امام صادق (ع) نیز در همین زمینه می فرماید :
466) اذا اذن الامام دعا الله باسمه (ای باسم الله الاعظم) فاتیحت له صحابته، و هم اصحاب الالویه: فمنهم من یفتقد عن فراشه لیلاً فیصبح فی مکه، و منهم من یری یسیر فی السحاب نهارا .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

« هنگامی که به امام (ع) فرمان ظهور برسد، خدا را با اسم اعظمش می خواند و همه یارانش از سراسر جهان گرد می آیند، که آنها یاران پرچمدار او هستند، گروهی از آنها شبانه از رختخوابشان ناپدید می شوند و صبح در مکه حاضر می شوند و برخی از آنها آشکارا دیده می شوند که روی ابرها راه می روند !.» [22]

امیرالمومنین درباره یاران امام زمان فرمود:
 به خدا سوگند من آنها را با نام، نام پدر، قبیله، لباس، اسلحه، محل اقامت و مراتب علمی و عملی شان می شناسم. آنها هستند که از میان رختخواب و خانواده هایشان ربوده می شوند و به سوی مکه برده می شوند. و آن هنگامی است که صدا (ندای جبرئیل) شنیده شود. و آنها حاکم شرع و قاضی های مردم از طرف حضرت ولی عصر (عج) می باشند.

467) امام صادق (ع) نیز در تفسیر آیه شریفه« این ما تکونوا یأت بکم الله جمیعا » فرموده است: نزلت فی القائم و اصحابه، یجتمعون علی غیر میعاد .
« این آیه در حق حضرت قائم (عج) و یاران او نازل شده که بدون وعده قبلی گرد می آیند .» [23]

امیرمؤمنان (ع) با تأکید و توضیح بیشتر در این زمینه می فرماید :
469) انهم لمفتقدون عن فراشهم لیلاً، فیصبحون بمکه، و بعضهم یسیر فی السحاب نهارا، یعرف اسمه و اسم ابیه و حلیته و نسبه .

« آنها شبانه از رختخوابهایشان ناپدید می شوند و صبح در مکه حاضر می شوند و برخی از آنها در روز روشن بر فراز ابرها راه می روند، آنها با نام، نام پدر، لقب و دیگر خصوصیاتشان شناخته می شوند.» [25]

470) والله انی لاعرفهم باسمائهم و اسماء آبائهم و قبائلهم و حلاهم و مواقع منازلهم و مراتبهم وهم المفقودون عن فرشهم و قبائلهم، السائرون فی لیلهم و نهارهم الی مکه، و ذلک عند استماع الصوت فی السنه التی یظهر فیها امر الله و هم القضاه و الحکام علی الناس .

« به خدا سوگند من آنها را با نام، نام پدر، قبیله، لباس، اسلحه، محل اقامت و مراتب علمی و عملی شان می شناسم. آنها هستند که از میان رختخواب و خانواده هایشان ربوده می شوند و به سوی مکه برده می شوند. و آن هنگامی است که صدا (ندای جبرئیل) شنیده شود. و آنها حاکم شرع و قاضی های مردم از طرف حضرت ولی عصر (عج) می باشند.» [26]

امام جواد (ع) از پدران بزرگوارش نقل می کند :
474) مع القائم صحیفه مختومه، فیها عدد من اصحابه باسمائهم و بلدانهم، و طبائعهم و حلاهم و کناهم. هم کرارون مجدون فی طاعه الله و طاعته .

« همراه قائم (ع) صحیفه مهر شده ای هست که اسامی یارانش همراه با ویژگی ها، شهر، زینت و کنیه هایشان در آن نوشته شده، آنها سلحشورانی هستند که در اطاعت خدا و پیامبر (ص) سختکوش هستند.» [30]

امیرمؤمنان (ع) به هنگام گفتگو از آنها می فرماید :
475) الا بابی و امی من عده اسماؤهم فی السماء معروفه و فی الارض مجهوله .
« پدر و مادرم فدای یک گروهی باد که اسامی آنها در آسمان معروف است و در زمین ناشناخته هستند.» [31]

476) یجاهدهم فی الله قوم اذله عند المتکبرین، فی الارض مجهولون، و فی السماء معروفون .
« با آنها – کافران – قومی نبرد می کند که در نظر مستکبران خوار و زبون هستند. در آسمان معروف و در زمین مجهول هستند.» [32]

477) قوم لم یمنوا علی الله بالصبر، و لم یستعظموا بدل انفسهم فی الحق، حتی اداغ وافی وارد القضاء و انقطاع الرجاء جلوا بصائرهم عن اسیافهم، و دانوا لربهم بامر واعظهم. کلهم لیوث قد خرجوا من عاباتهم، لوانهم هموا بازاله الجبال لازالوها من مواضعها!. فهم الذین وحدو الله حق توحیده. لهم فی اللیل اصوات کاصوات الثواکل حزنا من خشیه الله، قوام باللیل صوام بالنهار، کانما دابهم داب واحد. قلوبهم مجتمعه بالمحبه و النصیحه .

