web counter
طب سنتی *
محمود زارع ( وبلاگ ساری ) : چند سال قبل ظاهرا بدون هیچ دلیل خاصی , پای یکی از فرزندانم ( فروغ ) غده ای تقریبا باندازه یک توپ تنیس بیرون داد که نه درد میکرد و نه چرک . ما برای رفع نگرانی خویش و معالجه فرزند به چند طبیب و پزشک مراجعه نمودیم که سرانجام به یک جراحی بنام دکتر شریعتی در خیابان قارن ساری رهنمون و ایشان طی یک پروسه خاصی تنها با عمل جراحی آنرا برداشتند که تا مدتها جای عمل هم مشخص بود . بفاصله یک دو ماه بعد درست در پای دیگر همین بچه و باز درست قرینه آن غده و اندازه آن چنین عارضه ای پیدا شد. تعجب کردیم . مادرم منزل ما بود بعد از معاینه معمولی ضمن آنکه در رفع نگرانی ما کوشیده بودند فرمودند چیز بدخیمی نیست . ما قصد داشتیم که چند روز بعد بپزشک مراجعه کنیم . آخر هفته بچه ها بمحل رفته بودند . مادر , با گشتن در حیاط منزل - که تقریبا بزرگ و وسیع هم بوده ( بیش از 2000 متر مربع ) و در جا جای و گوشه کنارش انواع و اقسام علوفه های وحشی که حتی اسم بسیاری از آنها را بزبان محلی هم , من دانشگاهی , نمی دانستم - چهار پنج نوع از علوفه های وحشی را کند و بعد از کوبیدن و مخلوط کردن آنها و همچنین با کره محلی و چند چیز دیگر که الآن یادم نیست , معجونی درست کرد و روی غده پای بچه بست و

به همسرم گفت حال که بچه درد نداشته و وقت هم دارید یک هفته تا ده روز صبر کنید . و مقداری از آن معجون را دوباره تهیه و بهمسرم داد و گفت هر روز عوض کن . خدا را گواه میگیرم که بعد از همان تعداد روزی که مادر پیش بینی کرده بود با کمال تعجب غده بنحوی از بین رفت که انگار اصلا بوجود نیامده بود و مهمتر آنکه جای آن هم - مانند عمل دکتر شریعتی - پیدا نبود . قصدم با ذکر چنین خاطره تحقیر پزشکی جدید و بر تخت نشاندن طب سنتی نیست , ولی نمیدانم چرا نمیتوانم باور کنم که متاسفانه پزشکی جدید بهمراه درمان بسیاری از مرضها , گویا امراضو بیماریهای بسیاری را نیز عامل و ایجاد شده است حالا نه مستقیم بلکه بطور غیر مستقیم چنین بوده است. تجربه زندگی و زیست بسیاری از مردم هم چنین آموخته که هر که کمتر دارو مصرف کرده و بدکترهای امروزی مراجعه کرده سالمتر مانده است !!! از مقایسه این دو طب بگذریم ولی میخواهم بگویم که خداوند دردی را نیافریده که درمانش را قرار نداده باشد ( این را امامان ما فرموده اند ) و اکثر درمانها هم در گیاهان و چگونگی سلامتی و آرامش هم در نوع تغذیه انسانها قرار دارد. ما بجز اندکی از متون سنتی ما که متاسفانه زیاد هم چاپ و منتشر نمیشوند , آثاری نداریم که بتوان بدانها مراجعه و لااقل بعنوان بررسی و تحقیق از آنها استفاده کرد. امروزه حتی دانشجویان سالهای آخر پزشکی هم بسیاری از گیاهان را نمی شناسند و حتی اسم بسیاری از گیاهان دارویی را هم نمیدانند ! کاش در این مملکت بطور جدی تری جایی و گروهی در هر شهری تشکیل شود که در خصوص تحقیق و مطالعه و حتی حفظ و نشر آثار بجا مانده از قدیم , اقدامات چارچوب دار و موثری بنمایند . انشاء الله ! ما در این بخش از مقاله باز مجبور شدیم که از زبان یاجوج ماجوجی جدید خارج شده و بهمان زبان قدیمی خودمان مراجعه نماییم و با کنکاشی در متون قدیمی تر خویش مطالبی را از آثار بعضی از گیاهان و غذاها در درمان دردها و بیماریها استخراج و در اینجا منتشر نماییم . بهمین مقصود و مقصد هست که منبعد اگر خدای تعالی بخواهد و مجالی فراهم آید چنین مطالب را برای مخاطبین محترم استخراج و منتشر می نماییم البته ما قبلا نیز مقالاتی را در همین خصوص در همین دو وبلاگ خویش نوشته ایم که اگر در آرشیو آن بگردید میتوانید بدانها دسترسی پیدا کنید .

