امام زین العابدین (ع) می فرماید :
256) ان للقائم منا غیبتین، احداهما اطول من الاخری. اما الاولی فسته ایام، وسته اشهر، وست سنوات. و اما الاخری فیطول امدها حتی یخرج من هذا الامر اکثر من یقول به، فلا یثبت علیه الا من قوی یقینه، و صحت معرفته، و لم یجد فی نفسه حرجا مما قضینا، وسلم لنا اهل البیت.
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
« برای قائم ما دو غیبت است که یکی از آنها طولانی تر از دیگری است که غیبت اولی او شش روز و شش ماه و شش سال طول می کشد، اما دومی به قدری طول می کشد که بیشتر کسانی که به غیبت او ایمان داشتند از اعتقاد خود بر می گردند، فقط کسانی بر اعتقاد خود استوار می مانند که یقین محکم و شناخت صحیح داشته، تسلیم ما اهل بیت باشند و سخنان ما بر آنها گران نباشد. » [19]

کسی که از منبع وحی بیگانه باشد هرگز نمی تواند این چنین قاطعانه از آینده دور و از حوادث شخصی سخن بگوید، و کسی که ایمان استوار نداشته باشد هرگز در برابر چنین بزرگوارانی تسلیم نخواهد شد و داوری آنها بر او گران خواهد بود.

اما در مورد مدت غیبت اولی، آورده اند که: در شش روز اول، فقط خواص اهل بیت از آن آگاه شدند، و در شش ماه اول فقط خواص شیعه از ولادت حجت خدا مطلع شدند، و در مدت شش سال (تا وفات پدرش) گروه فراوانی از شیعیان از ولادت آن حضرت مطلع شده، به افتخار دیدارش نائل شدند، حتی برخی از دشمنان نیز او را دیدند، تا حجت بر آنها تمام شود. [ 20]

257) فی القائم منا سنه من سنه انبیاء: سنه من نوح، و سنه من ابراهیم، و سنه من موسی، و سنه من عیسی، و سنه من ایوب، و سنه من محمد. فاما من نوح فطول العمر. و اما من ابراهیم فخفاء الولاده و اعتزال الناس، و اما من موسی فخفاء الولاده و دوام خوفه و تعب شیعته من بعده مما لقوا من الاذی و الهوان الی ان اذن الله بظهوره و ایده علی عدوه. و اما من عیسی فاختلاف الناس فیه حتی قالت طائفه: ما ولد، و قالت طائفه: ولد وقتل و صلب، وقالت اخری: ما زال حیا یرزق. و اما من ایوب فالفرج بعد البلوی. و اما من محمد فالخروج بالسیف و الرعب، و قتل اعداء الله و اعداء رسوله، و الجبارین و الطواغیت، و انه لا ترد له رایه.

« در قائم ما شش نشانه از شش پیامبر است:
نشانه ای از حضرت نوح، نشانه ای از حضرت ابراهیم، نشانه ای از حضرت موسی، نشانه ای از حضرت عیسی، نشانه ای از حضرت ایوب و نشانه ای از حضرت محمد (ص)
-    اما نشانه اش از حضرت نوح طول عمر اوست.
-    اما نشانه اش از حضرت ابراهیم، تولد پنهان و گوشه گیری او از مردمان است.
-    اما نشانه اش از حضرت موسی، مخفی بودن ولادت و استمرار بیم او و شیعیانش و تحمل سختیها و رنجها از دشمنان است تا روزی که فرمان ظهور صادر شود و بر دشمنان چیره گردد.
-    اما نشانه اش از حضرت عیسی، اختلاف مردم است در حق او، که گروهی می گویند: متولد شده، گروهی می گویند: متولد شده و کشته شده و به دار آویخته شده است. و گروهی می گویند: زنده است و در نزد پروردگارش روزی داده می شود.
-    اما نشانه اش از حضرت ایوب، فرج بعد از شدت و گشایش بعد از گرفتاری است.
-    و اما نشانه اش از رسول اکرم (ص)، خروج او شمشیر به دست و رعب او در دل دشمنان، و کشتن دشمنان خدا و رسول (ص) و ستمگران و طاغوتها است. و اینکه هرگز پرچم او – شکست نمی خورد – و بر نمی گردد.
» [21]


