811) یعطف الهوی علی الهدی اذا عطفوا الهدی علی الهوی، و یعطف الرای علی القرآن اذا عطفوا القرآن علی الرای، و یریهم کیف یکون عدل السیره، و یحیی میت الکتاب و السنه !
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
« هنگامی که دیگران هوای نفس را بر هدایت مقدم بدارند، و او امیال نفسانی را به هدایت بر می گرداند، و هنگامی که دیگران قرآن را با رأی خود تفسیر کنند، او آراء و افکار را به قرآن باز گرداند، او به مردم نشان می دهد که چه نیکو می توان به عدالت رفتار نمود، او تعالیم فراموش شده قرآن و سنت را زنده میسازد[64]

812) یظهر صاحب الرایه المحمدیه، والدوله الاحمدیه، القائم بالسیف والحال، الصادق فی المقال، یمهد الارض و یحیی السنه و الفرض .

« صاحب پرچم محمدی (ص) و بنیانگذار دولت احمدی (ص) ظهور می کند در حالیکه شمشیر در دست دارد. جز راست به زبان نیارد، زمین را مهد زندگی سازد، و احکام اسلام (اعم از سنت و فرض) را زنده گرداند.» [65]

 امیرالمومنین علیه السلام درباره اجرای حدود الهی از سوی فرزندش حضرت مهدی (ع) میفرماید :
(او) در اجرای احکام الهی از سرزنش نکوهش گران باکی ندارد .

813) لایبقی عبدا مسلما الا اشتراه و اعتقه، ولا عارما الا قضی دینه، ولا مظلمه لاحد من الناس الا ردها.€ ولایقتل عبد الا ادی ثمنه، ولایقتل قتیل الا قضی عنه دینه و الحق عیاله فی العطاء .

« در روی زمین برده مسلمان نمی گذارد جز اینکه می خرد و آزاد می سازد، بدهکاری نمی ماند جز اینکه بدهی اش را پرداخت می نماید، حق کسی را در دست کسی نمی گذارد، جز اینکه از او باز می ستاند و به صاحب حق باز می گرداند، بنده ای کشته نمی شود جز اینکه قیمت او را می پذیرد، کسی کشته نمی شود جز اینکه همه قرضهایش را پرداخت می کند و نام خانواده اش را در بخش عطایا مقرر می نماید.» [66]

امیرمؤمنان (ع) نیز در همین زمینه می فرماید :
818) ومسکنه و اهل بیته الرحبه التی انما کانت مسکن نوح، و هی ارض طیبه، ولایسکن رجل من آل محمد ولایقتل الا فی ارض طیبه زکیه، فهم الاوصیاء الطیبون .

« او و اهلبیتش در « رحبه » €اقامت می گزینند، که آنجا سرزمین مقدسی است و اقامتگاه حضرت نوح (ع) بود. هیچیک از آل محمد (ص) جز در یک سرزمین مقدس مسکن نمی گزیند، و جز در یک سرزمین مقدس به قتل نمی رسد. که آنها اوصیای پاك و پاکیزه می باشند.» [71]

سپس آبادانی جهان در عهد حضرت مهدی (عج) را چنین تشریح می کند :
819) لتصلن الکوفه بالحیره، حتی یباع الذراع فیما بینهما بدنانیر، ولیبنین فی الحیره مسجد له خمسمه باب، یصلی فیه خلیفه القائم، لان مسجد الکوفه یضیق علیهم .

« بی تردید کوفه به حیره (نجف اشرف) متصل خواهد شد، هر ذراع از سرزمین بین کوفه و حیره به چندین دینار معامله خواهد شد. در حیره مسجدی تأسیس می شود که 500 درب خواهد داشت، نماینده حضرت قائم (عج) در آن اقامه نماز خواهد نمود. زیرا مسجد کوفه برای آنها کوچک خواهد بود[72]

از جالبترین اسرار این حدیث اینست که امروزه « حیره » که همان « نجف اشرف » است به« کوفه » نزدیک شده و چیزی نمانده که متصل شود و هم اکنون که من این سطور را می نویسم سرزمین های بین نجف و کوفه به دهها دینار خرید و فروش می شود و هر روز گرانتر از روز قبل است. و این مطالب را امیرمؤمنان (ع) در زمانی بیان فرموده که یک دشت وسیع را به چندین دینار خرید و فروش می کردند، ولی آن حضرت تصریح فرموده که هر« ذراع » آن به چندین دینار معامله خواهد شد!. رمز این رازگوئی امیرمؤمنان (ع) بسیار روشن است، که او باب مدینه علوم حضرت رسالت پناه است، ولی متأسفانه برخی از مردم خدا را به صورت یک بعدی می پرستند .

