مرگ شیطان
ساری , گاهنوشته های محمود زارع :چندین سال پیش جایی خوانده بودم و اصل آنرا با کمی تغییر در دفرچه ام نوشته بودم بدین شرح :
شیطان به یکی از اولادش که بسیار خبیث و البته دانا بود گفت که در فلان شهر عالمی است که یکصد و بیست سال است که من دست باو نیافتم و ضلالت او نزد من محبوبتر است از ضلالت هزار عابد .
حال آیا میروی بسوی او تا گمراهش کنی ؟! 
این شیطان قبول کرد و خود را بلباس علما ملبس کرد و بنزد آن عالم رفت . دید مردم بسیاری در اطراف او جمع شده و علم از او فرا میگیرند.

ساری , گاهنوشته های محمود زارع


شیطان باو گفت خدا ترا رحمت کند من مرد هندی هستم برای آن بحضور تو آمدم که چند مساله مشکل مرا حل نمایی !
عالم گفت : بپرس

شیطان : آیا تو عالم میباشی ؟
عالم : نه من بیشتر متعلم هستم

شیطان : پس عالم کیست ؟
عالم : عالم کسیست که محتاج به تعلیم نیست .

شیطان : کیست آن واحدی که ممکن نیست که دو (2) گردد؟
عالم : آن خداوند تبارک و تعالی است .

شیطان : کدامند آن دو تا که سه نشوند ؟
عالم : روح و بدن است .

شیطان : کیست آنکه داخل شد در شکمی و بیرون آمد از او در حالتی که میان آنها قرابتی نبود ؟
عالم : یونس بن متی بود که در شکم ماهی رفت و بیرون شد .

شیطان : مرا خبر ده از پسری که سی سال عمر داشت و حال آنکه پسر او یکصد و بیست سال عمر داشت ؟
عالم : عزیز پیغمبر است که زمانی از دنیا رفت سی سال عمر داشت و پسرش بیست ساله بود و چون صد سال مرد و دوباره خداوند او را زنده گردانید , خودش سی ساله بود و پسرش یکصد و بیست ساله بود.

شیطان : کدامند آن هفت چیزی که هر کدام ( خودش ) هفت هستند ؟
عالم : آسمان - زمین - دریاها - طواف بیت الله - جهنم - روزهای هفته و قرآن که نازل شده است بر حضرت ختمی مرتبت به هفت سبع

شیطان : اول روزی که خدا در آن روز خلایق را خلق فرمود ؟
عالم : روز یکشنبه !

شیطان : کدامند آن پنج چیزی که خداوند آنها را در روز جمعه خلق فرمود ؟
عالم : بهشت - جهنم - آفتاب - ماه - ستارگان

شیطان : کدامند آن چهار کتاب که از آسمان نازل شده اند ؟
عالم : توراه موسی - انجیل عیسی - زبور داوود - قرآن حضرت محمد (ص) .

شیطان : خبر ده مرا از آنچه در روی زمین است و بالای عرش ؟
عالم : از من بپرس از آنچه در روی زمین و در زیر عرش است !

شیطان : چند چیز است که جفت خلق شده است ؟
عالم : آسمان و زمین - آدم و حوا - آفتاب و ماه - شب و روز - دنیا و آخرت - بهشت و جهنم - مرد و زن - فقر و غنا - خنده و گریه - مرض و صحت - غم و شادی - بالا و پایین - تلخ و شیرین - خیر و شرً - عفو و عذاب - خوف و امن - رضا و غضب - ایمان و کفر - حیات و ممات

شیطان دانست که بر آن عالم از راه علم نتواند غلبه کند ؛ لذا باب خرافات را گشود و گفت ؛ ( توجه شود که این بخش از سوالات بیشتر جنبه خرافی دارد تا علمی )

شیطان : چگونه است که بعضی از مردها اول ریش آنها سفید میشود بعد موی سرشان ؟
عالم : چون ریش موضع ملامت است از این جهت از غصه زودتر سفید میشود ( البته بعضی ها گفته اند زودتر سفید شدن ریش از موی سر گاهی نشانه از حماقت آنفرد دارد ! نه در همه موارد )

شیطان : چگونه است که بعضی از مردان اول موی سرشان سفید میشود بعد از آن موی ریش ؟
عالم : بجهت اینست که موی سر قریب بیست سال از موی ریش بزرگتراست .

