... امیرمؤمنان ... :
« ... آنها در دولت های باطل ساکت و گنگ هستند و ظهور دولت حق را انتظار می کشند، و خدا به زودی حق را با کلمات خود احقاق، و باطل را نابود می سازد. آری آنها، خوشا به حال آنها ...» [4]
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
...
382) شیعتنا و محبونا عند الناس کفار، و عند الناس خاسرون، و عندالله رابحون، فازوا بالایمان و خیر المافقون .

« دوستان و شیعیان ما در پیش مردم ؛ کافر و زیانکارند ولی در پیشگاه خدا سود فراوان برده اند و به وسیله ایمان رستگار شده اند، و خسران از آن منافقان است .» [41]
...
امام حسین (ع) می فرماید :
383) له غیبه یرتد فیها قوم و یثبت علی الذین آخرون، فیوذن لهم و یقال لهم: متی هذا الوعد ان کنتم صادقین؟!. اما ان الصابر فی غیبته علی الادی و التکذیب، بمنزله المجاهد بالسیف بین یدی رسول الله (ص) .

« برای او غیبتی هست که گروهی در آن مرتد می شوند و گروهی دیگر ثابت و استوار می مانند، به آنها از راه شماتت می گویند: این وعده کی هست؟ اگر راستگویانید؟! آنها که در زمان غیبت او به آزار و تکذیب، صبر می کنند مانند کسانی هستند که در حضور رسول اکرم (ص) شمشیر زده اند.» [42]
...
 امام صادق علیه السلام :
به خـــدا سوگند، اگر خداوند ولایت ما را واجب نمی کرد، ما شما را به خانه های خود راه نمی دادیم، و شما را به در خانه خود نمی خواندیم، به خدا سوگند ما چیزی را به رأی خود نمی گوئیم و چیزی را از جانب خود نمی گوئیم، و جز آنچه خدا فرموده چیزی را به زبان نمی آوریم.

... امام صادق(ع) می فرماید :
385) افضل البقاع ما بین الرکن و المقام. ولو ان رجلا عمر ما عمر نوح فی قومه الف سنه الا خمسین عاما، یصوم النهار و یقوم اللیل فی ذلک المکان، ثم لقی الله بغیر ولایتنا لم ینفعه ذلک شیئا .

« برترین نقطه روی زمین میان رکن و مقام (مقام ابراهیم در مسجدالحرام) است. اگر کسی به اندازه عمر نوح (ع) در میان قومش، یعنی 950 سال که مدت عمر او بعد از رسالت تا طوفان است زندگی کند و همه این مدت را در کنار کعبه و در میان رکن و مقام مشغول عبادت باشد: شبها را با نماز و دعا شب زنده داری کند و روزها را روزه بگیرد ولی بدون ولایت ما، خدا را ملاقات کند، از این عبادت ها سودی نخواهد برد.» [44]

........

... امام زین العابدین (ع) توضیح می دهد که مردمان آن زمان چه بلاهائی را تحمل میکنند و چه رنجهائی را بر خود هموار می سازند :
388) لتاتین فتن کقطع اللیل المظلم، لاینجومنها الا من اخذالله میثاقه. اولئک مصابیح الهدی و ینابیع العلم، ینجیهم الله من کل فتنه مظلمه .

« فتنه هائی چون امواج تاریک شب بر آنها هجوم می آورد، که کسی از آنها رهائی نمی یابد به جز افرادی که خداوند از آنها پیمان گرفته است. آنها مشعلهای هدایت و سرچشمه های دانش و فضیلت هستند، که خداوند آنها را از هر فتنه تاریک نجات می دهد.» [48]

 امام باقر علیه السلام :  
اسرار ما را پوشیده نگهدارید، مردم را با افشای آن به گردن ما سوار نکنید، منتظر امر ما و گوش به زنگ فرمان ما باشید، آنچه از ما به شما نقل شود، اگر مطابق قـــــــرآن باشد آن را بپذیرید، و اگر آن را موافق قــــرآن نیافتید رد کنید، و اگر امر بر شما مشتبه شود در آنجا توقف کنید.
...
امام باقر (ع) می فرماید :
389) ما یبالی من عرفه الله هذا الامر ان یکون علی قله جبل یاکل من نبات الارض حتی یاتیه الموت.
« کسیکه خداوند او را با این امر ( امر امامت در عهد غیبت ) آشنا ساخته، او را چه باك از اینکه در قله کوهی زندگی کند و از گیاه زمین ارتزاق کند تا مرگش فرا رسد.» [49]

...
« کسیکه از دنیا برود در حالیکه معرفت کامل به امام خود دارد، مانند کسی است که با قائم (عج) در فسطاط (چادر فرماندهی) او باشد[51]

391) ما ضر من مات منتظر الامرنا الایموت فی وسط فسطاط المهدی و عسکره؟!!
« کسی که در حال انتظار امر ما از دنیا برود، او را باکی نیست از اینکه – عصر ظهور را درك نکند و - در میان خیمه حضرت مهدی (عج) و در میان لشکر آن حضرت نباشد[52]

...
یکی از اصحاب امام باقر (ع) به آنحضرت گفت: چگونه می شود حال من، اگر پیش از آنکه قائم آل محمد (ص) را درك کنم، از دنیا بروم؟!
فرمود :
394) القائل منکم: ان ادرکت القائم من آل محمد نصرته، کالمقارع معه بسفه و الشهید معه، و له شهادتان .
« کسیکه از شما مصمم است که اگر قائم آل محمد (ص) را درك کند، از یاری او دریغ نکند، همچون کسی است که در حضور او شمشیر بزند و در حضور او به شهادت برسد. و برای او دو شهادت است.» [55]

