حضرت رحمه للعالمین محمد (ص) : الملك یبقى مع الكفر و لا یبقى مع الظلم 
ساری , گاهنوشته های محمود زارع:حكومتها ممكن است كفرآمیز باشند وحاکمانشان کافر ولی دوام یابند اما اگر آرام آرام سیستم ظالمانه جاری شود  و حاکمان ظالم صفت شده و از ظلم بر مردم نترسند و بدادخواهی مردم توجهی ننمایند و فقط حرف خودشان را بزنند !  باستناد کلام آسمانی خاتم النبیین (ص) و گواهی تاریخ دور و نزدیک ما ؛ ابدا دوام نخواهند یافت .

ساری , گاهنوشته های محمود زارع

فرمانروای مطلق دادار سبب ساز هستی , سیستمی در ماهیت ستم تعبیه کرده است كه اثر آن در همان دوران ظلمه و بانیان و مجریان انواع و اقسام ظلم ؛  سریع , فورى و آنی است !

ستیزها جنگ، اضطرابها و بحرانهای ادواری، هرج و مرجهاى سیاسى ، اجتماعى ، اخلاقى ، نابسامانیهای اقتصادى امروز همه جای کره خاکی ( بلااستثناء ) بخوبى این حقیقت را ثابت کرده و مى كند و احدی مصون از آن نخواهد بود چرا که سنت الهی بر هزم و هدم ظلم و ظالم در انواع و اقسام فردی و اجتماعی آن مقرر گشته است و سنت الهی هم تغییر و تبدیلی نپذیرد !

نبی مکرم اسلام فرمود : الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم ... ( این سخن تفسیری و توضیحی نمیخواهد آنچنان واضح و در عین حال خطرناک و کوبنده بیان شده است که موی بر تن هر ذی شعوری که قطره ای شعور در وجودش چکانده شده باشد را سیخ میکند که العیاذ بالله از مصادیقی مانند تقسیم ناعادلانه نگاه بمخاطبین گاه تعبیر به ظلم میشود حال تو بخوان حدیث مفصل از این مجمل که اگر در اجتماعی انواع و اقسام ظلم ها ترویج شود و خدای ناکرده روند افزایشی یابد نه روندی نزولی و معکوس که دیگر ... !!! )  

از لسان مبارک و صدق گوی همو بما رسیده است که و مستند به وحی الهی نیز میباشد ( تفسیر صافی ذیل آیه 7 سوره الرحمن) که : بالعدل قامت السموات و الارض . آسمانها و زمین بر اساس عدل استوارند .

از آثار اخروی آن که چه بگویم ؟! و بهترست باز از هم ایشان نقل گردد که مى فرماید:
ایاكم و الظلم فان الظلم عند الله هو الظلمات یوم القیامة . [ سفینة البحار ماده «ظلم»]
از ظلم بپرهیزید زیرا در روز رستاخیز كه ( روز تجسم اعمالست ) و هر عملى بشكل مناسبى مجسم میشود , ظلم در شكل ظلمت تجسم خواهد یافت و پرده اى از تاریكى ، اطراف ظالمان را فرا خواهد گرفت . وجدان میکنیم که هر خیری که باشد در نور است و ظلمت منشاء و منبع هر گونه فقدان و ناداری و ... میباشد.

امروزه در مهبط وحی و سرزمین انقلاب محمدی ( حجاز )  با تظاهر و ریاء و نفاق ؛ درست اسلامی را معرفی ( کاش فقط معرفی بلکه با خشونت و تکفیر صادر) میکنند که سراسر ظلم و جور و ستم و خفقان از آن میبارد . و عجیب نیست که در مرکز نوری گاه سیاهی و تیرگی میماسد و در دائره چرخش نور چند صباحی دوران دارد و اما بعد دوره ای چنان به سوی ذلت و خذلان پرت میشود که دیگر نشان ار آن نخواهد ماند ان شاء الله .

اسلام سهله
و سمحه ( * ) اسلام سهله و سمحه را در مرکز اسلام و مهبط وحی به اسلام خشونت و طالبانیسم و ترور تبدیل کرده و با سلاح تکفیر و دستور کشت و کشتار و سلاخی ؛ هزاران نوع ظلم و جور و ستم را بر ملت اسلام روا میدارند و آنجا که خود عرضه حضور ندارند از پول و پشتیبانی جهنمی و ارسال تروریست و آدمکش , در واقع ظلم می پراکنند و ...

