روزگار رهایی
« و ما اراده کرده ایم به آنها که در روی زمین به ضعف کشیده شده اند، منت بگذاریم، و آنها را  پیشوایان و وارثان قرار دهیم [1]
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

« آنها، آل محمد (ص) هستند که خداوند مهدی آنها را پس از تلاش فراوان بر می انگیزد و آنها را عزیز، و دشمنانشان را خوار و زبون می سازد.» [2]

‚ امیرمؤمنان 
رسول اکرم (ص) می فرماید :
525) لایخرج القائم الا فی وترمن السنین: سنه احدی او ثلاث، او خمس، او سبع، او تسع .
« قائم (عج) منحصرا در سال های فرد، چون یک، سه، پنج، هفت و نه، ظاهر می شود .» [3]

 پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله :
خداوند به اهل شام کسی را می فرستد که اجتماعشان را پراکنده می سازد. آنچنان پراکنده میشوند که اگر روباهان با آنها سرستیز داشته باشند، روباهان آنها را می کشند.

526) اذا کانت الصیحه فی رمضان، فانها تکون معمعه فی شوال و تمیر القبائل و تتحارب فی ذی القعهده و یسلب الحاج و تسفک الدماء فی ذی الحجه و المحرم، و ما المحرم؟!. هیهات، هیهات ... یقتل الناس هرجا هرجا!. ثم ینادی مناد من السماء: الا ان فلاناً بن فلان هو المهدی قائم آل محمد، فاسمعوا له و اطیعوا!. و ذلک الصوت صوت جبرائیل حین یدعو للبیعه فی صبیحه یوم الخلاص .

« صیحه ای در ماه رمضان شنیده می شود، در ماه شوال قبایل در برابر یکدیگر صف آرائی می کنند، جنگ و جدال در ماه ذیقعده روی می دهد، در ماه ذیحجه حجاج بیت الله الحرام قتل و غارت می شوند و در ماه محرم خون ها جاری می شود، تو چه می دانی که چه محرمی؟! هرگز نمی توانی درك کنی!، نه هرگز! محرمی که شورشها و فتنه ها بر می خیزد و انسان ها دسته دسته در هرج و مرج کشته می شوند. آنگاه منادی از آسمان ندا می کند که فلانی، پسر فلانی، مهدی و قائم آل محمد (ص) است، به فرمان او گوش فرا دهید و از او اطاعت کنید. این صدا، صدا جبرئیل خواهد بود که در بامداد روز« رهائی » در میان آسمان و زمین این چنین ندا خواهد کرد .» [4]

از این حدیث به ضمیمه احادیث دیگر استفاده می شود که ظهور در روز عاشورا خواهد بود تا خداوند به این وسیله دلهای مؤمنان را شفا دهد و خون ثارالله، در یوم الله، به دست بقیه الله، از عدوالله گرفته شود. در این حدیث همچنین از جنگها و فتنه ها، و خونریزیهای بسیاری گفتگو شده، که از جمله آنهاست: خونریزی مسجد الحرام نفس زکیه -، مدینه طیبه، منی و قتل عام سفیانی در اماکن مقدسه .

رسول گرامی اسلام (ص) در گفتگوئی با « ام شریک » خطاب به او فرمود :
527) ویدعی ذلک الیوم یوم الخلاص. فقالت ام شریک: فأین العرب یومئذ یا رسول الله؟. قال: هم یومئذ قلیل، وجلهم ببیت المقدس، امامهم المهدی، رجل صالح. قالت: یا رسول الله: انهلک و فینا الصالحون؟. قال: نعم، ادا کثر الخبث .

« آن روز« یوم الخلاص » یعنی « روز رهائی » نامیده می شود [ 5]
ام شریک پرسید: پس در آن روز عربها کجا هستند؟!
فرمود : آنها در آن روز در اقلیت هستند و بیشترشان در بیت المقدس زیر پرچم مهدی (عج) که مرد شایسته ایست، خواهند بود.
ام شریک گفت: ای پیامبر خدا! مگر ممکن است ما هلاك شویم، درحالیکه اشخاص صالح و شایسته ای در میان ما هست؟!
فرمود :  آری، هنگامی که فساد و تباهی افزایش یابد.» [6]

