گلگشتی در تاریخ ( ارزش حقوق مردم و صیانت از حقوق مردم حتی در نزد چنگیز)
کانون قانون
ساری , گاهنوشته های محمود زارع :اهمیت قانون و اطاعت مو بموی مواد و مفاد قانون از سوی مامورین کشوری و لشکری از آنچنان قوت و اهمیتی برای ادامه بقاء هر حکومتی برخوردار میباشد که هر حکومت عاقلی نقض آنرا بخصوص از سوی مجریان اصلا بر نخواهد تافت تا رعایا جرات پیدا نکنند که بهمین دلیل ( ) قانون را از ارج و قرب و اهمیت خویش بیاندازند .
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

در کشوری که قانون از سوی امراء و دست اندرکاران نادیده انگاشته شود اصلا خود این وضعیت نشانه آنست که تار و پود آن سیستم در حال از هم وا شدن میباشد و بهمین جهت قضات و امراء و حاکمان در این حوزه بسیار سخت گیر و در وهله نخست از خود و اطرافیان و اعوان وانصارشان شروع کرده و بهیج عنوانی تخلف از آنرا از سوی مامورین مورد عفو و بخشش قرار نخواهند داد . بد نیست در همین خصوص نگاهی به یکی از وقایعی که در تاریخ آنهم از سوی یکی از خشن ترین سیستم حکومتی در تاریخ درخصوص اهمیت و حساسیت امر قانون و مراعات آن آمده است را با هم مرور کنیم !

قانون چنگیزی ( یاسا ) در تمام شئون حکمفرما بود یکی از آنها ذبح گوسفند بود که میبایست حیوان را با چوبی  که به مغز آن فرود می آوردند او را میکشتند.

یکی از مسلمانان گوسفندی را با کارد بخلاف حکم چنگیز ذبح کرد . یکی از نیروهای سپاهی چنگیز او را به پیش چنگیز برد که این فرد خلاف حکم ( قانون یاسا ) عمل کرده است.

چنگیز در موقع عصبانیت دستهایش برعشه می افتاد , در آنموقع که خاطی را آوردند بهمان حال دچار عصبانیت شد و از او توضیح خواست که چرا خلاف کرده است؟

صاحب گوسفند گفت ما مسلمانیم و باید حیوان را با آدابی ذبح کنیم.

چنگیز گفت این عمل ( ذبح ) را در خیابان انجام دادی ؟

گفت خیر

چنگیز گفت در ملاء عام ذبح کردی ؟

گفت نی

چنگیز گفت بیرون منزل انجام دادی ؟

گفت نه درون خانه خود .

چنگیز از مامور سپاهی خویش سوال کرد که او را در کجا مشغول دیدی ؟

سپاهی گفت درون خانه وی

چنگیز پرسید چگونه درون خانه ی وی را دیده ای ؟

سپاهی گفت از بالای پشت بام همسایه اش !

در این موقع چنگیز با همان حال عصبانیت غضبناکتر گردید و نعره کشید و میرغضب را احضار کرد و دستور داد اول چشم آن مامور سپاهی را از حدقه بیرون کردند که در حریم خصوصی مردم به جستجوی پرداخته و بعد امر کرد نصف صورت آن سپاهی را ببرًد و سپس سر او را از بدن جدا کرده و صاحب گوسفند را آزاد کرد !بمناسبت همین بحث بد نیست نکاتی را که در بیش از دو دهه قبل که بمناسبت تحقیقی درباره اهمیت قانون در نگاه مرحوم امام خمینی ؛ از سخنان ایشان فیش برداری کرده بودم بخشهایی را در اینجا ذکر کنم که خالی از لطف نیست ( بعد از آن تاریخ فرصتی برای بررسی در این حوزه نداشته ام لذا از همان نوشته ها استفاده میکنم ) :

ساری , گاهنوشته های محمود زارع- حاکم، یعنی شخص اول مملکت، اگر کسی یک چیزی داشته باشد، شکایتی داشته باشد از او، پیش قاضی می‌رود و او را حاضرش می‌کند و او هم حاضر می‌شود، چنان که شد، حضرت امیر این کار را کرد.

ساری , گاهنوشته های محمود زارع- در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم‌الشان - صلی‌الله علیه و آله - در مقابل قانون، بی‌امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاری است، و شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون مجرم و قابل تعقیب است.

ساری , گاهنوشته های محمود زارع- حکومت که ولی‌امرش - که حالا به سلطان یا رئیس جمهور تعبیرش می‌کنند - در مقابل قانون با پایین‌تری فردی که در آنجا زندگی می‌کنند علی‌السواء باشد. در حکومت صدر اسلام این معنی بوده است.حتی قضیه‌ای از حضرت امیر در تاریخ است، در وقتی که حضرت امیر - سلام‌الله علیه - حاکم وقت و حکومتش از حجاز تا مصر و تا ایران و جاهای بسیاری دیگر بسط داشت. قضات هم از طرف خودش تعیین می‌شد. در یک قضیه‌ای که ادعایی بود بین حضرت امیر و یک نفر یمنی که آن هم از اتباع همان مملکت بود. قاضی حضرت امیر را خواست. در صورتی که قاضی دست نشانده خود او بود. و حضرت امیر بر قاضی وارد شد و قاضی خواست به او احترام بگذارد. امام فرمود که در قضا به یک فرد احترام نکنید، باید من و او علی‌السواء باشیم. و بعد هم که قاضی بر ضد حضرت امیر حکم کرد، با روی گشاده قبول کرد. این حکومتی است که در مقابل قانون، همگی علی‌السواء حاضرند، برای اینکه قانون اسلام، قانون الهی است. و همه در مقابل خدای تبارک و تعالی حاضرند - چه حاکم، و چه محکوم، چه پیغمبر و چه امام و چه سایر مردم.