... که بزرگترین ظلم قبل از آنکه به بشریت و علی الخصوص امت اسلام باشد , بخود رسول الله ( ص) بناروا روا میدارند . و بر همین سبیل بدان بسیاری از این بیش از پنجاه کشور که بنام اسلام و بنام محمد (ص) مهربان بر مردم حکومت میرانند , آنقدر انواع و اقسام ظلم و جور و خشونت نهادینه شده است که شاید نتوان در هیچ کجای جهان دیگر سراغی از آن گرفت .

تحمل ظالم بر اعلام حضور ( فیزیکی و فکری ) دیگری آن به آن کم و کمتر خواهد شد و اگر گاه سکوتی کنند از سر ناچاری است و خویشتن را هماره برتر می بیند از عقیده و تفکر و راه و روش و دیگران را فقط بچاکری میخواهند و فرمانبری محض حتی در اصول دین ! ... شما خجالت نمیکشید که شیوخ و شاهان و سلطانک های کشورهای اسلامی را خلفای همان رسولی بدانید که میفرمود : الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم ؟!!!

با نگاهی به تمامی این کشورهایی که در مآذنه ها هر صبح و مسائی , بانگ اذان محمدی نام بلند بالای آن عزیز را منتشر میکنند از حجاز تا بحرین و از یمن تا سوریه و تمام خاور میانه و بخش عظیمی از آفریقا و ... امت محمد (ص) در چه خفقان و ظلم و جوری بسر میبرند !!

شما فکر میکنید که خدا را سنتی نیست و غیرتش بر رفع ظلم از خلقش العیاذ بالله نیست ؟!! حاشا و کلا ... که خدای را بسیار غیور می بینم و ... هر چند که ... حتی یغیروا ما بانفسهم * هم واقعیتی است ؛ ولی این اواخر اکثر قریب باتفاق خلق و امت محمدی یغیروا ما بانفسهم را انجام داده اند ؛ اما قدرت در دست شیاطین و قلدران است ...

اینجا هم عقلا و هم منطقا و هم خدایی و هم ... اقتضاء آن دارد که  یا باید منتقم ظهور کند و یا اگر قرار بر تاخیر در ظهور است , قطعا خود خدا بی واسطه کاری خواهد کرد کارستان ! من خدایی را که میشناسمش باین نتیجه و آتیه  شک ندارم ( باشید تا ببینید. از جایی که خودشان و همه ما تصورش را نمی کنیم خواهند خورد و غالبا از خیره سری و عدم تمکین و قلدری و تکبر و تفرعن ضربه خواهند خورد ...! این تنها پیش بینی این بنده نیست بلکه درکی است که از سنت الهی دارم و ماجرای که نقل شد ... )

من معتقد م و با تمام وجدانم باین نتیجه ایمان دارم که حتی قبل از ظهور آن حاضر موعود منتقم عزیز نیز اینان بواسطه همین سنت الهی نمانده و نخواهند ماند الًا آنکه توبه کنند و ... و باید برای آنان این ابیات سیف فرغانی را خواند که :

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد       
هم رونق زمان شما نیز بگذرد
وین بوِم محنت از پی آن تا کند خراب     
بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

باد خزان نکبت ایّام , ناگهان       
بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد
آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
برحلق و بر دهانِ شما نیز بگذرد

ای تیغ‌تان چو نیزه برای ستم دراز
 این تیزی سنان شما نیز بگذرد
چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد   
بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

در مملکت چو غُرّش شیران گذشت و رفت 
این عوعو سگان شما نیز بگذرد
آن کس که اسب داشت غُبارش فرو نشست  
گرد سُم خران شما نیز بگذرد

بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکُشت   
هم بر چراغدان شما نیز بگذرد
زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت   
 ناچار کاروان شما نیز بگذرد

ای مُفتخر به طالعِ مسعود خویشتن   
تاثیر اختران شما نیز بگذرد
این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید   
نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد

بیش از دو روز بود از آن دگر کسان  
بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد
بر تیر جورتان ز تحمّل سپر کنیم      
تا سختیِ کمان شما نیز بگذرد. . .