258) فیه سنه من یونس بن متی، رجوعه من غیبته و هو شاب بعد کبر السن. و فیه سنه من یوسف. و هی غیبته عن خاصته و عامته، و اختفاوه عن ابیه و اخوته مع قرب المسافه .
« در او نشانه ای از یونس بن متی است، و آن بازگشت او بعد از غیبت در سن جوانی است در حالیکه سن او بالا رفته است. و در او نشانه ای از حضرت یوسف است و آن مخفی شدن او از دور و نزدیک، حتی از پدر و برادران با آن نزدیکی مسافت است.» [22]

259) غیبته کغیبته یوسف، و رجعته کرجعه عیسی الذی انکر الکتیرون کونه حیا. و اختلاف الامه فی ولادته کاختلاف الناس فی موت عیسی.
« غیبت او چون غیبت یوسف، و رجعت او چون رجعت عیسی است، که بسیاری از مردمان زنده بودن او را انکار کرده اند. و اختلاف امت در ولادت او چون اختلاف دیگران در وفات عیسی است.» [23]

امام باقر (ع) می فرماید :
260) اشالونا، فان صدقناکم فاقروا، و ما انتم بقاعلین !. اما علمنا فظاهر. و اما ابان اجلنا الذی یظهرفیه الدین حتی لایکون بین الناس اختلاف، فان له اجلا من ممر اللیالی و الایام. اذا اتی ظهر و کان الامر واحدا .

« از ما بپرسید، آنچه ما به شما گفتیم – که صد البته راست خواهیم گفت – به آن اعتراف و اقرار کنید، که میدانیم چنین نخواهید کرد !
دانش ما بسیار روشن و آشکار است و اما فرا رسیدن دولت ما که در آن دین آشکار خواهد شد و اختلافی در میان مردم نخواهد بود، برای آن مدتی تعیین شده است که باید شبها و روزها بگذرد تا صبح دولتمان بدمد و حق آشکار و امر یکی شود.» [24]

در این حدیث شریف از حکومت واحد جهانی سخن رفته، که مرزهای جغرافیائی در هم ریخته، پرچمهای رنگارنگ برچیده شده، در سراسر جهان فقط یک دین اسلام حکومت خواهد کرد، و برفراز گیتی فقط یک پرچم- پرچم توحید – در اهتزاز خواهد بود، و در چهارگوشه جهان فقط یک قانون اساسی قرآن به رسمیت شناخته خواهد شد.

امام صادق (ع) می فرماید:
261) الامام کالشمس الطالعه المجله بنورها العالم، وهی فی الافق بحیث لاتنالها الا یدی و الابصار.
« امام، چون خورشید فروزان است، که با نور خود جهان را شکوه و جلال می بخشد، و خود در افق است که دستها به او نرسد و دیده ها او را نتواند دید.» [25] 

آری ای امام به حق ناطق، جعفر صادق (ع)! فرزند تو خورشید درخشانی است که جهان را شکوه و جلال بخشیده، و خود از تیررس مردمان به دور است. حتی شهباز اندیشه نیز به اوج فضائل شما نمی رسد و طائر تیز پرواز فکر بشری برفراز قله عظمتهای شما پر نمی زند.
هنگامی که دیدگان ما به آن مهر تابان خیره شود، جز نور و درخشندگی آن نتواند دید، درست همان مقدار که در نیمروز از قرص خورشید تواند دید. به این امید زنده ایم که دوران هجران به سر آید و روزگار وصال فرا رسد و دیدگان به سوی آن خورشید امامت و احیاء کننده تعالیم رسالت دوخته شود.
خدای بشکند دستی را که به تو جز نیکی اراده کند، خدای کور کند دیده ای را که جز به چشم ارادت به سوی تو بنگرد. آمین.