شیطان : جهت چیست بعضی از زنان عقیم اند و اولاد نمیزایند ؟
عالم : بجهت آنست که طینت آنها از خاک زمین شوره زار است و در چنین زمینی گیاه نروید ! ( برای تقریب بذهن از این تمثیل استفاده شده است )

شیطان : زنی که دو طفل میزاید کدامیک از آندو بزرگتر است ؟
عالم : آن طفل که آخر زاییده میشود ! زیرا که آنها از دو منی ( از دو تخمک - اسپرم و اوول ) متکوًن میشوند پس راه آمدن از اول برای اولی بسته شده بواسطه دومی , پس زن آن طفل را که آخر خلق شده میزاید آنگاه آن طفل اول که بزرگتر است راه پیدا کرده بیرون می آید !

شیطان : حکمت چیست که زنها ریش نمی آرند ؟
عالم : برای آنکه مشتبه به مردها نشوند و دیگر آنکه از قلوب و انظار مردها نیفتند.

شیطان : هر گاه زمستان بیاید تابستان بکجا میرود و بالعکس ؟
عالم : هر کدام که آمد دیگری در زیر زمین ( در آنسوی زمین بجهت چرخش خاص زمین ) میرود و در زمستان آب زیر زمین گرم و در تابستان سرد است !

شیطان : قسی ترین اشیاء چیست ؟
عالم : قسی تر از هر چیز دل کافر است .

شیطان : مرا خبر ده از نرمتر از همه چیز ؟
عالم : دل انسان مومن

شیطان : خبر ده مرا از تلخترین چیزها ؟
عالم : زندگانی با ذلًت .

شیطان : شیرین ترین چیزها چیست؟
عالم : توحید باریتعالی .

شیطان : کمترین اشیاء در دنیا چیست ؟
عالم : یقین است در قلب بنی آدم و همچنین است انسانی که غم و اندوه نداشته باشد .

شیطان : زیادترین چیزها در دنیا چیست ؟
عالم : اسم مبارک باری تعالی و همچنین است شک در دل بنی بشر .

شیطان : فقیرترین مردم ؟
عالم : کسی که خدا را نشناسد .

شیطان : خبر ده مرا از غنی ترین اشیاء ؟
عالم : باران است به وقت خود .

شیطان : عدد پیامبران چندست ؟
عالم : یکصد و بیست و چهار هزار .

شیطان : رسولان آنها چند است ؟
عالم : سیصد و سیزده .

شیطان : چه فرق است ما بین رسول , نبی و مرسل ؟
عالم : نبی کسی است که در خواب ببیند آنچه را که تکلیف است . و رسول کسی است که از جبرئل بشنود ولی شخص او را نبیند و مرسل کسی است که هم از جبرئیل بشنود و هم شخص او را ببیند .

شیطان : آن چه چیز است که وحی بسوی آن شد و حال آنکه نه از طایفه جن است و نه از انس ؟
عالم : مگس عسل است . ( و اوحی ربک الی النحل )

شیطان : آدم که از بهشت بیرون آمد بکدام سرزمین ورود کرد ؟
عالم : آدم به اواخر اراضی هند و حوًا به جده و شیطان به کابل و مار به سیستان و طاووس به هند .

شیطان : چه درخت بود که آدم از خوردن ثمره آن ممنوع شد؟
عالم : گندم .

شیطان : چه علت دارد که بعضی از مردم سخی و بعضی دیگر بخیل اند ؟
عالم : برای اینست که طینت سخی از زمین طیب است و تربت بخیل از زمین شوره .

