ساری,گاهنوشتهای محمود زارع: ... این روزها ؛ به چهلمین سال زندگی این دنیایی ام پا می نهم ! ... و دیگر از سنّم خجالت می کشم ...
انّما یتقبل الله من المتّقین ( مائده / 27 )
« خداوند از متقین خواهد پذیرفت »
در این اندیشه سالهاست که در خوفم که آیا از محمود خواهند پذیرفت ؟!! ...

ساری,گاهنوشته های محمود زارع


آن دل کـه پریــشان شــود از نالــه بلبل
در دامنش آویز که در وی خبری هست


... کسی که والی بودنش بیش از توانائیش باشد , بدان تکبر خواهد ورزید ... کسی هم که ولایتش کمتر از قدرت وی بود , بدان تواضع کند ...

یکی از کاردانان نکته سنج در باره همین معنی چنین گفته بود که :
مردمان در قبال ولایت دو دسته اند :
یک دسته کسانی اند که با فضل و مروت از شغل خویش برترند ؛ و
یک دسته کسانی که به سبب نقص و فرومایگی شغل ؛ ایشان را برتری می دهد.
دسته ی اول با داشتن آن مشغله تواضع و گشاده رویی بیش کنند ؛ و
دسته دوم کبر و غرور بیش !

خوش آن باشد که والی بودنش برابر با توانئیش باشد ... !
گرچه که حق این سخن بیش از آنست تا بدین گونه اختصار سازمش و ...

این سخن حیف است که مجمل گویمش
بــه کــــه بـــر تفصیــل اکمــــل گویمــــش


اما تفصیل آنرا وعده محمود دان تا در وقتی دگر ... !


مطالب مرتبط :
(خطورات) خدا می بیند و ...
(خطورات) از آنجور حرفا ...
(خطورات) هوش هیجانی و مسائل
(خطورات) اشتغالات و تداعی ها !
(خطورات) میتوانست نباشد باشد !
(خطورات) خودخواهی
(خطورات) باز تعریف مبناها
(خطورات) ماههای جاندار ...
(خطورات) مرز حکمت و فلسفه
(خطورات) حکمت و رابطه دین با مهر و خشم
(خطورات) سودای سربالا
(خطورات) حکمت رنج
(خطورات) حجاب نوری
(خطورات) قاضی و ناداور
(خطورات) تنسیق روابط در عناصر قرآنی
(خطورات) لایق و مستحق
(خطورات) خدا یا نفس ؟!
(خطورات) ارزش قدیم + ارزش تفاهم
(خطورات) استعـداد
(خطورات) محرم و نامحرم


مطالب اخیر وبلاگ :توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.