پیامبر اکرم (ص) می فرماید :
719) منا الذی یصلی عیسی بن مریم خلفه .
« کسیکه عیسی بن مریم (ع) در پشت سر او نماز می خواند از ماست .» [1]

ساری,گاهنوشته های محمود زارع 

720) لن تهلک امه انا فی اولها، و عیسی بن مریم فی آخرها، و المهدی فی وسطها .
« امتی که من در آغاز آن، عیسی بن مریم در پایان آن، و مهدی (عج) در میان آنست، هرگز هلاك نمی شود[2]

721) کیف انتم اذا نزل عیسی مریم فیکم و امامکم بن منکم .
« چگونه خواهید بود هنگامی که عیسی بن مریم در میان شما نازل شود و پیشوای شما از میان خود شما خواهد بود؟! » [3]

722) ینزل عیسی علی ثنیه بالارض المقدسه یقال لها: افیق فیاتی بیت المقدس و الناس فی صلاه الصبح. فیناخر الامام فیقدمه عیسی و یصلی خلفه علی شریعه محمد و یقول: انتم اهل بیت لا ینقدمکم احد .

« عیسی (ع) در گردنه ای به نام « افیق » در سرزمین مقدس فرود می آید، وارد بیت المقدس می شود، در حالیکه مردم برای نماز صبح صف کشیده باشند. پس امام (حضرت مهدی) عقب می رود، ولی عیسی (ع) او را جلو می اندازد و خود به او اقتدا کرده، پشت سرش طبق شریعت محمد (ص) نماز می خواند. و می فرماید: شما اهلبیتی هستید که احدی نمی تواند بر شما پیشی بگیرد[4]

724) فیلتفت المهدی و قد نزل عیسی عند المناره البیضاء فی القدس، واضعا کفیه علی اجنحه ملکین کانما یقطر من شعره الماء فیقول المهدی: تقدم صل بالناس فیقول: انما اقیمت الصلاه لک. انما بعثت وزیرا، و لم ابعث امیراً :  فیصلی عیسی خلفه و یبایعه و یقول .

« ... مهدی (ع) متوجه می شود که عیسی (ع)  در قدس در نزدیکی مناره سفید در حالیکه دستهای خود را بر بالهای دو فرشته نهاده، و آب از موهایش فرو می چکد، فرود آمده است. پس مهدی (ع) می گوید: جلوبایست و با مردم نماز بخوان. پس عیسی (ع)  می گوید: نماز برای تو اقامه شده است. پس عیسی (ع) پشت سر او نماز می خواند و با او بیعت می کند و می گوید: من به عنوان وزیر و معاون برانگیخته شده ام، نه به عنوان امیر و امام[6]

725) لا تزال طائفه من امتی تقاتل علی الحق، حتی ینزل عیسی بن مریم عند طلوع الفجر ببیت المقدس. ینزل علی المهدی، فیقال: تقدم یا نبی الله فصل بنا، فیقول: هذه الامه امراء بعضهم علی بعض، تکرمه من الله لهذه الامه .

« طائفه ای از امت من همواره برای دفاع از حق می جنگند، تا عیسی بن مریم به هنگام طلوع فجر در  بیت المقدس نازل شود. آنگاه به نزد مهدی می آید گفته می شود: ای پیامبر خدا! جلو بایست و برای ما نماز بگزار. می فرماید : این امت امیر یکدیگرند و این از الطاف خدا بر این امت است .» [7]

امیرمؤمنان (ع) می فرماید :
728) ثم ان المهدی یرجع الی بیت المقدس فیصلی بالناس ایاما. فاذا کان یوم الجمعه و قد اقیمت الصلاه ینزل عیسی بن مریم فی تلک الساعه من السماء و علیه ثوبان احمران، کانما یقطر من راسه الدهن. و هو رجل صبیح المنظر و الوجه، اشبه الخلق بابراهیم، فیاتی المهدی و یصافحه و یبشره بالنصر، فعند ذلک یقول له المهدی: تقدم یا روح الله وصل بالناس، فیقول عیسی: بل الصلاه لک یا ابن رسول الله. فعند ذلک یوذن عیسی و یصلی خلف المهدی .

« ... آنگاه مهدی (عج) به بیت المقدس باز می گردد و چند روزی با مردم نمازمی خواند. چون روز جمعه شود و نماز برپا گردد، عیسی بن مریم در آن ساعت از آسمان فرود آید، به هنگام نزول دو جامه سرخ بر تن او خواهد بود و از او قطره های عرق چون روغن خواهد ریخت. او مردی زیبا و خوش اندام است، شبیه ترین مردم به حضرت ابراهیم (ع) است. به سوی مهدی (عج) می آید و با او مصافحه می کند و به او نوید پیروزی می دهد. آن هنگام حضرت مهدی به او می گوید: ای روح الله ! جلو بایست و با مردم نماز بخوان. پس عیسی می گوید: ای فرزند پیامبر! نماز برای تو برپا شده است. آنگاه حضرت عیسی اذان می گوید، و پشت سر مهدی (عج) نماز می خواند .» [10]

پیشوای پنجم شیعیان، در تفسیر آیه شریفه [ و ان من اهل الکتاب، الا لیومنن به قبل موته، و یوم القیامه یکون علیهم شهیدا » [12 ]  فرمود:

730) ان عیسی، قبل یوم القیامه، ینزل الی الدنیا، فلا یبقی اهل مله، یهودی ولا غیره، الا آمن به قبل موته. و یصلی خلف المهدی .

