ساری(گاهنوشتهای محمود زارع): موشی در خانه صاحب خانه مزرعه تله موش دید! بمرغ و گوسفند و گاو خبر داد ! همه گفتند: تله موش مشکل توست بما ربطی ندارد ! ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار را گزید ! از مرغ برایش سوپ درست کردند ! گوسفند را برای عیادت کنندگان سر بریدند ! گاو را برای مراسم ترحیم کشتند و در این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه میکرد و به مشکلی که بدیگران ربط نداشت فکر میکرد!
... نیک بدانیم که همه چیز به همه چیز ارتباط دارند... و سرنوشت همه ما بهم گره خورده است و این تنها انسانهای سطحی نگر هستند که بفکر مشکل دیگران نیستند...یادم آمد فرموده حکمت آمیز پیامبر عظیم الشان ما که : کسی که صبح کند و اهتمام به امور مسلمین نداشته باشد , مسلمان نیست !
درخانه اگر کس است ؛ یک حرف بس استتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.