فرماید:
1036) لایخرج الا اذا عض الزمان و جفا الاخوان، و ظلم السلطان.
« او ظاهر نمی شود مگر پس از آنکه زمانه سخت دشوار باشد، برادران ستم کنند و زمامداران ستمگری پیشه سازند[72]

1037) انی یکون ذلک و لم یعض الزمان؟. انی یکون ذلک و لم یجف الاخوان؟. انی یکون ذلک و لم یظلم السلطان؟!

« چگونه ممکن است هم اکنون ظاهر شود در حالیکه هنوز زمانه سخت نشده کارد به استخوان نرسیده€ برادران ستم نکرده اند و سلاطین ستمگری پیشه نساخته اند.» [73]

و اینک کارد به استخوان رسیده، برادران ستم پیشه کرده اند و سلاطین در خیانت و جنایت حد و مرزی نمیشناسند.

1038) اذا ظهرت بیعه الصبی قام کل ذی صیصیه بصیصینه.
« هنگامی که بیعت کودك آشکار شود هر مسلحی اسلحه به دست می گیرد[74]

و امروز کودکان حکومت می کنند و هر صاحب سلاحی، سلاح به دست گرفته، و همه آنچه در احادیث فوق اشاره شده، تحقق یافته است.

1039) اذا اصبح المؤمن ذلیلاً، و المنافق عزیزا، و یکون المؤمن اذل من الامه .
« هنگامی که مؤمن تحقیر شود و منافق عزیز باشد و فرد با ایمان از کنیز هم زبون تر گردد[75]

1040) لا یخرج الا بعد فتنه تستحل فیها المحارم کلها!. ثم تانیه الخلافه و هو قاعد فی بیته و هو خیر اهل الارض .
« او ظاهر نمی شود جز بعد از فتنه ای که همه محارم الهی جایز شمرده شود، آنگاه خلافت به سوی او می شتابد هنگامی که او در خانه اش (مسجد الحرام )€ نشسته باشد. و او بهترین اهل زمین است.» [76]

امام صادق (ع) می فرماید:
1041) یخرج حین تغیر البلاد، وضعف العباد، و حین الیاس من الفرج .
« او به هنگام دگرگونی شهرها، زبونی بندگان و به هنگام نومیدی مردم از فرج، ظاهر می شود.» [77]

همه جا دگرگون شده، بندگان خدا خوار و زبون گشته، کابوس یأس و نومیدی بر دلهای بسیاری از مردمان سنگینی می کند.

1042) یوذی الجار جاره، لیس له مانع .
« همسایه به همسایه اش آزار و اذیت می کند و کسی جلوگیری نمی کند.» [78]

1043) و رایت الجار یوذی جاره خوفا من لسانه .
« همسایه را می بینی که همسایه اش را اذیت می کند و همسایه از زبان او و حشت دارد.» [79]

در این زمان هیچ همسایه ای از زبان همسایه اش در امان نیست، زیرا جاسوسی و گزارش دادن به رژیمهای ستمگر را عبادت می پندارند، با اینکه صریحاً در قرآن کریم از آن نهی شده است.

" روزگار رهایی - جلد دو"
...  ای خدا ... !شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
سیمای حضرت مهدی (عج)
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
دولت حق و تورات و انجیل
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
دوران حیــــــــرت !!
او در میان ماست !
قــــــــــم !
انتــــظار ...
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 ) 
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
اهل آخر الزمان ( 1 )
اهل آخر الزمان ( 2 )
اهل آخر الزمان ( 3 )
اهل آخر الزمان ( 4 )مطالب اخیر وبلاگ :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.