پیامبر اکرم (ص) می فرماید:ساری,گاهنوشته های محمود زارع
322) تکون له غیبه و حیره تضل فیها الامم .
« برای او غیبت و برای امت حیرتی خواهد بود که خیلی ها در آن دوران گمراه خواهند شد.» [1]
 
همین تعبیر از امیرمؤمنان (ع) نیز نقل شده که در آخر آن می افزاید:
اقوامی در آن گمراه شده و گروهی هدایت می یابند .

323) کائن فی امتی ما کان فی بنی اسرائیل حد و النعل بالنعل و القده بالقده!. و ان الثانی عشر من ولدی یغیب حتی لایری .
« آنچه در میان بنی اسرائیل واقع شده در میان امت من نیز مو به مو واقع خواهد شد. دوازدهمین فرزند من از دیده ها غائب می گردد و دیده نمی شود[2]

آنچه در میان بنی اسرائیل روی داده بود که موجب سرگردانی و حیرت آنها شده بود، غیبت نخستین سبط آنها « لاوی بن برخیا » بود که مدتی بس دراز غیبت کرد و سپس به سوی قوم خود بازگشت و دین خدا را بعد از مندرس شدن از نو زنده ساخت. با پادشاه ستمگری به نام« قرسیطا » جنگ کرده، بر او پیروز شد. به علاوه حوادثی در میان آنها روی داد که با حوادث امت اسلامی شباهت فراوان داشت. که یکی از آنها انتظار ظهور حضرت مسیح (ع) است که از روز شنیدن نوید آن تا به امروز انتظار می کشند.

امیر مؤمنان (ع) می فرماید:
324) یکون لغیبته خیره یضل فیها اقوام و یهتدی آخرون، اولئک خیارالامه مع ابرار العتره.
« برای غیبت او حیرتی است که گروه هائی در آن گمراه می شوند، و گروهی بر هدایت استوار میمانند که آنها بهترین امت هستند که با بزرگان عترت همراهند.» [3]

آنچه امروز جهان اسلام با آن روبروست همه اش از مظاهر جاهلیت است و در برخی از آنها از جاهلیت اولی جلوتر رفته اند، امروز اقوام بسیاری از راه قرآن و سنت پیامبر (ص) دور شده اند و احکام اسلام را تعطیل نموده اند، و اگر می بینند که در ایران مشروبات الکی و برخی دیگر از مفاسد اخلاقی به شدت ممنوع شده، دچار شگفت می شوند، زیرا این مسائل برای آنها تازگی دارد، که در وادی ضلالت حیران و سرگردانند.

325) تهتم کما تاهت بنو اسرائیل علی عهد موسی، و بحق اقول: لیضعفن علیکم التیه من بعدی باضطهادکم ولدی اضعاف ما تاهت بنو اسرائیل .

« حیران و سرگردان شدید، آن سان که بنی اسرائیل در عهد موسی سرگردان شدند. به حق میگویم: سرگردانی شما چندین برابر سرگردانی آنها خواهد بود و آن در اثر ستمهائی است که بر فرزندان من روا خواهید داشت[4]

در این حدیث، تعبیر « ضعف » به کار رفته، و آن به معنای چند برابر است که حداقل آن دوبرابر است وگرنه « ضعف » به معنای دوبرابر نیست. روی این بیان، معنای حدیث این نیست که سرگردانی بنی اسرائیل چهل سال بود و سرگردانی امت اسلامی هشتاد سال خواهد بود. بلکه معنایش این است که سرگردانی این امت چندین برابر (اضعاف مضاعف) بنی اسرائیل خواهد بود.

امام باقر (ع) می فرماید:
326) یخرج بعد غیبه و حیره، لایثبت فیها علی دینه الا المخلصون المباشرون لروح الیقین الذین اخذالله میثاقهم بولایتنا، و کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه .

« بعد از غیبت و حیرت ظاهر می شود، در این دوران تنها کسانی بر دین خود ثابت می مانند که در ایمان خود مخلص باشند و با روح یقین همراه و آنها کسانی هستند که خداوند از آنها درباره ولایت ما پیمان گرفته، و در دل آنها ایمان را مستقر ساخته و آنها را با روحی از خود تأیید نموده است.» [5]

به همین مضمون از امیرمؤمنان (ع) و نزدیک به این مضمون از امام صادق (ع) و امام رضا (ع) نیزوارد شده است.

فضل بن یسار از اصحاب امام باقر (ع) از آنحضرت پرسید: آیا برای این امر وقتی تعیین شده است؟
فرمود:
327) اما ظهور الفرج فانه الی الله تعالی، و کذب الوقانون، ان موسی لما خرج وافدا الی ربه واعدهم ثلاثین لیله، فلما اراده الله علی الثلاثین عشراً قال قومه: قد اخلفنا موسی. فصنعوا ما صنعوا.. فاذا حدثناکم الحدیث فجاء علی ما حدثناکم به فقولو: صدق الله و اذا حدثناکم الحدیث فجاء علی خلاف ما حدثناکم فقولوا: صدق الله توجروامرتین .

