آیا یک اقلیت 313 نفری که از نقاط دور دست جهان در شهر مکه معظمه گرد آیند و خود در آن منطقه غریب باشند و آگاهی وسیع از وضع جغرافیائی منطقه نداشته باشند و مجهز با سلاح های مدرن هم نباشند، چگونه می توانند بر سر تا سر گیتی غلبه کنند و تمام کشورها را فتح نمایند و همه ملتها و توده ها را به تحت فرمان خود در آورند؟!
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

پاسخ فوری، منفی است. منطق عقل می گوید: نه، هرگز. و ما چنین ادعائی نمی کنیم، بلکه در بخش بعدی (بخش دوازدهم) نوع سلاح آن حضرت را بازگو خواهیم نمود. اینجا فقط به نکاتی اشاره می کنیم که پیش از جواب فوری باید روی آنها مطالعه شود :

الف – نبرد حضرت ولی عصر (عج) نبرد عقیده است.

 وجدان جهانی بیدار می شود و مردم شرق و غرب از تجربه های تلخی که از جنگلهای بین المللی آموخته اند و در اثر فشارهائی که ستمگران در حق آنها روا داشته اند، از خواب گران بیدار شده، تشنه عدالت و آزادی می شوند و در به در به دنبال پیشوائی می گردند که آزادی را برای آنها به ارمغان بیاورد. و بدین سان راه برای دعوت حضرت بقیه الله (عج) هموار می شود .

ب - یاران نخستین حضرت ولی عصر (عج) افرادی هستند که این عقیده را دقیقاً درك نموده، یک عمر مطابق آن زندگی کرده اند و این عقیده در اعماق روح و دلشان جای گرفته است و با این عقیده از اقامت گاههای خود به سوی مکه شتافته اند و رنج سفر را احساس نکرده اند و با همین اراده آهنین و عقیده فولادین در راه پیروز شدن بر کفر و نفاق خواهند جنگید، تا به یکی از دو هدف ( پیروزی شهادت) نائل شوند .

ج - در شهر مکه و پیش از خروج از آن بیش از 9000 نفر با آن حضرت بیعت خواهند نمود.

د – حضرت بقیه الله (عج) برای اثبات حقانیت خود میراثهای همه پیامبران را، از عهد یهود و مسیح و اسلام همراه دارد، که این میراثهای گرانبها ربطی به ابزارهای جنگی ندارد، بلکه در رابطه با استیلاهای معنوی آنهاست.

ه - حضرت بقیه الله (عج) با انواع وسائل مدرن مجهز خواهد بود، که این سلاحها اگر چه در برابر سلاح ایمان ناچیز است ولی در مقایسه با سلاح های متداول روز، تازگی و برتری خواهد داشت.

و - حضرت بقیه الله (عج) همچنین با وسائلی مجهز خواهد بود که برای زندگی مادی و معنوی بشریت بسیار پر ارج خواهد بود و با همین وسائل، بشر غوطه ور در منجلاب مادیات را از خواب خرگوشی بیدار کرده، نوید زندگی آرام و همراه با آسایش را به ارمغان خواهد آورد.
...
انقلاب شکوهمندی که به دست توانای حضرت بقیه الله (عج) آغاز می شود و امامی معصوم آن را رهبری کند و پیامبر اولوالعزمی چون حضرت عیسی (ع) در پشت سر او حرکت کند، بدون تردید پیروز خواهد شد. زیرا این حرکت و قیام با چنان ابهتی آغاز می شود که در نقطه آغازش جهان را به لرزه در می آورد، در همان نخستین لحظه ای که میان آسمان و زمین بانگ جبرئیل امین بلند شود که ؛ ای اهل عالم! بشارت، بشارت!، که مهدی قائم (عج) ظهور کرد!.