از امام صادق (ع) پرسیدند: آیا به هنگام ولادت دیده می شود؟ فرمود :
262) بلی والله لیری من ساعه ولادته الی ساعه وفاه ابیه، ثم یغیب فی آخر یوم الجمعه لثمان خلون من ربیع الاول سنه ستین و مئتین.
« آری، به خدا قسم، از روز تولد تا روز وفات پدرش دیده می شود، آنگاه از آخرین ساعات روز جمعه هشتم ربیع الاول سال 260 غائب می شود.» [26]

آری کجا دیده شده که یک انسان از یک پدیده ای که بیش از صد سال بعد روی خواهد داد، این چنین قاطعانه خبر دهد، آنگاه سال، ماه، روز و حتی ساعت آن را صریحا اعلام نماید؟! جز کسی که از سرچشمه وحی الهام بگیرد، و آن به خاندان عصمت و طهارت انحصار دارد.
کسی که از منع وحی سرچشمه نگرفته باشد، چگونه می تواند این چنین رویدادهای مربوط به یک قرن بعد را دقیقاً و صریحاً اعلام نماید. آنهم به قدری دقیق که گوئی خود روز شهادت امام حسن عسکری (ع) در سامرا بوده و رویدادها را با چشم خود دیده است! در صورتیکه به هنگام صدور این روایات پدر و پدربزرگ آنحضرت به دنیا نیامده بود!. که بدون تردید از منبع وحی سرچشمه گرفته است.

263) ان الله اجل و اعظم من ان یترك الارض بغیر امام عادل .
« خدا بزرگتر و بزرگوارتر از آنست که روی زمین را بدون امام عادل بگذارد .» [27]

264) ان الله لم یدع الارض بغیر عالم، ولولا ذلک لم یعرف الحق من الباطل .
« به راستی خدا روی زمین را هرگز بدون عالم نگذاشته است، وگرنه حق از باطل شناخته نمی شد.» [28]

265) لو کان الناس رجلین. لکان احدهما الامام
« اگر در روی زمین فقط دو نفر باقی باشد، یکی از آنها امام است .» [29]

266) لو بقی اثنان لکان احدهما الحجه علی صاحبه .
« اگر فقط دو تن بماند، یکی از آنها بر دیگری حجت است .» [30]

267) اعرف امامک، فانک ان عرفته لم یضرك تقدم هذا الامر اوتاخر.
« امامت را بشناس، که اگر امام خود را بشناسی دیر یا زود شدن آن ترا ضرر نمی رساند .»

268) انما هی محنه من الله عزوجل امتحن بها خلقه.
« که آن امتحانی است که خدای تبارك و تعالی بندگان خود را به آن آزموده است .» [31]

269) ان له غیبه یخاف فیها علی نفسه. فهو المنتظر و هو الذی شک فی ولادته، فمن الناس من ولد قبل وفاه ابیه بسنین. غیر ان الله تبارك :  یقول: ما ولد، و منهم من یقول: ولد، و منهم من یقول و تعالی احب ان یمتحن قلوب الشیعه، فعند ذلک یرتاب المبطلون.

« برای او غیبتی است که در آن بر جان خود ترسناك است، و او منتظر است  که انتظارش را می کشند و او امامی است که در ولادتش شک و تردید می کنند، برخی گویند: به دنیا نیامده، برخی گویند: دیده به جهان گشوده، جز اینکه خدا می خواهد بندگان خود را بیازماید. که گروه باطل در آن زمان به شک و تردید می گرایند.» [32]

270) اذا بلغکم عن صاحبکم غیبه !.  ان لصاحب هذا الامر مرغیبه، فلیتق الله عبد، و لیتمسک بدینه فلا تنکروها. اذا اذن الله فی الخروج خرج .