« به طور مسلم، عیسی پیش از قیامت به این جهان فرود خواهد آمد. پیرو هیچ آئینی از یهود و غیر آن در روی زمین نمی ماند جز اینکه پیش از وفاتش به او ایمان می آورد. و او در پشت سر مهدی (عج) نماز می خواند .» [13]

انجیل لوقا :
732) و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود، و بر زمین تنگی و حیرت از برای امتها روی خواهد نمود، به سبب شوریدن دریا و امواجش. و دلهای مردم ضعف خواهد کرد، از خوف و انتظار آن وقایعی که بر ربع مسکون ظاهر می شود، زیرا قوت آسمان متزلزل خواهد شد. آنگاه پسر انسان را خواهند دید که بر ابری سوار شده با قوت و جلال عظیم می آید .» [15]

733) « این شخص هم پسر ابراهیم است. زیرا که پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد... که ملکوت خدا می باید در همان زمان ظهور کند ... تجارت کنید تا بیایم ...  .» [16]

ای روح خدا ! ای یاور بقیه الله ! وعده ما و شما، صبح جمعه، در سرزمین قدس ! مگر طلوع فجر نزدیک نیست.؟!

انجیل یوحنا :
734) « و بدو قدرت بخشیده است که داوری هم بکند زیرا که پسر انسان است. و از این تعجب مکنید زیرا ساعتی می آید که در آن جمیع کسانیکه در قبور می باشند و آواز او را خواهند شنید. و بیرون خواهند آمد، هر که اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات، و هر که اعمال بد کرد، به جهت قیامت داوری .» [17]

این مضمون در برخی از روایات اسلامی نیز وارد شده، چنانکه در جای خود خواهد آمد .

مکاشفه یوحنا :
735) « و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق نام دارد و به عدل داوری و جنگ می نماید. و چشمانش چون شعله آتش، و بر سرش افسرهای بسیار و اسمی مرقوم دارد که جز خودش هیچکس آن را نمی داند و جامه خون آلود – سرخ – در بر دارد و نام او را کلمه خدا می خوانند. و لشکرهائی که در آسمانند بر اسبهای سفید، و به کتانهای سفید و پاك ملبس از عقب او می آمدند. و از دهانش شمشیری تیز بیرون می آید تا بآن امتها را بزند و آنها را به عصای آهنین حکمرانی خواهد نمود ... و دیدم فرشته ای را در آفتاب ایستاده که به آواز بلند تمامی مرغانی را که در آسمان پرواز می کنند ندا کرده می گوید: بیائید و به جهت ضیافت عظیم خدا فراهم شوید تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سپهسالاران و گوشت جباران .» [18]

می توان گفت همه فرازهای بالا در احادیث اسلامی وارد شده است .

736) « باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد، تا جائیکه من می باشم شما نیز باشید.» [19]

منظور اینست که به هنگام نزول به او ایمان می آورند و با او هم عقیده می شوند و در کنار او در جبهه حق استقرار می یابند .

737) « لکن می دانیم چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود، زیرا او را چنانکه هست خواهیم دید. و هر کس که این امید را بر وی دارد خود را پاك می سازد، چنانکه او پاکست .» [20]

انجیل متی :
738) « لهذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می آید ... خوشا به حال آن غلامی که چون آقایش آید او را در چنین کار مشغول یابد .» [21]

739) « در آن زمان ملکوت آسمان مثل ده باکره خواهد بود که مشعلهای خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتند ... چون آمدن داماد به طول انجامید همه پینکی زده خفتند. و در نصف شب صدائی بلند شد که اینک داماد می آید به استقبال وی بشتابید ... پس بیدار باشید زیرا آن روز و ساعت را نمی دانید .» [22]

740) « پس اگر شما را گویند اینک در صحراست بیرون مروید، یا آنکه در خلوت است باور مکنید. زیرا همچنانکه برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد ... آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت جمیع طوائف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید .» [23]

741) « اما از آن روز و ساعت هیچکس اطلاع ندارد، حتی ملائکه آسمان .» [24]

742) « اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس خویش آید، آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست و جمیع امتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا می کند، به قسمی که شبان میشها را از بزها جدا می کند .» [25]

در روایات اسلامی نیز از فرود حضرت عیسی به عنوان داوری دادگر تعبیر شده است.

