پیشوای ششم در ادامه بحث از مسیر حرکت حضرت بقیه الله (عج) می فرماید :
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
685) (ویستخرج) حلیه بیت المقدس، و التابوت الذی فیه السکینه، و مائده بنی اسرائیل، و رضاضه الالواح، و عصا موسی، و منبر سلیمان، و قفیزا من المن الذی انزل علی بنی اسرائیل اشد بیاضا من اللبن .

« ... زیورهای بیت المقدس را بیرون می آورد، تابوت سکینه، مائده بنی اسرائیل، بقایای الواح، عصای موسی و منبر سلیمان را بیرون می آورد، همچنین یک فقیر (واحد وزن = 90 رطل عراقی) از« من » که به بنی اسرائیل فرود آمده بود بیرون می آورد در حالیکه از شیر سفیدتر باشد.» [199]

امیرمؤمنان (ع) در این مورد می فرماید :
686) ویسیر الی البصره حتی یشرف علی بحرها، و معه التابوت و عصا موسی فیعزم علیه فیزفر فی البصره و زفره فتصیر بحرا لجیا، لایبقی فیها غیر مسجدها کجوجو السفینه علی ظهر الماء !!

« به سوی بصره حرکت می کند تا به دریای آن (خلیج فارس) مشرف می شود، و به سوی آن عزیمت می کند و در بصره انفجاری رخ می دهد که تبدیل به یک دریای ژرف می شود که چیزی از آن نمی ماند مگر مسجد آن که همانند دکل کشتی بر روی آب دیده می شود .» [200]

پیشوای ششم در مورد آخرین رودروئی سپاه حق با قوم یهود می فرماید :

687) و من الغد عند الظهر تتلون الشمس و تصفر فتصیر مظلمه!. و یوم الثالث یفرق الله بین الحق و الباطل، و تخرج دابه الارض، و تنزل الروم الی ساحل البحر عند کهف الفتیه فیبعث الله الفتیه من کهفهم مع کلبهم. منهم رجل یقال له: میلخاء و آخر: حملاها، و هما الشاهدان المسلمان للقائم. قال الله تعالی: [انا لننصر رسلنا و الذین آمنوا فی الحیوه الدنیا، و یوم یقوم الاشهاد] و هولاء هم الاشهاد: ای الشهود الذین یسلمون علی القائم باسمه .

« و به هنگام ظهر – روز بعد – خورشید رنگین و زرد و تیره می شود، و در روز سوم خداوند حق و  باطل را از یکدیگر جدا می سازد. « دابه الارض » خارج می شود و رومیان در کرانه دریا در نزدیکی غار اصحاب کهف فرود می آیند و خداوند اصحاب کهف را همراه با سگشان بر می انگیزد، یکی از آنها« میلخاء » نام دارد و یکی دیگر« حملاها » این دو نفر، دو شاهدی هستند که بر حضرت مهدی (عج ) شهادت می دهند و سلام می گویند، چنانکه خدای تبارك و تعالی می فرماید: (ما پیامبران خود را نصرت می دهیم و کسانی را که ایمان آورده اند در دنیا، و در روزی که گواهان بر خیزند.) [ 202] اینها همان گواهان هستند که به حضرت قائم (عج) به اسم سلام می دهند .» [203]

این حدیث با اندك تفاوتی از امیرمؤمنان (ع) نیز روایت شده است، جز اینکه در ان نام شاهد دوم« کمسلیما » آمده است. این دو روایت دلالت می کنند بر اینکه تا روز ظهور گروهی از یهودیان در کرانه های غربی فلسطین باقی می مانند، اگر چه دولت اشغالگر اسرائیل سقوط کند. و آنها در منطقه « عکا » اقامت خواهند داشت، که غار اصحاب کهف نیز آنجاست. [ 204 ]

688) یبعث المهدی بعثا لقتال الروم و یرسل معه عشره تستخرج تابوت السکینه من غار انطاکیه فیه التوراه التی انزلت علی موسی و الانجیل الذی انزل علی عیسی، یحکم بین اهل التوراه بتوراتهم، و بین اهل الانجیل بانجیلهم فیسلمون .

« مهدی (ع) سپاهی را برای نبرد با رومیان گسیل می دارد و ده نفر از فرماندهان خود را با آنها می فرستد که تابوت سکینه را از غار انطاکیه (در جنوب شرقی ترکیه) بیرون می آورد. توراتی که بر موسی فرود آمده و انجیلی که بر عیسی نازل شده در همان غار است. در میان یهود با تورات خودشان داوری می کند و در میان مسیحیان با انجیل آنها حکم می کند پس اسلام می آورند .» [205]

689) یکون اهل همدان وزراءه، و خولان جنوده، و حمیر اعوانه، و مصر فواده. و یکثر الله جمعه و یشد ظهره، فیسیر بالجیوش حتی یصیر الی العراق و الناس خلفه و امامه .