« آنها قومی هستند که با صبر و شکیبایی خود بر خدا منت نمی نهند، و جانبازی خود را در راه حق بزرگ نمی شمارند، هنگامی که حادثه ای روی دهد و زمینه یأس پیش آید، دیده هایشان را از برق شمشیر جلوه می دهند و به فرمان امامشان به پروردگار خود تقرب می جویند. آنها همگی شیرهای ژیانی هستند که از جنگلهای خود بیرون آمده اند، اگر اراده کنند که کوهها را از جای خود بر کنند، بی تردید انجام می دهند!، آنها به حقیقت توحید خدا راه یافته اند برای آنها در دل شب از ترس خدا ناله هائی است چون ناله مادران داغ پسر دیده، که شب زنده داران در دل شب و روزه داران در طول روز هستند. گوئی اخلاق و آداب آنها یکی است. دلهای آنها بر محبت و شفقت و خیرخواهی گرد آمده است.» [33]

480) اصحاب القائم شباب لاکهول فیهم، الا مثل الکحل فی العین و الملح فی الزاد، و اقل الزاد الملح .

« یاران قائم همه جوان هستند، در میان آنها پیرمرد یافت نمی شود، به جز مانند سرمه در چشم و نمک در طعام، که کمتر از هر ماده ای در طعام نمک آنست.» [36]

481) لا یزال الناس ینقصون حتی لایقال: لا اله الا الله، الا مستخفیا، ثم یاتی الله بقوم صالحین... اولئک هم خیار الامه مع ابرار العتره... فاذا کان ذلک ضرب یعسوب الدین بذنبه، فیبعث الله قوما من اطرافها، یجمعهم الله کیف یشاء، فیتوافدون من الافاق ثلاثمئه و ثلاثه عشر، حتی ان الرجل لیحتبی فلایفک حبوته حتی یبلغه الله ذلک .

« هر روزی که می گذرد مردم از دین می کاهند، تا جائی که کلمه طیبه « لا اله الا الله » جز در خفاء گفته نمی شود. سپس خداوند قومی شایسته و صالح می آورد که آنها بهترین امت، و همراه با نیکان اهلبیت هستند... آنگاه پیشوای دین و امام مسلمین آنها را به سوی خود فرا می خواند، و خداوند طبق مشیت خود آنها را گرد می آورد. آنگاه تعداد 313 نفر از اقطار و اکناف جهان به سوی او می شتابند، آنقدر شتابان می آیند که برخی از آنها جامه اش را به خودش می پیچد، آن را باز نکرده خداوند او را به مکه معظمه می رساند.» [37]

482) کانی انظر الیهم، و الزی واحد، و القد واحد، والجمال واحد، و اللباس واحد!. کانما یطلبون شیئاً ضاع منهم. فهم متحیرون فی امرهم، حتی یخرج الیهم من تحت ستار الکعبه فی آخرها، رجل اشبه الناس برسول الله (ص) خلقاً و خلقاً وحسناً و جمالاً، فیقولون: انت المهدی؟! فیجیبهم و یقول : انا المهدی,بایعوا.

« گوئی آنها را با چشم خود می بینم که همه یک رنگ و یک قد، جمالشان یکی و جامه شان یکیست. گوئی همه یکدل و یک جهت به دنبال گمشده ای می گردند و در حق خود حیران و در کار خود شتابان هستند، که یکمرتبه مردی از آخر دیوار کعبه پدیدار می شود که از زیر پرده کعبه بیرون می آید، که از نظر سیما، سیرت، صورت، خلقت و اخلاق، شبیه ترین مردم به رسول اکرم (ص) می باشد. از او می پرسند: آیا تو مهدی هستی؟
می فرماید: آری، من مهدی هستم.
پس همگی با او بیعت می کنند.»
[38]

امیرمؤمنان در تفسیر آیه شریفه : ( یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، فسوف یاتی الله بقوم یحبهم و یحبونه ) ای کسانیکه ایمان آورده اید! هر کس از شما از دین خود باز گردد، خداوند به زودی قومی دیگر می آورد که او را دوست می دارند، و او نیز آنها را دوست می دارد، که در برابر مؤمنان زبون (متواضع) و در برابر کافران سخت و خشن، در راه خدا جهاد می کند و از سرزنشِ سرزنش کنندگان باکی ندارد) [ 39] 
فرمود :
483) هم اصحاب القائم .
« آنها اصحاب قائم هستند .» [40]

در محضر رسول اکرم (ص) نیز تفسیر آین آیه مطرح شد، تفسیر این آیه را از محضرشان سئوال کردند، با دست مبارك بر پشت « جناب سلمان » زد و فرمود :

484) هذا و دووه !. ثم قال: لو کان الدین معلقا بالثریا لتناوله رجال من ابناء فارس .
« او و منسوبین او هستند (او و کسان او هستند)، سپس فرمود: اگر علم در ثریا باشد، مردانی از اهل فارس (ایران) به آن دسترسی پیدا می کنند.» [41]
" یوم الخلاص جلد یک"
...  خدایا ... !
مطالب مرتبط با این بحث :
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
تسلیت بر صاحب عزا
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
او در میان ماست !
غیبت طولانی است برای خالص سازی
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
سیمای حضرت مهدی (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
دوران فترت مشخص است ... !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
همه اولیاء هم از منتظران بودند !
یاران امام زمان علیه السلام
اندوه دائمی شیعیان تا زمان ظهور !مطالب اخیر وبلاگ :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.