افتخار بفرهنگ ایران یا دشمن مردم ایران؟!
چهارشنبه سوری فرهنگی (یا چهارشنبه سوزی سیاسی )
محمود زارع در وبلاگ ساری مینویسد ... عده ای عقده ای با خیال اینکه فضاهای جدیدی برای آنان در پس اتفاقات اخیر در منطقه و ایران مهیا شده است شروع به عقده گشایی کرده و با نام دوستی ایران , وطن خواهی , میهن پرستی و امثال این واژه های دهن پرکن مشغول عقده گشایی های خویشند. اینان چند خصوصیت را در پس گفته ها و نوشته های خویش بنمایش میگذارند که البته چون فاقد شعور عمیق هستند خودشان متوجه نیستند . از جمله این خصوصیات برمیگردد به مسائل روانی و شخصیتی آنان. دقیقا معلوم است که اینان نه عشق وطن دارند و نه بفکر مردم ایران هستند . حتی اطلاع دارم که کثیری از این قلم های مسموم از ناحیه کسانی است که در زمانی که همین وطن عزیز ما که آنان فعلا مرثیه خوان غربت آن هستند , در زیر چکمه های دشمنان میهن بود بجای مقاومت و جنگ همانند قاطبه ملت ایران , ترجیح دادند از سر ترس و بزدلی فرار را برقرار ترجیح داده و مام میهن شان را در چنگال دشمن رها کرده و جان خویش بسلامت بدر ببرند . حالا از آنور آب شده اند مرثیه خوان وطن ما ! موقع رزم آنان همچون شغالن بزدل میدان خالی کرده و فرار نموده و موقع بزم آنان چهره نمود و میشوند شیر میدان عربده کشی !آنان از وطن و فرهنگ ایران و ایراندوستی فقط چند سنت عرفی تاریخی را آنهم بشکلی که خودشان میخواهند آرزو میکنند ؛ مثلا درباره چهارشنبه سوری که سنت دیرین ایرانیان بوده اینان آنرا را با متن و محتوای فوق العاده مزخرف و فاقد کارکردهای شعورمند تبلیغ میکنند مثلا نویسندگانشان در رایانامه های مختلف که حتی بدون ثبت نام و ناخواسته برای کاربران ایرانی ارسال میکنند مینویسند : ( به نمونه ای از نوشته های آنان توجه کنید ) :

... به نظر می‌رسد چهارشنبه سوری و نوروز بخشی جدایی ناپذیر از هویت ما ایرانیان هستند. هویتی که بدون آن ایرانی بودن معنی ندارد.... اگر درایران هستید و از روی بوته می‌پرید و ترقه در می‌کنید و به قاشق زنی می‌پردازید جای ما خارج نشینان را هم خالی کنید. چهارشنبه سوری برشما مبارک باد! ( باصطلاح رایانامه خودنویس Posts from Khodnevis for 03/15/2011 )...

درخصوص متن فوق نیازی به هیچ توضیحی نیست که سنت و آداب غنی ایران و ایرانی در نگاه آنان به ترقه درکردن و قاشق زنی و ... که بیشتر به بچه بازیهای خنک و سبک میماند , چیز دیگری نیست ! ما باید سنتهای ایرانی را ارج نهاده ولی نه با شکل و محتوای  تهی از اخلاق و ادب و شعور که اصلا در این مراسم معمولا نیست و اگر هم هست در واقع امر نبوده بلکه انسانهای بیشعوری مانند همین قلم بدستان کار فرهنگ و آیین و سنت را بدینجا رسانده اند که هیچ عقل و منطق سالمی نمیتواند آنرا بربتابد که آری چهارشنبه سوری یعنی ترقه درکردن !