این فریاد، فضای بین زمین و آسمان را پر می کند و هر انسانی که در روی زمین باشد آن را می شنود و احساس می کند که برخلاف دیگر صداها، این یک بانگ آسمانی است و در همه جا طنین انداز است و از چپ، راست، بالا، پائین، جلو و عقب انسان را فرا می گیرد!!. [ 1]

در اینجا نکاتی چند یادآور می شویم :

در پگاه روز شنبه دهم محرم الحرام، 313 تن نخستین یاران حضرت قائم (عج) با آن حضرت بیعت می کنند .
روز مسعود و پر ارج ظهور هنگامی آغاز می شود که همه مردم مکه از سپاه سفیانی به شدت نگران می باشند، از این رهگذر در به در به دنبال پیشوائی می گردند که آنها را از شر سپاه خون آشام سفیانی نجات دهد، و لذا دعوت حضرت ولی عصر (عج) با آن عظمت و شکوه که آغاز می شود، همگان نجات و خلاص خود را در آن می یابند و به سوی آن حضرت می شتابند و به دنبال بیعت یاران نخستین، با آن حضرت بیعت می کنند. و بدین سان تعداد لشکر حضرت مهدی (عج) پیش از آنکه از مکه حرکت کند به ده هزار نفر بالغ می گردد .

با لشکری مجهز و نیرومند که تعداد آنها بالغ بر ده هزار نفر است مکه را به قصد مدینه ترك می کند و در مدت دو ماه بین مکه، مدینه، بیت المقدس، شام و کوفه را طی می کند و همه عرب خواه ناخواه در برابرش تسلیم می شوند و همه افراد با ایمان زیر پرچم او قرار می گیرند و سپاه نیرومندی را تشکیل می دهند و اقلیت ناچیزی که پس از شناخت حق، در برابر آن صف آرائی می کند، از بین می رود و همه خاورمیانه یکدل و یک جهت صف واحدی را تشکیل می دهند .

وجدان جهانی بیدار می شود و مردم شرق و غرب از تجربه های تلخی که از جنگلهای بین المللی آموخته اند و در اثر فشارهائی که ستمگران در حق آنها روا داشته اند، از خواب گران بیدار شده، تشنه عدالت و آزادی می شوند و در به در به دنبال پیشوائی می گردند که آزادی را برای آنها به ارمغان بیاورد. و بدین سان راه برای دعوت حضرت بقیه الله (عج) هموار می شود .

به هنگام سخنرانی پرشوری که در اثنای بیعت در مکه معظمه ایراد می فرماید و در ضمن آن کلیات قانون اساسی دولت حق را بیان می کند، یک انقلاب فکری و تغییر بنیادی و عقیدتی در مغز مردم ایجاد می شود که هزاران نفر در اثنای همین سخنرانی تصمیم قطعی می گیرند که در زیر پرچم حق قرار بگیرند .

در آستانه ظهور حضرت ولی عصر (عج) فتنه ها و شورشها و انقلابهای نظامی اتفاق می افتد و با شورش سفیانی هرج و مرج به اوج خود می رسد، و همگان از سرنوشت خود دلسرد و نگران بوده، به دنبال نجات دهنده ای می گردند که آنها را از وضع موجود نجات دهد .

پیش از ظهور او طی یک جنگ جهانی یک سوم جمعیت روی زمین به هلاکت می رسد و به دنبال آن بیماری طاعون شایع می شود و یک سوم دیگرش را نابود می کند. [ 2]

جنگ ها و فتنه ها مردم را خسته می کند، چنانکه مردم لبنان، و نیز خاور دور امروز مبتلا شده اند و به طوریکه در مناطق فراوانی در آفریقا و آمریکا امروز دچار هستند، این گرفتاریها هر روز ابعاد گسترده ای به خود می گیرد و نیروها و استعدادها را در کام خود فرو می برد. و ثروتها و صنعتها را در آتش خود می سوزاند و به خاکستر می نشاند. با جهانی شدن جنگها و همگانی شدن بیماریها، اضطراب و دلهره همه را فرا می گیرد و زمینه برای ظهور یک منجی الهی کاملاً هموار می شود. آنگاه حضرت ولی عصر (عج) با سلاح ایمان و تقوی ظهور کرده امنیت و آسایش و آرامش را توأم با آزادی واقعی به ارمغان می آورد .