و در مناسبت دیگری در وصف عهد میمنت بار فرزند بزرگوارش حضرت بقیه الله (عج) چنین فرمود:
820) کانی باعجم فساطیطهم فی مسجد الکوفه، یعلمون القرآن کما انزل، فقیل له: اولیس هو کما انزل؟!! فقال: لا، محی منه سبعون من قریش باسمائهم و اسماء آبائهم!. و ما ترك ابولهب الا للإزراء علی رسول الله (ص) لانه عمه !

« گوئی با چشم خود می بینم که چادرهای عجم ها در مسجد کوفه زده شده، قرآن را آنچنانکه نازل شده آموزش می دهند.
گفته شد: مگر قرآنی که در دست داریم آنچنانکه نازل شده، نمی باشد؟!
فرمود: نه. بلکه اسامی 70 تن از قریش که با نام خود و پدر مشخص بود از آن محو شده است. و اینکه نام « ابولهب » محو نشده برای ناراحت کردن رسول اکرم (ص) است که چون عموی پیامبر (ص) بود، برای ایذاء او نامش در قرآن باقی ماند.» [73]

مترجم گوید: این حدیث دلالت بر تحریف قرآن نمی کند، بلکه همانند دیگر روایات باب، قابل توجیه است.
اعتقاد ما شیعیان بر اینست که آنچه امروز به نام« قرآن » در دست ماست. همان قرآنی است که توسط جبرئیل امین بر قلب شریف رسول اکرم (ص) نازل شده، حتی یک کلمه و یک حرف نیز از آن کم و زیاد نشده است، آنچه معروف است که امیرمؤمنان (ع) قرآن را گردآوری کرد و بر خلیفه اول عرضه نمود و خلیفه از پذیرفتن آن امتناع ورزید؛ صحیح است، ولی این امتناع به دلیل اختلاف در نسخه نبود، بلکه به این سبب بود که امیرمؤمنان (ع) تفسیر، تأویل، شأن نزول و دیگر ابعاد تبیینی قرآن را در آن نوشته بود، از این رهگذر پذیرش آن از طرف رژیم حاکم به معنای دست کشیدن از خلافت و مستلزم عدم مشروعیت رژیم بود، از این رهگذر چاره ای جز رد نداشتند. و به همین دلیل امیرمؤمنان (ع) پس از رسیدن به خلافت ظاهری نیز از آن قرآن بحث نکرد، و اگر قرآن علی (ع) کوچکترین اختلافی بر قرآن های موجود در آن روز داشت، بر او لازم بود که قرآن خودش را عرضه کند و نسخه های موجود را جمع آوری نماید.

821) فوالله لکانی انظر الیه بین الرکن و المقام، یبایع الناس بامر جدید، و کتاب جدید، و سلطان جدید من€ السماء .
« به خدا سوگند، گوئی او را در میان رکن و مقام با چشم خود می بینم که از مردم برای امری تازه، کتابی تازه €و حکومت آسمانی تازه بیعت می گیرد.» [74]