مقاله طب الرضا منسوب به امام رضا(ع):
... ایزد تعالی هیچ دردی نیافرید جز آنکه در مقابل آن درمان آفرید. خداوند تن آدمی را بر مثال مملکتی بنهاد و منشور پادشاهی این مملکت بدل داد . پس سلطان این مملکت دل است و شهرستان آن کالبد و خزینه آن معده و سراپرده سینه و غلمان رگ ها و پی ها , بعضی ها آشکار و بعضی نهان و یاران او دو دست و دو پای و دو چشم و دو گوش  و دو لب و یک زبان و دو دست بر مثال دو غلامند تا هرچه پادشاه بخواهد  بیاورند و هرچه را که نخواهند دور کنند و دو پای بر مثال دو مرکبند تا این پادشاه را برمیدارند و دو چشم بر مثال دو نقیبند که در مملکت نظر میکنند و دو گوش بر مثال دو شخصی که هر چه بشنوند بسمع پادشاه رسانند. این پادشاه هیچ کاری نکند بشتاب و چون سخنی از این دو شخص شنود ساعتی تامل کند , پس زبان را که ترجمان است فرمان دهد بجواب و زبان مستغنی نیست از معارف لب و معاونت او و لب از مساعدت زبان و سخن زینت نگیرد الا بنغمه بینی که بمنزله دمیدن است در نای , و این دو منفذ بینی که در جوار زبان است بر مثال دو در است و دستها بر مثال دو دربان که اگر از این دو در وی بوی ناخوش آید دربان هر دو را بگیرد تا آن بوی بسوی حجره پادشاه نرود مگر بفرمان , بدان این پادشاه را , هم ثواب است و هم عذاب . ثواب او شادی است و عذاب او اندوه , خانه شادی گرده و خانه شادی سپرز است و از گرده و سپرز دو رگ بچهره پیوسته که رهگذر شادی و اندوه است و از آن رهگذر بچهره رسد و از آنچه گرده و سپرز را حاصل شده باشد از فرح و اندوه چهره را بهره رسد و این رگها گذر این عاملان پادشاه میباشند و هر که را خواهد این معنی را بحقیقت بداند باید که تامل کند در حال دارو خوردن تا ببیند که عامل این پادشاه از راه عروق چگونه دارو را بموضع درد میرساند. بدان تن بر مثال زمینی است خوش خاک اگر بدانه ای متعهد کنند و بعمارت تیمار دارند و آبیاری نمایند , آبادان گردد و مرغزارش سبز و خرم بود و اگر بگذارند و تیمار ندارند و عمارت و زراعت نکنند زمین را خار بگیرد و خراب شود و تدبیر عمارت او آن بود که هر طبعی آن خورد که پرورش او بدان بود و غذا چون بسیار خورند درد شود و چون اندک خورند دارو بود و دست از هر جنس طعام وقتی باید کشید که هنوز میل طعام داشته . بدانکه ترتیب باید نگاه داشت هم در وقت و هم در مقدار . در تابستان غذای سرد و در زمستان غذای گرم و در خزان و بهار معتدل , و ابتدا به طعامی کنند که معتدل و سبکتر باشد تا آسوده تر باشند و ترتیب وقت چنان باید کرد که هر دو روز سه بار طعام خورند....

