1014) لترکبن سنن من کان قبلکم شبراً بشبر و ذراعاً بذراع، لو ان احدهم دخل فی جحر ضب لدخلتم فیه، و حتی ان احدهم لوجامع امراته فی الطریق لفعلتموه.
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
« آنچه در میان اقوام گذشته واقع شده، مو به مو واقع خواهد شد، از هر راهی که آنها رفته اند شما نیز وجب به وجب و قدم به قدم از آن راه خواهید رفت، اگر یکی از آنها به لانه سوسماری وارد شده باشد، شما نیز انجام خواهید داد، اگر یکی از آنها با همسر خود در رهگذر تماس گرفته باشد شما نیز انجام خواهید داد.» [50]

1015) و رأیت الناس یتسافدون کما تتسافد البهائم، لاینکر احد منکرا تخوفا من الناس.
« مردم را می بینی که همانند چهارپایان به طور علنی روابط جنسی برقرار می کنند و کسی از ترس مردم نمیتواند آن را تقبیح کند.» [51]

امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام فرمود:
 در آستانه ظهور قائم (عج) سالهای فریبنده ایست. در آن سالها راستگو تکذیب می شود و دروغگو تصدیق می شود، افراد حیله گر مقرب و محترم می شوند، و اشخاص پست و فاقد صلاحیت سخنگو می گردند.

امیرمؤمنان (ع) می فرماید:
1016) یصبح الامر بالمعروف ذلیلا، والفاسق فیما لایحب الله محمودا .
« کسیکه امر به معروف کند خوار می شود و کسیکه مرتکب گناه شود مورد ستایش قرار می گیرد[52]
€
1017) ولایزداد الامر الا شده، ولا الدنیا الا ادبارا
« هر روزی که می گذرد اوضاع سخت تر می شود و دنیا بیشتر پشت کند[53]

1018) لیأتین علی الناس زمان، یضرف فیه الفاجر، و یقرب فیه الماجن، و یضعف فیه المنصف.€
« برای مردم زمانی پیش آید که فاجران مورد احترام قرار گیرند، و ندیمان (دلقکها) مقرب شوند و منصفان زبون گردند.» [54]

1019) یأتی علی الناس زمان لایقرب فیه الا الماحل، ولا یظرف فیه الا الفاجر، ولا یضعف الا المنصف، یعدون الصدقه فیه غرما، و صله الرحم منا، و العباده استطاله علی الناس. فعند ذلک یکون السلطان بمشوره النساء، و اماره الصبیان، و تدبیر الخصیان.

« برای مردم زمانی پیش آید که جز حیله گر احترام نشود، به جز آدم فاجر تجلیل نگردد، به جز آدم منصف خوار نشود، تصدق را جریمه پندارند، صله ارحام را با منت انجام دهند و عبادت را برای فخرفروشی به مردم بجا آورند. در چنین زمانی حکومت با مشورت زنان، امارت کودکان و تدبیر خواجه گان می شود.» [55]

آنگاه وقت آن را چنین بیان می کند:

1020) قبلت شهاده الزور، وردت شهاده العدل، و استخف الناس بالدماء، و ارتکب الزنا، واکل الربا، و اتقی الاشرار مخافه السنتهم .
« و آن هنگامی است که شهادت دروغ پذیرفته شود و شهادت عادل رد شود، مردم خون را سبک بشمارند، زنا رائج شود، رباخواری معمول گردد، و اشرار از ترس زبانشان مورد احترام باشند[56]

1021) علامه ذلک اذا امات الناس الصلاه، و اضاعوا الامانه، و استحلوا الکذب، و اکلوا الربا، و اخذوا الرشی، و شیدوا البنیانف و باعوا الدین بالدنیا. و استعملوا السفهاء، و شاور وا النساء، و قطعوا الارحام، و اتبعوا الاهواء، و استخفوا بالدعا، و ظهرت شهادات الزور، و استعمل الفجور و قول البهتان والاثم و الطغیان .

« نشانه آن هنگامی است که مردم نماز را بمیرانند، امانت را ضایع گرداند، دروغ را جایز بشمارند، رباخواری کنند، رشوه بگیرند، بناها را محکم و مرتفع بسازند، دین را برای دنیا بفروشند، سفیهان را به کار بگیرند، با زنها مشورت کنند، قطع رحم نمایند، از هوای نفس پیروی کنند، خونها را سبک بشمارند، شهادت های دروغ آشکار شود، فحشاء معمول گردد، گناه، بهتان و مرز شکنی رائج شود.» [57]

1022) وتعاملوا بالربا، و تظاهروا بالزنی... و استحلوا الکذب، و اتبعوا الهوی.
« در معاملات ربا بگیرند، به عمل نامشروع تظاهر کنند، دروغ را جایز بشمارند و از هوای نفس پیروی کنند.» [58]

1023) اذا رایت کل عام یحدث فیه من الشر والبدعه اکثر مما کان.
« و آن هنگامی است که هر سال بیش از سالهای پیش، بدعت و شر احداث گردد.» [59]

1024) بین یدی القائم سنین خداعه، یکذب فیها الصادق، و یصدق فیها الکاذب، و یقرب فیها الماحل، و ینطق الرویبضه .

