فصل (69): (ظهور باطن ولایت در عصر حضرت مهدى علیه السلام )
ساری,گاهنوشته های محمود زارع:اى عزیز! در مقصد الاقصى آورده است كه : شیخ المشایخ شیخ سعد الدین الحموى مى فرماید كه : هر دو طرف جوهر اول را در این عالم دو مظهر مى باید كه باشد. مظهر این طرف كه نامش نبوت است خاتم انبیاست ، و مظهر آن طرف كه نامش ولایت است صاحب الزمان است . و صاحب زمان اسامى بسیار دارد چنان چه جوهر اول اسامى بسیار دارد.
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
اى درویش ! صاحب زمان علم به كمال و قدرت به كمال دارد. علم و قدرت را همراه وى كرده اند، چون بیرون آید تمام روى زمین را بگیرد، و روى زمین را از جور و ظلم پاك مى گرداند، و به عدل آراسته گرداند، و مردم در وقت وى در آسایش و راحت باشند. شیخ سعدالدین حموى در حق این صاحب زمان كتابها ساخته است و مدح وى بسیار گفته است و خبر داده است در این وقت كه ما در وى باشیم بیرون خواهد آمد. اما این بیچاره بر آن است كه وقت بیرون آمدن وى معلوم نیست .

اى درویش ! با وى چیزها همراه كرده اند كه اگر از صد یكى بگویم بعضى كس باور نكنند و گویند آدمى را اینها نتواند بودن . احوال وى بیش از آن خواهد بود كه به نوشتن راست آید.

چون دانستى كه ولایت باطن نبوت است و دیگر دانستى كه ولایت و نبوت هر دو صفت محمد صلى الله علیه و آله است بدان كه تا اكنون صفت نبوت محمد صلى الله علیه و آله ظاهر بود و وضع صورت مى كرد و وضع صورت را محمد آشكارا مى كرد، و این چندین هزار پیغمبر كه بیامدند جمله وضع صورت مى كردند، و وضع صورت را محمد صلى الله علیه و آله تمام كرد، چون وضع صورت تمام شد نبوت هم تمام شد. اكنون نوبت ولایت است كه آشكارا شود و حقایق را آشكارا كند.

و گفته شد كه صاحب زمان ولى است چون بیرون آید ولایت ظاهر شود و حقایق آشكار شود و صورت پوشیده شود. تا اكنون در مدرسه ها بحث علم ظاهر مى كردند و حقایق پنهان بود، از جهت آن كه وقت نبوت بود و نبوت وضع صورت مى كرد، و چون وضع صورت تمام شد نبوت هم تمام شد، اكنون وقت ظهور ولایت است ، چون ولایت ظاهر شود حقایق آشكارا گردد و صورت پنهان شود. و در مدرسه ها بحث از حقیقت اسلام و حقیقت صلاة و حقیقت صوم و حقیقت حج آشكارا كنند، و حقیقت بهشت و حقیقت دوزخ و حقیقت ثواب و حقیقت عقاب و حقیقت صراط پیدا كنند.

(و عن شیخ سعد الدین الحموى انه قال : لن یخرج المهدى علیه السلام حتى یسمع عن یشرك نعله اسرار التوحید). (مطلب میان كروشه در مصدر نیست)

و از شیخ سعدالدین حموى نقل است كه گوید: هرگز مهدى علیه السلام خارج نشود تا این كه از بند كفش او اسرار توحید به گوش رسد.

گر سر قدر طعمه ابدال شود
این جمله قیل و قال پامال شود
هم مفتى شرع را جگرخون گردد
هم خواجه عقل را زبان لال شود؛


ساری,گاهنوشته های محمود زارع

در صحف ابراهیم علیه السلام آمده است كه : الصمت عن الباطل صوم ، و الیاس عن الخلق صلاة ، و حفظ الجوارح عبادة ، و ترك الهوى جهاد، و الكف عن الشر صدقة .


سكوت از باطل روزه است ،
یاس از خلق نماز است ،
حفظ اعضا و جوارح عبادت است ،
ترك هواى نفس جهاد است ،
و خوددارى از بدى صدقه است .

چون حقایق آشكارا شود قیامت باشد كه صفت روز قیامت این است : یوم تبلى السرائر.( طارق ،9.) و چون قیامت (آمد) و حقایق آشكارا شد خداى تعالى بر همه كس ظاهر شد. امروز بر بعضى ظاهر است ، در قیامت بر همه كس ظاهر شود: انكم سترون ربكم یوم القیامة كما ترون القمر لیلة البدر(صحیح بخارى ج 1، ص 145.). انتهى عبارة مقصد الاقصى . (مقصد الاقصى باب پنجم)
به زودى پروردگارتان را در قیامت مى بینید آن چنان كه ماه را در شب بدر.

(پایان فصل 69 از جلد دوم )
ادامه دارد ان شاء الله تعالی ...
تنظیم برای وبلاگ: فاطمه
توجه: کپی از این مقاله با ذکر نام وبلاگ و درج لینک بلامانع است.


قسمتهای دیگر بحرالمعارف عبدالصمد همدانی :
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 01 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 02 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 03 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 04 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 05 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 06 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 07 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 08 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 09 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 10 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 11 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 12 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 13 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 14 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 15 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 16 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 17 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 18 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 19 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 20 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 21 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 22 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 23 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 24 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 25 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 26 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 27 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 28 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 29 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 30 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 31 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 32 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 33 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 34 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 35 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 36 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 37 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 38 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 39 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 40 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 41 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 42 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 43 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 44 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 45 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 46 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 47 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 48 )
... بحرالمعارف / عبدالصمد همدانی / جلد دوم ( 49 )

مطالب مرتبط :
درون پیمایی (01)
انسان کم نیست ... !


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.