ساری,گاهنوشته های محمود زارع:...فهمیدم که ماههای قمری ( و حتی شمسی و ... ) را باید همانند آدمیزاده و ... ؛ جاندار ؛ با آنها برخورد کرد در این صورت موضوع متفاوت میشود و بهتر هم هست ...
این رفتار  با بسیاری از پدیده های دیگر نیز همینگونه معنا دارد. باید واقعا فهمید که :
ما سمیعیم و بصیریم و هشیم ؛
با شما نامحرمان ما خاموشیم !


ساری , گاهنوشته های محمود زارع

توجه
: اشتباده نکنیم و مراتب را حفظ کنیم ...این فقط منطقی شخصی است نه اجتماعی !
خط قرمز برای آدمهای نامحرم است . محرمها قانون دیگری دارند !
چنین خطابی را نباید و نمیتوان بهر کس و هر جایی گفت و بکار گرفت . منطقی شخصی شخصی است و اما ... !
محمود زارع.(بهار90)
www.mzare.ir
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.