در این حدیث چون احادیث فراوان دیگر، راوی به جای اسلام از عرب پرسیده است و در پاسخ از موضع عرب ستایشی به عمل نیامده است. گوئی رسول اکرم (ص) و ائمه هدی علیهم السلام، وضع امروز ملت عرب را با چشم خود می دیدند، که چگونه پان عربیسم گریبانگیر ملت عرب شده؟! و جامعه چند صد ملیونی عرب به جای تمسک به« حبل الله المتین – ریسمان محکم الهی »  از دیگر امت اسلامی جدا شده به قومیت و نژاد پرستی چنگ زده، در برابر دیگر اقوام و نژادها صف آرائی میکنند و در نتیجه در برابر امپریالیسم و صهیونیسم خوار و زبون شده اند و به همین جهت است که حضرت ولی عصر (عج) ناچار خواهد شد با چنین ملتی بجنگد و آنها را به پذیرش معیارهای اسلامی وادار سازد:

...

یکبار دیگر به سبط بزرگوارش سالار شهیدان اباعبدالله الحسین توجه نمود و حدیثی فرمود که فرازی از آن چنین است :

530) ثم یظهر امیر الامره، و قاتل الکفره، السلطان المأمول الذی تتحیر فی غیبته العقول، و هوالتاسع من ولدك یا حسین. یظهر بین الرکنین یظهر علی الثقلین ولایترك فی الارض الادنین طوبی للمؤمنین الذین ادرکوا زمانه، ولحقوا اوانه، و شهدوا ایامه، ولاقوا اقوامه .

« ... آنگاه امیر امیران، کشنده کافران، پادشاه منتظر، که در غبتش همگان دچار حیرت می شوند، ظهور می کند. او نهمین فرزند تست ای حسین!، در میان دو رکن (رکن و مقام) ظاهر می شود و بر انس و جن چیره می گردد، ریشه پستی و انحراف را از روی زمین بر می کند. خوشا به حال مؤمنانی که عصر او را درك کنند و دولت حق را دریابند و آن روزگار میمون را ببینند و یاران باوفای او را ملاقات کنند.» [9]


531) یرسل الله علی اهل الشام من یفرق جماعتهم، حتی لو قاتلتهم الثعالب لقتلتهم .
« خداوند به اهل شام کسی را می فرستد که اجتماعشان را پراکنده می سازد. آنچنان پراکنده میشوند که اگر روباهان با آنها سرتیز داشته باشند، روباهان آنها را می کشند.» [10]

پیشتر گفتیم که لفظ شام در آن روزگار به همه شامات گفته می شد که از جنوب ترکیه تا جنوب لبنان را در بر می گرفت. این نشانه نیز تحقق یافته است، که خداوند رژیم اشغالگر قدس را فرستاده و مسلمانان خاورمیانه را آنچنان پراکنده ساخته، که بیش از یکصد ملیون عرب در دست سپاه روباه صفت اسرائیلی اسیر و گرفتارند! یهودیان شادان و خرامان روی خاك آنها به عیش و نوش پرداخته، و آنها در دیار خود غریب، و در دست شبان های ( حاکمان ) خود اسیرند. تنها روزنه امید، ظهور آن منجی حقیقی است، که دیگران به نام نجات خلق آمدند و خلقی را از دست گرگ رهائی بخشیدند و خود گرگ خونخواری شدند !

همین مضمون در حدیثی از امام باقر (ع) نیز روایت شده است :
532) تکون قبل المهدی فتنه تحصر الناس حصرا. فلا تسبوا اهل الشام بل ظلمتهم، فان الابدال منهم. و سیرسل الله سببا من السماء فیفرقهم حتی لوقاتلتهم الثعالب غلبتهم. ثم یبعث الله المهدی فی اثنی عشر الفا ان قلوا و خمسه عشر الفا ان کثروا. و علامتهم انهم اذا هجموا صرخوا: امت امت، ثم یظهر فیرد الی المسلمین الفتهم و نعمتهم .

« پیش از ظهور مهدی (عج) فتنه ای به پا می شود که مردم را در تنگنای عجیبی قرار می دهد. اهل شام را به طور عموم سب نکنید بلکه ستمگرانشان را، که ابدال و اوتاد بسیاری از میان آنها بر می خیزد. خداوند از آسمان چیزی می فرستد که مردم شامات را آنچنان پراکنده می سازد که اگر با روباهان بجنگند شکست می خورند. آنگاه خداوند مهدی را با سپاهی میان 12 الی 15 هزار نفر می فرستد که رمزشان به هنگام حمله « امت، امت » است. آنگاه پیروز می شوند و انس و الفت و نعمت و رفاه مسلمین به آنها باز می گردد.» [11]

آری فتنه اسرائیل یک بلای آسمانی است که ملت عرب به خصوص شامات (سوریه، لبنان و فلسطین) را در تنگنای عجیبی در میان دو ابر قدرت قرار داد که در اضطراب و نگرانی دائم زندگی می کنند و ثروتهایشان به یغما رفت و انس و الفتشان نابود شد .  شکوه و ابهتشان به کلی از دست رفت.