من مخالف آیین ها و سنت های مردمی اقوام و ملل بخصوص ایرانی نیستم ولی اگر چهارشنبه سوری یعنی آتش زدن و ترقه ( بمب دستی درکردن , ترکاندن اشیاء منفجره زیر پای زن و بچه های مردم , بیشعوری و صحنه های زننده و شلوغی و مزاحمت مردم ) نه تنها مخالفم بلکه این حرکات را وحشیانه دانسته و اصلا اعتقاد ندارم که ساحت ایرانیان حتی دورانهای خیلی قدیم هم ملوث به اقدامات احمقانه ای که شما بنام آن تبلیغ میکنید , باشد! آنچه که من از قبل از انقلاب یادم هست تنها و تنها جمع کردن مقداری هیزم در گوشه ای و روشن کردن آتش در روزهای سرد اسفند که هم گرم میشدند و دورهم به این بهانه جمع میشدند و سر مزار گذشتگان رفته و قرآن و دعا میخواندند و همچنین غذاهایی نذری تدارک و به همسایگان میدادند. بعضی ها هم گفته اند که این مراسم مبین نوعی زرتشتی گری ایرانیان قبل از اسلام بوده است . خوب اگر در این حد بوده که با آنچه شما میگویید خیلی متفاوت است . از جهت جنبه اعتقادی هم اگر درست باشد که ماهیت زرتشتی داشته باید چهارشنبه سوریدانست که ما مسلمانیم و اسلام مکتب اهل بیت گرامی رسول را پذیرفتیم دیگه یک بام و دو هوا نمیشود  و یا باید بگوییم که مسلمانیم یا باید بگوییم زرتشتی هستیم . اما من شک دارم که تنها آتش پرستی دیرینه ایرانیان باعث بوجود آمدن چنین مراسمی شده باشد. اصلا ایرانیان آتش پرست نبوده اند بلکه همواره بگواهی تاریخ موحد و خداپرست بوده اند ولی ممکن است که نمادهایی همچون آتش را یا آب را بنوعی قداست بخشیده باشند.در هر صورت اگر شماها بگذارید در یک بستر ملایم و آرام تمامی مراسم میتوانند رنگ بپذیرند و برابر با معتقدات موخر مردم قرین و از در آشتی درآیند و بهرحال در یک همجوشی و آشتی مراسم و سنتها آرام آرام بسیاری از سنتها با تغییر شکل و محتوا میتوانست استمرار یابد بنحوی که مخالف با عقل و شعور نباشد و چهارشنبه سوری هم میتواند با تغییر ماهیتی و یا بهتر بگویم تطبیق ماهیتی با فرهنگ ایرانی و اسلامی بماند همانگونه که بسیاری از آداب قبل از اسلام بوده و بدون مخالفت اولیاء الهی ماند اما نه بشکل زننده و سبک و تهی شده کنونی که شما تبلیغ میکنید. مشکل مردم ایران چهارشنبه سوری و ترقه در کردن نیست یکی از عمده مشکلات ایران و ایرانی دوستان بیشعور و عقده ای و بعضا خودباخته ای ماند شماهاست که بسیاری هم سر در آخور دشمن دارید و ای بسا با اخذ جیره و مواجب اندکی از دشمنان ملت در صدد جاسوسی و دشمنی ملت هستید . میتوان با این دولت و نظام حتی مخالف بود ولی مخالفت با این دولت یا حتی هر دولتی نباید باعث از هم گسیختگی اجتماعی مردم و نظام اجتماعی و قانون و بویژه توهین باعتقادات مردم گردد! (منبع :ساری.گاهنوشتهای محمود زارع )

مطلب دوم:
توهین به باورهای دینی قاطبه مردم ایران حتی با دروغسازی آشکار فرهنگی:

یکی دیگر از سایتهایی که با همین شعارها ( ایراندوستی ) که خبرنامه – سیاه نامه – می پراکند و خودشان را دولت برون مرز ایران هم میدانند کرارا با لحن هایی همانند افراد چاله میدانی فحاشی های بسیار رکیک و حتی ناموسی به معتقدات دینی مردم را جزء مبارزات تبلیغاتی خودشان کرده و بخیال خویش تصور میکنند مردم مسلمان ایران تحت تاثیر چنین لجن پراکنی هایی قرار میگیرند مردمی که حتی حاضرند جان خود را برای اهل بیت گرامی رسول مکرم اسلام– نه عربها -  بدهند و اینرا هم در عمل ثابت کرده اند که دیگر حرفی و باصطلاح جای چک و چانه ای هم ندارد.

این بدبختان بیگانه پرست اینقدر را هنوز درک نکرده اند که مردم ایران عرب دوست نیستند بلکه پیروی از اهل بیت رسول (ص) را نه از آنجهت که عرب هستند بل از آنروی که ولی خالق مطلق جان و جهان هستند در باور و عمق جانشان دارند و اگر بیگانه پرستی عیب باشد باید عیب را بشماها گرفت که بقول خودتان در غربت کشورهای غربی بسیاری از شماها مداح که هیچ بلکه جیره خوار سفره اجانب مسیحی صهیونیست و غربیان بیخدایید. ما اگر کسانی غیر ایرانی را دوست میداریم از روی اعتقاد دینی مان هست که مرز جغرافیایی نمیشناسد اما شما که مدیحه گوی بوش و سارکوزی هستید بچه باوری آنها را دوست میدارید؟ و شما که پورنستارهایی مانند مدونا مدینه تان و شکیرا در تمنای شاکله شخصیتی تان و جنیفر لوپز کعبه تان شده است , چه افتخاری دارید؟

