آنسوی چهره ها ( سختی در باب قیافه شناسی ) در سطح : متوسط
 چه و که هستی ؟!
ساری , گاهنوشته های محمود زارع:بنا ندارم اینجا سواد برخ بکشانیم لذا گاهی مطالب کشکولی ولی جالب و جاذب حاوی مطالب و لااقل اطلاعات مفید برای سطوح فکری و نیز سلیقه ای متفاوت مفید میباشد که ابایی از نوشتن و نشرش ندارم بلکه با علاقمندی آنها را موثر دانسته و اطلاعات زمینه ای گاه اثربخشی در ذهن و ضمیر مخاطب ایجاد خواهد کرد.

اغلب مطالب این وبلاگ پراکنده نوشته های خودم میباشند الا مقالات خاص که برای اهمیت آن البته ضمن مراعات حق کپی رایت با ذکر مشخصات و منبع , آنها را درج میکنم .
قیافه شناسی
( ادبیات متن گاهی کمی قدیمی است )
رنگ رخسار خبر میدهد از سرً ضمیر ...

چند توجه بعنوان مقدمه :
این علائم و نشانه ها و آثاری را که بر آنها -  از روحیات در چهره و اندام حمل میشوند - را نباید قطعی و یقینی و 100 درصدی فرض کنید زیرا در دنیای علوم بسیار دقیق مانند فیزیک و ریاضی هم هیچ قطعیت صد درصدی - حتی - وجود ندارد !

تقاضا میشود بمحض اطلاع از بعضی از این علائم و نشانه ها اصلا سعی نکنید که با نگاه کردن به اطرافیان و اقوام و دوستان و تطبیق این علائم بر آنها نتایجی را گرفته و بخصوص آن نتایج - ای بسا اشتباه - را در برخورد و تعامل یا آنها ملحوظ دارید و یا حتی بر خود تطبیق ناشیانه ای نمایید.

ساری , گاهنوشته های محمود زارع- اما علی العموم و نرم معمول و وجه غالب این اطلاعات را میتوان حمل بر صحت کرد چرا که اغلب تجربه شده اند و فراوانی های جمعیتی را با توجه به این علائم و نشانه ها در بررسی رفتارشناسانه میتوان دید که اغلب این نتایج مقرون به صحت میباشد اما نباید روی این نتایج قسم بخورید بنحوی که بخواهید همانند اینکه میگویید دو بعلاوه دو حتما چهار میشود , پس این اطلاعات هم همینگونه اند .

ساری , گاهنوشته های محمود زارع- در واقع این علائم میتوانند بعنوان فرضیه هایی برای تحقیق و پژوهش برای محقق مورد استفاده قرار گیرد و در یک بررسی بیطرف و دقیق و البته پنهان در مراحل تحقیق ؛ با حفظ اداب و آداب از آنها استفاده نماید .

ساری , گاهنوشته های محمود زارع- البته در بررسی دقیق با استفاده از معارف دقیقتری همانند علوم پایه ای تر ( شیمی و علوم تجربی و ... ) میتوان بنتایج بسیار صحیحی هم رسید که فی الواقع این بخش با استفاده از علوم و ابزار و آلات آزمایشگاهی در ادامه همین قیافه و سیما شناسی - بیشتر نظری - مطرح کرد و آنرا مبانی این علم دانست جنانکه از بررسی گروههای خونی محققین به صفات مشترکی در افراد پی برده اند که تا سطح بالایی و با استفاده از علم آمار و انواع روشهای آماری صحت آنها تایید شده است مانند احساساتی تر بودن افراد با گروههای خونی O و امثالهم ...

در خاتمه میتوان گفت هر چند که گفته ایم قطعیتی روی نتایج این اطلاعات نباید داشت اما از جمله فنون برجسته و مورد علاقه اکثر اشخاص اجتماع و بخصوص روانشناسان میباشد و خود حوزه های بسیاری را در بر میگیرد و بسیار هم علم جدی و کاربردی است .

ضمنا این بخش از مطالبی را که در ادامه ازائه خواهیم داد اغلب تجربه و بررسی شده توسط روانشاسان پژوهشگر در اروپا و آمریکاست که از لابلای دهها و بلکه صدها کتاب و مجله از سالیانی که علاقمند به جمع آوری مطالب مورد علاقه بودم ؛ جمع آوری شده و لذا همینجوری الکی و از سر سیری و ذوق برشته تحریر در نیامده است که بجایش در این باره اطلاعات جامعتری خواهیم داد. و منابعی را هم بجایش عنوان خواهیم کرد .