جای تردید نیست که منظور از کتاب تازه همان قرآن کریم است ولی بدین سبب کتاب تازه تعبیر می شود که در کشاکش زمان احکام و حدود قرآن تعطیل شده، و به جای اینکه« قانون اساسی » و « مرجع قضائی » و« منبع اعتقادی » و« زیر بنای اقتصاد، اجتماع، سیاست و دیگر ابعاد اجتماعی ملت مسلمان » باشد، کتاب دریوزگی و ابزار معیشت شده است که برخی از آن را با صدای رسا در سر قبرها بخوانند و کتابی که سراپا منطق و قانون است در قبرستان ها برای مرده ها تلاوت شود!، در کنار خیابان ها برای دریوزگی!، در مسافرت ها و اسباب کشی ها و جهیزیه ها به عنوان تبرك با یک آیینه حمل و نقل شود!، و کتابی که برای زندگان نازل شده، چون از بلندگوی مساجد شنیده شود نشانه مرگ باشد!، و از آن طرف تعالیم حیاتبخش آن زیر پای رژیم های به اصطلاح اسلامی لگدمال شود و در کشورهای اسلامی: شراب، قمار، روابط نامشروع، همجنس بازی، کورتاژ، ربا، و دیگر محارم الهی، علنی و قانونی به شمار آید!!، اینجاست که قرآن کریم با همه شیوع و رواجی که از نظر چاپ و انتشار دارد، از نظر آموزش و عمل غریب و متروك شده است. و اگر امروز ولی امر(عج) ظهور کرده، احکام و تعالیم عالیه آن را پیاده کند، خواهند گفت: کتاب تازه آورده، شریعت تازه آورده!!، و بر مردم به ظاهر مسلمان، که از اسلام فقط به شعار اکتفاء نموده اند بسیار سخت خواهد بود، چنانکه امیرمؤمنان (ع) می فرماید :

822) اذا خرج یقوم بامر جدید، و کتاب جدید، و سنه جدیده، و قضاء علی العرب شدید!. و لیس شانه الا€ القتل، لا یستبقی احدا ولا تاخذه فی الله لومه لائم .

« چون قیام کند، با امری تازه، کتابی تازه و روشی تازه قیام می کند که داوریهایش بر عرب بسیار گران خواهد بود، و گریزی جز کشتن ندارد. از آنها که سد راه هستند احدی را باقی نمی گذارد و در اجرای احکام الهی از سرزنش نکوهش گران باکی ندارد[75]

امام باقر (ع) در این مورد می فرماید :
824) ان صاحب هذا الامر لوظهر، لقی من الناس مثل ما لقی رسول الله (ص) و اکثر .
« صاحب این امر هنگامی که ظهور می کند، از مردم رنج فراوان تحمل می کند، نظیر آزار و ایذائی که پیامبر اکرم (ص) تحمل کردند، و شاید بیشتر[77]

826) اذا قام قائم آل محمد ضرب فساطیط یعلم القرآن علی ما انزل الله عزوجل!. فاصعب ما یکون علی من حفظه الیوم، لانه یخالف فیه التألیف .

« هنگامی که قائم آل محمد (ص) قیام کند، چادرهائی می زند، و قرآن را آنچنانکه خدای تبارك و تعالی نازل فرموده؛ آموزش می دهد، آنچه برای مردم سخت خواهد بود اینست که او برخلاف نظم فعلی آموزش خواهد داد، و آن برای کسانیکه نظم فعلی را حفظ کرده اند دشوار خواهد بود.» [79]

827) امام باقر (ع) در همین زمینه چنین فرموده است :
و اذا قام قائم آل محمد (ص) ضرب فساطیط لمن یعلم الناس القرآن علی ما انزل الله جل جلاله، فاصعب ما یکون ... .
« هنگامی که قائم آل محمد (ص) قیام کند، برای کسانی که قرآن را بر طبق نزول آموزش دهند، چادر میزند، آنچه آن روز برای مردمان بسیار سخت خواهد بود، اینست که برخلاف نظم فعلی آموزش خواهند داد.» [80]

پیشوای ششم شیعیان یکبار دیگر در این مورد فرمود :
829) کیف انتم لو ضرب اصحاب القائم الفساطیط فی مسجد کوفان، ثم یخرج لهم المثال المستانف؟!! امر€ جدید، علی العرب شدید .
« چگونه می شود حال شما هنگامی که یاران قائم (عج) خیمه هائی در مسجد کوفه بزنند، چهره جدیدی برای مردم بیرون آورند و امر تازه ای ابراز کنند، که برای عربها بسیار دشوار خواهد بود.» [82]

و در مورد قرآن علی (ع) می فرماید :
831) اخرجه علی الی الناس حین فرع منه و کتبه، فقال لهم: هذا کتاب الله عزوجل کما انزله الله علی محمد (ص) فقد جمعته من اللوحین فقالوا: هوذا عندنا مصحف جامع فیه القرآن، لا حاجه لنا فیه ! فقال: اما والله ما ترؤنه بعد یومکم هذا ابدا ! انما کان علی ان اخبرکم حین جمعته لتقراوه .

