ساری,گاهنوشته های محمود زارع:... باید به مستندات مراجعه کرد. ای بسا بسیاری از سوء تفاهمات از همین جاها ریشه بگیرد. که حرف همدیگر را نمی فهمیم یا مهمتر آنکه بد می فهمیم.

ساری,گاه نوشته های محمود زارع

بنظرم باید دقت و وسواسی هم اگر باید باشد در همین نقل قولها باید باشد . نباید برداشت خویش را از حرف دیگران عین حرف دیگران دانست و بدتر آنکه بهمین صورت هم به دیگران منتقل کنیم و بدترین آن این است که شنونده این نقل را عین سخن صاحب سخن بیانگارد و مبنای داوری خویش بخواهد قرار دهد . و خدا میداند در اثر همین عدم تعهد در نقل قولها و بی توجهی, سرهایی بر سر دار رفته باشد ...

... هر چیز را هر جا و نزد هر کس نباید گفت . لب ببند گرچه فصاحت داد دست . اصولا زبان را برای آن عرصه ها نساختند و قدم در آن وادی ها نباید گذاشت . بقول آن مرد:
زین سبب من تیغ کردم در غلاف
تا که کژ خوانـــی نخواند بر خلاف


یک جاهایی تیغ را باید در غلاف کرد. چرا ؟! چون ؛ تیغ را از بریدن نبود حیاء ! همین قدر بپذیرد و از من قبول کنید و بس هست دیگر !
آخر بعضی جاها شاید حتی بزیان دوستان هم تمام بشود .

مثلا آب که مایه حیات است و برکت و رحمت گاهی باید برای نفی ضرر بدوستان و احبًاء جلویش را گرفت و بست ...
 
گرچه شان والایی برای آدمیان هر چه که بزرگترند ؛ شان سقایی است و باید باشد اما برای مرض استثقاء کاملا مضر است !

البته مقاماتی و تفاوتهایی هم هست و ما نباید خلط و آمیزشهای بیربطی هم با مسائل پیدا بکنیم . بعضی موقع نمیتوان گفت زیرا که در منبع آب خشک شده و جوششی نیست .
یا بقول مولوی آب تیره و کدر شده است و یا یک قبضی در آدمی می آید . حالا گذشته از دلیلش و علت یا علتهایش که البته باید آنرا از جانب خدا دید. لذا این ادب با آن ادب فرق دارد. اینجا میتوان گفت :

این سخن ناقص بماند و بیقرار
دل ندارم ، دیده بند ، معذور دار
می شـــــــــمارم برگهای باغ را
میشــــمارم بانگ کبک و زاغ را


در اینجا دیگر حرف زدن کاری جز بیهوده گویی نیست . نمی آید و نمیشود... خلاصه اش این است . لذا می بینیم که سخن یا قصه ناتمام می ماند .
ولی باید منتظر ماند . مایوس نباید شد. تا آب , آب تیره , بامر پروردگار ذلال شود. من در نکته های پیشین اینرا خواستم بگویم و گفتم نه آنرا که شما نقل فرموده اید....
محمود زارع
6/2/1393
www.mzare.ir


آخرین مطالب وبلاگ :
... شرح اصطلاحات عرفانی
... بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )

... انسان کامل ( 35) آخرین قسمت
...  درون پیمایی (01)
...  انسان کم نیست ... !
... اوصاف الاشراف خواجه نصیر (06 )
... شب و راز شب و شب پیمایی ( و خاطراتی از دوران نوجوانی )- محمد (ص) موعود همه انبیاء پیشین
- قیامت , همانندی روی ها و دلها
- دوستان خدا محزون نباشند
- حکایت درویشان خدا
- هدایت فقط کار خداست و در این امر شریک نمیخواهد
- حکمت , حقیقت و ثمره آن
- ترفندهای مشتاقان گفتگو با محبوب
- الله و اولیاء الله
- خدای غفار در خور خویش با بندگان معاملت کند نه در خور بندگان!
- مقر به لا اله الا الله نمی سوزد
دیده برای دیدن دوست است
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
ذکر و اقسام آن
حرم ظاهر و حرم باطن !
بنده و ارباب !
حج عوام و حج خواص
دری بگشا تا دری بگشاید
مسلمانی ز سلمان جوی و ...
آزمون سخت دوستی خلیل الله
التحصین‏ ابن فهد حلی (1)
به تلگرام ما بپیوندید
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.