مردم روی زمین که در زیر فشار جنگ و ستم و تبعیض و تحقیر به ستوه آمده اند، با دمیدن فجر امید و دیدن روزنه نجات، سیل آسا به سوی آن مصلح غیبی می شتابند و دست بیعت به دست با کفایت ید اللهی اش می دهند که برای آنها خیر دنیا و آخرت را فراهم می سازد و آنها را از بلاها و تشویشهای هر دو جهان می رهاند و برق شمشیرش، درخشیدن عدل و داد را در سطح کره خاکی نوید می دهد .

تاریخ انقلاب های معاصر به ما می آموزد که در هر نقطه ای از جهان هرج و مرج به اوج خود رسیده، مردم آن سامان به دنبال شخصی بوده اند که شمشیر بکشد و زمام امور را به دست بگیرد و با توسل به زور همه را به جای خود بنشاند، و همه دولت های نظامی به همین دلیل روی کار آمده و به همین دلیل هم مردم آنها را تحمل کرده اند. و یکی از رمزهای سقوط رژیمها و تسلیم توده ها در برابر حضرت ولی عصر (عج) همین خواهد بود. و به همین دلیل است که شعار سپاه حق« امت، امت » می باشد، که هر نیروئی در برابر لشکر الهی بایستد محکوم به مرگ است، چنانکه در حدیث شریف در مورد افراد و نیروهائی که در برابر سپاه قائم (عج) مقاومت کند، آمده است :

524) و ما هو – والله – الا الموت تحت ظل الا سنه .
« به خدا سوگند، که چاره ای جز مرگ در زیر تیر بارها ندارند .» [3]

دیگر جزیه ای پذیرفته نیست، باید همگان در برابر پرچم حق تسلیم شوند و خود به یاری حق بشتابند، دیگر توده ها ستم و ستمگر را تحمل نخواهند کرد، باید همه یکدل و یک جهت برای پیاده کردن حق، ریشه کن نمودن باطل گام بردارند. آن روز ستمدیده ها نفس راحتی می کشند که می بینند شمشیر عدالت فرق ظلم و استبداد را شکافته است . و بدین سان لشکر حق پیروز می شود و سپاه باطل نابود می گردد.

آری لشکری که به نظر نادانها یک اقلیت ناچیز به حساب می آید، اکثریت قاطعی را تشکیل می دهند و همه طاغوتها را نابود می سازند و مستضعفان و محرومان را از زیر سلطه و سیطره جنایتکاران رهائی می بخشند. تا پرچم عدالت برفراز جهان به اهتزاز در آید .

آری یکبار دیگر عصای موسی در دست مسیحائی حضرت بقیه الله (عج) آثار جادوئی فرعون های آخرالزمان را می بلعد و فرعونیان را در طوفان سهمگین دریای طغیانشان غرق می سازد. وه چه شگفتیها می آفریند؟!

آری سلاحهای مدرن، توأم با سلاح ایمان و همراه با تابوت سکینه [ 4] در برابر بمب های اتمی و هیدروژنی و نیتروژنی می ایستد و بر همه آنها فائق می آید و حماسه ها می آفریند.و آنگاه دوران بازسازی زمین و آبادانی جهان در پرتو عدالت و آزادی فرا می رسد، که آن روز، روز نجات است .

بار پروردگارا! به ما نیز توفیق اطاعت و فرمانبرداری آن مصلح جهانی، و در راه نشر دعوت نجات بخش آن مجی الهی، و برای خدمت در زیر پرچم حق، عنایت فرما. و به ما سعادت زندگی در دولت حق و تحت لوای حق در این جهان، و توفیق حشر و نشر در زیر لوای حمد و در صف یاران قائم (عج) در آن سرای عنایت بفرما. آمین
" یوم الخلاص جلد یک "
...  ای خدا ... !
مطالب مرتبط با این بحث :
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
تسلیت بر صاحب عزا
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
او در میان ماست !
غیبت طولانی است برای خالص سازی
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
سیمای حضرت مهدی (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
دوران فترت مشخص است ... !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
یاران امام زمان علیه السلام (1)
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !
 یاران امام زمان علیه السلام (2)
یاران امام زمان علیه السلام (3)
یاران امام زمان علیه السلام (4) طالقان!
یاران امام زمان علیه السلام (5)مطالب اخیر وبلاگ :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.