« اما ظهور فرج بستگی به مشیت حضرت احدیت دارد، و هر کس وقت تعیین کند، دروغ گفته است.هنگامی که حضرت موسی (ع) به سوی پروردگارش رفت با قوم خود سی روز وعده کرد، هنگامی که خداونده ده روز بر وعده خود افزود، قوم او گفتند: موسی خلف وعده کرد، آنگاه کردند آنچه کردند (از پرستش گوساله و غیره) از این رهگذر هنگامی که به شما حدیثی گفتیم و طبق گفته ما انجام یافت، پس بگوئید که خدا راست گفته است. و اگر مطلبی را به شما گفتیم و تأخیری در آن روی داد، بگوئید که خدا راست گفته است، تا دوبار پاداش ببینید.» [6]

آنچه پیامبری از پیامبران و یا امام معصومی از امامان خبر دهد، به طور قطع انجام خواهد شد، مگر اینکه برای خدا« بدا » حاصل شود، که آنهم به تقدیر خدا و برای مصلحت مردم، و رأفت حق تعالی درباره مردم است. که رضا و تسلیم در برابر فرمان خدا ثواب و پاداش او را دو برابر می کند.

امام صادق (ع) می فرماید:
328)  یکون له غیبه و خیره، حتی یضل الخلق عن ادیانهم .
« برای او غیبت و حیرتی هست که مردمان از دین خود بر می گردند و گمراه می شوند.» [7]

با کمال تأسف ما در چنین شرائطی زندگی می کنیم و بیشتر مردمان از دین و آئین خود بازگشته اند، به خدا پناه می بریم از این امتحان بزرگی که برای ما روی داده است. و از او می خواهیم که از گروه ثابت قدمان باشیم که به هنگام ظهور آن دست نیرومند انتقام الهی، در رکاب او با دشمنان خدا پیکارگر و در برابر حق تسلیم و از حریم حق مدافع باشیم .

329) کیف انتم اذا بقینم شیئا من دهرکم لاترون اماما؟!. استوت اقدام بنی عبدالمطلب کاسنان المشط فبینا انتم کذلک اذ اطلع الله نجمکم، فاحمدوا الله و اشکروه .

« چگونه است حال شما، هنگامی که مدتی از روزگار را از دیدار امام خود محروم باشید، قدم های فرزندان عبدالمطلب چون دندانه های شانه با یکدیگر برابر است، در چنین موقعیتی ستاره شما طلوع می کند. خدا را سپاس بگوئید و او را شکرگزار باشید . » [8]

در این حدیث شریف که فرزندان عبدالمطلب را به دندانه های شانه تشبیه کرده و آنها را با یکدیگر مساوی تعبیر فرموده، نکته جالبی هست و آن اینکه هر کس از بنی عباس و غیر آن قیام کند و ادعای عدالت خواهی او گوش فلک را کر کند، نتیجه ای جز مشابه خلفای قبلی نخواهد داشت و همه آنها مساوی هستد در اینکه به نام عدالت قیام کرده، ظلم و ستم را به اوج می رسانند. از این رهگذر هر کس قیام کند و ادعای عدالتخواهی کند، این ادعا ترا فریب ندهد که هر ظالمی به ادعای عدالتخواهی قیام نموده است.

330)
اذا اصبحت وامسیت لاتری فیه اماما من آل محمد فاحب من کنت تحب، و ابغض من کنت تبغض، و وال من کنت توالی، و انتظر الفرج صباحا و مساء .

« اگر در زمانی قرار گرفتی که به امامی از آل محمد (ص) دست نیافتی، هر که را خواستی دوست بدار، و هر که را خواستی دشمن بدار و از هر که خواستی پیروی کن ولی هر صبح و شام در انتظارفرج باش . » [9]

انتظار فرج در عصر غیبت، مرز استواری در عقیده و انحراف از عقیده است، از این رهگذر امر می فرماید که منتظر فرج باشید تا از راه راست منحرف نشوید، آنگاه به مقتضای (الحب فی الله و البغض فی الله) با دوستان خدا دوست، و بادشمنان او دشمن باشید .

331) اذا کان ذلک فتمسکوا بما فی ایدیکم حتی یصح لکم الامر.
هنگامی که آن – غیبت – واقع شود، به آنچه در دست دارید (عقاید حقه) چنگ بزنید تا قضیه آشکار شود و فرمان خدا فرا رسد .

332) یاتی علی الناس زمان یصیبهم فیه سبطه، یارزالعلم فیها کما تارزالحیه فی حجرها. فبیناهم کذلک اذ طلع علیهم نجمهم. فقیل له: فما السبطه؟. فقال: فتره النعاس و الضعف، کونوا علی ما انتم علیه حتی یظلع الله نجمکم .