« وزیران او از اهل همدان، و سپاه او از خولان (شمال یمن)، و معاونان او از حمیر، و فرماندهان او از مصر می باشند. خداوند افراد او را بسیار فراوان و پشت او را بسیار محکم می گرداند. پس با لشکریان خود به سوی عراق حرکت می کند و مردم از جلو و عقب شمع وجودش را در میان می گیرند .» [206]

امام باقر (ع) در تفسیر آیه شریفه « وقاتلوهم حتی لاتکون فتنه، ویکون الدین کله لله » فرمود :

692) لم یجیء تاویلها. فاذا جاء تاویلها یقتل المشرکون حتی یوحد الله عزوجل، ولایکون شرك. ذلک فی قیام قائمنا، انه یقتل المنافقین و الکافرین .

« هنوز تأویل آن نرسیده است، هنگامی که تأویل آن بیاید مشرکان کشته می شوند تا به توحید بگرایند، دیگر از شرك اثری نمی ماند. و آن به هنگام قیام قائم ماست که کافران و منافقان را ریشه کن می سازد.» [209]

پیشوای پنجم در تعبیر دیگری فرمود :
693) ولایبقی ارض الا نودی فیها شهاده ان لا اله الا الله وحده لاشریک له، و ان محمدا رسول الله .

« در روی زمین نقطه ای نمی ماند جز اینکه در آن ندا می شود: اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له، و ان محمداً رسول الله [210]

امام صادق (ع) در مورد گامهای بعدی حضرت بقیه الله (عج) می فرماید :

694) ویبعث جندا الی القسطنطنیه.. و یدخلونها فیحکمون فیها ما یریدون .
« و سپاهی به سوی قسطنطنیه (استانبول) می فرستد.. آنها داخل قسطنطنیه شده به دلخواه در آن حکومت می کنند .» [211]

695) یفتح قسطنطینیه و رومیه و بلاد الصین .
« قسطنطنیه، روم و ایالت های چین را فتح می کنند .» [212]

696) یفتح ارمینیه و القسطنطینیه و یقسم المال. ثم یعود الی بیت المقدس و یستخرج ذخائرالانبیاء .

« ارمنستان و قسطنطنیه را فتح کرده، مال را تقسیم می کند و سپس به سوی بیت المقدس باز میگردد و گنیجنه های پیامبران را بیرون می آورد[ 213]

698) ثم یسیر الی مصر فیدخلها، و یصعد منبرها فیخطب الناس، فتستبشر الارض بالعدل، و تعطی السماء مطهرا، والشجر ثمرها، والارض نباتها و تتزین لاهلها.. و یقول القائم (ع): کلوها و اشربوا هنیئاً، بما اسلفتم فی الایام الخالیه .

« سپس به سوی مصر حرکت کرده، وارد مصر می شود، برفراز منبر قرار گرفته، برای مردم خطبه ایراد می کند. زمین، نوید عدالت را می شنود. آسمان، باران رحمتش را فرو می ریزد. درختان، میوه هایش را ارزانی می دارد. و زمین، سبز و خرم شده، برای اهل زمین خود را آرایش می دهد. و قائم (عج) می فرماید: ( کلوا وشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه) .» [ 215 ] یعنی: ( بخورید و بیاشامید به گوارائی، به سبب آنچه پیش فرستادید در روزهای گذشته ) .» [216]

699) ثم یسیر الی مدینه الزنج و یفتحها و یعود الی سواحل فلسطین، و یمربعکا و بعزه و عسقلان، و یقترب من القدس .

« سپس به سوی شهر زنجی ها حرکت می کند (در شمال آفریقا و برخی از مناطق میانه ای آن) و به سوی فلسطین باز می گردد. از عکا، غزه و عسقلان می گذرد و به قدس نزدیک می شود.» [217]

شاید نزدیک شدن آن حضرت به قدس در این حدیث مربوط به سفر دوم آن حضرت باشد .
" روزگار رهایی - جلد یک  "
...  ای خدا ... !


مطالب مرتبط با این بحث :
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
فقهاء و مجتهدین دشمن شناخته شده امام زمان (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
بدبینی مردم , در اثر تجربه تلخ گذشته
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (4)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (3)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
توبه بعد از ظهور پذیرفته نیست !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
وقایع روزگار رهایی ( ترکیه )
او دست انتقام خداست !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !


مطالب اخیر وبلاگ :

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.