ساری,گاهنوشته های محمود زارع

یکبار دیگر (حضرت امام حسن عسکری علیه السلام) خطاب به فرزند بزرگوارش فرمود :
711) و کانک یا بنی، بتابید نصرالله و قد ان و بتیسیر الفرج و علو الکعب و قدحان، و بالرایات الصفر و الاعلام البیض تخفق علی اثناء اعطافک ما بین الحطیم و زمزم!. و کانک بترادف البیعه، و تصادف الولی، یتناظم علیک تناظم الدر فی مثانی العقود و تصافق الاکف علی جنبات الحجر الاسود تلود بفناك، من ملاء براهم الله فی طهاره الولاده و نفاسه التربه، مقدسه قلوبهم من دنس النفاق، مهدبه اقئدتهم من رجس الشقاق، لینه عرائکهم للدین، خشنه ضرائبهم علی المعتدین، واضحه بالقبول وجوههم، نضره بالفضل عیونهم، یدینون بدین الحق واهله .. فاذا اشتدت ارکانهم، و تقومت اعمدتهم، قدمت بمکانفتهم طبقات الامم الی مبایعتک، فی ظلال دوحه بسقت غصونها علی حافات بحیره الطبریه فعندها یتلا لاصبح الحق، و ینجلی ظلام الباطل، و یقصم الله بک الطغیان، و یعید معالم الایمان. فیظهربک اقسام الافاق، و یظهر بک السلام للرفاق!. یود الطفل فی المهد لو استطاع الیک نهوضا!. و نواشط الوحش لووجد نحوك مجازا!. تهتزبک اطراف الدنیا بهجه، و تهتزبک اعطاف العزنضره، و تستقر بواقی الحق فی قرارها، و تووب شوارد الدین الی اوکارها. تتهاطل علیک سحائب الظفر، و یخنق کل عدو، و ینصر کل ولی، فلا یبقی علی وجه الارض جبار قاسط، ولا جاحد غامظ، ولا شانیء مبغض، ولا معاند کاشح، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لکل شیء قدرا .

 حضرت بقیه الله (ع) در نامه خود به شیخ مفید مرقوم فرمودند :
از بنده خدا، آنکس که نگاهبان راه خداست به کسیکه حق به او الهام گشته و راهنمای حق است .. و بعد، ما به مناجاتهای تو نگریستیم، خداوند ترا به آن وسیله ای که به تو ارزانی داشته، که اولیاء اوست، نگهداری فرماید، و از نیرنگ دشمنانش در امان دارد. این نامه را از مخفیگاه خود در قله کوهی که به تازگی از جایگاه پیشین که در جنگلی بود، به اینجا آمده ایم می نگاریم، که به زودی از اینجا نیز نقل مکان کرده، در دشت و صحرائی جای خواهیم گرفت و ترا از وضع خود باخبر خواهیم ساخت. و آنچه را که از اعمال موجب تقرب به ماست بازخواهی شناخت. خداوند با رحمت خود ترا بر انجام آنها موفق خواهد نمود ...
ای دوست با اخلاص ما، که همواره در راه ما با ستمگران در ستیز هستی، خداوند ترا تأیید کند، آنچنان که دوستان شایسته پیشین ما را تایید کرده است، ما با تو پیمان می بندیم که هر کس از برادران دینی تو تقوی پیشه کند، و از حالتی که هست بیرون آمده، به حالتی که باید باشد، درآید، از فتنه آشوبگر و گرفتاریهای اندوهبار آن در امان خواهد بود. و هر کس از نعمت هائی که خداوند به رسم عاریت در دست او قرار داده، در مورد آنانکه خداوند امر به پیوند آنها (صله ارحام) داده، بخل بورزد، در دنیا و آخرت زیانکار خواهد بود ...