« برای مردم روزگاری فرا می رسد که همگان دچار تب و لرز می گردند، علم و دانش در آن ایام درهم پیچیده شود، آن سان که مار در لانه خود به دور خود می پیچد. در آن هنگام ستاره آنها طلوع می کند.
گفته شد: مراد از تب و لرز چیست؟!
فرمود: روزهای فترت، که همگان دچار ضعف و سستی می گردند. در آن ایام بر عقاید خود استوار باشید تا خداوند ستاره شما را ظاهر گرداند[11]

333) کذب الوقاتون، وهلک المستعجلون، و نجا المسلمون، و الینا بصیرون ما وقتنا فیما مضی، ولا نوقت فیما یستقبل .
« هر آنکه وقت تعیین کند دروغ گفته است، هر کس شتاب کند هلاك می شود، هر کس تسلیم تقدیر خدا باشد نجات می یابد و به سوی ما گام بر می دارد. ما در گذشته وقتی تعیین نکردیم و در آینده نیز هرگز وقتی تعیین نخواهیم کرد.» [12]

ابوبصیر هنگامی که از امام صادق (ع) در مورد وقت ظهور پرسید، فرمود:
334) کذب الوقاتون!. انا اهل بیت الانوقت!. ابی الله الا ان یخالف وقت المؤمنین .
« آنانکه وقت تعیین کردند، دروغ گفتند: ما اهلبیتی هستیم که وقت تعیین نمی کنیم. خدا اراده کرده است که با هر وقتی که تعیین کنند مخالفت نماید.» [13]

یکی دیگر از اصحاب پرسید: کی این مدت به سر آید که ما راحت شویم؟! فرمود:
335) بلی، ولکنکم اذعتم. فاخره الله .
« آری، چون شما آنرا فاش ساختید، خداوند آن را به تأخیر انداخت .»[ 14]

336) انما هلک الناس من استعجالهم لهذا الامر!. ان الله لا یعجل لعجله العباد. ان لهذا الامر عایه ینتهی الیها، فلوقد بلغوها لم یستقدموا ساعه ولم یستاخروا .
« شتاب مردم برای این کار آنها را هلاك ساخت. خداوند برای شتاب مردم، شتاب نمی کند. برای این امر مدتی هست که باید پایان پذیرد. اگر مدت آن سرآید نه ساعتی جلو می افتد و نه ساعتی تأخیرمی شود.» [15]

امام صادق (ع) خطاب به یار وفادارش« محمد بن مسلم » فرمود:
337) ان قدام القائم علامات تکون من الله عزوجل. فقال: و ماهی؟. قال قول الله عزوجل: (ولنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع، و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، و بشر الصابرین)
ولنبلونکم: یعنی المؤمنین، قبل خروج القائم، بشیء من الخوف: من ملوك بنی فلان فی آخر سلطانهم، و الجوع: بغلاء اسعارهم، و نقص من الاموال: بکساد التجارات و قله الفضل، و نقص من الانفس: موت ذریع، و نقص من الثمرات: قله ربع ما یزرع، و بشر الصابرین: عند ذلک بتعجیل خروج القائم. و ذلک بعد فتنه صماء صیلم، یسقط فیها کل ولیجه و بطانه. فیثب الجار علی جاره فیضرب عنقه. فالزموا الارض ولاتحرکوا یدا ولا رجلا .


« پیش از قیام قائم (عج) نشانه هائی است که خداوند آنها را ظاهر خواهد ساخت. محمد بن مسلم پرسید: آنها چیست؟ فرمود: آنها را خداوند چنین بیان فرموده است: (و شما را به سختیهائی چون ترس و گرسنگی و نقصان اموال و مرگ و آفات زراعت آزمایش می کنیم و صبرپیشگان را بشارت ده) [16]
ولنبلونکم: یعنی امتحان می کنیم شما مؤمنان را قبل از خروج قائم (عج)
بشی ء من الخوف: یعنی به وسیله پادشاهان بنی فلان، در آخر سلطنت آنها .
والجوع: یعنی با گران قیمتها
ونقص من الاموال: یعنی با کسادی تجارت و کمی درآمد
والانفس: یعنی با مرگ های پیاپی و ناگهانی
والثمرات: یعنی با کمی رشد زراعت
و بشر الصابرین: یعنی نوید بده در آن زمان صبرپیشگان را با ظهور قائم (عج) و آن بعد از یک فتنه سخت و کمرشکن است، که هر دوستی و خویشی را در هم می ریزد. همسایه به همسایه اش هجوم برده گردنش را می زند. در چنین روزگاری به زمین بچسبید و دست و پای خود را تکان ندهید[17]

338) وخوف یشمل اهل العراق و بغداد، و موت ذریع فیه، و نقص فی الاموال و الانفس و الثمرات، و قله ربع لما یزرع الناس .
« ترسی اهل عراق و بغداد را احاطه می کند، و مرگی ناگهانی و پیاپی در آنجا شایع می شود و کمبود در اموال، اشخاص و میوه ها ظاهر می شود و زراعت مردم کمتر رشد می کند[18]
" یوم الخلاص جلد یک بخش حیرت "


مطالب مرتبط با این بحث :
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
تسلیت بر صاحب عزا
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
او در میان ماست !
غیبت طولانی است برای خالص سازی
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
سیمای حضرت مهدی (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !
شش نشانه قائم (ع) از پیامبران
دوران فترت مشخص است ... !

مطالب دیگر وبلاگ :

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.