ساری , گاهنوشته های محمود زارع- ... خلیفه مسلمین در صدر اسلام با یهودی - با اهل ذمه‌ای - که با هم یک مخالفتی داشتند در محضر قاضی حاضر شد و قاضی حکم بر خلاف او کرد و سر به اطاعت گذاشت. اسلام اینطور است. اسلام طوری نیست که برای طبقه بالا یک بالایی قائل باشد ...

ساری , گاهنوشته های محمود زارع- پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمومنین هم تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمی‌کردند و نمی‌توانستند بکنند.
خدای تبارک و تعالی می‌فرماید که اگر چنانچه یک تخلفی بکنی، یک چیزی را به من نسبت بدهی، تو را اخذ می‌کنم، و وتینت را قطع می‌کنم. اسلام دیکتاتوری ندارد، اسلام همه‌اش روی قوانین است. و آن کسانی که پاسدار اسلامند، اگر بخواهند دیکتاتوری کنند، از پاسداری ساقط می‌شوند به حسب حکم اسلام.

ساری , گاهنوشته های محمود زارع- اسلام دین قانون است. پیغمبر هم خلاف قانون نمی‌توانست بکند، نمی‌کرد هم، البته نمی‌توانست هم بکند. خدا به پیغمبر می‌گوید که اگر یک حرف خلاف بزنی، رگ و تینت را قطع می‌کنم. حکم قانون است. غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد. برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه، و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل می‌کنند. مجری قانون هستند همه، هم فقیه و هم غیر فقیه همه مجری قانونند.

ساری , گاهنوشته های محمود زارع- حاکم در حقیقت قانون است. همه در امان قانونند، در پناه قانون اسلامند. مردم و مسلمانان در دایره مقررات شرعی آزادند، یعنی بعد از آنکه طبق مقررات شرعی عمل کردند، کسی حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا آنجا برو. این حرفها در کار نیست. آزادی دارند و حکومت عدل اسلامی چنین است. مثل این حکومتها نیست که امنیت را از مردم سلب کرده‌اند. هر کس در خانه خود می‌لرزد که شاید الان بریزند و کاری انجام دهند. چنانچه در حکومت معاویه و حکومتهای مانند آن امنیت را از مردم سلب نموده و مردم امان نداشتند. به تهمت، یا صرف احتمال می‌کشتند، تبعید می‌کردند، و حبس می‌کردند، حبسهای طویل المدت، چون حکومت اسلامی نبود. هرگاه حکومت اسلامی تاسیس شود، همه در سایه قانون با امنیت کامل به سر می‌برند، و هیچ حاکمی حق ندارد بر خلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمی بردارد.

ساری , گاهنوشته های محمود زارع- ( در اسلام ) قانون حکومت می‌کند. شخص هیچ حکومتی ندارد. آن شخص ولو رسول خدا باشد، ولو خلیفه رسول خدا باشد، شخص مطرح نیست در اسلام. 

ساری , گاهنوشته های محمود زارع
www.mzare.ir


توجه: نقل این مطلب صرفا با درج لینک و ذکر نام وبلاگ بلامانع است.

مطالبی دیگر از وبلاگ :
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 67 )
تسلیت بر صاحب عزا
شیعه یعنی وفاداری به امام (04)
از نخستین سخنان منتغم بزرگ
عظمت یاران سیدالشهداء (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 66 )
و آب دیده هم زنده کننده است ...
شیعه یعنی وفاداری به امام (03)
از آب هم مضایقه کردند کوفیان
امام حسین(ع) و نعمت حاجت‌خواهی
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 65 )
شیعه یعنی وفاداری به امام (02)
شیعه یعنی وفاداری به امام (01)
نامه ای از امام زمان (علیه السلام )
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 64 )
سیمای مبارک آقا ولی عصر (عج)
زنان یاور مهدی (عج)
زمین همچنان محور كرات است!!!
بنام آنكه ما را آفرید ...و میمیراند
ان الله خیرالماکرین ...
دل گپ ها ( گفتگوهای تنهایی)
MIRACLE OF THE HOLY PROPHET,s SAYING
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 63 )
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
هرگز زمین خالی از حجت نخواهد بود
چگونگی تداوم نسل بشر از ابتداء
وصیت نامه ی حضرت خدا
دنیای کثیفی شده است !
زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود ...
انسان برای بقاء خلق شد نه فنا
توحید از نظر امام رضا (ع)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 62 )
او را خود التفات نبودش به صید من
فصل غربت آقا ولی عصر علیه السلام
درخت‌كاری برترین و پاکترین کار آدمیان
تاویل نماز به بیان امیرالمومنین (ع)
ظلم زائل کننده حکومت
بقصد یاد گرفتن بپرس نه بقصد خطاگرفتن
چگونگی تعیین میزان قبولی هر کس نزد خدا از نظر مولا علی (ع)
خدا در کمین ستمکاران
خودستایی تباهی است
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 61 )
حقوق مردم مقدم بر حق خدا
بختش بلند هر که گرفتار حیدر است
دنبال عیب مردم نباشید ...
شهربانو کوچولوی شیرین زبان و زیرک
ظلم هلاک کننده است
گمان بد گناه بزرگ
بحرالمعارف همدانی جلد د

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.