« فرزندم ! گوئی ترا می بینم هنگامی که نصرت خدا بر تو نازل شده، و فرج هموار شده و شکوه و عظمت تو اوج گرفته، پرچمهای سفید و زردی بالای سرت به هنگام گردش تو بین حطیم (میان رکن و مقام) و زمزم به اهتزار درآمده، دستها پیاپی به عنوان بیعت به سوی تو دراز می شود و دوستان یکی پس از دیگری با تو مصادف میشوند و کارها و گامها با نظم خاصی در ضمن پیامهای مکرر پیموده می شود و دستها در کنار حجرالاسود به آستانت سوده می شود. از سوی گروهی که خداوند آنها را با پاکی نطفه و پاکیزگی سرشت، پاك و پاکیزه نموده است، دلهای آنها از آلودگی نفاق پیراسته، قلبهای آنها از تیرگی اختلاف پاکیزه، روح و روانشان برای پذیرش احکام دین آماده، مشتهایشان در برابر تجاوزگران گره کرده، چهره هایشان برای پذیرش حق گشاده، دیدگانشان از فضل خدا خیره کننده، به آئین حق گرویده و در راه اهل حق گام سپرده اند. چون شالوده کارشان استوار شود و پایه های دعوتشان محکم گردید، با دستیاری آنها همه طبقات مردم، از هر تیره و نژادی به بیعت تو می شتابند و در زیر درختان سر به فلک کشیده باغی که شاخه های درختانش روی دریاچه طبریه (در شمال فلسطین) سایه انداخته، دست بیعت با تو می دهند.

در این هنگام
فجر دولت حق می دمد و تاریکی باطل از صحنه گیتی برچیده می شود.
خداوند با دست تو کمر ستمگران را می شکند،
شعائر دین را باز می گرداند،
آفاق جهان را روشن می سازد،
آرامش و صلح را از کران تا کران برقرار می کند،
کودکی که در گهواره آرمیده، آرزو می کند که بتواند به سوی تو بشتابد،
وحشیان صحرا آرزو می کنند که بتوانند به سویت راهی بیابند.
اقطار و اکناف جهان سبز و خرم می شود،
چهره دنیا خندان، و قله های شرف و عظمت، از تو شاداب و خرامان می گردد.
شالوده حق استوار می گردد و فراریهای احکام دین به آشیانه های خود باز می گردد،
ابرهای پیروزی، باران نصرت را سیل اسا بر تو فرو می ریزد.
دشمنانت خوار و زبون، و دوستانت عزیز و پیروز می شوند.
در روی زمین از ستمگران جنایتگر و منکران طغیانگر و دشمنان تجاوزگر و مخالفان عنادگر، احدی باقی نمی ماند
:
(هر کس به خدا توکل کند، خداوند او را بس است. خداوند امر خود را به پایان می رساند، که خداوند برای هر چیزی اندازه ای مقرر نموده است) .» [231]

و اینکه حدیث دیگری که به خط امام حسن عسکری (ع) بر پشت جلد کتابی یافت شده، که از نظر فصاحت و بلاغت بی نظیر است :

712) قد صعدنا دری الحقایق باقدام النبوه و ذدنا سبع طرائق باعلام الفتوه و الهدایه، و نحن لیوث الوغی و عیوث الندی!. و فینا السیف و القلم فی العاجل، و سواد الحمد فی الاجل، اسباطنا خلفاء الدین، و حلفاء الیقین، و مصابیح الامم، و مفاتیح الکرم.. فتکلم لابس حله الاصطفاء لما عهدنا منه الوفاء، روح القدس فی جنان الصاعوره، ذاق من حدائقنا الباکوره.. شیعتنا الفئه الناجیه و الفرقه الزاکیه، صاروا لنا ردءا و صوثاً، و علی الظلمه البا و عونا. سیفجرلهم ینابیع الحیوان بعد لظی مجتمع النیران لتمام الروضه و الطواسین من السنین .

« با گامهای نبوت و ولایت از قله های حقایق بالا رفتیم، و با مشعلهای هدایت و فتوت (جوانمردی) از حریم هفت آسمان دفاع کردیم. ما شیران میدان نبرد و ابرهای باران رحمتیم. در این جهان شمشیر و قلم در دست ما، و در آن سرای « لوای حمد » بالای سرماست.
فرزندان ما جانشینان خدا در روی زمین، پیشوایان دین، هم پیمانان یقین، مشعلهای هدایت و کلیدهای کرم و سخاوت هستند...
روح القدس که جامه برگزیدگی برقامت او راست آمده، چون از او صفا و وفا سراغ داریم، هنگامی که در گهواره آرمیده بودیم با او سخن گفتیم و او را از میوه های نوبر بوستان خود برخوردار ساختیم...
شیعیان ما گروه رستگاران و طائفه پاکیزگان هستند، که یار و پشتیان ما هستند و در برابر ستمگران یار و یاور ما می باشند. به زودی چشمه های زندگی به روی آنها باز خواهد شد، پس از آنکه آتش فتنه ها خرمن زندگی را در شعله های خود فرو برد. و آن روز پرشکوه پس از گذشت سالهای« روضه » و« طاسین ها » است .» [233]