تنها میماند یک بخش خیلی خاص در شناخت دقیق افراد از طریق نظر (!) که اصلا آموختنی نیست و قطعا عنایتی است خاص از سوی حضرت باریتعالی و ... که اصلا قابل نوشتن نیست اگر هم بخواهد انتقالی صورت پذیرد تنها از طریق مراقبه و مجاهده - براساس همان دستوراتی که در شرع مقدس اسلام مطرح شده نه در حلقه عرفانهای باصطلاح نوظهور و گاه یا بیشتر , منحرف - میتوان بدست آورد و یا اگر بختیاری برای کسی حاصل آید تنها از طریق درک محضری ! میتوان - آنهم اگر ظرفیتی باشد و خدا بخواهد آنهم ؛ ...( بگذریم ) ! 

ساری , گاهنوشته های محمود زارع سر ( کله ) :
سر بعنوان فرمانده اصلی بدن و مرکز و نماد تفکر و مدیریت . قطعا در بررسی جزئیات کلیدواژه اصلی معارف این بخش تفکر و تدبر و هوش میباشد و تمامی نتایج و خصوصیات بنحوی به این مساله برمیگردد.

سر هر چند که خود یک بخش از اندام آدمی و بعنوان مهمترین عضو هر بنی نوعی بوده اما خود به چند بخش در این بررسی قابل تقسیم است که ما اعم آنها را در اینجا ذکر میکنیم . مانند پیشانی و بینی و لب و دهان و چشم و گوش .

سر ( کله )
 
ساری , گاهنوشته های محمود زارع پیشانی :
پیشانی دراز از جهت طولی بطوریکه انحنایش بسمت ابرو باشد بیانگر هوش وافر مادرزادی است بنحوی که در درک مطالب گویا با یک بار دوره یا مرور یا مطالعه کردن حاصل می آید و نیاز به تکرار و تجدید ندارد .

پیشانی فرو رفته در قسمت وسط نشانه تفکر و اغلب آنانی که دارای پیشانیی هستند که در قسمت میانی آن کمی فرورفتگی وجود داشته از متفکرین بوده اند . خصوصیات صاحبان این پیشانی در اخذ تصمیم راسختر از بقیه بوده و قدرت فکری بالایی را دارند.

افرادی که پیشانی آنان از قسمت بالای ابرو بطرف بالا یعنی سر متمایل است دارای تفکر عالی هستند اما اغلب این افکار عالی و توانمند را در امورات بیهوده و غیرمشروع همانند قمار و گاه سرقت مورد استفاده قرار میدهند ( توجه شود که این نتایج ازاجتماعات انسانی نیکره غربی زمین استحصال شده است )

پیشانی وسیع و کشیده شده از طرفین نشانه افکار صلح خویانه بوده بنحوی که از منازعات و جار و جنجال دوری مینمایند.

پیشانی بلند و پهن نشانه اولا منازعات فکری ( درونی ) بوده و ثانیا بهمین خاطر از درگیری و جار و جنجال علی اغلب نوعی لذت جویی را دارا میباشند و لذا از آن ابایی ندارند .

پیشانی که دارای یک چین بطور عمودی باشد اغلب در فکر یک چیز خاص بوده و مدام تمرکز و فوکوس آنان پیرامون همین الله ای است که مغز آنها برایشان ساخته است میباشد !

چنانچه پیشانی دارای دو چین بطور عمودی باشد بهمین نسبت فرد همواره در فکر دو مساله خاص و عمده میباشد و روی آن دو چیز بیشتر از دیگر امورات تمرکز خواهد کرد.بخصوص امکان تفکر در هر دو مورد در آن واحد نیز میباشند !

پیشانی های دارای چین های افقی معمولا اشخاصی عجول و بلحاظ فکری از وزانت و متانت لازم برخوردار نیستند !


