« ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر: ان الارض یرثها عبادی الصالحون »
« گذشته از ذکر (تورات) در زبور نیز نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ام به ارث خواهند برد.»
€ساری,گاهنوشته های محمود زارع
امام باقر (ع) در ذیل این آیه شریفه می فرماید: « آنان، یاران حضرت مهدی (عج) در آخرالزمان می باشند »

پیامبر اکرم (ص) می فرماید :
« هذه الامه مرحومه. فمنها نبیها، و منها مهدیها، بنا فتح هذا الامر و بنا یختم، و لنا ملک موجل، و لیس بعد ملک، لاننا اهل العاقبه، و العاقبه للمتقین

« این امت، امت مرحومه است که پیامبرش از خود او، و مهدی اش نیز از خود اوست. این امر به وسیله ما آغاز شده، و به وسیله ما پایان می پذیرد. برای ما دولتی هست که در آینده مقدر است و پس از دولت ما، دیگر دولتی نخواهد بود. زیرا ما اهل عاقبت هستیم و عاقبت از آن پرهیزکاران است

 رسول اکرم (ص) در مورد کابینه دولت حضرت مهدی (عج) چنین می فرماید :
وزیران حضرت مهدی (عج) همه عجم (غیر عرب) هستند و در میان آنها حتی یک نفر هم عرب نیست ولی به عربی سخن می گویند، و آنها خالص ترین و برترین وزیران هستند .

... قریب به این مضمون از امام باقر (ع) نیز روایت شده است و آن هنگامی است که« هشام بن عبدالملک » آنحضرت را به مجلس خود احضار کرده، در سرزنش آن حضرت از حد گذشت و به درباریان دستور داده بود که آنها نیز از او پیروی کرده در نکوهش و سرزنش امام باقر (ع) حد و مرز نشناسند. چون هشام لب به سرزنش گشود همگی با او همصدا شدند و از حد و مرز گذشتند. امام باقر (ع) به پا خاست و در پاسخ نکوهش گران چنین فرمود :

« ایها الناس؛ این تذهبون، و این یراد بکم؟!! بنا هدی الله اولئکم، و بنا یختم آخرکم، فان یکن لکم ملک معجلف فان لنا ملکا موجلا، و لیس بعد ملکنا ملک، لانا اهل العاقبه. یقول الله عزوجل: و العاقبه للمتقین »

« هان ای مردم ! کجا می روید؟ کجا برده می شوید؟! خداوند اول شما را به دست ما هدایت نمود و آخر شما را به دست ما به انجام می رساند، اگر شما دولت زودگذر دارید، دولت پایدار از آن ماست. پس از دولت ما دیگر دولتی نیست، زیرا ما اهل عاقبت هستیم و خدای تبارك و تعالی می فرماید:« والعاقبه للمتقین » (عاقبت از آن پرهیزکاران است ) .» [6]

... رسول گرامی اسلام (ص) در این مورد می فرماید :
« المهدی المنتظر یقفوا اثری، لایخطی ء €»
« مهدی (عج) روش مرا دنبال می کند و هرگز از روش من بیرون نمی رود €.»

« انه متبع لامبتدع. و انه معصوم فی حکمه یحرم علیه القیاس مع وجود النصوص التی منحه الله تعالی ایاها

« او تابع سنت منست و هرگز بدعتگزار نیست. او در داوریهای خود از لغزش و اشتباه مصون است. با وجود براهین قطعیه ای که خداوند به او ارزانی داشته، هرگز نیازی به قیاس پیدا نمی کند و قیاس بر او حرام است .»

770) فحینذ تظهر الارض له کنوزها، و تبدی برکاتها، حتی لایجد الرجل منکم موضعا لصدقته ولالبره، لشمول الغنی جمیع المؤمنین .

« در آن هنگام، زمین گنجینه های خود را برای او آشکار می سازد و برکتهایش را بیرون می فرستد، دیگر انسان برای صدقه و بخشش میلی پیدا نمی کند، زیرا بی نیازی همه مؤمنان را دربر می گیرد.» [12]

773) ثم یکون فی آخر امتی خلیفه یحثی المال حثیا، لایعده عدا، و ذلک حین یضرب الاسلام بجرانه€ .

