ساری گاهنوشتهای محمود زارع:... یا باید در این فضا آنقدر قوی باشی که کسی جرات نکند بتو و کشورت و مردمت و افراد منتسب بتو نگاه چپ کند ! و اگر هم احمقی جسارتی کرد درسی داده شود که دیگران دیگر هوس تکرار اعمال مشابهی را ننمایند ...
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
... حالا بهر دلیلی وقتی اوضاع اینجوری نیست , لااقل از امکاناتی که داریم میتوان و باید پاسخ متناسبی را داد . چگونگی و روشهای امر موضوعیست که باید بررسی و حسب مورد اجرا شود. کمترین کار ممکن این است که کمترین اعتمادی بدانها نشود بخصوص با رژیم حاکم که سردسته و حلقه اطرافیانش خواب احیاء امپراطوری عثمانی را هم می بینند ! حزب متوهمی که وقتی رویاهای بزرگی را در سر می پرورانند و ارزوهای طول و درازی را هم دارند ؛ در زمانی که کوتوله و کوچک باشند بسیار خطرناکترند و پیرامونیان از شرشان کمتر در امان میمانند ! اینان در بسیاری از اهداف خویش چون توفیقی نداشته اند بنوعی عقده ای شده اند و در پی ماجراها فعالانه شرکت میکنند و حتی با ماجراسازی منافقانه مشی میکنند ...

این حزب کاش دم از دین و عدالت نمیزد چون رژیم های این چنینی بدلیل درک ناقص و انحرافی از اسلام وقتی احساس اقتدار کنند از دشمنان هم خطرناکتر میشوند و بخصوص برای اجتماعات شیعی و علی الخصوص کشوری چون ایران همچون سمی در ارگان منطقه در درازمدت کارکردهای مخربی خواهند داشت لذا استراژی روابط با اینگونه از رژیمها بر مبنای احتیاط کامل با بن مایه بی اعتمادی پی ریزی شود و اصلا هم لازم نیست اعلام شود ولی خوشبینی و ساده دلی در تعامل با اینان کاری احمقانه خواهد بود ... من حالا قصد بررسی و ارائه نظر بنحو مستوفائی را ندارم ولی خواستم بنحو کلی به اصل مورد اشاره بکنم و ماجراها هم آنقدر زیاد است که برای هر ذهن عادی هم قابل درک که ترکها در منطقه هیچوقت برای کشوری مانند ایران همسایه خوبی نبوده و نخواهند بود بلکه برای دیگر همسایه ها هم , هم ! ... خیلی هم زود زیر قول و قرار های خود را زده بنحوی که میتوان گفت از افشاء رفتار منافقانه خویش در ادامه ابایی هم ندارند و پس میتوان آنان ر بخیانت هم متهم کرد !

نوعی رفتار کفتارمنشانه ای را از اینان می یینم که ... بر توله کفتار رژیم سیاسی و منافق منطقه بایست بدلیل همسایگی هم حساسیت بیشتری داشت و ... خلاصه دولت ترکیه چه رژیم حاکم فعلی و چه گروه های دیگر با گرایشات قومیت و نژادپرستی و ... هیچوقت هیچ صداقتی را در ارتباط با هیچ کشور و یا گروه یا فردی را نداشته و بشدت غیر قابل اعتماد میباشند ...

بیچاره مرحومه سرنا شیم که خدایش رحمت کند ... دستگاه امنیتی این رژیم خبیث با راپورت و تحریک و هماهنگی عوامل صهیونیستی که بر عکس ادعای دیکتاتور راس این حزب بر ناسازگاری با اسرائیل کاملا در هماهنگی و ارتباط با هم هستند , این مرحوم را با صحنه سازی بقتل رسانده تا بلکه چند هدف را همزمان تعقیب کنند !! 
فروغ
.... نظر من این است که با خودشان مانند خودشان باید برخورد کرد؛ درست مانند خودشان ! حتی در برخورد با دولت - نه ملت - پاکستان هم همینطور ! بجای برخوردهای رسمی و دیپلماتیک که برای ظاهر مساله چاره ای نیست ولی بایستی همانند روشهایی که آنها دارند با آنها برخورد کرد و حتی اگر لازم شد برای حفظ منافع ملی و حفظ مردم کشور و حفظ وجه و اقتدار کشور عینا همانند خودشان بلکه قویتر با آنان برخورد کرد ! ( 28 مهر م . زارع )


توضیح : یادداشتی بود که پدر وقتی ماجرای قتل این خبرنگار را شنید خیلی ناراحت شد و مطلبی را نوشت که بخشی از قسمت هایش را در این پست منتشر کردم ( فروغ )

بخوانید :
...
علفهای هرز دنیای ژورنالیست.عارف کسگین ( یک شوونیست ترک )مطالب دیگری از وبلاگ :

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.