رژیم صهیونیستی و معیار حق و باطل !
ساری (گاهنوشتهای محمود زارع)قصد ندارم خیلی موسع و پر متن و حاشیه مطلب بنویسم ولی داشتم به اخبار منطقه نگاه میکردم و تاسفی که برای مردم و بخصوص شهدای مصر و تونس بر من عارض شده بود. این مردک ابوالغیظ یا هر کوفت دیگه که اگر باز اینان بخواهند چهره باشند که فاتحه همه چی را در مصر باید خواند و یا در تونس بنحو دیگری همین وضعیت جاری است. بنظر من اصلا این مهمترین راهبرد غربی ها برای مصادره حرکت آزادیخواهانه مردم عرب منطقه است. عرب ها باید هشیار باشند که غربی ها فقط پالان شاه و شاهک های نوکر و رعیت خود را عوض کردند والا آن موجود ! همان است که بود! بگذریم اگر مردم کوتاه بیایند و کار اعوان و انصار نوکران قبلی را کاملا پاکسازی ننمایند اصلا بنظرم بروزگار بدتری دچار خواهند شد و چه زود باید فاتحه خیزش خود را بخوانند و حسرتی دردناک را با تمام وجودشان باید حس کنند. خواستم در همین خصوص بگویم که در شرائط فعلی این اسراییل هست که معیار حق و باطل شده است! درست همانطور که شیطان در کار خلقت آدمی بنوعی معیار سره از ناسره - خواه ناخواه - میباشد. برای توضیح کاملتر موضوع بهتره از یک جایی شروع و بجایی مشخص هم ختم بکنیم و گرنه مانند اغلب مواقع یک نوشته کشکولی در آخر کار بیرون خواهیم داد که .. :

مکر خدا را بوضوح دیده ایم : ( مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین )
ملک عبدالله و مبارک دو نوکر خاص غرب و غربی ها ملک عبدالله اردنی:
این نوکر دو رگه غرب زائیده هم مانند قطعا دیر یا زود در دام مکر الهی گرفتار آمده و بسرنوشتی بدتر از حتی مبارک دچار خواهد شد ؛ انشاء الله . باید خیلی آرام و مطمئن نباشد که قطعا هم نیست . تعجب از کار خداست که می بینیم با حوادث کوچکی که احدی فکرش را هم نمیکرد خیلی ها را بدبخت و بدعاقبت خواهد کرد و کرده است. چه کسی فکر میکرد که اولا اینهمه حادثه در اوج اقتدار دیکتاتورها در عرض کمتر از ماهی بروز نماید و مانند ویروس انتقامجوی ماموریت داری بطور سریع الرشد دامن همگی را بنوعی بگیرد و خواب و خیال دیکتاتورهای نوکر اجانب را بگیرد؟! ثانیا نقطه عزیمت  بهزیمت کشاندن این دیکتاتورها را حوادث خاص و آنهم در مقیاس کوچک حتی فردی قرار دهد و بآتش کشیدن یک جوان بستوه آمده تونسی از تبیعض و بیعدالتی اقتصادی آنهم در اشتغال و بیکاری را شروع جریانی قرار دهد و نقطه تحریک همه بغضهای فروخفته و خاموش اما متراکم شده مردمی که تا دیروز هورا می کشیدند , را وصل به همین موضوع نماید ؟! البته جان انسانها را خالق همین انسانها گرامی داشته که حتی به تندی و تهدید کشتن حتی یکی از همین انسانها - مخلوقات - را معادل و مساوق با کشتن تمامی انسانها و مخلوقات خودش دانسته است ( ... فکانما قتل الناس جمعیا .... ) . پس خدا را بر قتل و جان و آبروی خلقش غیرتی است که حق دارد جهانی را بتقاص جانی - حتی جانی معمولی - بمجازات بگیرد! جان و مال و آبروی خلق الله را جان و مال و آبروی خود خدا بدانید و بدانیم !!! دست انتقام خدا را هم دیگه باید کور بود و ندید ! پس بر مبنای قاعده قرآنی تمامی جنایتکاران نوکرصفت منطقه که سالهاست مستقیم و غیرمستقیم باعث قتل و ترور خلق الله از صغیر و کبیر میشوند را باید در همین روزها در پنجه عدالت خداوندی ببینیم انشاء الله و کاش نوبت رژیم آدمکش صهیونیستی جلو افتد و در عمرمان شاهد و ناظر خشم خداوندی بر این جانیان باشیم. آمین
پس دیگر شاهان و دیکتاتوران کوچک و بزرگ منطقه و حتی تمامی مناطق دنیا دیر یا زود باید منتظر حوادثی بظاهر کوچک - اما اکثرا غیر قابل پیش بینی - باشند تا همان حادثه مبنا و نقطه عزیمت هزیمتهای آنان و اعوان و انصارشان باشد. راحت نخوابند مگر آنکه بجای نوکری بیگانگان نوکری و خدمه ملت و مردم خودشان باشند !