رسول گرامی اسلام (ص) در مناسبت دیگری فرمود :
533) یستخرج الزبور من بحیره طبریه، فیها مما ترك ال موسی و هارون، تحمله الملائکه و فیها الالواح و عصا موسی (ع) .

« زبور را از دریاچه طبریه ( در شمال فلسطین ) بیرون می آورد که یادگارهای آل موسی و آل هارون در آنست و فرشتگان آن را حمل می کنند.الواح و عصای حضرت موسی (ع) نیز در آنجاست[12]

و به این وسیله زمینه ایمان آوردن یهودان آن سرزمین فراهم می شود.

امیرمؤمنان نیز در این زمینه می فرماید :
534) یستخرج الکنوز، و یفتح مدائن الشرك .
« کنزها را بیرون می آورد و شهرهای شرك را فتح می کند.» [13]
 
535) انما سمی المهدی لانه یهدی الی امر قد خفی، ویستخرج التوراه و الانجیل من ارض یقال لها انطاکیه .

« به او مهدی گفته می شود، زیرا او به کار مخفی هدایت می کند، تورات و انجیل را از سرزمین انطاکیه بیرون می آورد.» [14]

امام صادق (ع) در این مورد می فرماید :
536) و انما سمی القائم مهدیاً، لانه یهدی الی امر مضلول عنه، و سمی بالقائم، لانه یقوم بالحق .

« او را مهدی و قائم می گویند. « مهدی » از این جهت که به امری که مردم از آن گم شده اند، هدایت می کند. و « قائم » از این جهت که به حق قیام می کند .» [15]

امام باقر (ع) در این مورد می فرماید :
537) یستخرج التوراه و سائر کتب الله عزوجل من عارفی انطاکیه .
« تورات و دیگر کتاب های آسمانی را از غاری در انطاکیه بیرون می آورد .» [16]

538) ان المهدی یستخرج تابوت السکینه من عار انطاکیه، و اسفار التوراه من جبل بالشام، یحاج به الیهود فیسلم کثیر منهم .

« مهدی (ع) تابوت سکینه را از غاری در انطاکیه، و اسفار تورات [ 17 ] را از کوهی در شام بیرون می آورد. با آنها به جامعه یهود احتجاج می کند و گروه فراوانی از آنها به اسلام می گروند[18]

از امیرمؤمنان (ع) در این رابطه روایت شده :
539) ان فی عارثور، فی جبلها، رضراضا من الواح موسی و کسر عصاه، و رضراضا فیه تابوت السکینه، فلیس تمر سحابه شرقیه ولا غربیه ولا کوفیه ولا قبلیه الا احبت ان تلقی برکتها. ولاتمضی الایام واللیالی حتی یستخرجها المهدی .

« در غار ثور (بنا به روایتی در غار غیران) ریزه هائی از الواح موسی و شکسته های عصای موسی و خورده های تابوت سکینه هست، هیچ ابری از شرق و غرب و کوفه (شمال) و قبله (جنوب) عبور نمی کند، جز اینکه دوست دارد از برکت آن کوه و اشیاء متبرکه آن تبرك بجوید. شبها و روزها می گذرد تا مهدی ظهور کرده، آنها را بیرون می آورد.» [19]

امام باقر (ع) در این مورد می فرماید :
540) اول ما یبدا القائم (ع) بانطاکیه، فیستخرج منها التوراه من عارفیه عصا موسی و خاتم سلیمان .

« نخستین کاری که قائم (عج) در انطاکیه انجام می دهد این است که تورات را از غاری بیرون می آورد که عصای موسی وانگشتر سلیمان در آنست[20]

541) و فی بیت المقدس یستخرج تابوت السکینه و خاتم سلیمان بن داود و الالواح التی نزلت علی موسی .

« و در بیت المقدس، تابوت سکینه، انگشتر سلیمان، و الواحی را که بر موسی نازل شده، بیرون می آورد .» [21]

رسول گرامی اسلام (ص) در این زمینه می فرماید :
542) یظهر علی یدیه تابوت السکینه من بحیره طبریه، یحمل فیوضع بین یدیه ببیت المقدس، فاذا نظرت الیه الیهود اسلمت الا قلیلاً منهم .