شیطان : چند آبست در بنی آدم ؟
عالم : نه (9) مورد . آب دهن که در حالت صحت بدن شیرینتر و در حالت مرض تلخست - آب چشم که شور است - آب گوش که تلخست - آب بینی که بی مزه است - عرق بدن که ترش است - بول و منی و مزی و ودی ( آبی که بعد از بول می آید ) .

شیطان : ملائکه ذکورند یا اناث ؟
عالم : نه آلت ذکوریت دارند و نه آلت اناثیت زیرا اگر آلت داشتند قادر بر دوام عبادت ( اطاعت ) نبودند و لیکن خداوند تعالی آنها را بصورت ذکور خلق فرموده .

شیطان گفت تمام مسائل مرا جواب شافی دادی جز اینکه یک مساله دیگر باقیست . شیشه کوچکی بیرون آورد و گفت خداوند قادر است آسمانها و زمین را در این شیشه داخل کند یا نه ؟

عالم : لا حول ولا قوه الا بالله ؛ خداوند قادر و تواناست که تمام آسمانها و زمین را در این شیشه داخل کند بلکه داخل کند آنها را در چشم راست تو و بیرون آورد از چشم چپ تو به قول کن فیکون .

پس آن عالم انگشت خود در چشم آن ملعون فرو برد چشمش را کور نمود . مقارن این حال آتشی از آسمان فرو آمده و آن ملعون را فرا گرفت و او مضطرب شد و صحیه میکشید تا آنکه تمامی او بسوخت . آنگاه آن عالم را معلوم شد که او شیطانی از متابعین ابلیس بود . خود عالم و تمام تابعین سجده شکر بجای آوردند.
ساری , گاهنوشته های محمود زارع
www.mzare.ir


توجه: نقل این مطلب صرفا با درج لینک و ذکر نام وبلاگ بلامانع است.
(خطورات) باز تعریف مبناها
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (154)
عزّت و ذلّت دارا و ندار !
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
!? WHO SHALL GATHER BONES
!؟ WHICH WAY IS BETTER
THE KIND PROPHET
I AM LIKE A TRAVELLER IN THIS WORLD
بهشت نقد کجاست ؟!
! ALTRUISM
MUHAMMAD, THE MAN OF JUSTIC
SPEECHES IN THE FAMOUS BAZAARS
THE GOOD MANNERS OF THE PROPHET
MUHAMMAD, THE TRUST-WORTHY
THE PLOT TO MURDER THE HOLY PROPHET
THE DEFENDER OF THE PROPHET.s
بسم الله الرحمن الرحیم
!BEING KILLED AS A MARTYR
ABU ZAR,THE STEADFAST FOLLOWER
GOD IS AWARE OF HEARTS
THE MOST BELOVED SERVANT
THE IMPORTANT ADVICE
INVITATION TO THE HEADS OF THE TRIBES
TO EMBRACE ISLAM
I Am Thankful
WHAT A FALSE IDEA ABOUT CHRIST
FIVE MORAL PRINCIPLES
JUSTICE OR INJUSTICE
The First Woman To Embrace Islam
ALi, THE HERO OF BRAVERY
BREAKING THE FAST WITH ONE FOOD
HE FROWNED AND TURNED AWAY
ALI, THE PARALLEL TO THE PROPHET
THE MASTER OF ALL BELIEVERS
? WHO IS POOR AND DESTITUTE
THE WAY TO SALVATION
REVENGE OR KISS ON THE PROPHET,S CHEST
THE TWELVE IMAMS
THEGREAT IDOL - BREAKER
! I AM NOT A DESPOT
MOTHER,s SATISFACTION
ISLSMIC JUSTICE
! KILLING WTTHOUT ANY SIN
THE STORY OF THE NIGHT-JOURNEY
THE CONQUEST OF MECCA
SOME MONEY FOR ALMS
WARN YOUR NEAREST RELAIVES
BELIEF WITHOUT CONSULTATION
GOD DOES NOT FORGIVE A POLYHEIST
The Beginning of Revelation

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.