پیشگیری از سفیدی مو
گویند هر گاه برگ ریواس را بکوبند و آب آنرا بر موی مالند هرگز ! سفید نشود . ( البته روی کلمه هرگز زیاد توجه ننمایید اما بیشتر میتوان معتقد بود که تاثیر زیادی دارد )
رنگ مو
گویند اگر روغن تازه را با ریحان بجوشانند و بر موی مالند , موی را سیاه نماید. ( قطعا منظور روغن نباتی نیست بلکه روغن حیوانی یعنی همان کره ناب است ) و همچنین گویند هر کس یکهفته موی سر خود به هلیله بشوید هرگز سفید نگردد.
دفع قطعی موی
گویند اگر زهره بز را با ( نوشادر ) حل نموده و بر موضعی بمالند , یگر موی برنیاید.

برای دفع بید
نوشته اند اگر برگ گیاه تنباکو یا کافور را در جامه پشمینه گذارند از بید زدن محفوظ میماند.

طبخ مطبوع
اگر حبوبات را اول در آب سرد خیسانده و بعد از آن طبخ نمایند زودتر پخته شود.

دفع زردی دندان
صدف و تخم توت و تخم اسفند را ( از هر کدام دو درم ) تهیه نمایید , آنها را کوبیده و مخلوط نموده و بر دندانهای زرد بمالید که هم زردی دندان را ببرد و هم بیخ داندانها را محکم می نماید.

علاج نیش مار و عقرب و...سیر
نوشته اند اگر سیر را کوبیده تا نرم شود و بر جای عقرب گزیده یا مار زده ضماد نمایند , دردش ساکن و ساکت میگردد و اگر آماس ( ورم ) داشته باشد رفع میکند . اما در روز و شب تجدید کنند یعنی بعد از خشکیدن بردارند و سیر تازه کوبیده ضماد کنند تا بالمره درد ساکن شود . گویند بسیار مجرب است .... همچنین گویند هرگاه موضع گزیده عقرب را در آب گرم گذارند و بلافاصله نقل به آب سرد نمایند , تسکین یابد.... نیز گویند بجهت مارگزیده مکرر آتش بالای زخم گذارند تا آتش سیاه شود چون مادامیکه زهر در بدن باقیست آتش بدن را نمیسوزاند و سیاه نشود.

دفع مورچه
گویند اگر زاج سیاه را بسوزانند و در سوراخ مورچه بریزند دیگر بیرون نیاید.


برای سفید کردن دست
جهت سفید کردن دستها , سیب زمینی را که سفید باشد در آب جوشانیده و چون خوب پخته شد پوست آنرا برداشته و زائل کرده آنرا در قدری شیر حل کرده پس با آن شیر دستها را مالیده و بعد از ده دقیقه با آب بشویند.
موجب شفافی رنگ صورت
خوردن ؛ به - کدو - پیاز - تره - بادنجان - انار - کاسنی - مویز - روغن زیتون - سیاه دانه با گردو - و کم خوردن - نیم سیر از سفره طعام برخاستن , باعث شفافیت رنگ پوست میشود. ...

علاج سنگ مثانه
گویند برای سنگ کلیه و سنگ مثانه و سوزاک , برگ شاهدانه را دم کنند و چند بار مانند چای میل کنند تا معالجه شود.

علاج سیاه سرفه
گویند یگانه علاج سیاه سرفه برای اطفال ( گل کدو ) سه مثقال مانند چای دم کنند و به بیمار بدهند تا علاج شود.... همچنین درباره دفع سرفه نوشته اند نشاسته را با شکر و روغن بادام بریان کنند و نیم گرم تناول نمایند بجهت سینه و سرفه نافع خواهد بود.

خوشبو کردن
گویند برای خوشبو کردن تنباکوهای بدبو , قدری سنبل الطیب کوبیده و ممزوج با آن نمایند

دفع اسهال مزمن
جهت اسهال مزمن یک مثقال تخم ریحان را بو داده بکوبند و با آب تر کرده فرو برند ! قطع گردد.

مسکن درد دندان
گویند مضمضه گل سرخ مسکن درد دندان است... همچنین اگر نخود را در آب بجوشانند و آن آب را مضمضه نمایند درد دندان را فورا فرو نشاند و گویند سیر بریان شده هم درد دندان را ذایل میکند.

