592) من ادرك منکم قائمنا فلیقل حین یراه: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. و معدن العلم، و موضع الرساله .
« هر کس از شما قائم ما را درك کند، هر وقت او را ببیند، بگوید: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن العلم و موضع الرساله [80]
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
و در حدیث دیگری (حضرت امام صادق ) می فرماید :
596) ان القائم اذا خرج دخل المسجد الحرام، فیستقبل القبله و یجعل ظهره الی المقام ثم یصلی رکعتین، ثم یقوم فیقول: یا ایها الناس، انا اولی بآدم، انا اولی الناس بابراهیم، انا اولی باسماعیل، انا اولی الناس بمحمد ... و یدعو و یتضرع .

 نخستین چیزی که به زبان می آورد، تلاوت این آیه شریفه است :
[ بقیه الله خیرلکم ان کنتم مومنین]
سپس می فرماید :
« بقیه الله » من هستم، حجت خدا و جانشین او در میان شما، من هستم.

« هنگامی که قائم (عج) ظاهر شود، وارد مسجد الحرام می گردد و روی به سوی کعبه و پشت به مقام می کند و آنگاه دو رکعت نماز می خواند. و سپس می فرماید: ای مردم! من برای آدم از همه نزدیکترم، برای ابراهیم از همه نزدیکترم، برای اسماعیل از همه نزدیکترم، برای محمد (ص) از همه نزدیکترم ...  آنگاه دعا می خواند و با خدای خود مناجات می کند » [85]

پیشوای پنجم شیعیان داستان ظهور را چنین ترسیم می فرماید :
597) والله لکانی انظر الیه و قد اسند طهره الی الحجر، ثم یقول: یا ایها الناس، ان نستنصر الناس علی من ظلمنا و سلب حقنا. انا اهل بیت نبیکم محمد (ص) و نحن اولی الناس بمحمد. من یحاجنا فی الله فانا اولی الناس بالله، و من یحاجنا فی آدم فانا اولی الناس، بآدم، و من یحاجنا بنوح فانا اولی الناس بنوح، و من یحاجنا بابراهیم فانا اولی الناس بابراهیم، و من یحاجنا بمحمد فانا اولی الناس بمحمد، و من یحاجنا بالنبیین فانا اولی الناس بالنبیین، و من یحاجنا فی کتاب الله فانا اولی الناس بکتاب الله، الیس یقول الله فی محکم کتابه: [ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. ذریه بعضها من بعض، و الله سمیع علیم]؟!
فانا بقیه من آدم، و ذخیره من نوح، و مصطفی من ابراهیم، و صفوه من محمد (ص)... الا و من حاجتی فی سنه رسول الله فانا اولی الناس بسنه رسول الله، فاتشد الله من سمع کلامی الیوم، لما بلغ الشاهد منکم الغائب. و اسالکم بحق الله و رسوله و بحقی فان لی علیکم حق القربی من رسول الله، الا اعنتمونا و منعتمونا ممن یظلمنا، فقد اخفنا و ظلمنا، و طردنا من دیارنا و ابنائنا، و بغی علینا و دفعنا عن حقنا، فافتری اهل الباطل علینا فالله الله فینا لا تخذلونا، و انصرونا ینصرکم الله، انا نستصر الیوم کل مسلم!. ثم یدعو الناس الی کتاب الله و سنه نبیه و الولایه، و معه عهد درسول الله (ص). فیقوم رجل فینادی: ایها الناس، هذا طلبتکم قد جاء کم یدعوکم الی ما دعاکم الیه رسول الله (ص). فیقوم هو فیقول : انا ابن نبی الله، ادعوکم الی ما دعاکم الیه نی الله
.