« برای صاحب این امر غیبتی هست، پس هر بنده ای از خدای خود تقوی پیشه کند، و به دین خدا چنگ بزند. هنگامی به شما گفته شود که امامتان غائب شده، تکذیب نکنید. هنگامی که خدا اجازه ظهور دهد ظاهر خواهد شد.» [33]

271) ان الله عزوجل ابی الا ان یجری فیه سنن الانبیاء فی غیباتهم، و انه لابد من استیفاء مدد غیباتهم. ان سنن الانبیاء علیهم السلام بما وقع من الغیبات الجاریه، فی القائم منا اهل البیت، حد والنعل بالنعل و القده بالقده .

« خدا اراده نموده است که سنت انبیاء را در غیبتهایشان در مورد او نیز جاری سازد. و ناگزیر باید مدت غیبتهای پیامبران به پایان رسد، که همه سنن پیامبران مو به مو در قائم ما اهلبیت نیز جاری خواهد بود.» [34]

272) انه لیس احد منا یشار الیه بالاصابع، و یمضغ بالالسن، الامات غیظاً اوحتف انفه. ولذلک کانت الغیبه.
« کسی از ما نیست که با انگشت به سوی او اشاره شود و زبانزد مردم گردد، جز اینکه کشته شده یا غصه مرگ می شود. و به همین دلیل غیبت مقدر شده است. » [35]

امام صادق (ع) در تفسیر آیه شریفه: ان اذری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، الا من ارتضی من رسول [ 36] فرمود:

273) یخبر رسوله الذی یرتضیه بما کان من قبله من الاخبار، و ما یکون بعده من اخبار القائم (ع) وغیره.

« پیامبری را که بپسندد به او از اخبار پشینیان و از رویدادهای آیندگان، از اخبار قائم ما و غیر آن  خبر می دهد.» [37]

و در تفسیر آیه شریفه« فلا اقسم بالخنس، الجوار الکنس » [38 ] فرمود:

274) انه امام یخنس فی زمانه، عند انقطاع من علمه عند الناس، سنه ستین و مئتین، ثم یظهر کالشهاب الثاقب یتوقد فی اللیله الظلماء فمن ادرك ذلک قرت عینه.

« این آیه در حق امامی است که در زمان خود از دیده ها ناپدید می شود و در سال 260 اطلاعات  مردم از او قطع می گردد، آنگاه چون ستاره ای درخشان ظاهر می شود و شب تاریک را با نور خود روشن می سازد. هر کس زمان او را درك کند، چشمش روشن می شود.» [39]

نزدیک به این مضمون از امام باقر (ع) نیز روایت شده است، جز اینکه در روایت امام باقر (ع) چنین آمده است:

275) ثم یبدو کالشهاب الثاقب یتوقد فی اللیله الظلماء، معه ذخائر الانبیاء
« سپس چون ستاره درخشان ظاهر می شود که شب تاریک را روشن می سازد، و ذخیره های پیامبران با اوست.» [40]

تعبیر« شهاب ثاقب » در سخنان رسول اکرم (ص) و امامان اهل بیت (ع) در خصوص حضرت ولی عصر(عج) بسیار به کار رفته است، و شاید عنایت بیشتر به این تعبیر اشاره باشد به اینکه ظهور آنحضرت در عصر فضا خواهد بود که هر سفینه و هواپیمائی چون« شهاب ثاقب » به سوی زمین فرود میآید. این تعبیر در مورد جنگ های آنحضرت نیز به کار رفته است.» [41 ]مطالب مرتبط با این بحث :

نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)

تسلیت بر صاحب عزا
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
عصر غیبت عصر حوادث و امتحان !
او در میان ماست !
غیبت طولانی است برای خالص سازی
عمل خلاف قلب ما شیعیان !
آن مهربان که قبل از فرمان بدیگران, خود عمل میکند !
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
سیمای حضرت مهدی (عج)
نامه ای از حضرت ولی عصر (علیه السلام )
حضرت امام عصر (ع) و توضیح امر الهی
پایان سفارت و آغاز اجتهاد !


مطالبی دیگر از وبلاگ ما :

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.