377) والله ما یکون ما تأملون حتی یهلک المبطلون، و یضمحل الجاهلون، و یأمن المتقون، و قلیل ما یکون. حتی لایکون لاحدکم موطن قدمه، و حتی تکونوا الهون علی الناس من المیته عند صاحبها! فبینا انتم کذلک اذ جاء نصرالله و الفتح .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

« به خدا سوگند آنچه آرزو می کنید تحقق نمی یابد مگر هنگامی که باطل از بین برود و نادانها نابود شوند و پرهیزکاران آرامش خود را بازیابند. ولی تا فراهم شدن آن، کمترین چیزی که روی می دهد اینست که هیچکس از شما برای خود جای پائی پیدا نمی کند و هر یک از شما از یک مردار بی ارزشترمی شوید. در چنین مقطعی فتح و پیروزی خداوند فرا می رسد[33]

پیشوای پرهیزگاران در همین زمینه می فرماید :
ما یحیی ء امرالله حتی تکونوا اهون علی الناس من المیته!. الا فتوفعوا من ادبار امورکم، وانقطاع وصلکم، و استعمال صغارکم.. ذلک حین تکون ضربه السیف علی المؤمن اهون من الدرهم من حله. ذاك حیث یکون المعطی اعظم اجرا من المعطی. ذاك حیث تشکرون من غیر شراب بل من النعمه والنعیم، و تخلفون من غیر اضطرار، و تکذبون من غیر اخراج. و ذلک اذا عضکم البلاء کما یعض القتب عارب البعیر ... ما اطول هذا العناء و ابعد هذا الرجاء .

« امر خدا واقع نمی شود مگر بعد از آنکه شما مؤمنان در میان مردم از مردار هم خوارتر و زبون تر باشید. از بازگشت روزگار و قطع ارحام و به کار گرفتن خردسالان، امیدوار فرج باشید. و آن هنگامی است که یک ضربت با شمشیر برای مؤمن از به دست آوردن یک درهم از طریق حلال آسانتر باشد، و آن هنگامی است که شما مست می شوید ولی نه از شراب، بلکه از ناز و نعمت، در آن زمان بدون اینکه ناچار باشید سوگند یاد می کنید، و بدون اینکه ضرورت ایجاب کند دروغ می گوئید. و آن هنگامی است که بلاها بر پشت شما سنگینی کنند، آنچنانکه جهاز تر بر کوهان آن سنگینی می کند. آه چه رنج و اندوه طولانی! وه چه امید طول و دراز.» [34]

این حدیث از امام صادق (ع) نیز روایت شده است.


امیرمؤمنان (ع) وضع مؤمنین را در عصر غیبت چنین تشریح می فرماید:

مولا علی علیه السلام :
 تصمیم گرفتن به قلع و قمع کوهها، آسانتر از آنست که سیطره و حکومتی را پیش از موعد مقرر تاسیس کنند. [از خدا استمداد کنید و صبر پیشه سازید که زمین از آن پرهیزگاران است]، در این امر شتاب نکنید که پشیمان می شوید، و آن را دور نشمارید که دلتان قساوت می گیرد.

امیرمؤمنان چه تعبیرات جالب و لطیفی دارد؟ و چگونه وضع زمان ما را زیبا ترسیم می کند؟ که بسیاری از افراد مرفه و متمکن مست پول و جاه و مقام هستند و اگر چیزی به افراد مستمند بدهند برای ریا و خودنمائی می دهند که پاداشی نمی برند ولی افراد مستمند که آن اعانات را می گیرند خدا را سپاس می گویند و پاداش سپاسگزاران را به دست می آورند و در نتیجه دست گیرنده( مستمند) بیش از دست دهنده (انفاق کننده) پاداش می برد.

378) مزاوله فلع الجبال ایسر من مزاوله ملک موجل!. [استعینوا بالله و اصبروا، ان الارض لله لاتعاجلوا الامر قبل بلوغه فتندموا، ولا یطولن علیکم ]  یورثها من یشاء من عباده، و العاقبه للمتقین الامر فتقسوقلوبکم .

« تصمیم گرفتن به قلع و قمع کوهها، آسانتر از آنست که سیطره و حکومتی را پیش از موعد مقرر تاسیس کنند. [از خدا استمداد کنید و صبر پیشه سازید که زمین از آن پرهیزگاران است]، در این امر شتاب نکنید که پشیمان می شوید، و آن را دور نشمارید که دلتان قساوت می گیرد.» [35]

از این حدیث استفاده می شود که نباید بدون دلیل موعد ظهور را بسیار نزدیک شمرد که پس از سپری شدن مدتی حالت حالت یأس و ندامت پیش آید، و نباید آن را مربوط به زمان بسیار دور و دراز دانست که کابوس یأس بر دل انسان فشار وارد کرده، قساوت بار آورد .

