یاهو
ساری , گاهنوشته های محمود زارع:مطابق با آیات قرآن کریم این افراد شامل عذاب الیم میباشند:

ساری , گاهنوشته های محمود زارع
ستمکاران. 
سوره مبارکه ابراهیم آیه 22 ، سوره مبارکه حج آیه 25 ، سوره مبارکه شوری آیات 21 – 42


منافقین.
سوره مبارکه بقره آیات 8 -10 ، سوره مبارکه حشر آیه 15 ، سوره مبارکه مجادله آیه 4 ، سوره مبارکه تغابن آیه 5 ، سوره مبارکه صف آیه 1 ، سوره مبارکه انشقاق آیه 24 ، سوره مبارکه ملک آیه 28

کافران.
سوره مبارکه بقره آیه 104 ، سوره مبارکه آلعمران آیات 31-91-177 ، سوره مبارکه مائده آیه 31-73 ، سوره مبارکه توبه آیه 3 ، سوره مبارکه یونس آیه 4 ، سوره مبارکه حج آیه 25 ، سوره مبارکه عنکبوت آیه 23

تفرقه افکنان مذهبی

کسانیکه بین فرقه های دینی تفرقه ایجاد میکنند.  سوره مبارکه زخرف آیه 65

تغییر در احکام الهی
کسانیکه حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده اند.  سوره مبارکه نساء آیه 160

ظالمین، سارقین، رشوه دهنده و رشوه گیرنده، تاوان گیران، تهدیدکنندگان، باجگیران، رباخواران. سوره مبارکه نساء آیه 161

انکارکنندگان قیامت. سوره مبارکه یونس آیه 4

کم فروشان
، خیانت کنندگان و فسادکاران. سوره مبارکه هود آیه 85

راه خدا را بستن
. سوره مبارکه حج آیه 25

آزاردهندگان پیامبران خدا. سوره مبارکه توبه آیه 61

کسانیکه مومنان را آزار میدهند و آنها را مسخره میکنند. سوره مبارکه توبه آیه 79

کسانیکه با دروغ و نیرنگ ترک جهاد میکنند. سوره مبارکه توبه آیه 90

کسانیکه به آیات الهی ایمان نمی آورند. سوره مبارکه نحل آیه 104

کسانیکه بر خدا دروغ میبندند. سوره مبارکه نحل آیه 117 

کسانیکه زشتی ها را در بین مردم با ایمان رواج میدهند. سوره مبارکه نور آیه 19

کسانیکه با فرمان پیامبر خدا مخالفت میکنند. سوره مبارکه نور آیه 63

کسانیکه وقتی آیات الهی بر آنها خوانده میشود، متکبرانه روی بر میگردانند و انگار که نشنیده اند. سوره مبارکه لقمان آیه 7

کسانیکه حقیقت کتاب خدا را از مردم پنهان میکنند و آن را به بهای اندک میفروشند. سوره مبارکه بقره آیه 174 ، سوره مبارکه آلعمران آیه 188

قاتلین پیامبران و مردم. سوره مبارکه آلعمران آیه 31

قاتلی که بعد از رضایت ولی دم از دادن خون بها مسامحه میکند. سوره مبارکه بقره آیه 178

کسانیکه پیمانهای الهی و سوگندهای خود را میفروشند. سوره مبارکه آلعمران آیه 77

کسانیکه برای خدا شریک قائل میشوند. سوره مبارکه مائده آیه 73

کسانیکه دین خدا را بازیچه و ملعبه دست خود قرار میدهند. سوره مبارکه انعام آیه 10
 
کسانیکه از دستورات خداوند سرپیچی کردند و شتر صالح را به قتل رساندند. سوره مبارکه اعراف آیه 7 ، سوره مبارکه مائده آیه 94

عالمان و راهبان دین که اموال مردم را به ناحق میخورند و آنان را از راه خدا باز میدارند. و آنان که طلا و نقره ذخیره و انفاق نمینمایند. سوره مبارکه توبه آیه 34 ، سوره مبارکه حج آیه 25

آنان که گفتند خدا یکی از 3 میباشد (معتقدان به تثلیث ) و اینگونه کافر گشتند. سوره مبارکه مائده آیه 73

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.