*   خداوندا ! شیطان و وسوسه هایش ما را بیچاره كرده است و آنچنان استادانه ما را فریب میدهد كه بعد از گناه متوجه میشویم فریب خوردیم و سخت ندامت بما دست میدهد پس توفیق ده تا در ایمان به  تو استوار باشیم!

*      یا رحیم! عمر مرا مرتع و چراگاه شیاطین قرار مده !
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

*      خدایا ! به خودت قسم اگر نخواهی، آخرت را هم نخواهیم!

*   بار پرورگارا ! دستی نیرومند برای مبارزه با دشمن و زبانی گویا برای نبرد با خصم و پیروزی بر آنكه دشمنی ورزد، بمن عنایت فرمای !

*      الهی! این جان عاریت، بی جانان كجا بریم ؟!

*      خداوندا ! از ستم بر خویش و بیگانه حتی باندازه خردلی هم  بیزارم. كاری كن تا ستمدیده و ستمگر نشوم، چرا كه تو بر جلوگیری از ستم توانایی !

*   یا اقدس! تمام قداست هایی را كه تو در نهاد من بودیعه گذارده بودی و كنون از دست من بواسطه بی لیاقتی ام بیرون رفته، نزد توست، پیش تو میآیم و عذر خواهم تا دوباره بمن برگردانی و توفیق دهی تا بنکوئی از آنها محافظت كنم !

*      یا راقم! نومید نیستم، كه " (تو) از این پس (برایم) نیك مقدر كنی" !

*      ای لا یوصف ! تو خود باید وصف خویش كنی ورنه والائی قامتت در نارسائی اندیشه ُمان نمیگنجد. وصف تو در زبان نگنجد !

*      خدایا ! اگر وصفی و نامی از خود بریم، تنها مداح صنع توایم وبس !

*   ای یگانه مسجود ! تو میدانی، كه در این سینه سوزان چیست ؟! گاهی فكر میكنم كه ؛ آیا از یك درخت كمتریم؟ كه او شبانه روز,  سر در كار سجده و تسبیح تو دارد، و ما كه به خرد و شعور و معرفت؛ خویشتن را ممتاز میدانیم، شبانه روزمان به چه كار میآید !؟!!

*   ای آشكار كننده! دنیا ؛ چادر تزویر به روی قیامت است، دوست داریم قبل از ترك آن، چادر خیال را از منظرگاهمان؛ از روی دنیا ؛ برداری تا عاقبت پشیمان نشویم.

*   ای تنهاترین صدا ! هر چه میشنویم، از تو میگویند، چنانچه گوشی بر آوای چنگ نیز فرا داریم، چه چیزی جز نام تو به آهنگ میگوید؟!  جهان و هر چه در او هست، همه ترا میخوانند و صدا میزنند.

*   ای ازلی و ابدی! ای كسی كه,  نه آغازت پیداست و نه پایان! آغاز كارمان در اختیار تو بود، پایان كارمان را به آنچه خودت می پسندی ختم نما !سطوری از نیایش پدر تحت عنوان گفتگوی شبانی با حضرت دوست که در سالهای جوانی نوشته بودند!(فروغ)


مطالب مرتبط :
... نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست)
... نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) اعتراف
... نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) دلارام
... نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) دواخانه
... نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) توبه
... نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست)
... نیایش (گفتگوی شبانی با حضرت دوست) خدای بزرگ
... دانلود نیایش - گفتگوی شبانه با حضرت دوست
...


مطالب اخیر وبلاگ:

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.