« به خدا سوگند، گوئی می بینم او را که پشت خود را به « حجر الاسود » تکیه داده، می گوید :
ای مردم! ما از همه مردمان یاری می خواهیم علیه کسانیکه به ما ستم کردند و حق ما را غصب نمودند. ما اهلبیت پیامبر شما حضرت محمد (ص) هستیم، و ما نزدیکترین مردمان به او هستیم، هر کس با ما در مورد خدا محاجه کند، ما از همه به او نزدیکتریم. هر کس در مورد آدم محاجه کند، ما ازهمه به او نزدیکتریم، هر کس در مورد نوح محاجه کند، از همه به او نزدیکتریم، هر کس در مورد ابراهیم محاجه کند، از همه به او نزدیکتریم. هر کس در مورد محمد (ص) با ما محاجه کند، ما از همه به او نزدیکتریم. هر کس در مورد پیامبران با ما محاجه کند، ما از همه به او نزدیکتریم. هر کس در مورد کتاب خدا با ما محاجه کند، ما به کتاب خدا از همه نزدیکتریم. مگر نه اینست که قرآن کریم در آیات محکم قرآنش می فرماید :
( خدا، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید، ذریه ایست که بعضی از آنها از بعضی دیگر است، و خدا شنوا و داناست.) [ 86]
من بازمانده آدم، ذخیره نوح، برگزیده ابراهیم و فشرده و از تبار محمد (ص) هستم. آگاه باشید که هر کس در مورد سنت پیامبر (ص) با من محاجه کند، من برای (احیا و اجرای) سنت پیامبر از همه شایسته ترم. پس شما را به خدا سوگند می دهم که هر کس امروز گفتار مرا می شنود به آنانکه امروز حضور ندارند برساند. شما را سوگند می دهم به حق خدا و حق رسول خدا و حق من، که حق ذوی القربی (خویشاوندی با رسول اکرم) بر گردن شما دارم، که ما را یاری کنید و از ما در برابر ستمگران حمایت کنید. که ما مورد وحشت و ستم قرار گرفتیم، از دیار و فرزندان خود دور افتادیم، به ما ستم کردند و ما را از حقوق خود محروم ساختند و اهل باطل به ما افتراء بستند. از خدا بترسید در حق ما، ما را خوار نسازید، ما را یاری کنید که خداوند شما را یاری کند، ما امروز از هر مسلمانی یاری می طلبیم.» [87]

آنگاه مردم را به سوی قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) و ولایت اهلبیت عصمت و طهارت، دعوت می کند. عهد و پیمان پیامبر (ص) نیز همراه او خواهد بود.

آنگاه مردی بر می خیزد و خطاب به مردم می گوید: ای مردم ! این خواسته و آرزوی دیرینه شماست، به سوی شما آمد و شما را به چیزی که رسول اکرم (ص) دعوت می کرد، فرا می خواند. آنگاه حضرت بقیه الله (عج) بلند می شود و می فرماید :

« من پسر پیامبر شما هستم. شما را به چیزی فرا می خوانم که پیامبر خدا شما را به سوی آن فرا می خواند[88]

حضرت باقر (ع) فرمود :
598) اول من یبایعه جبرائیل علیه السلام، ثم الانصار .
« نخستین کسی که با او بیعت می کند جبرئیل است، آنگاه یاران ( 313 نفر) بیعت می کنند .» [89]

از امام باقر (ع) تأویل آیه شریفه « سأل سائل بعذاب واقع »[90 ] را پرسیدند، فرمود :
599) نار تخرج من المغرب و ملک یسوقها من خلفها. فلا تدع دارا لبنی امیه الا احرفتها و اهلها، و لاتدع داراً فیها و ترلآل محمد الا احرقتها، ذلک هو المهدی .

« آتشی است که از مغرب خارج می شود و فرشته ای آن را به پیش میراند. هیچ خانه ای را از بنی امیه فرو گذار نمی کند جز اینکه با اهل خانه طعمه حریق می سازد. و هیچ خانه ای نمی ماند که در آن انتقام آل محمد (ص) باشد جز اینکه به خاکستر می نشاند. او مهدی است .» [91]

600) ثم یخرج من مکه حین یکون فی مثل الحلقه: عشره الاف رجل، جبرائیل عن یمینه و میکائیل عن شماله. ثم یهز رایه رسول الله، و علیه درعه، و بیده سیفه ذوالفقار .

« سپس از مکه خارج می شود در حالکیه ده هزار سرباز سلحشور (چون نگین انگشتر) او را در میان گرفته اند. جبرئیل از طرف راست و میکائیل از طرف چپ او حرکت می کند، پرچم پیامبر اکرم (ص) را به اهتزاز در می آورد، زره پیامبر را به تن، شمشیر ذوالفقار آن حضرت را در دست می گیرد.» [92]

امام صادق (ع) در ترسیم آن روز پرشکوه می فرماید :
601) اول ما ینطق به هذه الایه: [ بقیه الله خیرلکم ان کنتم مؤمنین ] ، ثم یقول: انا بقیه الله وحجته و خلیفته علیکم، فلا یسلم علیه مسلم الا قال: السلام علیک یا بقیه الله فی ارضه. فاذا اجتمع علیه العقد: و هو عشره الاف رجل، لم یبق فی الارض معبود دون الله عزوجل من صنم اووثن او غیره الا وقعت فیه نار فا حرقته .