...
395) لایکون الذی تنتظرون حتی تکونوا کالمعز المواه التی لایبالی الخابس این یضع یده منها!. لیس لکم شرف تشرفونه، ولا سند تسندون الیه امرکم .
« آن فرجی که شما انتظار می کشید واقع نمی شود، مگر بعد از آنکه شما چون بز ذبح شده باشید که دیگر قصاب اعتنا نمی کند که دست به کدام عضو آن بزند . آری ستمگران شما را ارجی نمی نهند و شما پناهگاهی پیدا نمی کنید که امر خود را به او مستند سازید.» [56]

369) اکتموا اسرارنا، ولاتحملوا الناس علی اعناقنا، وانظروا امرنا و ما جاء عنا. فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، و ان لم تجدوه موافقا فردوده، و ان اشتبه علیکم الامر فقفوا عنده .

« اسرار ما را پوشیده نگهدارید، مردم را با افشای آن به گردن ما سوار نکنید، منتظر امر ما و گوش به زنگ فرمان ما باشید، آنچه از ما به شما نقل شود، اگر مطابق قرآن باشد آن را بپذیرید، و اگر آن را موافق قرآن نیافتید رد کنید، و اگر امر بر شما مشتبه شود در آنجا توقف کنید[57]

یکبار در حضور امام باقر (ع) یکی از اصحاب در صدد اقناع دیگری برآمد، و برای اقناع او سخنان امام را تأویل و توجیه کرد تا بلکه او را مورد پذیرش واقع شود، امام (ع) خشمگین شد و فرمود :

397) ان حدیثکم هذا لتشمئز منه القلوب، قلوب الرجال. فانبذوا الیهم نبذا فمن اقربه فزیدوه، و من انکره فذروه! لابد ان تکون فتنه یسقط فیها کل بطائه و ولیجه حتی یسقط فیها من یشق الشعره بشعرتین حتی لایبقی الا نحن وشیعتنا .

« این سخنان شما قلبها را مشمئز می کند، دل مردمان از این حرفها تنگ می شود، شما متن گفتار ما را به آنها القاء کنید، هر کس آنها را بپذیرد برای او بیشتر نقل کنید و هر کس رد کند او را ترك کنید. به ناچار فتنه ای به پا خواهد شد که هر گونه دوستی و خویشی از بین خواهد رفت در آن فتنه بزرگ همه سقوط می کنند، حتی آدم حاذقی که بتواند یک تار مو را به دو نیم تقسیم کند در ان امتحان الهی رفوزه می شود، جز ما و شیعیان خالص ما کسی نمی ماند[58] 

398) وخروجه اذا خرج عند الیأس و القنوط من ان یروا فرجا. فطوبی لمن ادرکه و کان من انصاره، والویل کل الویل لمن خالفه و خالف امره و کان من اعدائه!. لایأخذه فی الله لومه لائم .

« او هنگامی ظهور می کند که کابوس یأس و نومیدی همه را فرا بگیرد، دیگر کسی امید فرج نداشته باشد. خوشا به حال کسی که زمان او را درك کند و از یاران او باشد، بدا به حال کسی که با او مخالفت کند و اوامر او را نپذیرد و در صف دشمنان او قرار بگیرد! بدا به حالشان! او در راه خدا از سرزنش سرزنش کنندگان نمی هراسد.» [59]

...
امام صادق (ع) به هنگام تلخیص عقاید اسلامی به« ابی الجارود » فرمود :

400) دینی و دین آبائی الذی تدین الله تعالی به: شهاده ان لا اله الا الله، و ان محمدا رسول الله و الاقرار بما جاء به من عندالله، والولایه لولینا، و البراء ه من عدونا، والتسلیم لامرربنا .

« دین من و پدران من، که تو نیز باید طبق آن معتقد شوی: شهادت به یکتائی خدا و رسالت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و اعتراف به آنچه او از جانب خدا آورده، و دوستی دوستان ما و دشمنی دشمنان ما، و تسلیم در برابر فرمان پروردگار ماست.» [61]

401) والله لولا ان الله فرض ولایتنا و مودتنا، ما ادخلناکم بیوتنا، ولا اوقفناکم علی ابوابنا. والله ما نقول بافواهنا، ولانقول براینا، الا ما قال ربنا .

« به خدا سوگند، اگر خداوند ولایت ما را واجب نمی کرد، ما شما را به خانه های خود راه نمی دادیم، و شما را به در خانه خود نمی خواندیم، به خدا سوگند ما چیزی را به رأی خود نمی گوئیم و چیزی را از جانب خود نمی گوئیم، و جز آنچه خدا فرموده چیزی را به زبان نمی آوریم[62]

402) لوقد خرج القائم (ع) بعد ان انکره کثیر من الناس، یرجع الیهم شابا موفقا فلا یثبت علیه الا کل مؤمن اخذالله میثاقه فی الذر الاول .
« پس از آنکه بیشتر مردمان قائم (عج) را انکار کنند، او به صورت جوانی نورس ظاهر می شود، کسی بر اعتقاد او (در زمان غیبت) باقی نمی ماند، مگر مؤمنی که خداوند در عالم ذر از او پیمان گرفته است.» [63]

" یوم الخلاص جلد یک"

...  خدایا ... !


مطالب مرتبط با این بحث :
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
تسلیت بر صاحب عزا
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
او در میان ماست !
غیبت طولانی است برای خالص سازی
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
سیمای حضرت مهدی (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
دوران فترت مشخص است ... !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن

مطالب دیگر وبلاگ :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.