رسول اکرم (ص) می فرماید :
448) المهدی منا اهل البیت، یصلحه الله فی لیله .
« مهدی از ما اهلبیت است، خداوند کار او را در یک شب فراهم می آورد .» [2]
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
449) یکون اختلاف عند موت خلیفه، فیخرج رجل من اهل المدینه هاربا الی مکه، فیاتیه ناس من اهل مکه فیخرجونه و هو کاره، فیبایعونه بین الرکن و المقام .

« به هنگام مرگ خلیفه ای اختلاف پدید می آید، مردی از اهل مدینه به مکه می شتابد، پس جمعی از اهل مکه گرد او جمع می شوند و او را دعوت به خروج می کنند، در حالیکه او خود اظهار تمایل نمی کند، پس در میان رکن و مقام با او بیعت می کنند.» [3]

450) طوبی لمن ادرك قائم اهل بیتی و هو مقتد به قبل قیامه، یتولی ولیه و ینبرا من عدوه، و یتولی الائمه الهادین من قبله اولئک رفقائی، و ذوو ودی و مودتی، و اکرم امنی علی یوم القیامه .
« خوشا به سعادت کسی که قائم اهلبیت مرا درك کند و پیش از قیام آن حضرت به او اقتدا کند، دوستان او را دوست بدارد و از دشمنان او بیزاری بجوید و امامان پیش از او را به امامت و پیشوائی بپذیرد. آنها دوستان من هستند که مورد بحث و علاقه من هستند وآنها تا روز قیامت نزد من گرامی ترین افراد امت هستند.» [4]

451) طوبی لمن لقیه، و طوبی لمن احبه، و طوبی لمن قال به، ینجیهم الله من الهلکه.. و بالاقرار بالله و برسوله، و بجمیع الائمه یفتح الله لهم الجنه. مثلهم فی الارض کمثل المسک الذی یسطع ریحه فلا یتغیر ابداً، و مثلهم فی السماء کمثل القمر المنیر الذی لایطفا ابدا .

« خوشا به حال کسی که او را دیدار کند، خوشا به سعادت کسی که او را دوست بدارد و خوشا به حال آنکه به او معتقد باشد. خداوند آنها را از هلاکت نجات می بخشد. و به سبب اقرار به خدا و پیامبر خدا (ص) و امامان معصوم (ع ) ، خداوند درهای بهشت را به روی آنها باز می کند. مثل آنها در روی زمین مانند مثل مشک است که فضا را خوشبو می سازد و خود هرگز تغییر نمی یابد. و مثل آنها در آسمان ها مثل ماه تابان است که تابش و درخشش آن هرگز به تاریکی نمی گراید.» [5]

452) یخرج النجباء من مصر، والا بدال من الشام، و عصائب اهل العراق رهبان باللیل لیوث بالنهار، کان قلوبهم زیر الحدیدف فیبایعونه بین الرکن و المقام .
« نجبا از مصر، ابدال [ 6] از شامات و گروههائی از عراق بیرون می آیند، که راهبان شب و شیران  روز هستند، دلهایشان چون فولاد سخت است. در میان رکن و مقام با او بیعت می کنند.» [7]

کلمه « شام » در این حدیث سوریه، جنوب ترکیه، لبنان و قسمتی از شمال حجاز را شامل می شود که آن روز همه این منطقه را که بر کرانه دریای مدیترانه قرار گرفته، شامات می گفتند.

امام باقر (ع) در همین رابطه می فرماید :
453) یبایع القائم بین الرکن و المقام ثلاثمئه و نیف رجل، عده اهل بدر. فیهم النجباء من اهل مصر، و الابدال من اهل الشامف و الاخیرا من اهل العراق .
« سیصد و اندی نفر، به تعداد اهل بدر ( 313 نفر) در میان رکن و مقام با قائم (عج) بیعت می کنند.که نجبای مصر، ابدال شام و اخیار اهل عراق در میان آنهاست.» [8]

456) جیش الغضب قوم یاتون فی آخرالزمان، قزع کقزع الخریف: الرجل، و الرجلان، و الثلاثه من کل قبیله، حتی یبلغ التسعه. اما و الله، انی لاعرف امیرهم و اسمه، و مناخ رکابهم .

« سپاه غضب (یعنی سپاهی که مظهر خشم الهی است) قومی هستند در آخرالزمان، که از هر قبیله ای یک، دو، سه نفر می آیند تا به نه نفر برسند، که چون ابر پائیزی به صورت پراکنده می آیند. به خدا سوگند من امیر آنها را می شناسم و اسمش را می دانم، و می دانم که هر گروهی کجا منزل می کنند.» [11]

459) ما من بلده الایخرج منها معه طائفه، الا اهل البصره فانه لایخرج معه منها احد .
« هیچ شهری نیست جز اینکه گروهی از آن شهر همراه او خارج می شوند. به جز بصره، که حتی یک نفر نیز از آنجا با آن حضرت همراهی نمی کند[14]

این دو حدیث با یکدیگر منافات ندارد، زیرا این حدیث دلالت می کند بر اینکه از مردم بصره احدی با حضرت بقیه الله (عج) همراهی نمی کند و حدیث قبلی دلالت دارد بر اینکه نخستین کسی که به امام (ع) ملحق می شود مسیر حرکتش از بصره می باشد .