در اینجا اشاره ای نیز به وقت ظهور است که برای ما به هیج وجه قابل درك نیست که با حروف مقطعه قرآن« طس » مربوط می شود. اگر چه به یاری کامپیوتر مطالب فراوانی در رابطه با حروف مقطعه قرآن کشف شده است ولی دانش آن در خزینه معارف الهی و در سینه راسخون در علم، محفوظ است .

حضرت ولی عصر (عج) می فرماید :
حضرت بقیه الله (عج) به برخی از سعادتمندانی که توفیق دیدار آن جمال الهی نصیبشان شده، چنین فرمود :

713) علامه ظهورا امری کثره الهرج و المرج و الفتن. و آتی مکه فاکون فی المسجد الحرام، فیقول الناس: انصبوا لنا اماما ... و یکثر الکلام، حتی یقول رجل من الناس ینظر فی وجهی: یا معشر الناس هذا هو المهدی!. اتظرو الیه .

« نشانه ظهور من، کثرت هرج و مرج و فتنه هاست.
وارد مکه شده، در مسجد الحرام مستقر می شوم.
مردم به یکدیگر می گویند: برای خود امامی برگزینید.
سخن به درازا می کشد، یکی از مردمان در حالیکه به من نگاه می کند، می گوید :
هان، ای مردم! این مهدی است، نگاه کنید.
آنگاه دست مرا می گیرند و در میان رکن و مقام نگه می دارند و پس از نومیدی شان از من، با من بیعت می کنند.
». [234]

و در توقیع شریفی که به دست یکی از نواب عالیقدرش به افتخار یکی از شیعیان، از ناحیه مقدسه صادر شده می فرماید :

714) انه اذا فقدالصینی ... فاخرج بین الصفا و المروه فی ثلاثمانه و ثلاثه عشر. فاجیء الی الکوفه فاهدم مسجدها و ابنیه علی بنائه الاول. واهدم ما حوله من بناء الجبابره، و احج حجه الاسلام، و اجیء الی یثرب ... فینادی منادی الفتنه من السماء: یا سماء انبذی!. و یا ارض خذی!. فیومئذ لایبقی علی وجه الارض الامؤمن قد اخلص قلبه للایمان .

« چون آن مرد چینی ناپدید شد... (مشروح این داستان در بخش فتنه های خارجی خواهد آمد) ... همراه 313 تن از یارانم در میان صفا و مروه خارج می شوم و به سوی کوفه می روم. مسجد کوفه را درهم می کوبم و براساس پایه های اولی بنیان می کنم. و ساختمانهائی که در اطراف آن از آن ستمگران هست ویران می کنم. در موسم حج شرکت کرده، حجه الاسلام را به جای می آورم و به مدینه می روم. منادی فتنه در آسمان ندا می کند: ای آسمان فرو ریز، ای زمین فرو ببر! آن روز در روی زمین به جز مؤمنی که خداوند دلش را برای ایمان آزموده است، کسی نمی ماند .» [235]

داستان ناپدید شدن مرد چینی را همراه با تفصیلات و توجیهاتی در بخش فتنه های خارجی نقل خواهیم کرد.