743) « و اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم .» [26]

هوشع نبی :
744) « و من برای افرایم مثل شیر و برای خاندان یهودا مانند شیر ژیان خواهم بود، من خودم خواهم درید و رفته خواهم ربود و رهاننده نخواهد بود .
من روانه شده به مکان خود خواهیم برگشت تا ایشان به عصیان خود اعتراف نموده روی مرا بطلبند، در تنگی خود صبح زود مرا خواهند طلبید .» [27]

رساله به عبرانیان :
745) « همچنین مسیح نیز چون یکبار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید، بار دیگر بدون گناه برای کسانیکه منتظر او باشد ظاهر خواهد شد به جهت نجات .» [28]

رساله پولس به رومیان :
747) « زیرا یقین می دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالیکه در ما ظاهر خواهد شد هیچ است .» [30]

این تعبیر هم دقیقاً تعبیری است که در احادیث اسلامی آمده است .

748) « و آنکه برای حکمرانی امتها مبعوث شود، امید امتها بر وی خواهد بود .» [31]

اعمال رسولان :
750) « زیر روزی را مقرر فرمود که در آن ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد نمود به آن مردی که معین فرمود و همه را دلیل داد .» [34]

پرواضح است آن مردی که برای اقامه عدالت و انصاف در ربع مسکون تعیین شده، کسی جز حضرت بقیه الله (عج) نمی باشد. که در رساله پولس به رومیان، از او به« قائم » یاد شده است چنانکه در پاورقی شماره 28 توضیح دادیم .

کتاب زکریای نبی :
751) « و خداوند بیرون آمده با آن قومها مقاتله خواهد نمود چنانکه در روز جنگ مقاتله نمود. و در آن روز پایهای او بر کوه زیتون که از طرف مشرق به مقابل اورشلیم است خواهد ایستاد ... و آن یک روز معروف خداوند خواهد بود ... و یهوه بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود ... .» [35]

عاموس نبی :
در کتاب عاموس نبی خطاب به قوم یهود در مورد بازگشت حضرت عیسی می گوید :
755) « ... پس ای اسرائیل خویشتن را مهیا ساز تا خدای خود ملاقات نمائی .» [40]

رساله پولس :
756) « زیرا این را به شما از کلام خداوند می گوئیم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست. زیرا خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود .» [41]

به طوریکه مشاهده می کنید وجوه اشتراك فراوانی این فراز از عهد جدید با روایات اسلامی دارد، که از آن جمله است :
1)    نزول عیسی
2)    صیحه آسمانی
3)    زنده شدن گروهی از افراد صالح
4)    آمدن او بر فراز ابر
5)    ربوده شدن یاران حضرت ولی عصر (عج) از محرابها و رختخوابهای خود و انتقال یافتن آنها برفراز ابرها، که در احادیث اسلامی آمده و با این فقرات انجیل دقیقاً منطبق است .

حجی نبی :
758) « و تمامی امتها را متزلزل خواهم ساخت و فضیلت جمیع امتها خواهند آمد، ... این خانه را از جلال پر خواهم ساخت... جلال آخر این خانه از جلال نخستینش عظیمتر خواهد بود .» [43]

تعبیر « فضیلت جمیع امتها » در ترجمه های عربی و ترکی چنین آمده است :« آرزوی جمیع امتها برآورده خواهد شد. مترجم

مکاشفه یوحنا :
759) « اینک با ابرها می آید و هر چشمی او را خواهد دید. و آنانکه او را نیزه زدند و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند نالید .» [44]

و در باب دیگر آن آمده است :
760) « و پادشاهان زمین و بزرگان و سپهسالاران و دولتمندان و جباران و هر غلام و آزاد، خود را در مغاره ها و صخره های کوهها پنهان کردند. و به کوهها و صخره ها می گویند که بر ما بیفتید و ما را مخفی سازید از روی آن تخت نشین و از غضب بره، زیرا روز عظیم غضب او رسیده است و کیست که میتواند ایستاد .» [45]

همچنین در مورد تعیین وقت هم در اناجیل آمده است :
761) « اما از آن روز و ساعت هیچکس اطلاع ندارد، حتی ملائکه آسمان، جز پدر من و بس .»

 و این دقیقاً با احادیث اسلامی منطبق است که جز خدا، احدی از وقت ظهور آگاه نیست و هر کس وقت تعیین کند، دروغ گفته است .

فراز دیگری را از اناجیل « عبدالله بن سلیمان » نقل کرده است که بسیار جالب است. او می گوید :

762) « من در اناجیل خواندم که خداوند به عیسی فرمود: من ترا به سوی خود بالا می برم، سپس ترا در آخرالزمان فرو می فرستم تا از امت این پیامبر شگفتیها ببینی، و آنها را در کشتن دجال یاری دهی، ترا در وقت نماز می فرستم، تا با آنها نماز بخوانی که آنها امت مرحومه هستند .» [48]
" روزگار رهایی - گزیده هایی از بخش آخر جلد یک"
...  ای خدا ... !

مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق ( 1 )
 دولت حق ( 2 ) 

مطالب اخیر وبلاگ :

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.