هر انسانی اجلی دارد ( مسمی و غیر قطعی ) اقوام و گروهها و دولتها هم اجلی دارند مسمی و معلق ! خود قرآن کریم هم اجل مسمی را تنها بفرد اختصاص نداده بلکه اتفاقا آنرا باجتماعات هم تعمیم داده است که توصیه میکنم به این پست رجوع کنید تا تفاوت اجل مسمی و معلق را برای فرد و اجتماع ملاحظه فرمایید.
     از آنجور حرفا : یادم نمیرود که شنیده ام و بر من تاملات بسیاری رفت که خدا را تقارنی انداخته است بین گردش و دوره جغرافیایی با احوالات فردی و اجتماعی و کوچکترین این دوره ها بین 30 تا 40 سال میباشد و در راس هر سی تا چهل سال گردشی را در اوضاع و احوال جهان و جان وجود دارد که این حرف از آنجور حرفهاست که باشاره باید گفت و گذر کرد!

توسنی کردم ندانستم همی ... کز کشیدن سختتر گردد کمند :
ژنرال معمر قذافی که گفته میشود یک فرد روان پریش خودشیفته و تقریبا دیوانه هست میخواهد ثابت کند که با بقیه فرق دارد و بقول ما مازندرانی ها ( ونه دره تنگلی بالاییه ) تا کجا میخواهد بقول خودش مقاومت کند ؟ بقول آن شاعر اول سخت گرفت و بمرگ گفت تا ملت را بتب راضی کند اما نفهمید که با این توسنی کردن شاید هول و ولایی بدل بعضیها بریزد و چند صباحی بیشتر بماند اما مکر خدا را چه کند که کمند مکر الهی در پس این توسنی ها بدور گردنش کشیده تر و سخت تر گشته و دیر یا زود خفه اش میکند !
مردک دیوانه را ببین که به چه خزئبلات گویی هایی افتاده است , شنیده ام که جایی گفته : مردمی که قذافی را دوست ندارند حق زندگی ندارند !!! ... با معترضان به شکل مسلحانه روبرو شوید...حتی شنیدم که گفته برقصید و بخندید چون قذافی در میان شماست !؟!!
الآن که از این مضحکه بازی روانی کاری از پیش نبرد شروع کرده به تحریک مردم که این بیگانگانند که دشمن لیبی هستند و با فرافکنی حالا بفکر مبارزه با آمریکا و ... افتاد و میگوید : ما مبارزه خواهیم کرد و دشمنان را شکست می‏دهیم. و ما قدرتی هستیم که شکست نمی خوریم و هر گونه اقدام خارجی را همانند اقدام‌های گذشته شکست خواهیم داد. و از بس مردم خاورمیانه از آمریکا نفرت دارند تلاش کرده تا پای آمریکا را بمیان بکشد که : آمریکا هم نمی‏تواند با بمباران ما را شکست دهد. و با این ترفندها میخواهد به بدنه ملت بفهماند که وی مستقل و غیروابسته به آمریکاست و این آمریکاست که خرابکاری میکند اما چقدر حماقت که نمیداند تازه آمریکاییها بعد از دو هفته کشتار دیگر دیدند آبرویشان برباد شده شروع کردند به نق و نوق تا از قافله عقب نمانند. حتی تلاش میکند با تحریک حس ناسیونالیستی مردم بلکه طرفی ببندد و میگوید : لیبی هنوز قلب کشوهای جهان سوم است و هرگونه حمله‏ای را پاسخ می‏دهد.... ولی همه اینها دیگر دیر شده و قذافی باید برود و دیگر آن ابهت و آن تبختر و آن هول و هراس و ابهت وی و حکومتش شکسته و هیمنه اش در هم ریخته و در واقع این خودش بود که با بی توجهی به خواست ملت مظلوم و مسلمان لیبی هیبت و هیمنه خود و حکومتش را شکسته و مردم بفاصله حتی یکی دو هفته از این رو به آنرو شدند و این همان وضعی است که وی و اکثر احمق های مانند وی نمی فهمند و در واقع نمیخواهند بفهمند که مردم - اگر خدا بخواهد - یک شبه میتوانند ره صدساله را هم بپیمایند !