امیرمؤمنان (ع) می فرماید :
460) لاتنثن عنه اذا وفقت له، ولاتجیزن عنه اذا هدیت الیه .
« از او تخلف نکن، اگر او را درك کنی. و از او مگذر اگر به سوی او هدایت شدی .» [15]

امیرمؤمنان (ع) روز پیروزی سپاه اسلام در جنگ جمل فرمود :
461) ولقد شهدنا فی عسکرنا هذا، اقوام فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، سیرعف بهم الزمان و یقوی بهم الایمان .
« ... در این جنگ در میان سپاه ما افرادی حضور داشتند که در صلبهای پدران و رحمهای مادران هستند که گذشت زمان آنها را بیرون می آورد و ایمان به دست آنها نیرو می گیرد[16]

منظور امیرمؤمنان (ع) یاران حضرت ولی عصر (عج) می باشد که خداوند آنها را برای تقویت اسلام و ایمان در آخرالزمان ذخیره نموده است. و باز در جنگ نهروان در همین زمینه فرموده است :

462) والذی فلق الحبه وبرا النسمه، لقد شهدنا فی هذا الموقف اناس لم یخلق الله آباءهم ولا اجدادهم.. قوم یکونون فی آخرالزمان یشر کوننا فی ما نحن فیه، و یسلمون علینا. فاولئک شرکاونا فی ما نحن فیه حقا حقا .

« قسم به پروردگاری که دانه را شکافت و انسان را آفرید، امروز در نبرد بی امان ما انسان هائی شرکت کردند که هنوز خداوند پدران و نیاهایشان را نیافریده است. آنها قومی هستند که در آخرالزمان می آیند و در کار ما سهیم می شوند و به ما درود می فرستند. آنها به راستی در جهاد ما سهیم هستند [17]

امیرمؤمنان (ع) سوگند یاد می کند که اصحاب مهدی (عج) در جنگ جمل و نهروان شرکت داشتند،زیرا ملاك یکی است آنها نیز در آخرالزمان می آیند و در جبهه علیه باطل شرکت می کنند و به فرمان حضرت مهدی (عج) که نفس علی (ع) است با ناکثین و قاسطین و مارقین می جنگند. و شاید به این سبب باشد که آنها آرزو می کنند که عهد علی (ع) را درك می کردند و او را یاری می کردند و نمی گذاشتند که در برابر دشمنان داخلی و خارجی تنها بماند. و در حدیث دیگری در همین رابطه میفرماید:

 رسول اکرم (ص) :
به هنگام مرگ خلیفه ای اختلاف پدید می آید، مردی از اهل مدینه به مکه می شتابد، پس جمعی از اهل مکه گرد او جمع می شوند و او را دعوت به خروج می کنند، در حالیکه او خود اظهار تمایل نمی کند، پس در میان رکن و مقام با او بیعت می کنند.

463) اذا هلک الخاطب وراغ الصاحب و بقیت قلوب تتقلب: من مخصب و مجدب، هلک المتمنون و اضمحل المضمحلون، و بقی المؤمنون و قلیل ما یکون: ثلاثمئه اویزیدون و تجاهد معهم عصابه جاهدت مع رسول الله (ص) یوم بدر و لم تقتل و لم تمت .

« هنگامی که جاه طلبان بمیرند، زمامداران منحرف شوند، و دلها به افراط و تفریط بگرایند، آنها که با حق در افتند نابود می شوند و فقط مؤمنان باقی میمانند که تعدادشان در حدود سیصد و کمی بیشتر است ( 313 نفر) که همراه آنها گروهی جهاد می کنند که در جنگ بدر همراه پیامبر (ص) جنگیدند و کشته نشدند و به اجل طبیعی نیز از بین نرفتند.» [18]


منظور امیرمؤمنان از این گروه، فرشتگانی است که در جنگ بدر از رسول اکرم (ص) حمایت کردند و در دولت حق از سپاه حق حمایت خواهند نمود." یوم الخلاص جلد یک"


...  خدایا ... !
مطالب مرتبط با این بحث :
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
تسلیت بر صاحب عزا
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
او در میان ماست !
غیبت طولانی است برای خالص سازی
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
سیمای حضرت مهدی (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
دوران فترت مشخص است ... !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
انتظار؛ آزمونی سخت و عبادتی برتر
ظهور, بعد از غربال و امتحاناتی سخت
اختلاف بین شیعیان در عصر ظهور !
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
همه اولیاء هم از منتظران بودند !

مطالب اخیر وبلاگ را ببینید:
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.