ملکشاه سلجوقی زمانی بشکار رفته بود . در مسیر ؛ همراهانش در روستایی ماده گاوی را ذبح و کباب کرده و خوردند ! آن ماده گاو از پیرزنی بود که با سه نفر یتیم و بی سرپرست پدر , معیشت شان با شیر همان گاو بود.

ساری,گاهنوشته های محمود زارع

چون پیرزن از این واقعه خبردار شد بسیار ناراحت شد و بحال نزاری افتاد. این زن صبحگاه بر سر پل زنده رود رفت و بنشست . بامداد که ملکشاه بدانجا رسید زن برخاست و گفت:

ای پسر آلب ارسلان اگر بر سر پل زنده رود داد من ندهی ؛ به جلال ذوالجلال که ترا بر سر پل صراط باز دارم و داد خویش از تو که فعلا حاکمی بستانم که در آنروز محکومی ! اکنون که فرصت داری جبران کن و اختیار داری که این سر پل باشد یا آن سر پل !!!

ملکشاه که حاکمیت آنقدر بی توجه به درد مردم نکرده بود که نسبت به دادخواهی مردم بی نام و نشان ببهانه اینکه عدالتخانه و مامور و مسئول دایر کرده و مستقیما باو مربوط نیست؛ واکنشی نشان ندهد ؛ از هیبت سخن آن زن با بیم و خشیت از مرکب پیاده شد و گفت :

من - و نه هیچکس دیگر - طاقت بازخواست آن سر پل را نداریم و این سر پل را اختیار میکنم.

زن گفت : کارکنان و ماموران حکومتت با سوء استفاده از موقعیت خویش , چارپای مرا که وسیله معیشت من بود سرقت و کباب کردند و خوردند ! و این در واقع ظلمی است که از تو صادر شده است زیرا که اگر سلطان از احوال رعیت باخبر شدی ؛ این صورتها هرگز رخ ننمودی و بمحض شک درخصوص ماموران خویش لابد از ممانعت میشدی !!

ملکشاه که استدلال آن زن را بسهولت قبول نموده بود فرمان داد که اولا کل مامورین آن حوزه و بخصوص سرداروغه را از مقام خلع و همه را مجازات علنی و تادیب بلیغ نمود و ثانیا امر کرد تا از خزانه هفتاد گاو در عوض به پیر رن بدهند و بخصوص دستور داد تا از کل خانواده آن زن دلجویی نموده بنحوی که قلبا رضایت پیدا کنند !  

بعد از وفات ملکشاه پیر زن روی بر خاک مالیده و گفت :
خداوندا ! پسر آلب ارسلان در حق من عدالت نمود و سخاوت کرد ؛ تو اکرم الاکرمینی هر گاه در حق او تفضل فرمایی دور نباشد !

در آن ایام یکی از عباد سلطان را بخواب دید و از حالش پرسید .
گفت : اگر شفاعت همین زن نبود , هرگز مرا خلاصی نبودی !!!

از خدا بترسید و از مردم و آه دل مردم , هم ... !
یا اولی الاباب !

مطالب مرتبط :

هنر عبودیت در عین احتیاج به خلقمطالبی دیگر از وبلاگ :

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.