« در پایان روزگار امت من خلیفه ای می آید که چون سیل بخشش می کند و آن را نمی شمارد، و آن هنگامی است که اسلام با تمام ابعادش پیاده می شود[15]

774) تنعم امتی فی دنیاه نعیما لم تنعم مثله قط، البر منهم و الفاجر. و المال کدوس، یاتیه الرجل فیحثوله.

« در دولت او مردم آنچنان در رفاه و آسایش به سر می برند که هرگز نظیر آن دیده نشده، مال به قدری فراوان می شود که هر کس نزد او بیاید اموال فراوانی زیر پایش می ریزد .» [16]

رسول اکرم (ص) بی نیازی مردم آن زمان را چنین توصیف می کند :
776) یفیض فیهم المال حتی یهم الرجل بماله من یقبله منه حتی یتصدق فیقول الذی یعرضه علیه: لا ارب€ لی به .

« ثروت را در میان آنها به فراوانی می بخشد، کسیکه در صدد صدقه دادن باشد، اموالی را بر می دارد و به مردم عرضه می کند، به هر کس عرضه کند می گوید: من نیازی ندارم .» [18]

778) یقسم المال صحاحاً و یملا قلوب امه محمد غنی، و یسعهم عدله€ .
« مال را علی السویه تقسیم می کند و دلهای امت محمدی (ص) را با بی نیازی پر می کند و عدالتش همه آنها را فرا می گیرد و دیگر کسی خود را ناگزیر از ستم نمی بیند.» [20]

امام صادق (ع) در این زمینه می فرماید :
779) المهدی سمح بالمال، شدید علی العمال رحیم بالمساکین .
« مهدی بخشنده ایست که مال را به وفور می بخشد، بر مسئولین کشوری بسیار سخت می گیرد بر بی نوایان بسیار رئوف و مهربانست [21]

پیامبر اکرم (ص) در مناسبت دیگری وضع مردم را در عصر آن حضرت چنین تشریح می کند :
780) یطلب الرجل من یصله بما له و یاخذ زکاته فلا یجد احدا یأخذ ذلک استغناء بما عند الناس من فضل€ الله .

« مردم دنبال کسی می گردند که از آنها هدیه ای بپذیرد، زکات مالشان را جدا می کنند و کسی را نمی یابند که آن را نپذیرد، زیرا همه مردم از فضل خدا بی نیاز می شوند.» [22]

امام رضا (ع) در تعریف امام و پیشوای مردم چنین فرموده است :

781) یکون اعلم الناس، و احکم الناس، و اتقی الناس، و اشجع الناس، و اعبد الناس!. ویری من خلفه کما€ یری من بین یدیه، ولا یکون له ظل .

« امام باید داناترین، قاضی ترین، پرهیزکارترین، دلیرترین و عابدترین مردمان باشد، از پشت سر خود همچون پیش رویش آگاه باشد و سایه نداشته باشد.» [23]

مطالب شگفت انگیزی در این رابطه در بخش سخنان امام باقر (ع) خواهد آمد.

رسول اکرم (ص) در مورد کابینه دولت حضرت مهدی (عج) چنین می فرماید :

782) وزراء المهدی من الاعاجم، ما فیهم عربی!. یتکلمون العربیه، و هم اخلص الوزراء و افضل الوزراء .

« وزیران حضرت مهدی (عج) همه عجم (غیر عرب) هستند و در میان آنها حتی یک نفر هم عرب نیست ولی به عربی سخن می گویند، و آنها خالص ترین و برترین وزیران هستند[24]

« امت اسلامی به مهدی (عج) مهر می ورزند و به سویش پناه می برند، آنچنانکه زنبوران عسل به سوی ملکه خود پناه می برند. عدالت را در پهنه گیتی می گستراند و صفا و صمیمیت صدر اسلام را به آنها باز می گرداند. خفته ای را بیدار نمی کند (یعنی: کسی به آسایش کسی مزاحم نمی شود) و خونی را (به ناحق) نمی ریزد.» [25]

پیشوای ششم شیعیان نیز در این زمینه می فرماید :
784) یبایع بین الرکم و المقام، فلایوقظ نائما، ولایهرق دما .
« در میان رکن و مقام با او بیعت می کنند خفته ای را بیدار نمی کند و خونی را نمی ریزد» [26]