دفع زکام
گویند هرگاه در روز اول که زکام حادث شود , آبگرم در ( خیشوم ) بیخ بینی استشمام کند بسیار نافع است و در زکام صفراوی حاد استشمام کافور نیز تجربه شده است.

دفع خون دماغ
گویند پوست تخم مرغ را بقدری بسوزانند که سیاه شود و خاکستر نگردد برای قطع خون دماغ مجربست.

درد نزله
گویند دود شکر و قند سوخته را بدماغ رساندن بجهت نزله نافع خواهد بود.

علاج قولنج و درد شکم
گویند برای قولنج و درد شکم , پوست کوکنار را بر شکم بندند موثر است .

ازدیاد و تصفیه خون
دو چیز موجب زیادی خون است خوردن کباب و خوردن باقلا و دو چیز موجب تصفیه خون است خوردن کاهو و خوردن چغندر.

موجب نقرس
در مخزن الادویه مینویسد که زیاد خوردن گوشت مرغ خانگی باعث نقرس و بواسیر است.

جلوگیری از احتلام در خواب
همچنین هر کس مقداری آب پودنه ( پونه ) بخورد هرگز در خواب محتلم نشود.

دفع بواسیر
خوردن انجیر - سنجد - تره - هویج - برنج - سیاه دانه با گردو - شربت زرشک و طهارت با آب سرد در دفع بواسیر موثر است.

دفع بوی بد دهان
گویند طرخون را در دهان نگاهداشتن موجب سختی بن دندان خواهد بود و خائیدن آن هم موجب رفع عطش خواهد بود و مهمتر آنکه بوی بد دهن را میبرد. ( دهان بعضی ها که باز میشود گویا در فاضلاب صدساله ر یکدفعه پیش روی آدمی باز کرده اند و خدا میداند چقدر آزار دهنده است . من با یکی نفر از آشنایان هر وقت میخواهند بیایند و با من صحبت کنند , خودم را نفرین میکنم که چرا اینجایم ! )

ادامه این مقاله در روزهای بعدی در همین وبلاگ .... ( محمود زارع . ساری  , وصال )


______________________
* نفایس اویسی/ج 1/باب 23/ص682

توجه : نقل مطلب در سایتها یا وبلاگها صرفا با درج لینک و ذکر نام وبلاگ مجاز میباشد.

مطالب مرتبط :
... مقاله منسوب به طب الرضا (ع)
... علاج عشق...اندیشه كارهای مهم
... آخرین آمار بهداشت درباره مبتلایان به ایدز (آمار رسمی نه آمار واقعی)
... لطفا الان برای همه بفرستید( مواظب باشید تا ایدز نگیرید )
... انسان و هماهنگی با زیبایی و نیکی و خیر و خوبی
... چهارشنبه سوری یا چهارشنبه سوزی؟!!
... بابونه گیاهی زیبا برای درمان زخم و ورم معده
... درمان درد معده با موز
... تخم مرغ زیاد نخورید خیلی خطرناکه
... فواید شگفت انگیز انجیر برای سلامتی
... آب انار و خواص فراوان آن برای سلامتی بدن
... زعفران تومورهای سرطانی را درمان میکند
... این دختر پیر نمیشود+عکس
... باغات مرکبات مازندران در آستانه نابودی
... بیست توصیه بسیار مهم برای زندگی
... تصاویر دختر جوانی که 6 سال شیشه مصرف و شکل پیرزن ها شد!
... شگفتیهای کارکرد اندامهای انسان
... لوازم آرایشی نازا ( عقیم ) کننده و خطرناک
... ارتباط بین قد بلند و احتمال ابتلا به انواع معمول سرطان‌ها
... پیرترین زن جهان در گناباد ایران است !
... از هر 100 مورد مرگ و میر در مازندران 70 مورد دراثر فشارها و استرسها و ...
... طب سنتی . قسمت دوم
... طب سنتی . قسمت اول
... ضایعات بخش کشاورزی

مطالب اخیر وبلاگ :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.