ساری,گاهنوشته های محمود زارع:... داشتم درباره این موارد تامل میکردم ؛ افکارم را با شما باشتراک میگذارم :
به جای آنکه بگوئی، مثلا ، مشروب انسان را ضعیف میکند ، میشه معتقد باشیم که : انسان ضعیف مشروب میخورد !
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

*یکی گفت : گفتگوی درونی ات را متوقف کن ، چیزهائی خواهی دید!

* سلیمان باش و از دیوان کار بکش، نه آنکه دیوی باشی که از آدمی کار بکشی!

*ای بسا ابلیس آدم روی هست! ...

* نشانه کاملی تو آنست که ، اکثر نفوس مطیع و منقاد تو میشوند. حتی نفوس مجرد!

*احتمالا آنهائیکه جنبه تقلیدی قوئی ای دارند، میتوانند نزدیکتر به اجنه باشند در تمثیل و ارتباط و...

*روئیت صور مثالیه در خواب برای ضعیف ترها و دیدن آن صور در بیداری برای قوی ترهاست!

*تجسم اعمال در آئینه - آب - خیال و... در مظاهر بجای صور مثالیه، اشتباه گرفته نشود!

•در حدیث قدسی است که خداوند فرمود:

من ۴ چیز را در ۴ محل قرار داده ام ولی مردم جای دیگر میطلبند و البته نمی یابند.

۱- علم را در گرسنگی و غربت قرار داده ام ، مردم در سیری و وطن طلب میکنند و نمی جویند.

۲-عزت را در بندگی خود قرار داده ام و مردم در دربار سلاطین( و روساء) میطلبند و پیدا نمی کنند.

۳- توانگری را در قناعت قرار داده ام ، مردم در مال و ثروت جستجو میکنند و بدست نمی آورند.

۴- آسایش را در بهشت مقرر کرده ام ، مردم در دنیا بدنبالش میگردند و نمی یابند!

• شبلی میگوید: چهارصد استاد را خدمت کردم و از آنها چهارهزار حدیث یاد گرفتم و از آن چهارهزار حدیث فقط یکی را جامع خیر دنیا و آخرت یافتم . همان یکی را اختیار نمودم و آن حدیث گفتار معصوم ع است به بعضی از یارانش که فرمود :

.... برای دنیای خود آنقدر کار کن که در آن میمانی
و برای آخرت هم آنقدر کار کن که خواهی ماند
و برای خدا بقدری که به او حاجت داری عبادت کن
و نافرمانی خدا را باندازه ای که صبر بر آتش داری،
انجام بده

  دو چیز هر زمامداری را مغرور میکند :
اول -- " حلم خداوند "
دیگر-- "مدح و ثنای اطرافیان "
محمود زارع
شنبه هجدهم فروردین 1386
محمود زارع . ساری
www.mzare.ir
به تلگرام ما بپیوندید

مطالب اخیر :

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.