گاهنوشته های محمود زارع

محمود زارع دی ماه 92

www.mzare.ir


پی نوشت
---------------
(*)

بزرگواری که انسان شریفی است درباره اشتباه تایپی در اینجا تذکر فرمودند ضمن تشکر اصلاح کردیم .ضمنا حامل پیامی برای این گرامی هستم :م به شائق و خواهان به مجید ... فرمودند که بعرض برسانم قبض گاهگاهی شما در اثر انباشتگی ظنونی چند به بعضی از بندگان خداست ! و همچنین ...{ فرمودند خویش بهتر از همه میدانند و در تلاشی که میخواهند برای اصلاح همتی مضاعف چاشنی نمایند ! } ولی ان شاء الله عاقبت بخیر خواهید شد با رها کردن بیشتر خود از بند بندگان بخصوص نامدارانی چند و نیز هر چه خویش عادی تر و عامی تر بنمایند در وصول به بعضی از اهداف توفیق بیشتری خواهند داشت. مهر مهرویان در ضمیر ایرادی ندارد اما ... نه آنچنان که آن مهروساز را جای در دل ضیق افتد + از خوبان و شایستگان بدون چشمداشت حمایت کن این برای مبارزه با کبر بهتر است و سلاحی کارساز ... از حمایت ناشایستگانی چند که صرفا همردیف در معیار سیاسی اند دست بردارد که ظلم به شایستگانست و مهمتر جامعه که از ناشایستگان حمایت شود و این گناهی کوچک نیست ... فرمودند این بخش را فقط خودشان خواهند دید نه دیگری مگر نفسش برای رفع شک و شبهه دیگری را فرا نخوانند برای روئیت آن !  - فرمودند پیگیری برای کنجکاوری ننمائید ! )

توجه
: نقل این مطلب صرفا با درج لینک و ذکر نام وبلاگ بلامانع است.

... تایپ و تنظیم و انتشار در وبلاگ ( ف زارع )همچنین بخو
انید :
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (124)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (123)
وکلای فرمایشی انتصابی بیسواد و ...
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (122)
دلمشغوی و ذکر مدام, شرط دوستی
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (121)
دوستی , نسبت و تبعیت !
حکمتهایی از کلام مولا علی (ع)
خلاصه ای از تاریـخ جنگهای ایـران (1)
ظلم بمردم موجب خروج از ولایت اهل بیت (ع) میشود !
موسیقی محمد اصفهانی(همای رحمت,دیده بگشا,فاصله)+دانلود
لله وا (نی) مازندرانی سه اثر از استاد طیبی + دانلود
تسلط ظالم بر ظالم سنت الهی است
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
از نفرین مظلوم - حتی کافر هم - بترسید
لینک کل موضوعات تارنما (لینک ثابت)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (119)
مالک الملک است و عزیز کننده و ذلیل کننده
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (118)
درسهای زندگی از مولا علی (ع)
مولا علی (ع) ؛حیات جان علم است
ارزش علم در نگاه منصوب عزیز غدیر ,مولا علی (ع)
ارزش میانجیگرى و آشتى میان دیگران
حکمتهایی از منصوب عزیز غدیر ,مولا علی (ع)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (117)
خوشا بحال زدایندگان غم و غصه
مولا علی (ع) منتخب محمد (ص)؛ تا غدیر می ماند!
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (116)
هیچ در اندیشه ی که چون بود حال ما روز رستاخیز ؟!
تفکر و تعقل بالاتر از هر عبادتیست
بخشی دیگر از خطبه بند بالای غدیر
آل سعود و بیخبری از آیات الهی (وقتی پرده دار حرم غاصب است و بیخبر)
ناصبی مستوجب دو آتش
شَهِدَ اللَهُ أَنَهُ لا إِلهَ إِلَا هُوَ
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
هنری بالاتر از دوست داشتن مردم نیست
امام على (ع): خودنمایی شرک است
مدعیان دروغین پیروی از امام زمان (ع)
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(01)
حج عوام و حج خواص
حرم ظاهر و حرم باطن !
گریه پیامبر(ص) بر مظلومیت علی(ع)
آیا واقعا متدین هستی ؟!
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(03)
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود ...
چگونگی تداوم نسل بشر از ابتداء
دل گپ ها ( گفتگوهای تنهایی)
MIRACLE OF THE HOLY PROPHET,s SAYING
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.