ساری , گاهنوشته های محمود زارع بینی ( دماغ ) :
بینی باندازه و بهنجار یعنی بطوریکه با پهنای صورت و دیگر بخشهای صورت هماهنگی و هارمونی داشته باشد مطلوب بوده و نشانهدماغ تفکر خوب و عالیتر و نیز ذکاوت و همچنی علامت پاکی نژاد میباشد ! ( توجه شود که بینی های غیر از این لزوما دلیل بر این نیست که شخص از پاکی نژاد برخوردار نیست و بقول قدما اثبات شئی نفی ما اعداء نمیکند , بلکه علی اغلب چنین است و حتما تصدیق میفرمایید که هر چیزی بقاعده مطلوبتر میباشد. ضمن آنکه استثناها را از نظر دور ندارید که ای بسا فرد یا افراد خاصی باشند که علیرغم داشتن بینی نامتوازن با صورت فردی شریف و پاکنژاد باشد و حتی بیشتر از افراد دارای بینی نرمال )

بینی با فرورفتگی در نوک آن نشانه فراوانی حس کنجکاوی در فرد میباشد و غالبا در همنشینی ها از مصاحبین خویش پرسشهای زیادی مینماید .

بینی که در بخش فوقانی اش برجستگی اندکی داشته باشد نشان از آن دارد که آنفرد در رل بازی کردن و هنرپیشگی دارای استعداد است و نیز قدرت ابتکار بالایی دارد.

کسانیکه قسمت انتهای بینی آنان کج باشد اغلب انتقادگر و حتی دارای خصلت زیادروی در ایرادگیری بوده بنحوی که فردی فضول معرفی خواهد شد.

فردی که دارای بینی خیلی کوچک بنحوی که انتهای آن وصل به صورت شده باشد , اغلب دارای قدرت مدیریتی بوده و فن اداره کردن را ذاتا بلد اما در اثر وقوع ناملایمات زود متاثر میگردد.

کسانی که دارای بینی با سوراخهای بزرگ هستند از نواها و آهنگهای موسیقایی بیشتر از دیگران لذت برده و تحت تاثیر شدیدی خواهند بود بنحوی که گاهی از شدت تاثیر آهنگ بر آنان بدنشان ممکنست دچار لرز گردد !

ادامه دارد ...
بینی

ساری , گاهنوشته های محمود زارع
سال 92
www.mzare.ir


توجه
: نقل این مطلب صرفا با درج لینک و ذکر نام وبلاگ بلامانع است.

... تایپ و تنظیم و انتشار در وبلاگ ( ف زارع )


بخوانید:
شب وصال (شجریان) + دانلود
یاد ایام شجریان + دانلود
در خیال (شجریان)+دانلود
کجا روند که یار از تو خوبتر گیرند !
گفتگو آیین درویشی نبود
جانا به غریبستان چندین به چه می‌مانی
ارزش پدر و مادر در نزد اولیای خدا
خدا رحیم است
احترام به پدر و مادر
امروز دیدم یار را آن رونق هر کار را
غم غفلت + دانلود
دل حرم خداست ...
نوحه لری ای روله (رضا نقاش)+دانلود
(خطورات) خدا می بیند و ...
ناموزونی !
نوحه لری ای کفتر قشنگم (رضا نقاش)+دانلود
زایش و نگهداری داعش !
رضای خدا یا رضایت خلق
بی تشویش مرگ
نوحه لری افق غرق خونه (رضا نقاش)+دانلود
خوشا بحال زدایندگان غم و غصه
دام خال روی ( تک بیتی )
نوحه لری عاشق و مبتلا منم (رضا نقاش)+دانلود
مکافات عمل (انتقام از قاتل پدر)
مهلت به تنگدست موجب اجابت دعا
نوحه لری گلم رنگ اناره (رضا نقاش)+دانلود
هرگز آرزوى مرگ مكن !
بخشنده ‌ترین مردم کیست ؟
مکافات عمل (شهادت دو کبک)
مه من نقاب بگشا ز جمال کبریایی
خداوند با ظلم و ظالم چه میکند ؟!
رحم کن تا خدا و طبیعت بتو رحم کند
رازپوشی و سعادت و شقاوت
زبان سیاست و سیاست زبان
(خطورات) تنظیم روابط در عناصر قرآنی
THE FAREWELL PILGRIMAGE
گوهر و خرمهره در یک سلک جولان میکنند
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (136)
رحمت و مردمی بودن پیامبر (ص)
شکستگان تو هم آه آتشین دارند
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
پیشاهنگ مرگ
کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو ...
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (134)
آرش کمانگیـــر
خودپسندی
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (133)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (132)
گوهر ها و خرمهره ها ... !
انواع هدایت در قرآن کریم
ساری , گاهنوشته های محمود زارع
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.