379) کونوا کالنحل فی الطیر، لیس شیء من الظیر الا و هو یستضعفها. ولو عظمت الطیر ما فی اجوافها من البرکه لم تفعل بها ذلک!. خالطوا الناس بالسنتکم و ابدائکم، و زایلوهم بقولبکم و اعمالکم. فو الذی نفسی بیده، لاترون ما تحبون حتی یتفل بعضکم فی وجوه بعض، و حتی یسمی بعضکم بعضا کذابین، و حتی لایبقی منکم الا کالکحل فی العین و الملح فی الطعام!. و سا ضرب لکم مثلاً، و هو مثل رجل کان له طعام فتقاه و طیبه ثم ادخله بیتا و ترکه فیه ماشاء الله. ثم عاد الیه فاذا هو قد اصاب طایفه من السوس، فاخرجه و نقاه و طیبه و اعاده. ولم یزل کذلک حتی بقیت منه رزمه کرزمه الا نذر لایضره السوس شیئاً... و کذلک انتم: تمیزون، حتی لایبقی منکم الا عصابه لا تضرها الفتنه شیئا .

« چون زنبور عسل در میان پرندگان باشید، که هر پرنده ای او را خوار می شمارد ولی اگر پرندگان بدانند که چه برکتی در درون او هست هرگز او را خوار نمی شمارند.
با زبان و بدن خود در میان مردم باشید ولی دل و عمل خود را از آنها جدا و پوشیده دارید.
سوگند به پروردگاری که جان در دست اوست، آنچه دوست می دارید (نعمت ظهور) به دست شما نمی آید مگر بعد از آنکه برخی از شما بر صورت برخی دیگر آب دهان بیندازند و برخی از شما برخی دیگر را دروغگو بخوانند، و از شما باقی نمی ماند مگر به مقدار سرمه در چشم و نمک در طعام ! من برای شما مثلی می زنم و آن اینست:
اگر شخصی مقداری گندم داشته باشد، آن را پاك و پاکیزه کرده در انباری قرار دهد، بعد از مدتی بیاید و ببیند که یک گروه کرم بر آن افتاده است، آن را بیرون آورده و یکبار دیگر پاك کند، بعد از مدتی باز هم کرم بر آن مستولی شود و او نیز باز هم پاك کند و همچنین ادامه پیدا کند، تا وقتیکه از گندم چیزی جز رشته هائی شبیه خس باقی نباشد که دیگر کرمها را بر آنها تأثیری نیست!. شما نیز آنقدر تحت آزمایش و گزینش قرار می گیرید که از شما چیزی جز گروه اندك نمی ماند که دیگر فتنه ها را بر آنها تأثیری نباشد.» [36] 

امام باقر (ع) در این مورد می فرماید :
380) والله لتمیزن، والله لتمحصن، والله لتغربلن کما یعزبل الزوان من القمح .
« سوگند به خدا، آزموده می شوید، امتحان می شوید، غربال می شود و از شلمک جدا می گردد[37]


همین مضمون از امام صادق (ع) نیز روایت شده، با این تفاوت که در آخر آن می افزاید:
« از شما جز اندك اندك باقی نمی ماند »
آنگاه دست مبارکش را به نشان ناچیز بودن تعداد آنها فشرد.
سوال شد: چند نفر از عرب همراه قائم (عج) خواهد بود؟
فرمود: « تعدادی بسیار ناچیز »
گفته شد: به خدا سوگند که افرادی که چنین روزی را انتظار می کشند از عربها، بسیار زیاد هستند!. فرمود: به ناگزیر باید آزموده شوند، امتحان شوند، غربال شوند، که مردمان بسیاری از غربال فرو می ریزند و تعداد بسیار کمی از عرب همراه قائم (عج) باقی می مانند.» [38]

فرمان امیرمؤمنان (ع) که به ما امر فرموده چون زنبور عسل باشیم، فرمان است به اینکه در دل خود چیزی جز خیر و برکت نداشته باشیم و به آداب والا و گرانقدر انسانی و اسلامی دقیقاً ملتزم باشیم، از هر گونه ریا و تظاهر و خودنمائی پرهیز کنیم و بالاخره چون زنبور عسل پر سود و بی ضرر، پر بار و بی خطر، و سراسر خیر و برکت باشیم. درست مانند زنبور، که از قله کوهها و درون دره ها فشرده و چکیده بهترین گلها را به جهان بشریت به ارمغان می آورد و از آنها انتظار هیچگونه سپاس و پاداشی ندارد. همه پرندگان او را خوار و زبون می شمارند ولی به هنگام پژوهشهای علمی، دانشمندان جهان از نظم و شیوه کار آنها دچار شگفت می شوند !

" یوم الخلاص جلد یک"

شاید بدتر از این وضعی که الآن برای مومنین مظلوم و گمنام هست هم تصور بشود ! ولی من که اوضاع موجود را خیلی بعید از همین وضعی که مولا علیه السلام تصویر فرمودند ,  نمیدانم . ... چه میدانم ؟! خدا کند که ذره ای در بوجود آمدن این وضع برای بندگان مظلوم خدا دخالتی نداشته باشم و اگر مسئولیتی هم بر امثال چون من بیچاره ای بار است , از ذات اقدس پروردگار میخواهیم که توفیق عمل برابر با مسئولیت را بدهد ! ... خدایا ... !


مطالب مرتبط با این بحث :
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
تسلیت بر صاحب عزا
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
او در میان ماست !
غیبت طولانی است برای خالص سازی
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
سیمای حضرت مهدی (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
دوران فترت مشخص است ... !
دوران حیــــــــرت !!
انتــــظار ...
قــــــــــم !
مومنین گمنام , رستگاران واقعی !


گل


https://telegram.me/zaresari
مطالب دیگر وبلاگ :

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.