« نخستین چیزی که به زبان می آورد، تلاوت این آیه شریفه است : [ بقیه الله خیرلکم ان کنتم مومنین] (93) سپس می فرماید : « بقیه الله » من هستم، حجت خدا و جانشین او در میان شما، من هستم. هیچ مسلمانی در روی زمین نمی ماند جز اینکه عرضه می دارد: سلام بر تو ای یکتا بازمانده خدا بر روی زمین. آنگاه اهل حل و عقد که ده هزار نفر هستند، در اطراف او حلقه می زنند، در روی زمین جز خدای تبارك و تعالی هیچ معبودی از بت و غیر آن نمی ماند، جز اینکه آتشی بر آن افتاده، آن را می سوزاند.» [94]

شاید مراد از آتش، صاعقه آسمانی باشد و ممکن است شعله های خانمانسوز جنگ جهانی و یا منطقه ای باشد که بتهای چوبی و فلزی و گوشتی را در آتش خود خواهد سوزانید.

آنگاه پیشوای پنجم شیعیان حرکت سپاه حق را از مکه تا کوفه چنین تشریح می فرماید :

602) اذا قام بمکه و اراد ان یتوجه الی الکوفه نادی منادیه: الا لا یحملن احد طعاما ولا شرابا. و یحمل معه حجر موسی بن عمران (ع) و هو و قربعیر، فلا ینزل منزلا الا انفجرت منه عیون، فمن کان فیخرج.جائعاً شبع، و من کان طامئاً روی، و رویت دوابهم. فهوزادهم حتی ینزلوا النجف من ظهر الکوفه بها بضعه عشر الفا یدعون التبرئه منه و یقولون: ارجع من حیث اتیت، فلا حاجه لنا فی بنی فاطمه، فیضع فیهم السیف حتی یاتی علی آخرهم، فیقتل کل مرتاب، و یقتل مقاتلیه، ثم ینزل النجف .

« هنگامی که در مکه قیام کرده، عازم حرکت به سوی کوفه شود، منادی ندا می کند که هیچکس خوردنی و آشامیدنی با خود بر ندارد. آنگاه سنگ حضرت موسی را بر شتری حمل کرده با خود می برند. در هر محلی که منزل کنند از آن سنگ چشمه ها سرازیر می شود افراد سپاه از آن می خورند، هر کس گرسنه باشد سیر می شود و هر کس تشنه باشد رفع عطش می شود، چارپایان نیز از آن خورده سیر می شوند.آن توشه آنهاست تا وقتیکه در پشت کوفه وارد نجف شوند. در آنجا ده هزار و خورده ای خارج می شوند و از آن حضرت اظهار برائت می کنند و می گویند: از هر کجا آمده ای برگرد ! ما را به اولاد فاطمه نیاز ی نیست! آنگاه شمشیر می کشد و همه را طعمه شمشیر می سازد، هر کسی را که بعد از مشاهده آن همه آیات بینات دچار تردید شود می کشد، و هر کسی را که در برابر آن حضرت شمشیر بکشد، طعمه شمشیر می سازد، آنگاه در نجف اشرف فرود می آید.» [95]

و در مورد خسف سپاه سفیانی می فرماید :
603) ویبعث السفیانی بعثا الی المدینه، فیفر المهدی منها الی مکه فیبلغ امیر الجیش ان المهدی قد خرج الی مکه، فیبعث جیشا علی اثره فلا یدرکه حتی یدخل مکه خائفا یترقب علی سنه موسی بن عمران. و ینزل امیر جیش السفیانی البیداء، فینادی مناد من السماء: یا بیداء ابیدی القوم، فیخسف بهم فلا یقلت منهم الا ثلاثه نفر یحول الله وجوهم الی اقفیتهم .

« سفیانی سپاهی را به سوی مدینه می فرستد، پس مهدی (عج) از آنجا به سوی مکه می رود. به  فرمانده سپاه خبر می دهد که مهدی (عج) از مدینه به مکه رفته است، پس سپاهی را در تعقیب او گسیل می دارد، ولی سپاه سفیانی به او نمی رسد و او چون موسی بن عمران با ترس و نگرانی وارد مکه می شود. فرمانده سپاه سفیانی وارد سرزمین« بیدا » می شود، منادی آسمانی بانگ بر می آورد:
ای بیدا! این سپاه را نابودشان ساز. همه آنها در کام زمین فرو می روند، جز سه نفر، که خداوند صورت آنها را به پشتشان بر می گرداند.» [96]

" روزگار رهایی - جلد یک  "
...  ای خدا ... !مطالب مرتبط با این بحث :

آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی

یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
غیبت طولانی است برای خالص سازی
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
خدا آوازه مهدی (ع) را بلند گرداند !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)

 حضرت ولی عصر (عج) و یهودیان
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
بعضی از وقایع روزگار رهایی (2)
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
یاران امام زمان علیه السلام (1)
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (5)
دوران فترت مشخص است ... !
سیمای حضرت مهدی (عج)
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
تسلیت بر صاحب عزا
زنان یاور مهدی (عج)
او در میان ماست !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !


مطالب اخیر وبلاگ :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.