786) یبلغ رد المهدی المظالم حتی و لو کان تحت ضرس انسان شیء انتزعه حتی یرده .
« مهدی (عج) آنچنان رفع ستم از ستمدیدگان می کند که اگر حق کسی زیر دندان کسی باشد، آن را باز می ستاند و به صاحب حق باز می گرداند [28]

امام صادق (ع) در این مورد می فرماید :
787) و یذهب الزنی و شرب الخمر و یذهب الربا، و یقبل الناس علی العبادات، و تودی الامانات، و تهلک الاشرار و تبقی الاخیار .
« روابط نامشروع، مشروبات الکلی و رباخواری از بین می رود، مردم به عبادت و اطاعت روی می آورند، امانتها را به خوبی رعایت می کنند، اشرار مردم نابود می شوند و افراد صالح باقی می مانند [29]

رسول اکرم (ص) در وصف آن روز میمون می فرماید :
788) یفرج الله بالمهدی عن الامه، یملا قلوب العباد عباده و یسعهم عدله، به یمحق الله الکذب و یذهب الزمان الکلب، و یخرج ذل الرق من اعناقکم .

« خداوند به وسیله مهدی (عج) از امت رفع گرفتاری می کند، دلهای بندگان را با عبادت و اطاعت پر می کند و عدالتش همه را فرا می گیرد. خداوند به وسیله او دروغ و دروغگویی را نابود می سازد، روح درندگی و ستیزه جوئی را از بین می برد و ذلت بردگی را از گردن آنها بر می دارد.» [30]

789) یسقیه الله الغیث، و تخرج الارض نباتاتها و تکثر الماشیه، و تعظم الامه، و یعیش سبعا اوثمانیا، تنعم€ امتی فیه نعمه لم ینعموا مثلها .

« خداوند با باران رحمتش او را سیراب می سازد، زمین گیاه خود را بیرون می فرستد، دامها فراوان میشوند و امت اسلامی شکوه و عظمت خاصی پیدا می کند... امت اسلامی در عهد او آنچنان از فراخی معیشت برخوردار می شود که هرگز نظیر چنین نعمت و آسایش دیده نشده است.» [31]

آنگاه رسول آکرم (ص) در وصف زهد حضرت بقیه الله (عج) می فرماید :
797) یکون من الله علی حدو، لایغثربقرابه، ولایضع حجرا علی حجر، ولایقرع احدا فی ولایته بسوط الا فی حد. یمحوالله به البدع کلها، ویمیت الفتن .

« همواره از خدا فرمان می برد، هرگز گول خویشاوندی را نمی خورد، سنگی روی سنگ نمی گذارد، در تمام دوران حکومتش جز به هنگام اجرای حدود الهی، کسی را مورد ضرب قرار نمی دهد. خداوند همه بدعتها را به وسیله او نابود می سازد، و همه فتنه ها را به دست او از میان بر می دارد.» [41]

808) الا ان فی قائمنا اهل البیت کفایه للمتسبصرین، و عبره للمعتبرین، و محنه للمتکبرین، لقوله تعالی: و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب: هو ظهور قائمنا المغیب، لانه عذاب علی الکافرین، و شفاء و رحمه للمومنین .

« آگاه باشید که قائم ما اهل بیت (ع) برای آنانکه کبر و نخوت ورزند، عذابی جانکاه است، چنانکه خدای تبارك و تعالی می فرماید: (مردم را از روزیکه عذاب خدا فرا می رسد بترسان)، [ 58 ] که آن، روز ظهور قائم ما (عج) از پشت پرده غیبت می باشد، که برای مؤمنان نجات و رحمت و برای کافران عذابی جانکاه است .» [59]
 
809) لتعطفن علینا الدنیا بعد شماسها، عطف الضروس علی ولدها .
« دنیا پس از این گریز و فرار به سوی ما باز می گردد و از ما دلجوئی می کند، چنانکه شتر بدخوی به سوی بچه خود باز می گردد.» [60]

« آنگاه این آیه را تلاوت نمود : ( و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا...: و ما اراده کرده ایم که به آنانکه در روی زمین به ضعف کشیده شده اند منت نهاده، آنان را وارثان و پیشوایان زمین قرار دهیم.» [61]

" روزگار رهایی - جلد دو "
...  ای خدا ... !


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)

چهره خندان دنیا با بقیه الله (عج)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )

او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !


مطالب اخیر وبلاگ :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.