« در آستانه ظهور قائم (عج) سالهای فریبنده ایست. در آن سالها راستگو تکذیب می شود و دروغگو تصدیق می شود، افراد حیله گر مقرب و محترم می شوند، و اشخاص پست و فاقد صلاحیت سخنگو می گردند[60]

آیا این روزها را در پیش رو نداریم؟! مگر در زمان ما دروغگویان مورد تصدیق و راستگویان مورد تکذیب نمی باشند؟! مگر مسائل مهم کشوری به دست افراد پست و بی صلاحیت نیست؟! مگر افراد نالایق سخنگوی سازمان ها و مؤسسه های مهم جهان نمی باشند؟! مگر جز اینست که افراد شایسته و با صلاحیت فراری و منزوی، و افراد بی صلاحیت بر سر کار و مقام است؟! آری در جامعه ایکه افراد با شخصیت مورد هجوم وحمله مردم بی خرد و بی تمیز باشد انتظار دیگری نیست.

1025) اذا اخذ الباطل ماخذه، و رکب الجهل مراکبه، و هدر فنیق الباطل بعد کظوم، و تاخی الناس علی الفجور، و تهاجروا علی الدین، و تحابوا علی الکذب، و تباغضوا علی الصدق.

« هنگامی که باطل پابرجا شود، جهالت بر سریر قدرت بنشیند، و زنگ باطل پس از یکدوره سکوت به صدا درآید، مردم برای کارهای ناشایست دست برادری به یکدیگر بدهند، در مورد امور دینی از یکدیگر دوری بجویند، برای دروغ دوستی کنند و به جهت راستگوئی دشمنی بورزند.» [61]

تنها زمانی که زنگ باطل ساکت بود مدت چهار سال و اندی در عهد خلافت مولای متقیان امیرمؤمنان (ع) بود و پس از شهادت آنحضرت همواره زنگ باطل به صدا در آمده و تلاش برای اقامه باطل آغاز شده و همواره ادامه دارد، تا تداوم بخش حکومت علی (ع) ظهور کند و باطل را از ریشه و بن بر کند. انشاء الله

1026) اذا کان اهل ذلک الزمان ذئاباً و سلاطینه سباعاً، و اوساطه اکالا، و فقراؤه امواتا.
« اهل آن زمان گرگ، پادشاهان آنها درنده، مردم متوسط آنها خورنده و بی نوایان آنها چون مردگان افسرده باشند[62]

1027) یستحل الفتیان المغانی و شرب الخمر.
« جوانان غنا و مشروبات را حلال می شمارند.» [63]

1028) و یفتخرون بشرب الخمور، و یضربون فی المساجد بالعیدان و المزامیر، فلا ینکر علیهم احد. اولاد العلوج یکونون فی ذلک الزمان الاکابر، و یرعی القوم سفهاؤهم.
« با شرب خمر مباهات نموده، در مساجد نی و بر بط زنند و کسی بر آنها عتراض نکند، کافرزاده ها در آنزمان بزرگ شمرده می شوند و سفیهان زمام قوم را برعهده بگیرند [64]

1029) ورایت السلطان یحتکر الطعام.
« و می بینی که پادشاه مواد غذائی را احتکار می کند[65]

چنانکه زمامداران امروزی خرید و فروش گندم را به خود اختصاص داده، آن را انبار کرده، طبق موازین خاصی به نانوائیها، قنادیها و غیره توزیع می کنند.

" روزگار رهایی - جلد دو"
...  ای خدا ... !شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
سیمای حضرت مهدی (عج)
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
دولت حق و تورات و انجیل
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
دوران حیــــــــرت !!
او در میان ماست !
قــــــــــم !
انتــــظار ...
نشانه ها ( 1 )
نشانه ها ( 2 )
 نشانه ها ( 3 ) 
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 
دولت حق ( 3 )
 دولت حق ( 4 )
دولت حق ( 5 )
اهل آخر الزمان ( 1 )
اهل آخر الزمان ( 2 )
اهل آخر الزمان ( 3 )مطالب اخیر وبلاگ :

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.