« تابوت سکینه به دست او از دریاچه طبریه (در فلسطین) بیرون آورده می شود و همراه آن حضرت حمل شده، در بیت المقدس در برابرش گذاشته می شود. هنگامی که یهودان آن را ببینند همگی به شرف اسلام مشرف می شوند به جز تعدادی اندك[22]

امام صادق (ع) در این مورد فرموده است :
543) کانت عصا موسی قضیب آس من غرس الجنه، اتاه بها جبرائیل علیه السلام لما توجه تلقاء مدین و هی و تابوت آدم فی بحیره طبریه، ولن یبلیا و لن یتغیرا حتی یخرجهما القائم اذا قام .

« عصای موسی از چوب آس، از درختان بهشتی بود که به هنگام عزیمت به سوی مدین، جبرئیل آن را به او داده بود. عصای موسی و تابوت آدم در دریاچه طبریه می باشد، آنها پوسیده نمی شوند و رنگشان تغییر نمی یابد تا به دست قائم (عج) به هنگام ظهورش بیرون آورده شوند.» [23]

544) ان المهدی یستخرج کتبا من عار انطاکیه، ویستخرج الزبور من بحیره طبریه، فیها مما ترك آل موسی وآل هارون تحمله الملائکه، و فیها الالواح و عصا موسی .

« مهدی (عج) کتابهائی را از غار انطاکیه، و زبور را از دریاچه طبریه (فلسطین) بیرون می آورد، که از میراثهای آل موسی و آل هارون و الواح و عصای موسی در آنجاست که آنها را فرشتگان حمل می کنند.» [24]

و بدینسان حضرت ولی عصر (عج) ریشه یهود را از خاورمیانه قطع می کند، آنها که پس از درك حقیقت در برابر حق تسلیم شدند به اسلام می گروند و آنها که پس از تشخیص حق عناد ورزیدند کیفر عناد و لجاجت خود را می بینند. و این خود نوید نزدیک شدن ظهور را به همراه دارد، زیرا قرآن کریم می فرماید :
« او خداوندی است که کافران اهل کتاب را از دیارشان برای اول حشر بیرون کرد .» [25]

یعنی: آنها را از دیار خود بیرون کرد پس از حمله بخت النصرّ که گروهی را کشته و گروهی را اسیر نمود. آنگاه اسلام آمده و با آنها نبردی سخت نمود و آنها را در بیرون دیارشان مدتی بس دراز نگه داشت تا داستان« بالفور » پیش آمد که خود بشارت دهنده نزدیکی فرج است که طبق وعده بالفور در سرزمین موعود گرد می آیند و آن در اول حشر و در نزدیکی قیامت تحقق خواهد یافت.» [26 ]

قرآن کریم در آیه دیگری از پراکنده شدن و سپس جمع شدن یهود سخن گفته است :

« هنگامی که وعده آخری فرا رسید، شما را یکجا گرد می آوریم .» [27]

یعنی: هنگامی که وقت آخرین ضربه بر پیکر موجودیت یهودا فرا رسید، آنها را از اقطار و اکناف جهان در یک نقطه گرد می آوریم تا ضربه نهائی بر پیکر عناد پیشه آنها فرود آید.

این حقیقت را رسول اکرم (ص) هزار و چهار صد سال پیش بیان فرموده و امامان معصوم (ع) آن را نقل کرده اند، پیش از آنکه وعده بالفور در کار باشد. و ما در بخش دیگری در مورد این آیه و آیه پیشین سخن خواهیم گفت و اشتباهات مفسرین را بازگو خواهیم کرد. و توضیح خواهیم داد که اشئباه مفسران از کمبود وسائل تحقیق و نرسیدن زمان تحقق سرچشمه گرفته است .
" روزگار رهایی "
...  ای خدا ... !

ساری,گاهنوشته های محمود زارع


مطالب مرتبط با این بحث :
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
تسلیت بر صاحب عزا
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
او در میان ماست !
غیبت طولانی است برای خالص سازی
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
سیمای حضرت مهدی (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
دوران فترت مشخص است ... !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
یاران امام زمان علیه السلام (1)
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
یاران امام زمان علیه السلام (5)
یک اقلیت چگونه پیروز می شود ؟!
مطالب اخیر وبلاگ :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.