« هنگامی که امیرمؤمنان (ع) از نوشتن قرآن کریم فارغ شد، آن را بر مردم عرضه کرد و فرمود: این کتاب خدای تبارك و تعالی است، آن را از دو لوح آنچنانکه خدایش بر محمد (ص) فرو فرستاده؛ گرد آورده ام. مردم گفتند: ما مصحفی داریم که همه آیات قرآنی را در بر دارد، دیگر نیازی به قرآن شما نداریم. امیرمؤمنان (ع) فرمود: به خدا سوگند، دیگر بعد از امروز آن را نخواهد دید! من وظیفه داشتم هنگامی که از نوشتن آن فارغ شدم، آن را بر شما عرضه کنم تا شما آنرا بخوانید.» [84]


امیرمؤمنان (ع) در بیان الطاف بیکران پروردگار در حق اهلبیت عصمت و طهارت چنین می فرماید:

842) انا اعطینا علم المنایا و البلایا، و التاویل و التنزیل، و فصل الخطاب، و علم النوازل و الوقایع، ولا یعرب عنا شیء .

« علم مرگ و میرها به ما داده شده، علم تأویل و تنزیل و فصل الخطاب به ما عطا شده، علم حوادث و وقایع به ما داده شده، و هرگز چیزی از ما پوشیده نمی ماند.» [96]

845) انها لم ترع حق نبیها والله لواخذوا الحق عن اهله لما اختلف فی الله اثنان .
« این امت حق و حریم پیامبر اکرم (ص) را – در مورد اهلبیتش – رعایت نکردند. به خدا سوگند اگر این امت حق را از سرچشمه زلال اهلبیت می گرفتند حتی دو نفر هم در مورد پروردگار اختلاف نمی کردند [100]

و این همان شیوه داوری امیرمؤمنان (ع) است که خود می فرماید :
850) لوثنیت لی الوساده لحکمت بین اهل القرآن بالقرآن حتی یزهر الی الله، و لحکمت بین اهل التوراه بالتوراه حتی یزهر الی الله، و لحکمت بین اهل الانجیل بالانجیل حتی یزهر الی الله، و لحکمت بین اهل الزبور بالزبور حتی یزهر الی الله .

« اگر برای من مسند قضاوت فراهم شود، در میان اهل قرآن با قرآن داوری می کنم تا با نور قرآن به سوی خدا راه یابند و در میان اهل تورات با تورات داوری می کنم تا با نور تورات به سوی خدا راه یابند و در میان اهل انجیل با انجیل داوری می کنم تا با نور انجیل به سوی خدا راه یابند و در میان اهل زبور با زبور داوری می کنم تا با نور زبور به سوی خدا راه یابند.» [105]

...چنانکه امام باقر (ع) می فرماید :
851) انا لنعرف الرجل اذا رایناه بحقیقه الایمان و حقیقه النفاق .
« هنگامی که ما شخصی را ببینیم، مؤمن یا منافق بودن او را باز می شناسیم[106]

869) یبطل ما کان فی الهدنه مما کان فی ایدی الناس، و یستقبل بهم العدل .
« آنچه در ایام صلح در دست مردم (به ناحق) باشد، آن را الغاء می کند و با عدالت با آنها رفتار می کند.» [125]

زیرا آنچه مردم به ناحق و از طریق تجاوز به حقوق یکدیگر به دست آورده اند، از دست آنها گرفته به صاحبان اصلی بر می گرداند، و پرواضح است که در مدت بسیار طولانی میان حکومت عادلانه امیرمؤمنان (ع) تا حکومت حقه حضرت بقیه الله (عج) تصرفات ظالمانه فراوانی پیش آمده، و با گذشت زمان صاحبان اصلی آنها فراموش شده، غاصبها جای مالکین اصلی را اشغال کرده اند.
" روزگار رهایی - جلد دو "
...  ای خدا ... !


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)

چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )

او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
 دولت حق

مطالب اخیر وبلاگ :

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.