رابطه با اسراییل و برسمیت شناختن آن ؛ یعنی که هیچ کاری نشده و مردم بیهوده کشته دادند:
از جمله اشتباهات سران کشورهای عربی این بوده و هست که بجای اتکاء بمردم خودشان متاسفانه متکی به کشورهای بیگانه میشوند. اینان برای استمرار حاکمیت خود با طبقه بندی مردم خودشان بپرورش تعدادی از نیروهای امنیتی و خاص نموده و با سازماندهی و دادن کنترل مناصب کلیدی بدست آنان در داخل تنها به این دسته از نیروها متکی میشوند یعنی اصالتا وابسته به قدرتهای بیگانه و در داخل تنها به اقشاری از مردم تکیه میکنند که آنها صرفا تا زمانی که بر سر کار و قدرتند همراهند. مبارک از جمله شاخص ترین رهبران عربی بود که متاسفانه بشکل بسیار زننده ای نسبت بملت خود سختگیر و تند و عبوس بود اما در برابر بیگانه کرنش بسیاری داشت و فی الواقع یک نوکر بتمام معنا برای اجنبی بود و این مساله نه آنکه تنها دلیل عدم مشروعیت وی بلکه عامل مهمی برای نفرت مردم مصر بود نمونه بارزش رابطه خاص وی با صهیونیستها را میتوان شاهد آورد. زشت ترین تعاملات را وی و اعوان و انصار وی در زمان جنگ صهیونیستها با فلسطینیان در پیش گرفته بودند که حقیقتا حماقت هم حتی حدی دارد و اینگونه آشکارا سختگیری بر مردم مظلوم و تحت بمب و آتش و شرکت در محاصره آنها از سوی وی و رژیم کثیف وی و بخصوص عنتربازیهای وزیر خارجه اش که متاسفانه مردم باید بعنوان نفر دوم خائنین بمصر با وی برخورد میکردند که نکردند لکه ننگی بود بر دفتر سیاست آن رژیم ضد مردمی و فرعون منش . درسی که مردم منطقه باید از وقایع خاورمیانه بگیرند بخصوص درباره تداوم خواسته های بحق و مشروع خود میباشد صرف کنار رفتن فرد و افرادی مثل مبارک و بن علی نمیتواند مقرون بصرف و صلاح مردم باشد بلکه باید از همان ابتداء خواهان تغییر کل نظام و سیستم شده و بخصوص محاکمه کل عوامل رژیم که آنقدر امیدوار نباشند که با رفت و آمدهای غربی ها و بیگانگان تنها چهره ای را عوض کنند ولی سیستم را نگه بدارند. این مساله فوق العاده برای ادامه حرکتهای مردمی در منطقه مهم میباشد. مسئولیت تداوم خواسته های مردمی مهمتر از مسئولیت براندازی این رژیمهای خودکامه و ضدمردمی بصورتی که در مصر و تونس شاهد بوده ایم میباشد. صرف داشتن رابطه با اسراییل آنهم بعد از اینهمه مقاومت و آن کار بزرگ خود معیاری است که همه تلاشها و همه کشته ها یعنی هیچ !!
رژیم وهابی عربستان و آمریکا در اعمال سیاستهای جنایتکارانه در منطقه با هم شریک و همکارند.
لازم نیست که خیلی بذهن و ضمیر خود زحمت بدهید تا متوجه شوید که عربستان با این حساب دوست اسراییل حساب میشه عربستان فی الواقع دو نوع کمک برژیم صهیونیستی همزمان ارائه میدهد اول بخاطر همکاری همیاری و امربری آمریکاییان در منطقه که همه میدانیم آمریکا همون اسراییل بزرگتر در نقشه جغرافیایی جهان است و دوم بدلیل تجهیز و پشتیبانی گروههای تروریست در منطقه که صرفا ماموریت آنها ترور و خرابکاری افراد و اجتماعاتی است که با اسراییل مخالف و درگیرند. خرابکاریهای در عراق و چند نقطه دیگر بهمراه سرکوب جنبشهای ضد دیکتاتوری شیعی در جنوب یمن و بحرین و سنگ اندازی در لبنان و کار حزب الله لبنان دقیقا خدمات شایان عربستان با همکاری امارات و بخشهای عمده پلیس امنیتی پاکستان به آمریکا و بالتبع اسراییل میباشد. بزرگترین جشن و شادی مردم مظلوم خاورمیانه و مسلمانان دنیا و نیز غم و یاس اسراییل و آمریکا زمانی خواهد بود که رژیم وهابی عربستان بسرنوشتی مانند مبارک و قذافی دچار شده و فرو بپاشد. حکومت جهنمی ثروتمندی که تمامی جنایتکاران عقیدتی مانند سلفی ها و وهابی ها پشتگرم به حمایتهای آنند. ولی با این اوضاع و احوال امکان تسریع در فروپاشی این رژیم دور میباشد.رژیمی که دهان مردمش را حتی دشمنانش در جای جای عالم را با دلارهای بیشماری می بندد.

     کشور ما نیز میتوانست تحت این شرائط کمکهای غیرمستقیم شایانی بفروپاشی رژیمهای خودکامه منطقه بنماید که اگر این دعواهای لفظی و درگیریهای سیاسی دامن زده نمیشد و تلاش بر حفظ یکپارپکی داخلی بیشتر میشد نه آنکه بهر بهانه ای هی بخواهیم مترصد انتقامکشی از رقبا باشیم که متاسفنه فرصتهای طلایی را داریم از دست میدهیم . مهمترین فرصتها را افرادی از ملت ایران گرفتند که دانسته یا نادانسته رویکردهای درگیری داخلی را در این اواخر شدت بخشیدند.
این مطلب قبلا در وبلاگ مسدود شده در بلاگفا وجود داشت که بدلیل انتقال مطالب از بلاگفا به میهن بلاگ آمار و مطالب و تاریخ و مناسبت , شاید متفاوت از بقیه باشد.
ارسال در تاریخ چهارشنبه یازدهم اسفند 1389 توسط محمود زارعتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.