و در نامه شریف خود که به افتخار شیخ مفید (رضوان الله تعالی علیه) صادر شده، چنین مرقوم فرموده اند :

715) من عبدالله المرابط فی سبیله: الی ملهم الحق و دلیله: و بعد: فقد نظرنا مناجاتک، عصمک الله بالسبب الذی وهب لک من اولیائه، و حرسک من کید اعدائه... و یوشک ان یکون هبوطنا الی صحصح من غیر بعد من الدهر ولا تطاول من الزمان و یاتیک نبا منا بما یتجدد لنا من حال، فتعرف بذلک ما تعتمده من الزلفه الینا بالاعمال، والله موفقک لذلک برحمته و نحن نعهد الیک ایها الولی المخلص المجاهد فینا الظالمین، ایدك الله بنصره الذی اید به السلف من اولیائنا الصالحین، انه من اتقی ربه من اخوانه فی الدین، و خرج مما علیه الی مستحقیه، کان آمنا من الفتنه المظلمه و محنها المظلمه المظله. و من بخل منهم بما اعاره الله من نعمته، علی من امر بصلته، فانه سیکون خاسراً بذلک لاولاه و آخرته .

« از بنده خدا، آنکس که نگاهبان راه خداست به کسیکه حق به او الهام گشته و راهنمای حق است .. و بعد، ما به مناجاتهای تو نگریستیم، خداوند ترا به آن وسیله ای که به تو ارزانی داشته، که اولیاء اوست، نگهداری فرماید، و از نیرنگ دشمنانش در امان دارد. این نامه را از مخفیگاه خود در قله کوهی که به تازگی از جایگاه پیشین که در جنگلی بود، به اینجا آمده ایم می نگاریم، که به زودی از اینجا نیز نقل مکان کرده، در دشت و صحرائی جای خواهیم گرفت و ترا از وضع خود باخبر خواهیم ساخت. و آنچه را که از اعمال موجب تقرب به ماست بازخواهی شناخت. خداوند با رحمت خود ترا بر انجام آنها موفق خواهد نمود ...
ای دوست با اخلاص ما، که همواره در راه ما با ستمگران در ستیز هستی، خداوند ترا تأیید کند، آنچنان که دوستان شایسته پیشین ما را تایید کرده است، ما با تو پیمان می بندیم که هر کس از برادران دینی تو تقوی پیشه کند، و از حالتی که هست بیرون آمده، به حالتی که باید باشد، درآید، از فتنه آشوبگر و گرفتاریهای اندوهبار آن در امان خواهد بود. و هر کس از نعمت هائی که خداوند به رسم عاریت در دست او قرار داده، در مورد آنانکه خداوند امر به پیوند آنها (صله ارحام) داده، بخل بورزد، در دنیا و آخرت زیانکار خواهد بود ... » [236]

انجیل لوقا :
717) « پس خود را حفظ کنید، مبادا دلهای شما از پرخوری و مستی و اندیشه های دنیوی سنگین گردد و آن روز ناگهان بر شما آید، زیرا که مثل دامی بر جمیع سکنه تمام روی زمین خواهد آمد. پس در هر وقت دعا کرده بیدار باشید تا شایسته آن شوید که از جمیع این چیزهائی که به وقوع خواهد پیوست نجات یابید و در حضور پسر انسان بایسیتد .» [238]
... غالب مطالب مربوط به آینده در تورات و انجیل از تحریف مصون مانده است .

این بخش را با حدیثی از امام صادق (ع) به پایان می رسانیم :
پیشوای ششم شیعیان در تفسیر آیه شریفه « ویقولون متی هذا الفتح ان کنتم صادقین ...  » [239] فرمود :

718) یوم الفتح یوم تفتح الدنیا علی القائم (ع) ولاینفع احدا تقرب بالایمان لم یکن قبل ذلک مؤمنا بامامته ومنتظرا لخروجه فذاك الذی ینفعه ایمانه، ویعظم الله عزوجل عنده قدره و شأنه و هو اخر الموالین لاهل البیت (ع) .

« روز فتح روزیست که دنیا به دست قائم (عج) فتح می شود، آنروز کسیکه قبلاً ایمان نیاورده و انتظار فرج و ظهور او را نکشیده باشد، ایمان آوردنش سودی نمی بخشد، که ایمان سودمند آن ایمان است، که سابقه دار و همراه با انتظار ظهور باشد، خداوند مقام و منزلت آنان را بالا می برد و آن پاداش دوستداران اهل بیت است .» [240]
" روزگار رهایی - جلد یک  "
...  ای خدا ... !


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !


مطالب اخیر وبلاگ :

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.