چندی پیش که آنان شروع به کار تبلیغی خودشان کرده بودند همانند لاتهای چاله میدانهای قدیم مخالفت سیاسی خود را با فحاشی های چاروداری همسان گرفته بودند و بدتر آنکه بطور وقیحانه ای به دین اکثر مردم ایران و اولیاء آن با عباراتی سخیف که در شان خود و آباء و اجداد خودشان بود و حکایتگر میزان ادب و تربیت خانوادگی خودشان بود , توهین میکردند. مدتی که گذشت عده ای به آنها فهماندند که چنین ادبیاتی مضحکه تان میکند و نه تنها تاثیری نداشته بلکه مورد تنفر مردم ایران قرار خواهید گرفت. ولی چون نیاز داشتند تا جلب توجه کنند کمی فتیله فحش پراکنی های خود را پایین کشیده بودند ولی از آنجا که خبث طینت دارند نمیتوانند حتی ظاهر خویش را حفظ کنند و براحتی لو میروند. یکی دو روز پیش در یکی از این شماره ها [iran7031:296] عمق کینه و دشمنی آنان را به تحریف فرهنگ هم کشانده است. یکجا خواستند بمردم ایران توصیه کنند که از اسامی بیگانه استفاده نکنید لذا بدون آنکه به دیگر بیگانگان مثلا اسامی لاتین اشاره ای بکنند ( چون اسامی دختر و پسران بسیاری از خودشان همنام همان ستاره ها و پورنستارهای هالیودی است ) فقط شروع کردند به طرح اسامی عربی و با تحریف معانی لغت و بعضا آوردن آخرین معنی مورد استفاده احتمالی یا دور ترین معنی بعضی از اسامی که اصلا امروزه چنان معنی از آن مستفاد نمیشده و نمیشود , بمسخره کردن آنها! آنفدر بی ادبانه و سخیفانه معنی سازی کردند که من در شان مخاطبین محترم نمیدانم که نقل کنم و اصولا بی ادبی آشکار میدانم اما بعنوان نمونه سکینه را به زن گدا و بیچاره معنی کرده اند و مآخذ آنرا هم لغتنامه دهخدا نوشته اند درصورتی که همه میدانیم ابتدایی ترین و پرکاربرد ترین معنی از این اسم همان آرامش بخشی و سکینت و وقار را بیشتر به اذهان متبادر میکند و از گذشته های دور حتی کسی از سکینه آن معنی که انها استفاده کرده اند , مراد و منظور نمیکند. چنانکه همه میدانیم در فرهنگ لغت گاهی برای یک واژه یا اسم دهها معنی وجود دارد که معمولا از اصلی ترین و بدیهی ترین معانی از ابتداء شروع میکنند و به بعید ترین آنها هم مثلا شاید در یک قبیله کوچکی در یک کوره دهاتی یکوقتی یک چنین مفهومی هم از آن استفاده میشده بعضی از فرهنگ لغات نام برده اند که در سلسله مراتب معنی دهی در آن آخرها قرار میگیرد اما این گروه با آوردن آن آخرین معنی به اول و ذکر تنها همین معنی دور و بعید این اسم مردم را به نفرت از معنی این اسم یا اسامی دیگر ترغیب میکرده اند! کینه توزی اینان تا چه میزان آنها را بحماقت واداشته دیگر خدا میداند! یا دیگر اسامی همچون فاطمه و عذراء و ... را نیز بر همین منوال معنی کرده اند! این درحالی است که اگر شما می بینید که مردم ایران از اسامی ایی ماند فاطمه , زهراء , سکینه , حسن و حسین , و محمد و علی استفاده میکنند باز نه بخاطر اینکه چون این اسامی بیگانه یا عربی اند بلکه از آنجهت که این اسامی عزیزترین موجودات هستی مسمی گشته است برای مردم خواستنی بوده و هست و بکوری چشم اکثر منافقین و بدخواهان دین و ایمان مردم , مردم ایران دست از فرهنگ دینی و غنی اسلام اهلبیت برنخواهند داشت ! حالا تو بقول آن شاعر ... مه فشاند نور و سگ عوعو کند ... ! تو یا هرکس دیگری میتواند مخالف دولت احمدی نژاد یا هر دولت پس و پیش دیگری باشید اشکالی ندارد ولی سیاسی بازی شماها نمیتواند توجیه گر هتاکی بدین مردم باشد , شما دولت را نباید عین دین مردم بگیرید که اصلا هیچ ارتباطی با هم ندارند و بسیاری از مردم هستند که مخالف دولت هم هستند ولی بسیار هم متدین هستند! توهم زایی برای جوانانی معصوم و مساوی تبلیغ کردن دولت قلانی با مذهب مردم را شماها بخیانت و رذالتی که دارید بعنوان یک پروژه در پیش گرفته اید و در واقع شما مخالف نظام نیستید بلکه مخالف دین مردمید والا چرا مدیحه گو و مجیزگوی سلطنت پهلوی ها هستید ! ( منبع : ساری.گاهنوشت های محمود زارع )
ارسال در تاریخ پنجشنبه یازدهم فروردین 1390 توسط محمود زارع
توجه این مطلب قبلا در بلاگفا بمناسبت چهارشنبه سوری سال 89 نوشته شده بود که با کوچ از بلاگفا و برای حفظ اصل مقاله مجبور شدم که در غیر زمان و مناسبتش منتشر نمایم که البته از اصل و ماهیت آن نباید گذشت.


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.